Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Sigurd H Hamborg

Rapportdato: 2021-05-16

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 46 526 og med ett samlet driftsresultat på 1 798. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 12.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Jevnaker Bilverksted AS Styre­medlem 2005 - Aktiv 6 869 323
Hoels Auto AS Vara­medlem 2013 - Aktiv 4 575 281
Bilutstyr Hønefoss AS Styre­medlem 2004 - Aktiv 22 249 363
Sjekkpunkt Norge AS Vara­medlem 2004 - Aktiv 12 833 831

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Jevnaker Bilverksted AS Styrets leder 2018 - 2020
Hoels Auto AS Styrets leder 2018 - 2020
Hoels Auto AS Styre­medlem 2006 - 2013
Jevnaker Bilverksted Eiendom AS Styrets leder 2018 - 2020
Jevnaker Bilverksted Eiendom AS Vara­medlem 2013 - 2018
Jevnaker Bilverksted Eiendom AS Styre­medlem 2005 - 2013
Bilutstyr Hønefoss AS Adm. direktør 2013 - 2018
Bilutstyr Hønefoss AS Vara­medlem 2000** - 2004
Sjekkpunkt Norge AS Styre­medlem 2007 - 2010
Sjekkpunkt Norge AS Styrets leder 2002 - 2004
Verkstedassistenten AS Styre­medlem 2003 - 2018
Verkstedassistenten AS Styre­medlem 2003 - 2018

Jevnaker Bilverksted AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jevnaker Bilverksted AS - 988029203
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Glassverkveien 25, 3520 Jevnaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2020 1,9 år
Styre­medlem 2005 Aktiv 16,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 869 000
Personalkostnader
2 393 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
349 000
Egenkapital
897 000
Gjeld
873 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 15 3
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 6
Resultatgrad 8 12 2
Kontantstrøm fra drift 7 10 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 2
Totalt 68 76 41
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 6 869 6 458 4 855
Driftsresultat 323 429 43
Resultat før skatt 288 318 16
Ordinært resultat 288 318 16
Årsresultat 288 318 16
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 349 346 368
Sum omløpsmidler 1 422 1 279 771
Sum eiendeler 1 771 1 626 1 139
Sum egenkapital 897 709 491
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 873 917 648

Hoels Auto AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hoels Auto AS - 890206182
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Industrigata 4, 3515 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2020 1,9 år
Vara­medlem 2013 Aktiv 8 år
Styre­medlem 2006 2013 6,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 575 000
Personalkostnader
2 130 000
Lederlønn
634 000
Anleggsmidler
57 000
Egenkapital
948 000
Gjeld
784 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 13 12
Kapitalomsetningshastighet 8 10 8
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 12 14 12
Kontantstrøm fra drift 10 10 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 72 78 70
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 575 4 842 4 367
Driftsresultat 281 418 242
Resultat før skatt 248 293 183
Ordinært resultat 248 293 183
Årsresultat 248 293 183
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 57 56 120
Sum omløpsmidler 1 675 1 644 1 133
Sum eiendeler 1 732 1 700 1 253
Sum egenkapital 948 800 606
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 784 900 646

Bilutstyr Hønefoss AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bilutstyr Hønefoss AS - 921349270
Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Industrigata 4, 3515 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2013 2018 5,5 år
Styre­medlem 2004 Aktiv 16,8 år
Vara­medlem 2000 2004 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 249 000
Personalkostnader
5 554 000
Lederlønn
792 000
Anleggsmidler
4 533 000
Egenkapital
5 216 000
Gjeld
5 116 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 7 10
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 4 4 8
Kontantstrøm fra drift 3 5 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 42 47 56
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 22 249 21 889 23 893
Driftsresultat 363 533 1 090
Resultat før skatt 390 631 1 148
Ordinært resultat 390 631 1 148
Årsresultat 390 631 1 148
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 533 4 280 3 895
Sum omløpsmidler 5 800 5 562 6 433
Sum eiendeler 10 333 9 842 10 328
Sum egenkapital 5 216 4 827 4 196
Sum langsiktig gjeld 1 992 1 660 1 834
Sum kortsiktig gjeld 3 124 3 355 4 298

Sjekkpunkt Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sjekkpunkt Norge AS - 979943296
Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Terrasseveien 6, 1369 Stabekk
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2010 3,2 år
Vara­medlem 2004 Aktiv 16,9 år
Styrets leder 2002 2004 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 833 000
Personalkostnader
3 952 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
150 000
Egenkapital
3 444 000
Gjeld
1 935 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 2 13
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 2 8
Resultatgrad 12 2 14
Kontantstrøm fra drift 7 1 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 69 38 75
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 12 833 15 039 12 668
Driftsresultat 831 126 1 092
Resultat før skatt 648 97 838
Ordinært resultat 648 97 838
Årsresultat 648 97 838
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 150 154 160
Sum omløpsmidler 5 229 5 842 5 163
Sum eiendeler 5 379 5 996 5 324
Sum egenkapital 3 444 2 796 2 699
Sum langsiktig gjeld 4 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 931 3 200 2 624

Jevnaker Bilverksted Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jevnaker Bilverksted Eiendom AS - 988029181
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Glassverkveien 25, 3520 Jevnaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2020 1,9 år
Vara­medlem 2013 2018 5,1 år
Styre­medlem 2005 2013 8,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
282 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 097 000
Egenkapital
597 000
Gjeld
569 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 0 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 8
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 8
Likviditetsgrad II 2 0 10
Totalt 70 5 73
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 282 268 258
Driftsresultat 151 -208 126
Resultat før skatt 126 -236 70
Ordinært resultat 126 -236 70
Årsresultat 126 -236 70
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 097 1 189 1 282
Sum omløpsmidler 68 97 225
Sum eiendeler 1 165 1 286 1 507
Sum egenkapital 597 471 707
Sum langsiktig gjeld 462 611 757
Sum kortsiktig gjeld 107 204 44

Verkstedassistenten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Verkstedassistenten AS - 985806322
Regnskap og bokføring
Tømmerkrana 6, 3048 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2018 15 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
733 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
133 000
Egenkapital
118 000
Gjeld
392 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 41 33 35
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 733 785 628
Driftsresultat -67 -161 -147
Resultat før skatt -67 -176 -147
Ordinært resultat -67 -176 -147
Årsresultat -67 -176 -147
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 133 362 619
Sum omløpsmidler 377 352 457
Sum eiendeler 510 714 1 076
Sum egenkapital 118 185 361
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 392 529 715

Hamborg Sigurd

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hamborg Sigurd - 969191679
Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
Sandaker, 3519 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,6 år