Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ingrid B Svendsen

Rapportdato: 2021-08-01

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 8 809 og med ett samlet driftsresultat på 1 628. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 11.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
2c Learning AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 3 -29
Gjøsvikmoen AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 0 -35
Røros Vekst AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 324 -481
Verket Røros AS Styre­medlem 2012 - Aktiv 8 482 2 173

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Norsk Glassindustri AS Styre­medlem 2015 - 2017
Siva Fe Veksthuset AS Styre­medlem 2015 - 2019
Gjøsvika AS Styre­medlem 2015 - 2019
Brekken Speidergruppe Styre­medlem 2012 - 2017
Opplæringskontoret for Tekofag for Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-trøndelag Styre­medlem 2007 - 2020

2c Learning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 2c Learning AS - 924446730
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
C/o Arne Svendsen Fredensborgveien 43, 0177 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 000
Egenkapital
3 000
Gjeld
51 000
Driftscore
2020
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 2
Totalt 4
Resultatregnskap
2020
Driftsinntekter 3
Driftsresultat -29
Resultat før skatt -21
Ordinært resultat -21
Årsresultat -21
Balanseregnskap
2020
Sum anleggsmidler 8
Sum omløpsmidler 47
Sum eiendeler 54
Sum egenkapital 3
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 51

Gjøsvikmoen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gjøsvikmoen AS - 912782476
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Tollef Bredals vei 13, 7374 Røros
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
10 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
67 000
Egenkapital
360 000
Gjeld
170 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 2 0
Totalt 10 2 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -35 -47 -37
Resultat før skatt -31 -30 -19
Ordinært resultat -31 -30 -19
Årsresultat -31 -30 -19
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 67 547 518
Sum omløpsmidler 462 137 137
Sum eiendeler 529 684 655
Sum egenkapital 360 391 422
Sum langsiktig gjeld 119 290 234
Sum kortsiktig gjeld 51 3 0

Røros Vekst AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Røros Vekst AS - 960528859
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Tollef Bredals vei 13, 7374 Røros
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
324 000
Personalkostnader
399 000
Lederlønn
303 000
Anleggsmidler
21 110 000
Egenkapital
21 574 000
Gjeld
93 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 64 0 12
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 324 26 55
Driftsresultat -481 -1 040 -2 392
Resultat før skatt 4 149 -1 679 -1 662
Ordinært resultat 4 149 -1 679 -1 662
Årsresultat 4 149 -1 679 -1 662
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 21 110 24 716 38 816
Sum omløpsmidler 558 386 1 177
Sum eiendeler 21 668 25 103 39 992
Sum egenkapital 21 574 17 425 19 104
Sum langsiktig gjeld 0 5 836 20 632
Sum kortsiktig gjeld 93 1 841 257

Verket Røros AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Verket Røros AS - 993853445
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sundveien 10, 7374 Røros
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 482 000
Personalkostnader
1 952 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
53 164 000
Egenkapital
15 922 000
Gjeld
40 508 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 6 6
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 63 61 67
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 8 482 9 281 10 782
Driftsresultat 2 173 2 820 3 961
Resultat før skatt 1 074 843 1 559
Ordinært resultat 1 074 843 1 559
Årsresultat 1 074 843 1 559
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 53 164 53 110 53 364
Sum omløpsmidler 3 267 3 398 3 542
Sum eiendeler 56 430 56 508 56 906
Sum egenkapital 15 922 14 848 14 005
Sum langsiktig gjeld 37 450 38 742 39 918
Sum kortsiktig gjeld 3 058 2 918 2 983

Norsk Glassindustri AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norsk Glassindustri AS - 921262140
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Røros Vekst AS Tollef Bredals vei 13, 7374 Røros
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2017 1,9 år

Siva Fe Veksthuset AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siva Fe Veksthuset AS - 912782387
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Havnegata 7, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2019 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 927 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 743 000
Egenkapital
10 895 000
Gjeld
18 632 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 0 8 14
Kontantstrøm fra drift 18 14 20
Rentedekningsgrad 0 2 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 30 43 59
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 4 927 4 820 5 177
Driftsresultat -543 171 451
Resultat før skatt -675 -306 -145
Ordinært resultat -675 -306 -145
Årsresultat -675 -306 -145
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 27 743 24 061 24 742
Sum omløpsmidler 1 785 7 049 1 503
Sum eiendeler 29 527 31 110 26 245
Sum egenkapital 10 895 11 570 11 876
Sum langsiktig gjeld 18 500 19 500 14 075
Sum kortsiktig gjeld 132 41 295

Gjøsvika AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gjøsvika AS - 912782530
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Tollef Bredals vei 13, 7374 Røros
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2019 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
47 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 598 000
Egenkapital
4 147 000
Gjeld
1 289 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 8 8 4
Totalt 10 89 6
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 47 340 606
Driftsresultat -367 1 757 -3 367
Resultat før skatt -279 1 386 -2 646
Ordinært resultat -279 1 386 -2 646
Årsresultat -279 1 386 -2 646
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 598 2 668 3 268
Sum omløpsmidler 2 838 3 034 3 971
Sum eiendeler 5 436 5 702 7 239
Sum egenkapital 4 147 4 426 3 039
Sum langsiktig gjeld 0 0 488
Sum kortsiktig gjeld 1 289 1 276 3 712

Brekken Speidergruppe

Foretaksinfo
(Aktiv) Brekken Speidergruppe - 998469074
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
, 7370 Brekkebygd
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2017 4,2 år

Opplæringskontoret for Tekofag for Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-trøndelag

Foretaksinfo
(Inaktiv) Opplæringskontoret for Tekofag for Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-trøndelag - 976462890
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Storgata, 6239 Sykkylven
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2020 13 år

Rørosbanken Røros Sparebank

Foretaksinfo
(Aktiv) Rørosbanken Røros Sparebank - 956548888
Bankvirksomhet ellers
Kjerkgata 1, 7374 Røros
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2009 2,2 år
Vara­medlem 2004 2007 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
51
Styremedlemmer
0
Omsetning
223 884 000
Personalkostnader
39 174 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 082 002 000
Egenkapital
853 430 000
Gjeld
5 949 060 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 62 62 62
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 223 884 236 037 193 517
Driftsresultat 84 906 83 701 59 711
Resultat før skatt 60 866 66 410 46 769
Ordinært resultat 60 866 66 410 46 769
Årsresultat 60 866 66 410 46 769
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 082 002 858 785 676 092
Sum omløpsmidler 5 720 488 5 085 584 4 862 943
Sum eiendeler 6 802 490 5 944 369 5 539 035
Sum egenkapital 853 430 681 077 621 668
Sum langsiktig gjeld 1 451 272 1 266 801 1 339 352
Sum kortsiktig gjeld 4 497 788 3 996 491 3 578 015

Næringsforum i Fjellregionen

Foretaksinfo
(Aktiv) Næringsforum i Fjellregionen - 981610024
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Kompetansesenteret Tynset Aumliveien 4c, 2500 Tynset
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 1,8 år

Lederforum i Fjellregionen

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lederforum i Fjellregionen - 988162663
Ikke tilgjengelig
Aumliveien 4 C, 2500 Tynset
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2006 < 1 år

Røros Tweed AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Røros Tweed AS - 923250182
Produksjon av utstyrsvarer
Tollef Bredals vei 8, 7374 Røros
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2003 2008 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
23
Styremedlemmer
0
Omsetning
34 506 000
Personalkostnader
9 221 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 528 000
Egenkapital
16 367 000
Gjeld
18 630 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 7 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 12 12 14
Kontantstrøm fra drift 10 10 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 63 64 69
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 34 506 32 541 31 940
Driftsresultat 1 963 2 486 3 080
Resultat før skatt 1 439 1 885 2 331
Ordinært resultat 1 439 1 885 2 331
Årsresultat 1 439 1 885 2 331
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 528 2 801 2 827
Sum omløpsmidler 27 469 26 360 25 797
Sum eiendeler 34 997 29 161 28 624
Sum egenkapital 16 367 15 319 13 434
Sum langsiktig gjeld 13 542 9 000 10 000
Sum kortsiktig gjeld 5 088 4 842 5 189

Ingrid Brynhildsvoll Svendsen

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ingrid Brynhildsvoll Svendsen - 983217192
Dyrking av ettårige vekster ellers
Hitterdalen, 7374 Røros
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2017 16,1 år