Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Alf K Nedremo Haagensen

Rapportdato: 2020-11-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 21 931 og med ett samlet driftsresultat på 1 458. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Everun Norge AS Styrets leder 2017 - Aktiv 1 696 -71
Haagensen Transport AS Styrets leder 2015 - Aktiv 17 085 1 267
Ålesund Auto AS Styre­medlem 2014 - Aktiv 3 150 262
Christian Haagensen Transport Innehaver 2004 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Christian Haagensen Transport Styrets leder 2000** - 2004

Everun Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Everun Norge AS - 919534249
Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsv
Breivika Industriveg 51, 6018 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 696 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
34 000
Gjeld
534 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 12
Kapitalomsetningshastighet 8 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6
Resultatgrad 0 14
Kontantstrøm fra drift 0 10
Rentedekningsgrad 0 10
Likviditetsgrad II 0 10
Totalt 13 73
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 1 696 1 695
Driftsresultat -71 153
Resultat før skatt -85 110
Ordinært resultat -85 110
Årsresultat -85 110
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 567 868
Sum eiendeler 567 868
Sum egenkapital 34 119
Sum langsiktig gjeld 0 700
Sum kortsiktig gjeld 534 49

Haagensen Transport AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Haagensen Transport AS - 915703518
Godstransport på vei
Breivika Industriveg 51, 6018 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
24
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 085 000
Personalkostnader
7 958 000
Lederlønn
527 000
Anleggsmidler
1 890 000
Egenkapital
3 715 000
Gjeld
4 906 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 13 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 12 14 14
Kontantstrøm fra drift 10 10 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 70 75 79
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 17 085 15 477 13 620
Driftsresultat 1 267 1 410 1 158
Resultat før skatt 931 1 064 880
Ordinært resultat 931 1 064 880
Årsresultat 931 1 064 880
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 890 872 94
Sum omløpsmidler 6 732 5 490 4 369
Sum eiendeler 8 622 6 362 4 464
Sum egenkapital 3 715 2 784 1 720
Sum langsiktig gjeld 1 964 835 0
Sum kortsiktig gjeld 2 942 2 743 2 743

Ålesund Auto AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ålesund Auto AS - 913885597
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Breivika Industriveg 51, 6018 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 6,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 150 000
Personalkostnader
26 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
45 000
Egenkapital
69 000
Gjeld
908 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 2 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 14 0 0
Kontantstrøm fra drift 14 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 77 17 17
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 150 3 497 3 830
Driftsresultat 262 -126 -223
Resultat før skatt 295 -244 -212
Ordinært resultat 295 -244 -212
Årsresultat 295 -244 -212
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 45 0 0
Sum omløpsmidler 932 849 1 024
Sum eiendeler 977 849 1 024
Sum egenkapital 69 -226 18
Sum langsiktig gjeld 229 593 540
Sum kortsiktig gjeld 679 483 466

Christian Haagensen Transport

Foretaksinfo
(Aktiv) Christian Haagensen Transport - 954457516
Godstransport på vei
Breivika Industriveg 69, 6018 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2004 Aktiv 16,8 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,9 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år