Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Henrik Melingen

Rapportdato: 2023-06-03

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 415 637 og med ett samlet driftsresultat på 14 359. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 14.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
El Invest AS Styre­medlem 2023 - Aktiv 0 -31
El Invest Eigedom AS Styre­medlem 2023 - Aktiv 1 941 996
Telavåg Settefisk AS Styrets leder 2022 - Aktiv 0 -550
Havkar Drift AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 45 610 -163
Samlaks AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 -522

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
El Invest Eigedom AS Vara­medlem 2014 - 2023
Havkar Drift AS Styrets leder 2019 - 2021
Havkar AS Styre­medlem 2021 - 2023
Havkar AS Styrets leder 2016 - 2021
Salmon Group AS Styre­medlem 2020 - 2022
Salmon Group AS Vara­medlem 2017 - 2020
Sameiet Bohrsgt. 6 Styre­medlem 2013 - 2015

El Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) El Invest AS - 989069608
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Troland, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2023 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 047 000
Egenkapital
18 252 000
Gjeld
36 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 3 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 32 33 59
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 45
Driftsresultat -31 -27 -201
Resultat før skatt 455 696 2 070
Ordinært resultat 455 696 2 070
Årsresultat 455 696 2 070
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 17 047 16 811 16 600
Sum omløpsmidler 1 241 1 258 630
Sum eiendeler 18 288 18 069 17 230
Sum egenkapital 18 252 17 797 17 101
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 36 272 129

El Invest Eigedom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) El Invest Eigedom AS - 914498872
Kjøp og salg av egen fast eiendom
, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2023 Aktiv < 1 år
Vara­medlem 2014 2023 8,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 941 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
23 298 000
Egenkapital
950 000
Gjeld
25 383 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 10
Rentedekningsgrad 6 4 2
Likviditetsgrad II 10 6 8
Totalt 66 59 45
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 941 1 579 874
Driftsresultat 996 619 93
Resultat før skatt 440 -13 -356
Ordinært resultat 440 -13 -356
Årsresultat 440 -13 -356
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 23 298 25 868 26 567
Sum omløpsmidler 3 035 401 425
Sum eiendeler 26 333 26 269 26 993
Sum egenkapital 950 510 523
Sum langsiktig gjeld 24 942 25 448 26 271
Sum kortsiktig gjeld 441 312 199

Telavåg Settefisk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Telavåg Settefisk AS - 920846688
Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur
Selstøvågen, 5380 Telavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-1 319 000
Gjeld
1 422 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 0 2 2
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -550 -693 -117
Resultat før skatt -550 -693 -117
Ordinært resultat -550 -693 -117
Årsresultat -550 -693 -117
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 102 16 38
Sum eiendeler 102 16 38
Sum egenkapital -1 319 -770 -76
Sum langsiktig gjeld 1 004 754 53
Sum kortsiktig gjeld 418 32 62

Havkar Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Havkar Drift AS - 922846421
Eiendomsforvaltning
Møkster 154, 5387 Møkster
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 2,1 år
Styrets leder 2019 2021 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
24
Styremedlemmer
0
Omsetning
45 610 000
Personalkostnader
7 749 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 845 000
Egenkapital
5 679 000
Gjeld
8 708 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 12 13
Kapitalomsetningshastighet 10 10 4
Fordringsomsetningshastighet 0 4 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 10
Resultatgrad 0 12 20
Kontantstrøm fra drift 3 10 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 8 8
Totalt 17 74 86
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 45 610 39 597 6 722
Driftsresultat -163 2 803 1 347
Resultat før skatt -127 2 214 1 051
Ordinært resultat -127 2 214 1 051
Årsresultat -127 2 214 1 051
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 11 845 3 385 994
Sum omløpsmidler 2 543 12 421 5 234
Sum eiendeler 14 387 15 806 6 229
Sum egenkapital 5 679 5 806 4 051
Sum langsiktig gjeld 3 127 3 163 37
Sum kortsiktig gjeld 5 581 6 837 2 140

Samlaks AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Samlaks AS - 978623859
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Leiro 33, 5640 Eikelandsosen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
205 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
110 685 000
Egenkapital
42 171 000
Gjeld
88 157 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 4 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 18 10 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -522 -522 -8
Resultat før skatt 652 -630 -7
Ordinært resultat 652 -630 -7
Årsresultat 652 -630 -7
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 110 685 51 012 0
Sum omløpsmidler 19 644 4 129 150
Sum eiendeler 130 329 55 141 150
Sum egenkapital 42 171 41 520 150
Sum langsiktig gjeld 87 116 13 229 0
Sum kortsiktig gjeld 1 041 393 0

Sameiet Nye Sandviksveien 64

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Nye Sandviksveien 64 - 912516113
Ikke tilgjengelig
Nye Sandviksveien 64, 5032 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2017 Aktiv 5,7 år

Vest Aqua Base AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vest Aqua Base AS - 914880378
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Årskog, 5419 Fitjar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
25
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 127 000
Personalkostnader
9 090 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
67 548 000
Egenkapital
30 606 000
Gjeld
58 602 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 0
Resultatgrad 16 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 7 0
Rentedekningsgrad 6 0 0
Likviditetsgrad II 2 4 8
Totalt 56 17 13
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 24 127 21 834 25 856
Driftsresultat 3 004 -1 153 -4 430
Resultat før skatt 1 197 -1 821 -4 299
Ordinært resultat 1 197 -1 821 -4 299
Årsresultat 1 197 -1 821 -4 299
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 67 548 70 711 63 567
Sum omløpsmidler 21 660 15 463 14 453
Sum eiendeler 89 208 86 174 78 020
Sum egenkapital 30 606 29 409 31 230
Sum langsiktig gjeld 47 318 48 040 41 291
Sum kortsiktig gjeld 11 284 8 725 5 499

Austevoll Terminalen Avd. Torangsvåg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Austevoll Terminalen Avd. Torangsvåg AS - 980880036
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Tråvik 44b, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 6,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 120 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 637 000
Egenkapital
2 108 000
Gjeld
12 968 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 4 10
Likviditetsgrad II 2 10 8
Totalt 64 64 68
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 120 956 600
Driftsresultat 702 506 501
Resultat før skatt 441 190 353
Ordinært resultat 441 190 353
Årsresultat 441 190 353
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 14 637 14 579 10 986
Sum omløpsmidler 440 459 3 059
Sum eiendeler 15 077 15 038 14 045
Sum egenkapital 2 108 2 018 1 828
Sum langsiktig gjeld 12 457 12 952 10 481
Sum kortsiktig gjeld 511 67 1 736

Austevoll Terminalen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Austevoll Terminalen AS - 913241371
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Tråvik 44b, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 9,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 162 000
Egenkapital
-398 000
Gjeld
15 904 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 2
Likviditetsgrad II 10 2 10
Totalt 14 2 14
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -59 -35 -270
Resultat før skatt -215 -624 -422
Ordinært resultat -215 -624 -422
Årsresultat -215 -624 -422
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 14 162 14 094 14 040
Sum omløpsmidler 1 344 52 541
Sum eiendeler 15 507 14 146 14 581
Sum egenkapital -398 -1 016 -392
Sum langsiktig gjeld 15 845 15 085 14 949
Sum kortsiktig gjeld 59 77 24

Austevoll Villsau AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Austevoll Villsau AS - 912120392
Sauehold
Eido, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 9,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
455 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
36 000
Gjeld
314 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 4 6 4
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 81 88 86
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 455 373 296
Driftsresultat 304 232 180
Resultat før skatt 238 182 140
Ordinært resultat 238 182 140
Årsresultat 238 182 140
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 350 273 220
Sum eiendeler 350 273 220
Sum egenkapital 36 32 30
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 314 242 190

Austevoll Melaks AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Austevoll Melaks AS - 959473706
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Tråvik 44b, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 11,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
342 384 000
Personalkostnader
10 504 000
Lederlønn
1 423 000
Anleggsmidler
80 258 000
Egenkapital
116 455 000
Gjeld
221 423 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 0 2
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 4
Resultatgrad 8 0 4
Kontantstrøm fra drift 3 0 10
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 6 8 4
Totalt 37 11 37
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 342 384 160 546 202 910
Driftsresultat 10 678 -19 799 3 859
Resultat før skatt 3 059 -6 569 6 367
Ordinært resultat 3 059 -6 569 6 367
Årsresultat 3 059 -6 569 6 367
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 80 258 75 204 62 650
Sum omløpsmidler 257 621 149 612 247 983
Sum eiendeler 337 878 224 816 310 632
Sum egenkapital 116 455 117 105 123 821
Sum langsiktig gjeld 86 499 69 306 44 290
Sum kortsiktig gjeld 134 924 38 404 142 521

Havkar AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Havkar AS - 917716153
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 2023 1,7 år
Styrets leder 2016 2021 4,6 år

Salmon Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Salmon Group AS - 986214208
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Thormøhlens gate 53d, 5006 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 2022 2,4 år
Vara­medlem 2017 2020 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 731 000
Personalkostnader
10 200 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 240 000
Egenkapital
12 904 000
Gjeld
11 113 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 10 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 10 10
Resultatgrad 8 18 8
Kontantstrøm fra drift 7 18 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 44 81 57
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 14 731 14 937 13 737
Driftsresultat 515 2 125 472
Resultat før skatt 553 1 742 374
Ordinært resultat 553 1 742 374
Årsresultat 553 1 742 374
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 240 370 288
Sum omløpsmidler 22 777 16 785 13 213
Sum eiendeler 24 018 17 155 13 501
Sum egenkapital 12 904 13 503 11 499
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11 113 3 652 2 002

Sameiet Bohrsgt. 6

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Bohrsgt. 6 - 987061375
Ikke tilgjengelig
C/o Vestlandske Boligbyggelag Strandgaten 196, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2015 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
214 000
Personalkostnader
10 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-458 000
Gjeld
562 000
Driftscore
2012 2011 2010
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 79 79 75
Resultatregnskap
2012 2011 2010
Driftsinntekter 214 207 207
Driftsresultat 143 125 86
Resultat før skatt 94 76 36
Ordinært resultat 94 76 36
Årsresultat 94 76 36
Balanseregnskap
2012 2011 2010
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 104 68 39
Sum eiendeler 104 68 39
Sum egenkapital -458 -552 -628
Sum langsiktig gjeld 552 607 659
Sum kortsiktig gjeld 10 13 8

Lighthouse Chartering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lighthouse Chartering AS - 999289371
Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur
Tråvik 44b, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2019 6,1 år
Adm. direktør 2012 2020 7,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 539 000
Personalkostnader
1 676 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 200 000
Egenkapital
1 902 000
Gjeld
3 581 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 4
Resultatgrad 12 18 16
Kontantstrøm fra drift 10 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 41 65 60
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 2 539 2 974 1 992
Driftsresultat 164 517 240
Resultat før skatt 154 428 215
Ordinært resultat 154 428 215
Årsresultat 154 428 215
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 2 200 1 200 1 200
Sum omløpsmidler 3 283 4 040 4 086
Sum eiendeler 5 483 5 240 5 286
Sum egenkapital 1 902 1 747 1 319
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 581 3 493 3 967

Lighthouse Ship Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lighthouse Ship Management AS - 992161078
Utleie av arbeidskraft
Tråvik 44b, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2019 7,4 år
Adm. direktør 2011 2013 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
96
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 026 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 450 000
Egenkapital
5 825 000
Gjeld
14 430 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 7 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 6
Resultatgrad 2 18 20
Kontantstrøm fra drift 1 18 20
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 21 67 76
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 10 026 9 610 8 686
Driftsresultat 30 1 395 1 934
Resultat før skatt 69 1 020 1 485
Ordinært resultat 69 1 020 1 485
Årsresultat 69 1 020 1 485
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 2 450 2 518 1 441
Sum omløpsmidler 17 805 13 249 11 115
Sum eiendeler 20 255 15 767 12 556
Sum egenkapital 5 825 5 756 4 736
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14 430 10 011 7 821

Austevoll Villsau Sa

Foretaksinfo
(Inaktiv) Austevoll Villsau Sa - 994943626
Sauehold
Eido, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2014 3,6 år

Triton Investment AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Triton Investment AS - 995089106
Uoppgitt
, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2018 7,9 år
Adm. direktør 2010 2017 7,7 år