Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Chris Alexander Jelsness

Rapportdato: 2021-08-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 20 641 og med ett samlet driftsresultat på 1 977. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Lopi AS Styre­medlem 2002 - Aktiv 500 -17
Apto AS Styre­medlem 2000** - Aktiv 20 141 1 994

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Apto AS Vara­medlem 2002 - 2007
Chris Jelsness AS Styrets leder 2000** - 2006
Chris Jelsness AS Styrets leder 2000** - 2006

Lopi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lopi AS - 984979649
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Maridalsveien 33 L, 0175 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 Aktiv 18,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
500 000
Personalkostnader
137 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 162 000
Egenkapital
4 166 000
Gjeld
1 663 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 10 0 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 55 30 36
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 500 500 500
Driftsresultat -17 -11 0
Resultat før skatt 331 -51 -49
Ordinært resultat 331 -51 -49
Årsresultat 331 -51 -49
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 162 3 370 3 483
Sum omløpsmidler 2 667 2 306 2 463
Sum eiendeler 5 829 5 676 5 946
Sum egenkapital 4 166 3 835 3 887
Sum langsiktig gjeld 1 455 1 653 1 851
Sum kortsiktig gjeld 208 188 208

Apto AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Apto AS - 979473141
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Maridalsveien 33 L, 0175 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 2007 4,7 år
Styre­medlem 2000 Aktiv 20,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 141 000
Personalkostnader
16 703 000
Lederlønn
1 238 000
Anleggsmidler
6 000
Egenkapital
1 902 000
Gjeld
6 435 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 2 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 2 0
Resultatgrad 14 2 0
Kontantstrøm fra drift 10 1 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 72 31 13
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 20 141 14 830 14 512
Driftsresultat 1 994 18 -346
Resultat før skatt 1 569 8 -272
Ordinært resultat 1 569 8 -272
Årsresultat 1 569 8 -272
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 186 203
Sum omløpsmidler 8 332 4 983 6 679
Sum eiendeler 8 337 5 169 6 882
Sum egenkapital 1 902 716 708
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 435 4 453 6 174

Chris Jelsness AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Chris Jelsness AS - 979770529
Ikke tilgjengelig
Skorkebergåsen 21, 1440 Drøbak
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,7 år
Adm. direktør 2000 2005 4,6 år