Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Hermod Holte Fledsberg

Rapportdato: 2020-06-07

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 156 609 og med ett samlet driftsresultat på 265 229. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 22 av virksomhetene driftsoverskudd. 11 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 21 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 43.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Investiaq AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 -21
By Bryggeri Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Flatlab AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 153 -5
By Brenneri AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 254 -222
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 254 -222
Moen Marin AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 448 553 26 967

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Aqs Rederi AS Styre­medlem 2019 - 2019
Aqs Odin AS Styre­medlem 2019 - 2019
Aqs Odin AS Styrets leder 2013 - 2019
Aqs Njord AS Styre­medlem 2018 - 2019
Aqs Njord AS Styrets leder 2016 - 2018
Aqs Loke AS Styre­medlem 2018 - 2019
Aqs Loke AS Styrets leder 2015 - 2018
Aqs Holding AS Styre­medlem 2018 - 2019
Aqs Holding AS Styrets leder 2014 - 2018

Investiaq AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Investiaq AS - 919233540
Uoppgitt
Busk Bruns veg 1, 7760 Snåsa
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 230 000
Egenkapital
6 385 000
Gjeld
13 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 10 0
Likviditetsgrad II 10 0
Totalt 32 0
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -21 -4
Resultat før skatt 13 -4
Ordinært resultat 13 -4
Årsresultat 13 -4
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 6 230 0
Sum omløpsmidler 168 18
Sum eiendeler 6 398 18
Sum egenkapital 6 385 18
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13 0

By Bryggeri

Foretaksinfo
(Aktiv) By Bryggeri - 922245231
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Byavegen 287, 7717 Steinkjer
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,3 år

Flatlab AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Flatlab AS - 916254903
Medisinske laboratorietjenester
Storlavika 7, 7770 Flatanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
153 000
Personalkostnader
116 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 000
Egenkapital
96 000
Gjeld
390 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 10 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 0 18 0
Kontantstrøm fra drift 0 18 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 4 8 6
Totalt 6 70 6
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 153 200 350
Driftsresultat -5 38 -35
Resultat før skatt -4 29 -26
Ordinært resultat -4 29 -26
Årsresultat -4 29 -26
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 5 14
Sum omløpsmidler 480 267 228
Sum eiendeler 486 272 243
Sum egenkapital 96 100 71
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 390 172 172

By Brenneri AS

Foretaksinfo
(Aktiv) By Brenneri AS - 918580727
Destillering, rektifisering og blanding av sprit
C/o Hermod Fledsberg Byavegen 287, 7717 Steinkjer
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,7 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 3,3 år
Styrets leder 2017 2018 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
254 000
Personalkostnader
15 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
302 000
Egenkapital
202 000
Gjeld
481 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 2 10
Totalt 2 10
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 254 0
Driftsresultat -222 -46
Resultat før skatt -227 -46
Ordinært resultat -227 -46
Årsresultat -227 -46
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 302 213
Sum omløpsmidler 381 221
Sum eiendeler 683 434
Sum egenkapital 202 429
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 481 5

Moen Marin AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Moen Marin AS - 912082679
Engroshandel med skipsutstyr og fiskeredskap
Strandvegen 11, 7970 Kolvereid
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2019 1,8 år
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
34
Styremedlemmer
0
Omsetning
448 553 000
Personalkostnader
20 727 000
Lederlønn
1 245 000
Anleggsmidler
3 471 000
Egenkapital
60 652 000
Gjeld
122 836 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 13 13
Kapitalomsetningshastighet 8 10 8
Fordringsomsetningshastighet 2 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 6
Resultatgrad 12 12 14
Kontantstrøm fra drift 7 7 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 0
Totalt 61 67 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 448 553 386 990 290 085
Driftsresultat 26 967 26 874 24 111
Resultat før skatt 21 316 22 561 18 239
Ordinært resultat 21 316 22 561 18 239
Årsresultat 21 316 22 561 18 239
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 471 2 922 25 628
Sum omløpsmidler 180 017 121 909 96 081
Sum eiendeler 183 488 124 832 121 709
Sum egenkapital 60 652 39 336 22 578
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 122 836 85 496 99 130

Moen Ship Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Moen Ship Management AS - 914553814
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Strandvegen 11, 7970 Kolvereid
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2,3 år
Styre­medlem 2016 2018 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 779 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
151 714 000
Egenkapital
23 302 000
Gjeld
135 862 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 2 10 10
Totalt 69 73 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 24 779 21 315 6 117
Driftsresultat 10 791 10 283 2 299
Resultat før skatt 5 956 5 207 1 151
Ordinært resultat 5 956 5 207 1 151
Årsresultat 5 956 5 207 1 151
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 151 714 154 630 72 160
Sum omløpsmidler 7 451 14 031 9 915
Sum eiendeler 159 165 168 661 82 075
Sum egenkapital 23 302 17 346 7 958
Sum langsiktig gjeld 124 579 146 924 73 134
Sum kortsiktig gjeld 11 283 4 391 983

Moen-gruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Moen-gruppen AS - 992616008
Engroshandel med skipsutstyr og fiskeredskap
Strandvegen 11, 7970 Kolvereid
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2,3 år
Styre­medlem 2016 2018 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
514 901 000
Personalkostnader
54 977 000
Lederlønn
1 357 000
Anleggsmidler
238 237 000
Egenkapital
128 088 000
Gjeld
330 323 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 2 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 14 14 12
Kontantstrøm fra drift 14 18 10
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 59 66 54
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 514 901 361 068 340 938
Driftsresultat 45 291 30 757 21 858
Resultat før skatt 33 832 21 618 14 567
Ordinært resultat 33 832 21 618 14 567
Årsresultat 32 766 21 292 14 508
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 238 237 213 674 145 162
Sum omløpsmidler 220 173 154 140 135 812
Sum eiendeler 458 410 367 814 280 975
Sum egenkapital 128 088 92 989 64 416
Sum langsiktig gjeld 168 638 174 471 112 270
Sum kortsiktig gjeld 161 685 100 354 104 289

Nærøysundet Kystservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nærøysundet Kystservice AS - 994906577
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Strandvegen 11, 7970 Kolvereid
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2,3 år
Styre­medlem 2016 2018 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 567 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
31 601 000
Egenkapital
12 248 000
Gjeld
24 144 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 8 6
Likviditetsgrad II 10 6 4
Totalt 64 66 59
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 567 3 240 3 240
Driftsresultat 1 418 1 520 1 253
Resultat før skatt 606 793 532
Ordinært resultat 606 793 532
Årsresultat 606 793 532
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 31 601 27 656 28 647
Sum omløpsmidler 4 790 1 865 599
Sum eiendeler 36 391 29 521 29 246
Sum egenkapital 12 248 11 641 10 849
Sum langsiktig gjeld 22 929 16 429 17 894
Sum kortsiktig gjeld 1 215 1 451 504

Moen Verft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Moen Verft AS - 992478233
Reparasjon og vedlikehold av skip og båter
Strandvegen 11, 7970 Kolvereid
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2,3 år
Styre­medlem 2016 2018 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
65
Styremedlemmer
0
Omsetning
98 928 000
Personalkostnader
28 967 000
Lederlønn
1 347 000
Anleggsmidler
6 833 000
Egenkapital
18 650 000
Gjeld
21 014 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 7 6
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 3 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 4 12 8
Kontantstrøm fra drift 3 7 7
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 8
Totalt 33 55 53
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 98 928 108 712 72 974
Driftsresultat 1 682 5 585 2 261
Resultat før skatt 790 4 197 1 677
Ordinært resultat 790 4 197 1 677
Årsresultat 790 4 197 1 677
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 833 13 717 6 056
Sum omløpsmidler 32 831 39 694 35 382
Sum eiendeler 39 664 53 411 41 438
Sum egenkapital 18 650 17 860 13 664
Sum langsiktig gjeld 0 3 660 16 885
Sum kortsiktig gjeld 21 014 31 890 10 889

Nærøysundterminalene AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nærøysundterminalene AS - 994035266
Lagring
Strandvegen 11, 7970 Kolvereid
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2,3 år
Styre­medlem 2016 2018 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 211 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 493 000
Egenkapital
5 265 000
Gjeld
7 591 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 4
Likviditetsgrad II 4 10 10
Totalt 71 75 65
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 211 2 031 1 929
Driftsresultat 956 858 473
Resultat før skatt 564 465 110
Ordinært resultat 564 465 110
Årsresultat 564 465 110
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 12 493 13 320 14 085
Sum omløpsmidler 362 538 1 232
Sum eiendeler 12 856 13 858 15 317
Sum egenkapital 5 265 4 701 4 789
Sum langsiktig gjeld 7 289 9 067 10 339
Sum kortsiktig gjeld 302 89 189

Moen Eiendommer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Moen Eiendommer AS - 943235767
Reparasjon og vedlikehold av skip og båter
Strandvegen 11, 7970 Kolvereid
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2,3 år
Styre­medlem 2016 2018 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 967 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 518 000
Egenkapital
3 942 000
Gjeld
28 853 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 20 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 4 4
Likviditetsgrad II 2 8 10
Totalt 57 61 63
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 967 3 840 3 840
Driftsresultat 1 510 518 621
Resultat før skatt 626 35 65
Ordinært resultat 626 35 65
Årsresultat 626 35 65
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 27 518 14 906 14 974
Sum omløpsmidler 5 277 3 166 3 565
Sum eiendeler 32 795 18 073 18 539
Sum egenkapital 3 942 3 316 3 281
Sum langsiktig gjeld 23 348 13 291 14 503
Sum kortsiktig gjeld 5 505 1 466 756

Cobiaq AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cobiaq AS - 919283041
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Byavegen 287, 7717 Steinkjer
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2017 Aktiv 2,6 år
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
600 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
139 000
Gjeld
648 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 2 12
Kapitalomsetningshastighet 4 2
Fordringsomsetningshastighet 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6
Resultatgrad 2 18
Kontantstrøm fra drift 1 18
Rentedekningsgrad 2 10
Likviditetsgrad II 6 8
Totalt 19 75
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 600 363
Driftsresultat 1 59
Resultat før skatt 1 47
Ordinært resultat 1 47
Årsresultat 1 47
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 787 374
Sum eiendeler 787 374
Sum egenkapital 139 138
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 648 236

Brenneriet Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brenneriet Eiendom AS - 917968861
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Hermod Fledsberg Byavegen 287, 7717 Steinkjer
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,6 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
426 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 650 000
Egenkapital
984 000
Gjeld
2 104 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 0
Totalt 47 10 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 426 125 0
Driftsresultat 11 -209 -13
Resultat før skatt -17 -171 -13
Ordinært resultat -17 -171 -13
Årsresultat -17 -171 -13
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 650 2 795 502
Sum omløpsmidler 438 499 87
Sum eiendeler 3 089 3 294 589
Sum egenkapital 984 1 001 87
Sum langsiktig gjeld 1 952 2 250 0
Sum kortsiktig gjeld 152 42 502

Metall Bygg Nord AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Metall Bygg Nord AS - 917804672
Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted
Byavegen 287, 7717 Steinkjer
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
48 903 000
Personalkostnader
2 979 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
135 000
Egenkapital
2 933 000
Gjeld
20 403 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 3 6
Kapitalomsetningshastighet 10 10 2
Fordringsomsetningshastighet 2 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 6
Resultatgrad 12 4 18
Kontantstrøm fra drift 7 1 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 10
Totalt 61 34 68
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 48 903 14 086 382
Driftsresultat 2 838 180 58
Resultat før skatt 2 178 120 36
Ordinært resultat 2 178 120 36
Årsresultat 2 178 120 36
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 135 50 0
Sum omløpsmidler 23 201 4 788 888
Sum eiendeler 23 336 4 838 888
Sum egenkapital 2 933 755 636
Sum langsiktig gjeld 652 40 0
Sum kortsiktig gjeld 19 751 4 043 253

Fledsberg Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fledsberg Invest AS - 994836234
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o Audun Fledsberg Hogganvikveien 796, 4513 Mandal
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 Aktiv 4 år
Styre­medlem 2011 2016 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
459 000
Egenkapital
2 509 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 25 25 25
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -16 -37 -18
Resultat før skatt 891 1 410 707
Ordinært resultat 891 1 410 707
Årsresultat 891 1 410 707
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 459 479 487
Sum omløpsmidler 2 051 1 639 722
Sum eiendeler 2 509 2 118 1 209
Sum egenkapital 2 509 2 118 1 209
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Lauvsnesøra AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lauvsnesøra AS - 998619777
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Sliperiveien 19, 7770 Flatanger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 Aktiv 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
570 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 836 000
Egenkapital
191 000
Gjeld
2 815 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 7 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 6 6
Totalt 66 67 77
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 570 519 468
Driftsresultat 411 334 331
Resultat før skatt 267 200 242
Ordinært resultat 267 200 242
Årsresultat 267 200 242
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 836 2 889 752
Sum omløpsmidler 170 1 154 649
Sum eiendeler 3 006 4 043 1 401
Sum egenkapital 191 201 210
Sum langsiktig gjeld 1 955 2 998 734
Sum kortsiktig gjeld 860 844 457

Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse - 983139884
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Beddingen 8, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
74 018 000
Personalkostnader
3 664 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
767 322 000
Gjeld
46 605 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 0 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 77 50 79
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 74 018 -19 730 69 839
Driftsresultat 68 752 -26 153 63 572
Resultat før skatt 68 751 -26 153 63 572
Ordinært resultat 68 751 -26 153 63 572
Årsresultat 68 751 -26 153 63 572
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 8 22
Sum omløpsmidler 813 927 752 715 788 418
Sum eiendeler 813 927 752 723 788 440
Sum egenkapital 767 322 708 812 742 711
Sum langsiktig gjeld 28 643 29 690 29 680
Sum kortsiktig gjeld 17 962 14 221 16 049

Fanøyskjæret AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fanøyskjæret AS - 989283928
Redningstjeneste
Sliperiveien 19, 7770 Flatanger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2015 Aktiv 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
193 078 000
Personalkostnader
75 416 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
679 799 000
Egenkapital
373 577 000
Gjeld
419 938 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 13 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 10
Resultatgrad 4 14 14
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 8 4 8
Totalt 56 77 79
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 193 078 158 322 151 062
Driftsresultat 4 281 12 807 14 390
Resultat før skatt 36 967 108 144 66 827
Ordinært resultat 36 967 108 144 66 827
Årsresultat 36 967 108 144 66 827
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 679 799 514 991 338 358
Sum omløpsmidler 113 716 50 966 58 468
Sum eiendeler 793 515 565 957 396 827
Sum egenkapital 373 577 309 885 206 133
Sum langsiktig gjeld 347 916 210 640 162 021
Sum kortsiktig gjeld 72 022 45 433 28 672

Brødrene Nielsen Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brødrene Nielsen Eiendom AS - 913565266
Eiendomsforvaltning
Tempevegen 19, 7031 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
350 863 000
Personalkostnader
88 512 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
110 629 000
Egenkapital
102 293 000
Gjeld
148 425 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 7 6
Kapitalomsetningshastighet 4 2 4
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 18 16 12
Kontantstrøm fra drift 20 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 83 69 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 350 863 233 588 236 084
Driftsresultat 58 638 23 894 17 256
Resultat før skatt 43 437 16 333 11 488
Ordinært resultat 43 437 16 333 11 488
Årsresultat 43 375 16 333 11 488
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 110 629 134 482 119 848
Sum omløpsmidler 140 089 113 137 101 473
Sum eiendeler 250 718 247 619 221 321
Sum egenkapital 102 293 72 016 74 094
Sum langsiktig gjeld 70 982 102 372 94 823
Sum kortsiktig gjeld 77 443 73 232 52 404

Tidligfasefondet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tidligfasefondet AS - 812822012
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Næringstorget Skolegata 22, 7713 Steinkjer
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 6,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
200 000
Personalkostnader
235 000
Lederlønn
148 000
Anleggsmidler
5 679 000
Egenkapital
12 574 000
Gjeld
2 187 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 50 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 200 400 200
Driftsresultat -202 -336 -183
Resultat før skatt 334 -3 372 -51
Ordinært resultat 334 -3 372 -51
Årsresultat 334 -3 372 -51
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 679 4 315 3 897
Sum omløpsmidler 9 082 11 493 11 457
Sum eiendeler 14 761 15 808 15 353
Sum egenkapital 12 574 12 241 10 257
Sum langsiktig gjeld 2 043 3 021 5 000
Sum kortsiktig gjeld 144 546 96

Langnes og Bakkan Blikkenslagerforretning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Langnes og Bakkan Blikkenslagerforretning AS - 945443960
Blikkenslagerarbeid på tak
Neptunvegen 2b, 7652 Verdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 6,9 år
Styre­medlem 2012 2013 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 127 000
Personalkostnader
8 412 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 072 000
Egenkapital
8 197 000
Gjeld
3 980 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 3 6
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 3 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 4 4 8
Kontantstrøm fra drift 5 5 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 43 43 51
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 16 127 14 941 17 808
Driftsresultat 471 207 676
Resultat før skatt 427 334 700
Ordinært resultat 427 334 700
Årsresultat 427 334 700
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 072 2 036 2 318
Sum omløpsmidler 10 103 9 533 10 835
Sum eiendeler 12 176 11 569 13 153
Sum egenkapital 8 197 8 004 8 037
Sum langsiktig gjeld 446 477 512
Sum kortsiktig gjeld 3 534 3 088 4 604

Tempeveien 19 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tempeveien 19 AS - 980782808
Eiendomsforvaltning
Tempevegen 19, 7031 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 453 000
Personalkostnader
71 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 613 000
Egenkapital
4 632 000
Gjeld
18 971 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 75 77 72
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 453 4 354 3 705
Driftsresultat 2 421 2 550 1 228
Resultat før skatt 1 752 1 834 776
Ordinært resultat 1 752 1 834 776
Årsresultat 1 752 1 834 776
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 11 613 12 103 11 928
Sum omløpsmidler 11 989 12 432 16 863
Sum eiendeler 23 602 24 535 28 791
Sum egenkapital 4 632 4 880 4 546
Sum langsiktig gjeld 14 888 15 923 21 714
Sum kortsiktig gjeld 4 083 3 733 2 531

Metall Bygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Metall Bygg AS - 994864947
Oppføring av bygninger
Mjåvannsvegen 88, 4628 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 8,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
22
Styremedlemmer
0
Omsetning
77 868 000
Personalkostnader
14 383 000
Lederlønn
888 000
Anleggsmidler
173 000
Egenkapital
9 233 000
Gjeld
18 390 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 2 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 12 14 12
Kontantstrøm fra drift 7 10 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 67 79 80
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 77 868 97 810 76 182
Driftsresultat 5 076 7 987 6 059
Resultat før skatt 3 969 6 084 4 579
Ordinært resultat 3 969 6 084 4 579
Årsresultat 3 969 6 084 4 579
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 173 246 236
Sum omløpsmidler 27 450 24 036 18 247
Sum eiendeler 27 623 24 282 18 483
Sum egenkapital 9 233 7 764 7 681
Sum langsiktig gjeld 1 968 1 120 1 733
Sum kortsiktig gjeld 16 422 15 398 9 069

Tempeveien 41 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tempeveien 41 AS - 998215161
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Tempevegen 19, 7031 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 8,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 804 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 161 000
Egenkapital
2 386 000
Gjeld
14 385 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 4 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 14
Rentedekningsgrad 6 2 0
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 62 39 22
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 804 1 533 1 643
Driftsresultat 583 44 -128
Resultat før skatt 158 -277 -312
Ordinært resultat 158 -277 -312
Årsresultat 158 -277 -312
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 15 161 15 873 12 715
Sum omløpsmidler 1 610 1 168 1 244
Sum eiendeler 16 771 17 041 13 960
Sum egenkapital 2 386 2 528 2 805
Sum langsiktig gjeld 13 385 13 856 10 266
Sum kortsiktig gjeld 1 000 657 889

Tempeveien 45 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tempeveien 45 AS - 998215269
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Tempevegen 19, 7031 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 8,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 509 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
131 000
Gjeld
7 542 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 6 10 10
Totalt 81 74 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 509 556 782
Driftsresultat 7 222 264 187
Resultat før skatt 5 605 176 112
Ordinært resultat 5 605 176 112
Årsresultat 5 605 176 112
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 2 863 2 865
Sum omløpsmidler 7 673 1 482 1 533
Sum eiendeler 7 673 4 345 4 398
Sum egenkapital 131 1 926 1 750
Sum langsiktig gjeld 1 401 2 151 2 297
Sum kortsiktig gjeld 6 141 269 351

Tempeveien 43 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tempeveien 43 AS - 984637632
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Tempevegen 19, 7031 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
748 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 650 000
Egenkapital
1 701 000
Gjeld
3 547 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 6 8 10
Totalt 70 69 69
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 748 566 431
Driftsresultat 463 234 213
Resultat før skatt 305 161 148
Ordinært resultat 305 161 148
Årsresultat 305 161 148
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 650 3 825 3 493
Sum omløpsmidler 1 598 1 582 1 269
Sum eiendeler 5 248 5 407 4 763
Sum egenkapital 1 701 2 096 1 935
Sum langsiktig gjeld 2 325 2 438 2 588
Sum kortsiktig gjeld 1 222 874 240

Bn Entreprenør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bn Entreprenør AS - 985671230
Grunnarbeid
Tempevegen 19, 7031 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
109
Styremedlemmer
0
Omsetning
280 896 000
Personalkostnader
73 968 000
Lederlønn
1 226 000
Anleggsmidler
37 512 000
Egenkapital
59 732 000
Gjeld
88 272 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 10 7
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 14 14 12
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 78 76 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 280 896 232 486 231 767
Driftsresultat 25 255 20 254 15 036
Resultat før skatt 19 229 15 090 11 031
Ordinært resultat 19 229 15 090 11 031
Årsresultat 19 229 15 090 11 031
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 37 512 37 185 34 976
Sum omløpsmidler 110 493 101 737 96 410
Sum eiendeler 148 004 138 922 131 386
Sum egenkapital 59 732 40 950 39 360
Sum langsiktig gjeld 31 949 33 507 29 191
Sum kortsiktig gjeld 56 323 64 465 62 834

Veleta AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Veleta AS - 989893556
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Byavegen 287, 7717 Steinkjer
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 14 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 14 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 233 000
Personalkostnader
178 000
Lederlønn
145 000
Anleggsmidler
7 416 000
Egenkapital
11 573 000
Gjeld
1 271 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 15 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 83 90 61
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 233 618 304
Driftsresultat 657 168 -57
Resultat før skatt 1 417 2 475 817
Ordinært resultat 1 417 2 475 817
Årsresultat 1 417 2 475 817
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 416 6 280 4 062
Sum omløpsmidler 5 428 4 279 3 709
Sum eiendeler 12 844 10 559 7 771
Sum egenkapital 11 573 10 156 7 680
Sum langsiktig gjeld 1 028 0 0
Sum kortsiktig gjeld 243 403 91

Aqs Rederi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aqs Rederi AS - 917087237
Innenriks sjøfart med gods
Sliperiveien 19, 7770 Flatanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
60
Styremedlemmer
0
Omsetning
29 159 000
Personalkostnader
10 500 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
38 796 000
Egenkapital
1 249 000
Gjeld
47 030 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 12
Kontantstrøm fra drift 0 0 18
Rentedekningsgrad 0 0 4
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 6 9 46
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 29 159 29 580 12 537
Driftsresultat -4 890 -3 581 659
Resultat før skatt -6 234 -4 835 19
Ordinært resultat -6 234 -4 835 19
Årsresultat -6 234 -4 835 19
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 38 796 41 354 44 923
Sum omløpsmidler 9 482 5 227 3 155
Sum eiendeler 48 279 46 582 48 078
Sum egenkapital 1 249 7 483 10 349
Sum langsiktig gjeld 29 750 32 126 34 478
Sum kortsiktig gjeld 17 280 6 973 3 251

Aqs Odin AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aqs Odin AS - 999545416
Innenriks sjøfart med gods
Sliperiveien 19, 7770 Flatanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2019 < 1 år
Styrets leder 2013 2019 6 år

Aqs Njord AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aqs Njord AS - 918192301
Innenriks sjøfart med gods
Øra Industriområde, 7770 Flatanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2019 < 1 år
Styrets leder 2016 2018 1,9 år

Aqs Loke AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aqs Loke AS - 914923565
Innenriks sjøfart med gods
Øra Industriområde, 7770 Flatanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2019 < 1 år
Styrets leder 2015 2018 3,8 år

Aqs Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aqs Holding AS - 914333849
Redningstjeneste
Øra Industriområde, 7770 Flatanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2019 < 1 år
Styrets leder 2014 2018 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
193 018 000
Personalkostnader
75 366 000
Lederlønn