Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jon Erling Melhus

Rapportdato: 2021-08-01

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 383 354 og med ett samlet driftsresultat på 205 243. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 100.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Otto Olsen Eiendom AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 23 -4 081
Otto Olsen Bygg AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 -35
Sameiet Thomas Heftyes gate 20/28/30 Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 0
E6 Eiendom AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 307 -3 308
Otto Olsen AS Styre­medlem 2014 - Aktiv 403 990 50 455

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Otto Olsen Eiendom AS Styrets leder 2000** - 2020
Otto Olsen Bygg AS Styrets leder 2000** - 2020
Otto Olsen Bygg AS Styrets leder 2000** - 2020
1. Kvarter Holding AS Styrets leder 2019 - 2020
1. Kvarter AS Styrets leder 2019 - 2020

Otto Olsen Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Otto Olsen Eiendom AS - 919978325
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o E6 Eiendom AS Hvamsvingen 4a, 2013 Skjetten
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,1 år
Styrets leder 2000 2020 19,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
23 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
426 986 000
Egenkapital
697 537 000
Gjeld
42 549 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 13 12 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 63 62 56
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 23 22 40
Driftsresultat -4 081 -1 419 -1 476
Resultat før skatt 159 684 87 396 33 952
Ordinært resultat 159 684 87 396 33 952
Årsresultat 159 684 87 396 33 952
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 426 986 311 502 293 303
Sum omløpsmidler 313 100 276 817 216 407
Sum eiendeler 740 086 588 319 509 710
Sum egenkapital 697 537 552 853 477 457
Sum langsiktig gjeld 123 154 193
Sum kortsiktig gjeld 42 426 35 312 32 061

Otto Olsen Bygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Otto Olsen Bygg AS - 914977274
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o E6 Eiendom AS Hvamsvingen 4, 2013 Skjetten
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,1 år
Styrets leder 2000 2020 19,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
250 454 000
Egenkapital
388 735 000
Gjeld
34 029 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 10 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 43 40 34
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -35 -36 -38
Resultat før skatt 98 178 42 198 23 964
Ordinært resultat 98 178 42 198 23 964
Årsresultat 98 178 42 198 23 964
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 250 454 200 298 215 143
Sum omløpsmidler 172 309 137 261 105 783
Sum eiendeler 422 763 337 559 320 925
Sum egenkapital 388 735 306 556 264 358
Sum langsiktig gjeld 4 5 7
Sum kortsiktig gjeld 34 025 30 997 56 560

Sameiet Thomas Heftyes gate 20/28/30

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Thomas Heftyes gate 20/28/30 - 997868234
Ikke tilgjengelig
Thomas Heftyes gate 20/28/30, 0264 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,7 år

E6 Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) E6 Eiendom AS - 917977607
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Hvamsvingen 4a, 2013 Skjetten
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
307 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
307 740 000
Egenkapital
111 941 000
Gjeld
203 379 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 13 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 53 40 45
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 307 251 192
Driftsresultat -3 308 -2 150 -1 987
Resultat før skatt 70 630 13 242 19 991
Ordinært resultat 70 630 13 242 19 991
Årsresultat 70 630 13 242 19 991
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 307 740 333 790 322 906
Sum omløpsmidler 7 580 3 800 17 217
Sum eiendeler 315 320 337 591 340 123
Sum egenkapital 111 941 101 311 101 311
Sum langsiktig gjeld 126 097 131 207 137 611
Sum kortsiktig gjeld 77 282 105 072 101 201

Otto Olsen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Otto Olsen AS - 980350665
Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers
Trondheimsveien 183, 2020 Skedsmokorset
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 6,8 år
Styrets leder 2000 2014 13,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
127
Styremedlemmer
0
Omsetning
403 990 000
Personalkostnader
89 858 000
Lederlønn
1 960 000
Anleggsmidler
39 240 000
Egenkapital
313 283 000
Gjeld
60 842 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 10 7 10
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 4 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 16 12 16
Kontantstrøm fra drift 18 10 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 4
Totalt 82 63 72
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 403 990 405 802 342 494
Driftsresultat 50 455 30 230 42 533
Resultat før skatt 40 152 32 997 32 708
Ordinært resultat 40 152 32 997 32 708
Årsresultat 40 152 32 997 32 708
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 39 240 36 410 73 696
Sum omløpsmidler 334 885 312 578 282 176
Sum eiendeler 374 125 348 988 355 872
Sum egenkapital 313 283 273 131 188 584
Sum langsiktig gjeld 1 844 1 776 144
Sum kortsiktig gjeld 58 998 74 081 167 145

Otto Olsen Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Otto Olsen Holding AS - 988847615
Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers
Trondheimsveien 183, 2020 Skedsmokorset
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 6,8 år
Styrets leder 2005 2014 9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
813 568 000
Personalkostnader
150 321 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
799 834 000
Egenkapital
1 039 194 000
Gjeld
438 696 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 10 12 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 8
Resultatgrad 18 14 14
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 80 80 68
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 813 568 682 270 656 643
Driftsresultat 136 717 67 188 64 585
Resultat før skatt 139 115 253 798 81 659
Ordinært resultat 139 115 253 798 81 659
Årsresultat 133 084 249 612 76 618
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 799 834 753 897 548 710
Sum omløpsmidler 678 055 588 353 523 105
Sum eiendeler 1 477 889 1 342 250 1 071 815
Sum egenkapital 1 039 194 941 264 689 597
Sum langsiktig gjeld 251 667 250 243 141 013
Sum kortsiktig gjeld 187 029 150 743 241 205

Norsk Pumpeservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Pumpeservice AS - 934814185
Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Heiasvingen 33, 1900 Fetsund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 8,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
22
Styremedlemmer
0
Omsetning
165 466 000
Personalkostnader
18 540 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 996 000
Egenkapital
37 908 000
Gjeld
56 845 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 8 6
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 2 4
Totalt 88 83 83
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 165 466 151 667 136 569
Driftsresultat 26 185 24 500 21 915
Resultat før skatt 20 316 19 766 17 120
Ordinært resultat 20 316 19 766 17 120
Årsresultat 20 316 19 766 17 120
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 14 996 8 806 6 343
Sum omløpsmidler 79 758 63 481 72 034
Sum eiendeler 94 754 72 286 78 377
Sum egenkapital 37 908 17 593 29 526
Sum langsiktig gjeld 30 237 20 237 10 730
Sum kortsiktig gjeld 26 608 34 456 38 120

Otto Olsen Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Otto Olsen Invest AS - 959446768
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Trondheimsveien 183, 2020 Skedsmokorset
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 20,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 156 000
Egenkapital
457 287 000
Gjeld
11 535 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 7 3
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 39 37 15
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -690 -721 -711
Resultat før skatt 45 585 42 184 -4 672
Ordinært resultat 45 585 42 184 -4 672
Årsresultat 45 585 42 184 -4 672
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 5 156 5 238 5 342
Sum omløpsmidler 463 666 424 516 388 252
Sum eiendeler 468 823 429 754 393 594
Sum egenkapital 457 287 421 702 389 518
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11 535 8 051 4 076

1. Kvarter Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) 1. Kvarter Holding AS - 923412948
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2020 < 1 år

1. Kvarter AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) 1. Kvarter AS - 923398945
Ikke tilgjengelig
Nesgata 19, 2004 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2020 < 1 år

2. Kvarter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 2. Kvarter AS - 823398972
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
106 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 025 000
Egenkapital
1 108 000
Gjeld
54 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 7
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 8
Totalt 75
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 106
Driftsresultat 106
Resultat før skatt 83
Ordinært resultat 83
Årsresultat 83
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 1 025
Sum omløpsmidler 137
Sum eiendeler 1 162
Sum egenkapital 1 108
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 54

3. Kvarter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3. Kvarter AS - 923398996
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o E6 Eiendom AS Hvamsvingen 4, 2013 Skjetten
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2021 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
30 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 319 000
Egenkapital
1 169 000
Gjeld
274 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 0 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10
Resultatgrad 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 20
Rentedekningsgrad 0 10
Likviditetsgrad II 0 8
Totalt 0 74
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 30 106
Driftsresultat -260 106
Resultat før skatt -200 83
Ordinært resultat -200 83
Årsresultat -200 83
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 1 319 1 286
Sum omløpsmidler 124 137
Sum eiendeler 1 443 1 423
Sum egenkapital 1 169 1 369
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 274 54

Lahaugmoveien 81 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lahaugmoveien 81 AS - 992053674
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o E6 Eiendom AS Hvamsvingen 4a, 2013 Skjetten
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2020 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 971 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
96 102 000
Egenkapital
13 055 000
Gjeld
83 538 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 65 60 63
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 9 971 9 899 9 596
Driftsresultat 7 648 7 461 7 183
Resultat før skatt 4 416 3 637 3 755
Ordinært resultat 4 416 3 637 3 755
Årsresultat 4 416 3 637 3 755
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 96 102 98 268 100 433
Sum omløpsmidler 491 115 185
Sum eiendeler 96 592 98 383 100 619
Sum egenkapital 13 055 8 639 5 002
Sum langsiktig gjeld 82 090 88 392 89 667
Sum kortsiktig gjeld 1 448 1 352 5 949

Hvamsvingen 4 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hvamsvingen 4 AS - 987501588
Eiendomsforvaltning
C/o E6 Eiendom AS Hvamsvingen 4 A, 2013 Skjetten
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2020 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 353 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
86 352 000
Egenkapital
26 288 000
Gjeld
60 173 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 10 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 19 2 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 11 353 6 314 5 860
Driftsresultat -569 -11 787 -5 574
Resultat før skatt -1 503 -10 623 -3 966
Ordinært resultat -1 503 -10 623 -3 966
Årsresultat -1 503 -10 623 -3 966
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 86 352 84 673 77 728
Sum omløpsmidler 108 1 355 239
Sum eiendeler 86 461 86 029 77 967
Sum egenkapital 26 288 25 414 24 339
Sum langsiktig gjeld 59 261 56 875 6 414
Sum kortsiktig gjeld 912 3 739 47 215

Jerikoveien 14 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jerikoveien 14 AS - 991727876
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Carnegie Business Management AS Fjordalléen 16, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2020 5,8 år
Styrets leder 2007 2014 6,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 431 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 838 000
Egenkapital
13 528 000
Gjeld
2 494 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 82 75 75
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 7 431 7 215 7 279
Driftsresultat 6 113 5 638 4 508
Resultat før skatt 4 847 4 370 3 477
Ordinært resultat 4 847 4 370 3 477
Årsresultat 4 847 4 370 3 477
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 15 838 16 745 17 691
Sum omløpsmidler 184 1 236 33
Sum eiendeler 16 023 17 982 17 724
Sum egenkapital 13 528 12 462 12 092
Sum langsiktig gjeld 0 9 922
Sum kortsiktig gjeld 2 494 5 511 4 710

Sjøhagen 9 Stavanger AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sjøhagen 9 Stavanger AS - 992054794
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o E6 Eiendom AS Hvamsvingen 4, 2013 Skjetten
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2020 6 år
Styrets leder 2007 2014 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
732 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 613 000
Egenkapital
1 165 000
Gjeld
1 018 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 15 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 0 0
Totalt 78 77 73
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 732 718 693
Driftsresultat 337 510 485
Resultat før skatt 265 402 373
Ordinært resultat 265 402 373
Årsresultat 265 402 373
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 613 1 763 1 913
Sum omløpsmidler 570 29 202
Sum eiendeler 2 183 1 791 2 116
Sum egenkapital 1 165 1 164 1 182
Sum langsiktig gjeld 533 74 0
Sum kortsiktig gjeld 485 553 933

Rudsvegen 11 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rudsvegen 11 AS - 991727884
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o E6 Eiendom AS Hvamsvingen 4a, 2013 Skjetten
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2020 6 år
Styrets leder 2007 2014 6,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 011 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 685 000
Egenkapital
1 082 000
Gjeld
1 604 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 77 75 71
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 011 993 810
Driftsresultat 808 780 626
Resultat før skatt 607 560 462
Ordinært resultat 607 560 462
Årsresultat 607 560 462
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 685 2 877 3 042
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 2 685 2 877 3 042
Sum egenkapital 1 082 845 286
Sum langsiktig gjeld 1 008 1 719 2 109
Sum kortsiktig gjeld 596 312 648

Åsbieveien 13 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Åsbieveien 13 AS - 991727914
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o E6 Eiendom AS Hvamsvingen 4a, 2013 Skjetten
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2020 6 år
Styrets leder 2007 2014 6,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 162 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 838 000
Egenkapital
1 312 000
Gjeld
840 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 77 77 75
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 162 1 142 1 107
Driftsresultat 975 831 795
Resultat før skatt 761 631 603
Ordinært resultat 761 631 603
Årsresultat 761 631 603
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 838 1 998 2 158
Sum omløpsmidler 315 0 0
Sum eiendeler 2 152 1 998 2 158
Sum egenkapital 1 312 1 039 408
Sum langsiktig gjeld 73 597 841
Sum kortsiktig gjeld 767 361 909

Østre Rosten 18 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Østre Rosten 18 AS - 991727663
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o E6 Eiendom AS Hvamsvingen 4a, 2013 Skjetten
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2020 6 år
Styrets leder 2007 2014 6,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 580 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 266 000
Egenkapital
3 015 000
Gjeld
502 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 84 82 75
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 2 580 2 534 2 457
Driftsresultat 1 954 1 831 1 830
Resultat før skatt 1 296 1 634 1 376
Ordinært resultat 1 296 1 634 1 376
Årsresultat 1 296 1 634 1 376
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 3 266 3 753 3 852
Sum omløpsmidler 252 9 1
Sum eiendeler 3 517 3 763 3 853
Sum egenkapital 3 015 1 719 865
Sum langsiktig gjeld 0 1 994 1 218
Sum kortsiktig gjeld 502 50 1 770

Tonningsgata 40 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tonningsgata 40 AS - 992054840
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Odd Jarle Kvamme Beinnesvegen 43, 6788 Olden
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2020 6 år
Styrets leder 2007 2014 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
357 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 548 000
Egenkapital
784 000
Gjeld
782 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 77 77 70
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 357 394 394
Driftsresultat 254 294 295
Resultat før skatt 190 218 219
Ordinært resultat 190 218 219
Årsresultat 190 218 219
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 548 1 631 1 715
Sum omløpsmidler 17 16 0
Sum eiendeler 1 565 1 648 1 715
Sum egenkapital 784 784 819
Sum langsiktig gjeld 513 528 628
Sum kortsiktig gjeld 269 336 267

Fjordvegen 10 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fjordvegen 10 AS - 992054077
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o E6 Eiendom AS Hvamsvingen 4, 2013 Skjetten
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2020 6 år
Styrets leder 2007 2014 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
12 064 000
Gjeld
2 929 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 3 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 26 29 85
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 13 199
Driftsresultat -9 0 13 168
Resultat før skatt 278 374 10 400
Ordinært resultat 278 374 10 400
Årsresultat 278 374 10 400
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 14 992 14 741 14 390
Sum eiendeler 14 992 14 741 14 390
Sum egenkapital 12 064 11 786 11 412
Sum langsiktig gjeld 2 850 2 850 2 850
Sum kortsiktig gjeld 79 105 129

Am Property AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Am Property AS - 993130567
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dyrskuevegen 3, 2040 Kløfta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2015 < 1 år
Styrets leder 2008 2014 5,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 044 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
42 593 000
Egenkapital
4 887 000
Gjeld
41 666 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 4 4
Likviditetsgrad II 10 10 6
Totalt 67 61 59
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 4 044 4 965 4 756
Driftsresultat 1 346 1 909 1 722
Resultat før skatt 147 358 318
Ordinært resultat 147 358 318
Årsresultat 147 358 318
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 42 593 44 843 47 135
Sum omløpsmidler 3 961 2 685 2 581
Sum eiendeler 46 555 47 528 49 716
Sum egenkapital 4 887 4 740 4 382
Sum langsiktig gjeld 41 048 42 248 43 371
Sum kortsiktig gjeld 618 541 1 963

Hvamsvingen 26 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hvamsvingen 26 AS - 992043342
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o E6 Eiendom AS Hvamsvingen 4, 2013 Skjetten
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2020 6 år
Styrets leder 2011 2014 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 372 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
51 147 000
Egenkapital
18 753 000
Gjeld
32 394 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 65 65 73
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 7 372 7 253 7 002
Driftsresultat 6 113 5 986 5 600
Resultat før skatt 4 254 3 960 3 783
Ordinært resultat 4 254 3 960 3 783
Årsresultat 4 254 3 960 3 783
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 51 147 52 285 53 423
Sum omløpsmidler 0 0 121
Sum eiendeler 51 147 52 285 53 544
Sum egenkapital 18 753 18 940 19 075
Sum langsiktig gjeld 32 388 33 339 34 463
Sum kortsiktig gjeld 6 6 6

Rosenholmveien 10 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rosenholmveien 10 AS - 992054875
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2020 6 år
Styrets leder 2007 2014 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
962 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 651 000
Egenkapital
1 902 000
Gjeld
6 033 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 60 65 63
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 962 1 053 1 017
Driftsresultat 482 760 689
Resultat før skatt 223 453 420
Ordinært resultat 223 453 420
Årsresultat 223 453 420
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 7 651 7 903 8 157
Sum omløpsmidler 285 29 32
Sum eiendeler 7 935 7 932 8 189
Sum egenkapital 1 902 1 959 1 506
Sum langsiktig gjeld 5 647 5 831 5 648
Sum kortsiktig gjeld 386 141 1 034

Smalvollveien 58 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Smalvollveien 58 AS - 891727992
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o E6 Eiendom AS Hvamsvingen 4, 2013 Skjetten
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2020 6 år
Styrets leder 2007 2014 6,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 342 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 306 000
Egenkapital
10 699 000
Gjeld
4 855 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 77 77 77
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 8 342 8 006 7 462
Driftsresultat 7 278 6 694 6 154
Resultat før skatt 5 598 5 082 4 640
Ordinært resultat 5 598 5 082 4 640
Årsresultat 5 598 5 082 4 640
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 15 306 15 117 13 390
Sum omløpsmidler 248 243 193
Sum eiendeler 15 554 15 360 13 584
Sum egenkapital 10 699 5 311 4 838
Sum langsiktig gjeld 2 552 9 413 8 421
Sum kortsiktig gjeld 2 303 636 324

Hvamstubben 20 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hvamstubben 20 AS - 930473111
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o E6 Eiendom AS Hvamsvingen 4, 2013 Skjetten
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2020 6 år
Styrets leder 2010 2014 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
976 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 901 000
Egenkapital
4 666 000
Gjeld
236 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 74 69 65
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 976 610 570
Driftsresultat 940 576 529
Resultat før skatt 730 438 398
Ordinært resultat 730 438 398
Årsresultat 730 438 398
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 4 901 4 916 4 932
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 4 901 4 916 4 932
Sum egenkapital 4 666 3 936 3 498
Sum langsiktig gjeld 27 849 512
Sum kortsiktig gjeld 209 131 921

Rosenholmveien 12 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rosenholmveien 12 AS - 992053917
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2020 6 år
Styrets leder 2007 2014 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 420 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
37 851 000
Egenkapital
16 696 000
Gjeld
23 349 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 10 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 69 75 68
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 7 420 8 117 7 836
Driftsresultat 3 990 5 574 5 337
Resultat før skatt 2 592 3 831 3 636
Ordinært resultat 2 592 3 831 3 636
Årsresultat 2 592 3 831 3 636
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 37 851 40 028 42 202
Sum omløpsmidler 2 195 99 28
Sum eiendeler 40 046 40 126 42 231
Sum egenkapital 16 696 17 281 13 450
Sum langsiktig gjeld 19 266 21 622 23 092
Sum kortsiktig gjeld 4 083 1 223 5 689

Moaveien 31 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Moaveien 31 AS - 992054948
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o E6 Eiendom AS Hvamsvingen 4, 2013 Skjetten
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2020 6 år
Styrets leder 2007 2014 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 475 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 831 000
Egenkapital
2 061 000
Gjeld
4 770 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 10 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 72 70 66
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 475 1 452 1 401
Driftsresultat 1 051 1 014 921
Resultat før skatt 753 691 630
Ordinært resultat 753 691 630
Årsresultat 753 691 630
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 6 831 7 187 7 544
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 6 831 7 187 7 544
Sum egenkapital 2 061 2 061 2 123
Sum langsiktig gjeld 3 786 4 164 4 609
Sum kortsiktig gjeld 984 963 812

Lerstadveien 510 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lerstadveien 510 AS - 992054190
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o E6 Eiendom AS Hvamsvingen 4, 2013 Skjetten
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2020 6 år
Styrets leder 2007 2014 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 430 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 262 000
Egenkapital
2 699 000
Gjeld
3 772 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 4 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 86 72 70
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 430 1 407 1 358
Driftsresultat 1 150 1 099 1 089
Resultat før skatt 857 808 811
Ordinært resultat 857 808 811
Årsresultat 857 808 811
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 6 262 6 365 6 594
Sum omløpsmidler 209 41 28
Sum eiendeler 6 471 6 405 6 622
Sum egenkapital 2 699 2 699 2 741
Sum langsiktig gjeld 3 737 2 556 2 132
Sum kortsiktig gjeld 35 1 151 1 750

Stoaveien 37 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stoaveien 37 AS - 992054778
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o E6 Eiendom AS Hvamsvingen 4, 2013 Skjetten
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2020 6 år
Styrets leder 2007 2014 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 838 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 389 000
Egenkapital
2 451 000
Gjeld
938 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 77 77 75
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 838 1 982 1 972
Driftsresultat 1 499 1 668 1 605
Resultat før skatt 1 164 1 273 1 208
Ordinært resultat 1 164 1 273 1 208
Årsresultat 1 164 1 273 1 208
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 3 389 3 629 3 872
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 3 389 3 629 3 872
Sum egenkapital 2 451 2 000 727
Sum langsiktig gjeld 792 1 261 1 590
Sum kortsiktig gjeld 146 367 1 555

Industriveien 16 Kristiansund AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Industriveien 16 Kristiansund AS - 992054271
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o E6 Eiendom AS Hvamsvingen 4, 2013 Skjetten
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2020 6 år
Styrets leder 2007 2014 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
494 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 089 000
Egenkapital
919 000
Gjeld
1 199 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 10 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 20 20