Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Rune Gjøse

Rapportdato: 2021-06-13

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 5 874 og med ett samlet driftsresultat på 78. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Jæren Motorsykkel Klubb Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 0
Xtend Technology AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 53 -948
G2r Norway AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 880 -8
3deling Norway AS Styrets leder 2017 - Aktiv 4 145 814
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 4 145 814
Nec-tar AS Styrets leder 2016 - Aktiv 796 220
- Adm. direktør 2016 - Aktiv 796 220
Foreningen Sandnes Rock Fest Styrets leder 2009 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Jæren Motorsykkel Klubb Nestleder styre 2018 - 2020
Xtend Technology Ipr AS Styre­medlem 2019 - 2019
Xtend Technology Ipr AS Styre­medlem 2019 - 2019
Navic Engineering AS Adm. direktør 2013 - 2016

Jæren Motorsykkel Klubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Jæren Motorsykkel Klubb - 920380921
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Vardheivegen 51, 4340 Bryne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,1 år
Nestleder styre 2018 2020 2,1 år

Xtend Technology AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Xtend Technology AS - 920775969
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Kanalvegen 8, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
53 000
Personalkostnader
13 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
150 000
Egenkapital
545 000
Gjeld
304 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 8 0
Totalt 10 0
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 53 0
Driftsresultat -948 -37
Resultat før skatt -948 -37
Ordinært resultat -948 -37
Årsresultat -948 -37
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 150 0
Sum omløpsmidler 699 4
Sum eiendeler 849 4
Sum egenkapital 545 -7
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 304 11

G2r Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) G2r Norway AS - 921519796
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
Granlien 40, 5105 Eidsvåg i Åsane
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
880 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-655 000
Gjeld
671 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 2 0
Totalt 12 10
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 880 125
Driftsresultat -8 -47
Resultat før skatt -11 -48
Ordinært resultat -11 -48
Årsresultat -11 -48
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 16 8
Sum eiendeler 16 8
Sum egenkapital -655 8
Sum langsiktig gjeld 645 0
Sum kortsiktig gjeld 26 0

3deling Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3deling Norway AS - 918604510
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Vassbotnen 15a, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 4,3 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 145 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
-7 000
Egenkapital
587 000
Gjeld
1 514 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 4
Fordringsomsetningshastighet 2 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 18 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 6 0 8
Totalt 91 15 92
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 145 805 238
Driftsresultat 814 -230 128
Resultat før skatt 683 -223 99
Ordinært resultat 683 -223 99
Årsresultat 683 -223 99
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler -7 -10 0
Sum omløpsmidler 2 108 99 201
Sum eiendeler 2 101 89 201
Sum egenkapital 587 -96 133
Sum langsiktig gjeld -48 -52 -52
Sum kortsiktig gjeld 1 562 236 120

Nec-tar AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nec-tar AS - 917466661
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Opstadvegen 37, 4365 Nærbø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,8 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
796 000
Personalkostnader
423 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
-18 000
Egenkapital
-36 000
Gjeld
142 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 6 2
Fordringsomsetningshastighet 5 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 92 11 2
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 796 250 52
Driftsresultat 220 -246 -18
Resultat før skatt 194 -250 -14
Ordinært resultat 194 -250 -14
Årsresultat 194 -250 -14
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler -18 -12 4
Sum omløpsmidler 123 200 115
Sum eiendeler 106 188 119
Sum egenkapital -36 -230 20
Sum langsiktig gjeld 0 55 115
Sum kortsiktig gjeld 142 363 -16

Foreningen Sandnes Rock Fest

Foretaksinfo
(Aktiv) Foreningen Sandnes Rock Fest - 994508016
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Ståle Kyllingstads vei 2a, 4317 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 Aktiv 11,7 år
Kontakt­person 2009 Aktiv 11,7 år

Xtend Technology Ipr AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Xtend Technology Ipr AS - 998884713
Reparasjon og vedlikehold av skip og båter
Kanalvegen 8, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-47 000
Gjeld
47 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -15 0 -17
Resultat før skatt -15 0 -17
Ordinært resultat -15 0 -17
Årsresultat -15 0 -17
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0
Sum egenkapital -47 -32 -32
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 47 33 33

3dremedies AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) 3dremedies AS - 919418931
Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign
Fabrikkveien 7, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 2,3 år

Navic Engineering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Navic Engineering AS - 986198032
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Professor Olav Hanssens vei 7 A, 4021 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2013 2016 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 560 000
Personalkostnader
2 402 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 000
Egenkapital
-5 102 000
Gjeld
8 469 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 7 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 2 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 8 8 2
Kontantstrøm fra drift 1 3 0
Rentedekningsgrad 4 4 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 37 36 26
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 10 560 10 109 15 359
Driftsresultat 469 351 127
Resultat før skatt 124 201 -139
Ordinært resultat 124 201 -139
Årsresultat 124 201 -139
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 18 26 15
Sum omløpsmidler 3 349 3 464 2 101
Sum eiendeler 3 367 3 489 2 116
Sum egenkapital -5 102 -5 226 -5 840
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 469 8 716 7 956