Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Inge Flatsetøy

Rapportdato: 2021-07-29

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 872 og med ett samlet driftsresultat på 51. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 6.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Indoreiser AS Styrets leder 2019 - Aktiv 301 300
Inge Flatsetøy Ikt Innehaver 2017 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 0 0
Azeco AS Styrets leder 2014 - Aktiv 1 571 -249

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Indoreiser AS Styre­medlem 2012 - 2019
Indoreiser AS Adm. direktør 2012 - 2019
Azeco AS Adm. direktør 2014 - 2019
Azeco Styrets leder 2008 - 2014
Azeco Styrets leder 2008 - 2014
Solusinet AS Nestleder styre 2000** - 2005

Indoreiser AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Indoreiser AS - 999026656
Reisebyråvirksomhet
Iverplassen 14, 6524 Frei
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 2 år
Styre­medlem 2012 2019 6,8 år
Adm. direktør 2012 2019 6,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
301 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 50 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 301 0 0
Driftsresultat 300 0 -4
Resultat før skatt 300 0 -4
Ordinært resultat 300 0 -4
Årsresultat 300 0 -4
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0
Sum egenkapital 0 -299 -299
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 299 299

Inge Flatsetøy Ikt

Foretaksinfo
(Aktiv) Inge Flatsetøy Ikt - 919313390
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Iverplassen 14, 6524 Frei
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2017 Aktiv 4 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 4 år

Azeco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Azeco AS - 913883012
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Iverplassen 14, 6524 Frei
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 7 år
Adm. direktør 2014 2019 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 571 000
Personalkostnader
665 000
Lederlønn
520 000
Anleggsmidler
243 000
Egenkapital
328 000
Gjeld
120 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 18 20
Kontantstrøm fra drift 0 18 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 2 2
Totalt 21 85 89
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 571 1 538 1 376
Driftsresultat -249 300 441
Resultat før skatt -240 227 334
Ordinært resultat -240 227 334
Årsresultat -240 227 334
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 243 533 356
Sum omløpsmidler 205 283 176
Sum eiendeler 447 816 532
Sum egenkapital 328 318 341
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 120 498 191

Azeco

Foretaksinfo
(Inaktiv) Azeco - 992962143
Uoppgitt
Iverplassen 14, 6524 Frei
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2014 6,1 år
Adm. direktør 2008 2014 6,1 år

Solusinet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Solusinet AS - 982826497
Programmeringstjenester
C/o Økonomitjenesten, 6570 Smøla
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2000 2005 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
570 000
Personalkostnader
-4 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 845 000
Egenkapital
14 255 000
Gjeld
3 873 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 4
Resultatgrad 0 16 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 12 61 40
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 570 803 240
Driftsresultat -32 94 -443
Resultat før skatt -112 555 434
Ordinært resultat -112 555 434
Årsresultat -112 555 434
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 14 845 18 674 18 781
Sum omløpsmidler 3 283 335 268
Sum eiendeler 18 128 19 008 19 049
Sum egenkapital 14 255 14 366 13 811
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 873 4 642 5 238