Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Alf K Nedremo Haagensen

Rapportdato: 2020-08-14

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 20 669 og med ett samlet driftsresultat på 1 437. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Everun Norge AS Styrets leder 2017 - Aktiv 1 695 153
Haagensen Transport AS Styrets leder 2015 - Aktiv 15 477 1 410
Ålesund Auto AS Styre­medlem 2014 - Aktiv 3 497 -126
Christian Haagensen Transport Innehaver 2004 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Christian Haagensen Transport Styrets leder 2000** - 2004

Everun Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Everun Norge AS - 919534249
Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsv
Breivika Industriveg 51, 6018 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 695 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
119 000
Gjeld
749 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 12
Kapitalomsetningshastighet 6
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6
Resultatgrad 14
Kontantstrøm fra drift 10
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 10
Totalt 73
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 1 695
Driftsresultat 153
Resultat før skatt 110
Ordinært resultat 110
Årsresultat 110
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 868
Sum eiendeler 868
Sum egenkapital 119
Sum langsiktig gjeld 700
Sum kortsiktig gjeld 49

Haagensen Transport AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Haagensen Transport AS - 915703518
Godstransport på vei
Breivika Industriveg 51, 6018 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
32
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 477 000
Personalkostnader
7 271 000
Lederlønn
511 000
Anleggsmidler
872 000
Egenkapital
2 784 000
Gjeld
3 578 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 14 14 12
Kontantstrøm fra drift 10 10 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 75 79 72
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 15 477 13 620 11 870
Driftsresultat 1 410 1 158 935
Resultat før skatt 1 064 880 698
Ordinært resultat 1 064 880 698
Årsresultat 1 064 880 698
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 872 94 0
Sum omløpsmidler 5 490 4 369 3 150
Sum eiendeler 6 362 4 464 3 150
Sum egenkapital 2 784 1 720 840
Sum langsiktig gjeld 835 0 7
Sum kortsiktig gjeld 2 743 2 743 2 304

Ålesund Auto AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ålesund Auto AS - 913885597
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Breivika Industriveg 57, 6018 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 497 000
Personalkostnader
65 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-226 000
Gjeld
1 076 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 12
Kontantstrøm fra drift 0 0 7
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 17 17 68
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 497 3 830 3 948
Driftsresultat -126 -223 275
Resultat før skatt -244 -212 183
Ordinært resultat -244 -212 183
Årsresultat -244 -212 183
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 849 1 024 1 067
Sum eiendeler 849 1 024 1 067
Sum egenkapital -226 18 230
Sum langsiktig gjeld 593 540 0
Sum kortsiktig gjeld 483 466 837

Christian Haagensen Transport

Foretaksinfo
(Aktiv) Christian Haagensen Transport - 954457516
Godstransport på vei
Breivika Industriveg 69, 6018 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2004 Aktiv 16,5 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,6 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år