Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Sigurd H Hamborg

Rapportdato: 2019-04-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 44 501 og med ett samlet driftsresultat på 2 497. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Jevnaker Bilverksted AS Styrets leder 2018 - Aktiv 4 855 43
Hoels Auto AS Styrets leder 2018 - Aktiv 4 367 242
Jevnaker Bilverksted Eiendom AS Styrets leder 2018 - Aktiv 258 126
Bilutstyr Hønefoss AS Styremedlem 2004 - Aktiv 23 893 1 090
Sjekkpunkt Norge AS Varamedlem 2004 - Aktiv 11 128 996
Hamborg Sigurd Innehaver 2000** - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Jevnaker Bilverksted AS Styremedlem 2005 - 2018
Hoels Auto AS Varamedlem 2013 - 2018
Hoels Auto AS Styremedlem 2006 - 2013
Jevnaker Bilverksted Eiendom AS Varamedlem 2013 - 2018
Jevnaker Bilverksted Eiendom AS Styremedlem 2005 - 2013
Bilutstyr Hønefoss AS Adm. direktør 2013 - 2018
Bilutstyr Hønefoss AS Varamedlem 2000** - 2004
Sjekkpunkt Norge AS Styremedlem 2007 - 2010
Sjekkpunkt Norge AS Styrets leder 2002 - 2004
Verkstedassistenten AS Styremedlem 2003 - 2018

Jevnaker Bilverksted AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jevnaker Bilverksted AS - 988029203
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Glassverkveien 25, 3520 Jevnaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv < 1 år
Styremedlem 2005 2018 13,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 855 000
Personalkostnader
1 835 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
368 000
Egenkapital
491 000
Gjeld
648 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 12 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 10
Resultatgrad 2 8 12
Kontantstrøm fra drift 3 7 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 2
Totalt 41 64 74
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 4 855 4 604 4 924
Driftsresultat 43 193 294
Resultat før skatt 16 149 267
Ordinært resultat 16 149 267
Årsresultat 16 149 267
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 368 290 297
Sum omløpsmidler 771 796 605
Sum eiendeler 1 139 1 085 901
Sum egenkapital 491 475 326
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 648 610 575

Hoels Auto AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hoels Auto AS - 890206182
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Industrigata 4, 3515 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv < 1 år
Varamedlem 2013 2018 5,1 år
Styremedlem 2006 2013 6,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 367 000
Personalkostnader
1 969 000
Lederlønn
593 000
Anleggsmidler
120 000
Egenkapital
606 000
Gjeld
646 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 12 10
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 12 12 8
Kontantstrøm fra drift 7 10 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 70 70 66
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 4 367 4 227 3 958
Driftsresultat 242 306 176
Resultat før skatt 183 228 130
Ordinært resultat 183 228 130
Årsresultat 183 228 130
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 120 129 177
Sum omløpsmidler 1 133 1 464 1 071
Sum eiendeler 1 253 1 593 1 247
Sum egenkapital 606 523 695
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 646 1 070 552

Jevnaker Bilverksted Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jevnaker Bilverksted Eiendom AS - 988029181
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Glassverkveien 25, 3520 Jevnaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv < 1 år
Varamedlem 2013 2018 5,1 år
Styremedlem 2005 2013 8,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
258 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 282 000
Egenkapital
707 000
Gjeld
801 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 73 75 71
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 258 258 258
Driftsresultat 126 130 140
Resultat før skatt 70 71 67
Ordinært resultat 70 71 67
Årsresultat 70 71 67
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 282 1 374 1 467
Sum omløpsmidler 225 212 185
Sum eiendeler 1 507 1 586 1 652
Sum egenkapital 707 636 566
Sum langsiktig gjeld 757 902 1 044
Sum kortsiktig gjeld 44 47 42

Bilutstyr Hønefoss AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bilutstyr Hønefoss AS - 921349270
Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Industrigata 4, 3515 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2013 2018 5,5 år
Styremedlem 2004 Aktiv 14,7 år
Varamedlem 2000 2004 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
23 893 000
Personalkostnader
5 443 000
Lederlønn
663 000
Anleggsmidler
3 895 000
Egenkapital
4 196 000
Gjeld
6 132 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 10 13 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 6
Resultatgrad 8 14 8
Kontantstrøm fra drift 7 10 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 56 70 51
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 23 893 25 535 23 865
Driftsresultat 1 090 2 205 922
Resultat før skatt 1 148 1 589 609
Ordinært resultat 1 148 1 589 609
Årsresultat 1 148 1 589 609
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 3 895 3 189 1 175
Sum omløpsmidler 6 433 7 057 7 430
Sum eiendeler 10 328 10 246 8 605
Sum egenkapital 4 196 3 048 2 059
Sum langsiktig gjeld 1 834 2 000 850
Sum kortsiktig gjeld 4 298 5 198 5 696

Sjekkpunkt Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sjekkpunkt Norge AS - 979943296
Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Terrasseveien 6, 1369 Stabekk
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2007 2010 3,2 år
Varamedlem 2004 Aktiv 14,9 år
Styrets leder 2002 2004 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 128 000
Personalkostnader
2 913 000
Lederlønn
973 000
Anleggsmidler
161 000
Egenkapital
1 862 000
Gjeld
1 997 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 14 0 0
Kontantstrøm fra drift 10 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 79 20 23
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 11 128 11 382 10 497
Driftsresultat 996 -101 -288
Resultat før skatt 756 -79 -219
Ordinært resultat 756 -79 -219
Årsresultat 756 -79 -219
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 161 243 222
Sum omløpsmidler 3 698 3 093 2 386
Sum eiendeler 3 859 3 336 2 608
Sum egenkapital 1 862 1 105 1 134
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 997 2 230 1 475

Hamborg Sigurd

Foretaksinfo
(Aktiv) Hamborg Sigurd - 969191679
Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
Sandaker, 3519 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2000 Aktiv 18,3 år

Verkstedassistenten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Verkstedassistenten AS - 985806322
Regnskap og bokføring
Tømmerkrana 6, 3048 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2003 2018 15 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
628 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
619 000
Egenkapital
361 000
Gjeld
715 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 10
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 35 36 16
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 628 750 635
Driftsresultat -147 -73 -93
Resultat før skatt -147 -73 -93
Ordinært resultat -147 -73 -93
Årsresultat -147 -73 -93
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 619 894 1 124
Sum omløpsmidler 457 431 167
Sum eiendeler 1 076 1 325 1 291
Sum egenkapital 361 508 581
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 715 817 711