Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Harald Roalsø

Rapportdato: 2020-09-26

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 11 672 og med ett samlet driftsresultat på 1 575. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Serico Reklame AS Styrets leder 2020 - Aktiv 445 55
- Adm. direktør 2020 - Aktiv 445 55
A-sign AS Styrets leder 2016 - Aktiv 2 733 -109
- Adm. direktør 2016 - Aktiv 2 733 -109
Sameiet Hillevåg Næringssenter Styre­medlem 2015 - Aktiv 0 0
Industri Eiendom AS Styrets leder 2013 - Aktiv 1 109 592
- Adm. direktør 2013 - Aktiv 1 109 592
Roalsø AS Styrets leder 2013 - Aktiv 7 285 1 035
- Adm. direktør 2013 - Aktiv 7 285 1 035
Einar Roalsø AS Styrets leder 2006 - Aktiv 100 2
- Adm. direktør 2006 - Aktiv 100 2

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Info Skilt Silketrykk AS Styrets leder 2013 - 2018
Info Skilt Silketrykk AS Adm. direktør 2013 - 2018
Einar Roalsø Eft Harald Roalsø Styrets leder 2000** - 2013
Einar Roalsø Eft Harald Roalsø Styrets leder 2000** - 2013

Serico Reklame AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Serico Reklame AS - 985057036
Produksjon av andre tekstilvarer, unntatt klær
Kvalebergveien 21, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
445 000
Personalkostnader
36 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
73 000
Gjeld
107 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 4 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 16 16 18
Kontantstrøm fra drift 14 14 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 82 81 87
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 445 982 1 012
Driftsresultat 55 121 135
Resultat før skatt 43 87 107
Ordinært resultat 43 87 107
Årsresultat 43 87 107
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 180 482 523
Sum eiendeler 180 482 523
Sum egenkapital 73 266 264
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 107 216 258

A-sign AS

Foretaksinfo
(Aktiv) A-sign AS - 866339902
Ferdiggjøring før trykking og publisering
Kvalebergveien 21, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,1 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 733 000
Personalkostnader
1 540 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
155 000
Egenkapital
1 394 000
Gjeld
1 456 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 4 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 0
Resultatgrad 0 4 0
Kontantstrøm fra drift 14 7 0
Rentedekningsgrad 0 4 0
Likviditetsgrad II 10 10 6
Totalt 39 38 13
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 733 2 959 2 592
Driftsresultat -109 34 -299
Resultat før skatt 215 112 -91
Ordinært resultat 215 112 -91
Årsresultat 215 112 -91
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 155 124 84
Sum omløpsmidler 2 697 1 888 1 431
Sum eiendeler 2 851 2 012 1 515
Sum egenkapital 1 394 41 -1 259
Sum langsiktig gjeld 1 032 1 534 1 906
Sum kortsiktig gjeld 424 438 868

Sameiet Hillevåg Næringssenter

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Hillevåg Næringssenter - 984175426
Ikke tilgjengelig
Kvalebergveien 21, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,4 år

Industri Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Industri Eiendom AS - 999539122
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kvalebergveien 21, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 7,7 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 7,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 109 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 821 000
Egenkapital
2 603 000
Gjeld
7 635 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 2 0 8
Totalt 67 65 66
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 109 1 060 1 050
Driftsresultat 592 559 559
Resultat før skatt 316 297 284
Ordinært resultat 316 297 284
Årsresultat 316 297 284
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 9 821 10 113 10 404
Sum omløpsmidler 417 56 916
Sum eiendeler 10 237 10 169 11 320
Sum egenkapital 2 603 2 604 2 585
Sum langsiktig gjeld 7 155 7 194 8 245
Sum kortsiktig gjeld 480 372 491

Roalsø AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Roalsø AS - 999537456
Trykking ellers
Kvalebergveien 21, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 7,7 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 7,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 285 000
Personalkostnader
1 903 000
Lederlønn
643 000
Anleggsmidler
1 531 000
Egenkapital
1 320 000
Gjeld
2 758 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 7 3
Kapitalomsetningshastighet 6 4 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 6
Resultatgrad 18 12 8
Kontantstrøm fra drift 20 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 8 8
Totalt 86 70 57
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 7 285 6 842 6 013
Driftsresultat 1 035 533 237
Resultat før skatt 809 409 177
Ordinært resultat 809 409 177
Årsresultat 809 409 177
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 531 1 148 3 235
Sum omløpsmidler 2 547 3 597 2 828
Sum eiendeler 4 078 4 745 6 063
Sum egenkapital 1 320 1 267 1 229
Sum langsiktig gjeld 1 085 2 403 3 747
Sum kortsiktig gjeld 1 673 1 075 1 087

Einar Roalsø AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Einar Roalsø AS - 989926055
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Kvalebergveien 21, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 14,3 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 14,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
100 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 514 000
Egenkapital
7 559 000
Gjeld
1 567 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 4 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 66 78 79
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 100 50 55
Driftsresultat 2 25 31
Resultat før skatt 1 074 672 663
Ordinært resultat 1 074 672 663
Årsresultat 1 074 672 663
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 514 7 018 5 401
Sum omløpsmidler 2 612 1 809 3 601
Sum eiendeler 9 126 8 827 9 002
Sum egenkapital 7 559 7 624 7 822
Sum langsiktig gjeld 71 90 124
Sum kortsiktig gjeld 1 496 1 114 1 055

Info Skilt Silketrykk AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Info Skilt Silketrykk AS - 977165768
Trykking ellers
Kvalebergveien 21, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2018 4,6 år
Adm. direktør 2013 2018 4,6 år

Einar Roalsø Eft Harald Roalsø

Foretaksinfo
(Inaktiv) Einar Roalsø Eft Harald Roalsø - 952475096
Trykking ellers
Godesetdalen 10, 4034 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2013 12,8 år
Adm. direktør 2000 2013 12,8 år