Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Harald Roalsø

Rapportdato: 2019-11-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 10 911 og med ett samlet driftsresultat på 1 151. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
A-sign AS Styrets leder 2016 - Aktiv 2 959 34
- Adm. direktør 2016 - Aktiv 2 959 34
Sameiet Hillevåg Næringssenter Styre­medlem 2015 - Aktiv 0 0
Industri Eiendom AS Styrets leder 2013 - Aktiv 1 060 559
- Adm. direktør 2013 - Aktiv 1 060 559
Roalsø AS Styrets leder 2013 - Aktiv 6 842 533
- Adm. direktør 2013 - Aktiv 6 842 533
Einar Roalsø AS Styrets leder 2006 - Aktiv 50 25
- Adm. direktør 2006 - Aktiv 50 25

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Info Skilt Silketrykk AS Styrets leder 2013 - 2018
Info Skilt Silketrykk AS Adm. direktør 2013 - 2018
Einar Roalsø Eft Harald Roalsø Styrets leder 2000** - 2013
Einar Roalsø Eft Harald Roalsø Styrets leder 2000** - 2013

A-sign AS

Foretaksinfo
(Aktiv) A-sign AS - 866339902
Ferdiggjøring før trykking og publisering
Kvalebergveien 21, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,3 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 959 000
Personalkostnader
1 404 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
124 000
Egenkapital
41 000
Gjeld
1 972 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 4
Fordringsomsetningshastighet 1 1 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 7 0 0
Rentedekningsgrad 4 0 0
Likviditetsgrad II 10 6 0
Totalt 38 13 9
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 959 2 592 4 583
Driftsresultat 34 -299 -1 570
Resultat før skatt 112 -91 -1 436
Ordinært resultat 112 -91 -1 436
Årsresultat 112 -91 -1 436
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 124 84 77
Sum omløpsmidler 1 888 1 431 1 700
Sum eiendeler 2 012 1 515 1 776
Sum egenkapital 41 -1 259 -1 962
Sum langsiktig gjeld 1 534 1 906 0
Sum kortsiktig gjeld 438 868 3 739

Sameiet Hillevåg Næringssenter

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Hillevåg Næringssenter - 984175426
Ikke tilgjengelig
Kvalebergveien 21, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,6 år

Industri Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Industri Eiendom AS - 999539122
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kvalebergveien 21, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 6,8 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 6,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 060 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 113 000
Egenkapital
2 604 000
Gjeld
7 566 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 1 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 0 8 6
Totalt 65 66 68
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 060 1 050 955
Driftsresultat 559 559 538
Resultat før skatt 297 284 256
Ordinært resultat 297 284 256
Årsresultat 297 284 256
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 10 113 10 404 10 696
Sum omløpsmidler 56 916 427
Sum eiendeler 10 169 11 320 11 123
Sum egenkapital 2 604 2 585 2 552
Sum langsiktig gjeld 7 194 8 245 8 263
Sum kortsiktig gjeld 372 491 308

Roalsø AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Roalsø AS - 999537456
Trykking ellers
Kvalebergveien 21, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 6,8 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 6,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 842 000
Personalkostnader
1 841 000
Lederlønn
612 000
Anleggsmidler
1 148 000
Egenkapital
1 267 000
Gjeld
3 478 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 3 3
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 12 8 8
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 70 57 59
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 842 6 013 6 685
Driftsresultat 533 237 222
Resultat før skatt 409 177 166
Ordinært resultat 409 177 166
Årsresultat 409 177 166
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 148 3 235 2 057
Sum omløpsmidler 3 597 2 828 4 519
Sum eiendeler 4 745 6 063 6 576
Sum egenkapital 1 267 1 229 1 434
Sum langsiktig gjeld 2 403 3 747 3 807
Sum kortsiktig gjeld 1 075 1 087 1 334

Einar Roalsø AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Einar Roalsø AS - 989926055
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Kvalebergveien 21, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 13,4 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 13,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
50 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 018 000
Egenkapital
7 624 000
Gjeld
1 204 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 78 79 76
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 50 55 50
Driftsresultat 25 31 10
Resultat før skatt 672 663 548
Ordinært resultat 672 663 548
Årsresultat 672 663 548
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 018 5 401 3 807
Sum omløpsmidler 1 809 3 601 5 463
Sum eiendeler 8 827 9 002 9 270
Sum egenkapital 7 624 7 822 7 955
Sum langsiktig gjeld 90 124 173
Sum kortsiktig gjeld 1 114 1 055 1 142

Info Skilt Silketrykk AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Info Skilt Silketrykk AS - 977165768
Trykking ellers
Kvalebergveien 21, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2018 4,6 år
Adm. direktør 2013 2018 4,6 år

Einar Roalsø Eft Harald Roalsø

Foretaksinfo
(Inaktiv) Einar Roalsø Eft Harald Roalsø - 952475096
Trykking ellers
Godesetdalen 10, 4034 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2013 12,8 år
Adm. direktør 2000 2013 12,8 år