Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Per Olav Karlsen

Rapportdato: 2022-07-05

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 162 026 og med ett samlet driftsresultat på -59 590. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 23 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 19 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 15 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 43.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Vincent Shipping AS Styre­medlem 2022 - Aktiv 3 498 -585
Vincent Invest Partners AS Styre­medlem 2022 - Aktiv 0 -21
Vincent Shipping Group AS Styre­medlem 2022 - Aktiv 0 -22
Maritime Opportunities AS Styre­medlem 2022 - Aktiv 0 -562
Capella Corporate & Invest AS Styrets leder 2022 - Aktiv 125 -1 060

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Vincent Invest Partners AS Styrets leder 2015 - 2018
Vincent Shipping Group AS Styrets leder 2012 - 2019
Maritime Opportunities AS Styrets leder 2012 - 2022
Capella Corporate & Invest AS Styre­medlem 2019 - 2022
Nansen Tankers KS Styre­medlem 2006 - 2007

Vincent Shipping AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vincent Shipping AS - 916793979
Uoppgitt
Frognerstranda 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 498 000
Personalkostnader
2 190 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 000
Egenkapital
15 118 000
Gjeld
28 809 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 0 6
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 2 0 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 27 12 68
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 3 498 3 424 4 146
Driftsresultat -585 -673 965
Resultat før skatt -5 937 -600 1 728
Ordinært resultat -5 937 -600 1 728
Årsresultat -5 937 -600 1 728
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 18 79 38
Sum omløpsmidler 43 908 41 700 43 913
Sum eiendeler 43 927 41 779 43 951
Sum egenkapital 15 118 21 054 21 654
Sum langsiktig gjeld 20 052 19 756 19 549
Sum kortsiktig gjeld 8 757 969 2 748

Vincent Invest Partners AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vincent Invest Partners AS - 916196652
Utenriks sjøfart med gods
Frognerstranda 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2015 2018 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-122 000
Gjeld
43 007 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 2 0 2
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 200
Driftsresultat -21 -45 -49
Resultat før skatt -46 -45 -15
Ordinært resultat -46 -45 -15
Årsresultat -46 -45 -15
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 30 30
Sum omløpsmidler 42 885 50 95
Sum eiendeler 42 885 80 125
Sum egenkapital -122 -76 -31
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 43 007 156 156

Vincent Shipping Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vincent Shipping Group AS - 998676142
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Frognerstranda 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2012 2019 7,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
29 244 000
Egenkapital
-9 827 000
Gjeld
48 002 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 10 2 2
Totalt 19 2 2
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -22 -1 -1
Resultat før skatt -9 827 -1 -1
Ordinært resultat -9 827 -1 -1
Årsresultat -9 827 -1 -1
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 29 244 0 0
Sum omløpsmidler 8 931 2 1
Sum eiendeler 38 175 2 1
Sum egenkapital -9 827 0 0
Sum langsiktig gjeld 47 945 0 0
Sum kortsiktig gjeld 57 2 1

Maritime Opportunities AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Maritime Opportunities AS - 998859638
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Frognerstranda 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2012 2022 9,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 715 000
Egenkapital
11 364 000
Gjeld
1 353 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 2 6
Totalt 12 2 41
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -562 -1 459 -1 727
Resultat før skatt 5 166 -15 833 7 594
Ordinært resultat 5 166 -15 833 7 594
Årsresultat 5 166 -15 833 7 594
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 12 715 6 993 21 518
Sum omløpsmidler 1 853 1 866
Sum eiendeler 12 717 7 847 23 384
Sum egenkapital 11 364 6 198 22 030
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 353 1 649 1 354

Capella Corporate & Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Capella Corporate & Invest AS - 918784993
Utenriks sjøfart med gods
Frognerstranda 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2019 2022 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
125 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-4 889 000
Gjeld
4 889 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 15 6
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 20 8
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 6 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 73 16
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 125 56 086 26 781
Driftsresultat -1 060 26 606 1 298
Resultat før skatt -955 14 657 -10 545
Ordinært resultat -955 14 657 -10 545
Årsresultat -955 14 657 -10 545
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 65 639
Sum omløpsmidler 0 1 824 471
Sum eiendeler 0 1 824 66 110
Sum egenkapital -4 889 -3 934 -18 591
Sum langsiktig gjeld 0 0 75 590
Sum kortsiktig gjeld 4 889 5 758 9 111

Nansen Strait AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nansen Strait AS - 918817093
Spedisjon
Frognerstranda 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 486 000
Egenkapital
-16 000
Gjeld
3 508 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -23 -2 -15
Resultat før skatt -23 -2 -15
Ordinært resultat -23 -2 -15
Årsresultat -23 -2 -15
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 3 486 3 486 0
Sum omløpsmidler 5 7 9
Sum eiendeler 3 491 3 493 9
Sum egenkapital -16 7 9
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 508 3 486 0

Oslo Tankers AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Oslo Tankers AS - 923127186
Utenriks sjøfart med gods
Frognerstranda 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
77 879 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
49 489 000
Egenkapital
12 487 000
Gjeld
57 012 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 4 0
Totalt 11 3
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 77 879 21 238
Driftsresultat -6 412 -41 617
Resultat før skatt -18 431 -49 113
Ordinært resultat -18 431 -49 113
Årsresultat -18 431 -49 113
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 49 489 223 546
Sum omløpsmidler 20 010 40 018
Sum eiendeler 69 499 263 564
Sum egenkapital 12 487 -49 083
Sum langsiktig gjeld 38 962 109 754
Sum kortsiktig gjeld 18 050 202 892

Nansen Tankers KS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nansen Tankers KS - 990298092
Utenriks sjøfart med gods
Frognerstranda 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Kontakt­person 2009 Aktiv 13,4 år
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
21 459 000
Gjeld
154 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 2
Totalt 10 12 7
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 27 988 71 758
Driftsresultat -499 -58 922 -57 332
Resultat før skatt -469 -61 146 -63 169
Ordinært resultat -469 -61 146 -63 169
Årsresultat -469 -61 146 -63 169
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 72 173
Sum omløpsmidler 21 613 22 082 46 142
Sum eiendeler 21 613 22 082 118 316
Sum egenkapital 21 459 21 928 76 421
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 154 154 41 895

Cleaves Fund Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cleaves Fund Management AS - 927215896
Fondsforvaltningsvirksomhet
Frøyas gate 15, 0273 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år

Cleaves Shipping Fund AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cleaves Shipping Fund AS - 927207990
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Frøyas gate 15, 0273 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år

Cleaves Capital AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cleaves Capital AS - 920626270
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Frognerstranda 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 074 000
Egenkapital
-508 000
Gjeld
5 589 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 0 8 0
Totalt 4 8 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 17 -14 -3
Resultat før skatt -516 -14 -3
Ordinært resultat -516 -14 -3
Årsresultat -516 -14 -3
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 5 074 0 0
Sum omløpsmidler 6 20 21
Sum eiendeler 5 080 20 21
Sum egenkapital -508 7 21
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 589 13 0

Vincent Eagle AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vincent Eagle AS - 918785027
Utenriks sjøfart med gods
Frognerstranda 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 573 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
57 220 000
Egenkapital
-44 507 000
Gjeld
101 907 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 2 7
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 4 8
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 10 17
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 19 573 28 381 27 043
Driftsresultat -8 160 803 1 243
Resultat før skatt -17 174 -9 210 -10 739
Ordinært resultat -17 174 -9 210 -10 739
Årsresultat -17 174 -9 210 -10 739
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 57 220 61 430 65 639
Sum omløpsmidler 180 188 665
Sum eiendeler 57 400 61 617 66 303
Sum egenkapital -44 507 -27 333 -18 123
Sum langsiktig gjeld 0 0 75 590
Sum kortsiktig gjeld 101 907 88 950 8 836

Vincent Iii AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vincent Iii AS - 918817085
Utenriks sjøfart med gods
Frognerstranda 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
27 493 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
88 510 000
Egenkapital
-24 057 000
Gjeld
114 756 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 7 10
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 53 54
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 27 493 34 821 30 834
Driftsresultat -4 591 11 670 6 842
Resultat før skatt -13 477 -805 -750
Ordinært resultat -13 477 -805 -750
Årsresultat -13 477 -805 -750
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 88 510 94 641 100 691
Sum omløpsmidler 2 188 8 363 3 007
Sum eiendeler 90 698 103 004 103 698
Sum egenkapital -24 057 -10 581 -9 776
Sum langsiktig gjeld 0 0 95 574
Sum kortsiktig gjeld 114 756 113 585 17 900

Cleaves Asset Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cleaves Asset Management AS - 914456843
Uoppgitt
Frognerstranda 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 3,3 år
Styre­medlem 2014 2019 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
523 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -17 -19 -20
Resultat før skatt -17 -19 -20
Ordinært resultat -17 -19 -20
Årsresultat -17 -19 -20
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 523 540 559
Sum eiendeler 523 540 559
Sum egenkapital 523 540 559
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Vincent Bulk Carriers AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vincent Bulk Carriers AS - 919736461
Utenriks sjøfart med gods
Frognerstranda 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3,8 år
Styrets leder 2017 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
145 318 000
Egenkapital
-95 012 000
Gjeld
242 445 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 12 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 14 14 18
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 979 -708 -906
Resultat før skatt -73 534 -61 295 -21 605
Ordinært resultat -73 534 -61 295 -21 605
Årsresultat -73 534 -61 295 -21 605
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 145 318 172 972 304 758
Sum omløpsmidler 2 115 31 472 37 109
Sum eiendeler 147 432 204 444 341 867
Sum egenkapital -95 012 -85 055 -23 759
Sum langsiktig gjeld 221 421 111 510 358 400
Sum kortsiktig gjeld 21 024 177 988 7 225

Bpt Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bpt Invest AS - 916644043
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Frognerstranda 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 6,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-36 729 000
Gjeld
36 852 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 4 4
Totalt 0 4 4
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -253 -328 -307
Resultat før skatt -253 -37 864 -43 264
Ordinært resultat -253 -37 864 -43 264
Årsresultat -253 -37 864 -43 264
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 44 229
Sum omløpsmidler 123 22 065 9 754
Sum eiendeler 123 22 065 53 982
Sum egenkapital -36 729 -36 477 1 387
Sum langsiktig gjeld 36 714 36 714 43 406
Sum kortsiktig gjeld 138 21 827 9 189

Cleaves Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cleaves Management AS - 914545293
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Frognerstranda 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 7,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 187 000
Personalkostnader
4 314 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
140 000
Egenkapital
98 000
Gjeld
1 339 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 10
Kapitalomsetningshastighet 0 6 10
Fordringsomsetningshastighet 0 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 4
Resultatgrad 0 0 8
Kontantstrøm fra drift 0 1 5
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 6 28 53
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 7 187 9 080 10 096
Driftsresultat -49 -89 472
Resultat før skatt -2 98 339
Ordinært resultat -2 98 339
Årsresultat -2 98 339
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 140 140 140
Sum omløpsmidler 1 297 7 082 3 772
Sum eiendeler 1 437 7 222 3 912
Sum egenkapital 98 100 100
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 339 7 122 3 812

Cleaves Securities AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cleaves Securities AS - 997020758
Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
Kongen Frognerstranda 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 8,1 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 8,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 759 000
Personalkostnader
12 240 000
Lederlønn
1 602 000
Anleggsmidler
2 407 000
Egenkapital
8 570 000
Gjeld
13 095 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 0 1
Rentedekningsgrad 0 0 6
Likviditetsgrad II 6 2 8
Totalt 15 9 25
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 17 759 13 686 27 749
Driftsresultat -322 -30 335 630
Resultat før skatt -225 -29 898 198
Ordinært resultat -225 -29 898 198
Årsresultat -225 -29 898 198
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 407 3 047 3 086
Sum omløpsmidler 19 258 10 330 51 961
Sum eiendeler 21 665 13 376 55 047
Sum egenkapital 8 570 -4 405 25 493
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13 095 17 781 29 554

Ocean Product Tankers AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ocean Product Tankers AS - 998102154
Utenriks sjøfart med gods
Frognerstranda 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2017 3,7 år
Styrets leder 2012 Aktiv 10,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 766 000
Egenkapital
27 201 000
Gjeld
19 088 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 12
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 4
Likviditetsgrad II 2 10 10
Totalt 2 12 72
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 78 442 56 445
Driftsresultat -30 340 -7 671 37 240
Resultat før skatt -30 341 -48 785 164
Ordinært resultat -30 341 -48 785 164
Årsresultat -30 341 -48 785 164
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 30 766 29 694 196 389
Sum omløpsmidler 15 524 129 348 38 193
Sum eiendeler 46 290 159 041 234 581
Sum egenkapital 27 201 58 103 365
Sum langsiktig gjeld 0 72 843 232 710
Sum kortsiktig gjeld 19 088 28 096 1 506

Drive Shipholding i AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Drive Shipholding i AS - 991956824
Utenriks sjøfart med gods
Søndre Tollbodgate 17, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 9,4 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 9,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
137 000
Egenkapital
-399 000
Gjeld
536 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -23 -33 -26
Resultat før skatt -23 -71 -79
Ordinært resultat -23 -71 -79
Årsresultat -23 -71 -79
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 137 137 151
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 137 137 151
Sum egenkapital -399 -376 -305
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 536 513 456

Gaia Ship Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gaia Ship Management AS - 930726532
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
Frognerstranda 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2013 Aktiv 9,4 år
Styrets leder 2012 Aktiv 10 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
90 000
Personalkostnader
1 091 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 386 000
Egenkapital
-7 883 000
Gjeld
61 538 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 0 13
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 7
Rentedekningsgrad 2 0 4
Likviditetsgrad II 2 4 6
Totalt 10 6 54
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 90 270 1 187
Driftsresultat -6 833 -1 134 2 094
Resultat før skatt -16 739 -1 011 31
Ordinært resultat -16 739 -1 011 31
Årsresultat -16 739 -1 011 31
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 13 386 878 912
Sum omløpsmidler 40 269 59 035 32 490
Sum eiendeler 53 655 59 913 33 402
Sum egenkapital -7 883 8 856 9 868
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 61 538 51 057 23 534

Gaia Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gaia Group AS - 993764388
Utenriks sjøfart med gods
Søndre Tollbodgate 15, 9251 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2013 Aktiv 9,4 år
Styrets leder 2009 Aktiv 13,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 245 000
Egenkapital
-7 505 000
Gjeld
19 167 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -69 -107 -87
Resultat før skatt -39 -107 -3 117
Ordinært resultat -39 -107 -3 117
Årsresultat -39 -107 -3 117
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 8 245 8 545 8 532
Sum omløpsmidler 3 416 3 444 3 445
Sum eiendeler 11 661 11 989 11 977
Sum egenkapital -7 505 -7 467 -7 360
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19 167 19 456 19 336

Cleaves Regnskap AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cleaves Regnskap AS - 897014912
Regnskap og bokføring
Frognerstranda 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 10,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 080 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
213 000
Gjeld
1 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 2 2 2
Kontantstrøm fra drift 1 1 0
Rentedekningsgrad 6 6 2
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 41 41 16
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 2 080 2 050 2 220
Driftsresultat 2 2 1
Resultat før skatt 2 2 1
Ordinært resultat 2 2 1
Årsresultat 2 2 1
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 214 212 210
Sum eiendeler 214 212 210
Sum egenkapital 213 212 210
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 1 0

Cleaves Shipbroking AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cleaves Shipbroking AS - 997384164
Skipsmegling
Frognerstranda 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 10,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
138 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-389 000
Gjeld
428 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 71
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 138 0 78
Driftsresultat -11 -56 67
Resultat før skatt -4 -57 69
Ordinært resultat -4 -57 69
Årsresultat -4 -57 69
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 38 82 141
Sum eiendeler 38 82 141
Sum egenkapital -389 -385 -328
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 428 467 469

Seacor Grant AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Seacor Grant AS - 895022462
Utenriks sjøfart med gods
Frognerstranda 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 12,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
459 000
Gjeld
6 614 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 12 12 57
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 1 577
Driftsresultat 22 -1 868 -53 853
Resultat før skatt 1 -19 -568
Ordinært resultat 1 -19 -568
Årsresultat 1 -19 -568
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 7 073 7 190 9 385
Sum eiendeler 7 073 7 190 9 385
Sum egenkapital 459 458 477
Sum langsiktig gjeld 3 343 3 216 5 089
Sum kortsiktig gjeld 3 271 3 516 3 820

Drive Bonavista AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Drive Bonavista AS - 991866477
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
Frognerstranda 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 14,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-9 000
Gjeld
815 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 0 10 14
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -60 -87 -68
Resultat før skatt -1 -1 -1
Ordinært resultat -1 -1 -1
Årsresultat -1 -1 -1
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 806 1 248 1 335
Sum eiendeler 806 1 248 1 335
Sum egenkapital -9 -8 -7
Sum langsiktig gjeld 815 874 960
Sum kortsiktig gjeld 0 382 382

Christiania Marine Holdings AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Christiania Marine Holdings AS - 991866507
Utenriks sjøfart med gods
Frøyas gate 15, 0273 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 14,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
294 000
Gjeld
1 652 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 0 10 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -24 -24 -24
Resultat før skatt -23 -106 -21
Ordinært resultat -23 -106 -21
Årsresultat -23 -106 -21
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 80 80
Sum omløpsmidler 1 947 1 912 1 913
Sum eiendeler 1 947 1 992 1 993
Sum egenkapital 294 317 423
Sum langsiktig gjeld 1 652 1 652 1 570
Sum kortsiktig gjeld 0 23 0

Cleaves Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cleaves Invest AS - 991654208
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
Frognerstranda 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 14,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 454 000
Egenkapital
-2 983 000
Gjeld
16 573 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -563 -26 -39
Resultat før skatt -642 -6 033 -233
Ordinært resultat -642 -6 033 -233
Årsresultat -642 -6 033 -233
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 8 454 4 597 7 642
Sum omløpsmidler 5 136 1 906 2 036
Sum eiendeler 13 590 6 503 9 678
Sum egenkapital -2 983 -2 341 3 692
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16 573 8 844 5 986

Foretaksrådgivning Advokatfirma AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Foretaksrådgivning Advokatfirma AS - 987209895
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Camilla Colletts vei 4, 0258 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 16,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 204 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
75 400 000
Egenkapital
94 477 000
Gjeld
16 667 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 4 4
Totalt 77 68 65
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 6 204 4 582 6 281
Driftsresultat 2 847 2 101 3 122
Resultat før skatt 9 287 6 216 3 286
Ordinært resultat 9 287 6 216 3 286
Årsresultat 9 287 6 216 3 286
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 75 400 87 408 80 677
Sum omløpsmidler 35 745 19 596 22 322
Sum eiendeler 111 145 107 003 102 999
Sum egenkapital 94 477 89 076 82 859
Sum langsiktig gjeld 0 28 37
Sum kortsiktig gjeld 16 667 17 900 20 103

Munk Strait AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Munk Strait AS - 914461839
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
Frognerstranda 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2015 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 242 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
15 000
Gjeld
7 493 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 13
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 4
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 10 10 75
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 12 242 24 234 27 406
Driftsresultat -3 680 -15 382 18 449
Resultat før skatt -12 433 -12 001 4 763
Ordinært resultat -12 433 -12 001 4 763
Årsresultat -12 433 -12 001 4 763
Balanseregnskap