Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Gunnar Gehrken Bøyum

Rapportdato: 2020-02-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 35 034 203 og med ett samlet driftsresultat på 4 259 556. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 32 av virksomhetene driftsunderskudd, og 25 av virksomhetene driftsoverskudd. 37 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 36 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 143.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Ratio Arkitekter AS Styrets leder 2020 - Aktiv 142 171 3 747
The Hub Holding AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 5 237 -22 006
Via Work AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 0 0
Via Drift AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 0 0
Sommerrogata Hotelldrift AS Styrets leder 2018 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Nye Broverkstedet AS Styrets leder 2019 - 2019
The Hub Hotel AS Styre­medlem 2019 - 2019
Alna Senter AS Styre­medlem 2018 - 2018
Gardermoen Campus Utvikling AS Styre­medlem 2018 - 2019
Share Oslo AS Styrets leder 2017 - 2017
Share Oslo AS Adm. direktør 2017 - 2019

Ratio Arkitekter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ratio Arkitekter AS - 962959407
Arkitekttjenester vedrørende byggverk
Drammensveien 130 Inng. C1, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
62
Styremedlemmer
0
Omsetning
142 171 000
Personalkostnader
58 731 000
Lederlønn
965 000
Anleggsmidler
2 091 000
Egenkapital
11 963 000
Gjeld
47 100 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 0 2
Kapitalomsetningshastighet 10 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 4
Resultatgrad 4 0 2
Kontantstrøm fra drift 5 0 1
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 49 18 39
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 142 171 76 164 115 424
Driftsresultat 3 747 -2 387 885
Resultat før skatt 2 763 -1 897 572
Ordinært resultat 2 763 -1 897 572
Årsresultat 2 763 -1 897 572
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 091 2 080 1 193
Sum omløpsmidler 56 972 27 637 33 274
Sum eiendeler 59 063 29 716 34 467
Sum egenkapital 11 963 10 100 11 998
Sum langsiktig gjeld 2 920 0 4 200
Sum kortsiktig gjeld 44 180 19 616 18 270

The Hub Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) The Hub Holding AS - 914531047
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Frederik Stangs gate 22, 0264 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 237 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 952 712 000
Egenkapital
802 893 000
Gjeld
2 522 662 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 4
Likviditetsgrad II 10 0 4
Totalt 17 2 60
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 237 2 932 92 689
Driftsresultat -22 006 -46 794 63 856
Resultat før skatt -46 283 -69 639 20 841
Ordinært resultat -46 283 -69 639 20 841
Årsresultat -46 283 -69 639 20 841
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 952 712 2 310 546 1 840 113
Sum omløpsmidler 372 844 49 935 235 129
Sum eiendeler 3 325 556 2 360 480 2 075 242
Sum egenkapital 802 893 349 383 419 294
Sum langsiktig gjeld 2 488 627 1 899 058 1 437 780
Sum kortsiktig gjeld 34 035 112 039 218 167

Via Work AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Via Work AS - 921847092
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Støperigata 1, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
44 000
Gjeld
6 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 10
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 0
Driftsresultat 0
Resultat før skatt 0
Ordinært resultat 0
Årsresultat 0
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 50
Sum eiendeler 50
Sum egenkapital 44
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 6

Via Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Via Drift AS - 821848482
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Støperigata 1, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
44 000
Gjeld
6 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 10
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 0
Driftsresultat 0
Resultat før skatt 0
Ordinært resultat 0
Årsresultat 0
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 50
Sum eiendeler 50
Sum egenkapital 44
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 6

Sommerrogata Hotelldrift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sommerrogata Hotelldrift AS - 921668198
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Sommerrogata 1, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 000
Egenkapital
991 000
Gjeld
4 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 18
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 0
Driftsresultat 0
Resultat før skatt 1
Ordinært resultat 1
Årsresultat 1
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 1
Sum omløpsmidler 995
Sum eiendeler 996
Sum egenkapital 991
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 4

Solare AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Solare AS - 921543611
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Olav Vs gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 000
Egenkapital
106 000
Gjeld
0
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 3
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 0
Totalt 13
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 0
Driftsresultat 4
Resultat før skatt 6
Ordinært resultat 6
Årsresultat 6
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 1
Sum omløpsmidler 105
Sum eiendeler 106
Sum egenkapital 106
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0

Parkveien Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Parkveien Utvikling AS - 919026499
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Aspelin Ramm Eiendom AS Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 957 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
72 190 000
Egenkapital
73 987 000
Gjeld
1 099 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 8 0
Totalt 45 0
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 2 957 0
Driftsresultat -55 0
Resultat før skatt -43 0
Ordinært resultat -43 0
Årsresultat -43 0
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 72 190 0
Sum omløpsmidler 2 897 5 030
Sum eiendeler 75 087 5 030
Sum egenkapital 73 987 5 030
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 099 0

Ruseløkkveien 26 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ruseløkkveien 26 AS - 999618901
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Ruseløkkveien 26, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 003 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
699 328 000
Egenkapital
685 059 000
Gjeld
37 698 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 3 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 2 8 0
Totalt 7 76 5
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 003 35 527 59 984
Driftsresultat -13 709 20 694 -750 104
Resultat før skatt -16 335 10 014 -568 562
Ordinært resultat -16 335 10 014 -568 562
Årsresultat -16 335 10 014 -568 562
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 699 328 394 472 346 352
Sum omløpsmidler 23 428 49 263 11 417
Sum eiendeler 722 756 443 735 357 769
Sum egenkapital 685 059 426 394 315 159
Sum langsiktig gjeld 0 220 220
Sum kortsiktig gjeld 37 698 17 121 42 391

Fetveien 80-84 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fetveien 80-84 AS - 919211210
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 297 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
158 938 000
Egenkapital
156 853 000
Gjeld
42 203 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 4 2
Totalt 73 70
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 26 297 13 269
Driftsresultat 20 000 10 198
Resultat før skatt 15 323 7 848
Ordinært resultat 15 323 7 848
Årsresultat 15 323 7 848
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 158 938 164 888
Sum omløpsmidler 40 118 14 018
Sum eiendeler 199 056 178 906
Sum egenkapital 156 853 156 683
Sum langsiktig gjeld 3 726 3 895
Sum kortsiktig gjeld 38 477 18 328

Share Oslo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Share Oslo AS - 919140496
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,6 år
Styrets leder 2017 2017 < 1 år
Adm. direktør 2017 2019 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 635 000
Egenkapital
9 069 000
Gjeld
3 222 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 8 10
Totalt 8 10
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -1 401 -554
Resultat før skatt -1 407 -554
Ordinært resultat -1 407 -554
Årsresultat -1 407 -554
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 4 635 0
Sum omløpsmidler 7 656 529
Sum eiendeler 12 291 529
Sum egenkapital 9 069 476
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 222 52

AF Gruppen Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) AF Gruppen Norge AS - 938333572
Bygging av bruer og tunneler
Innspurten 15, 0663 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1579
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 840 627 000
Personalkostnader
1 688 674 000
Lederlønn
4 502 000
Anleggsmidler
775 846 000
Egenkapital
1 169 624 000
Gjeld
5 305 987 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 10
Kapitalomsetningshastighet 6 4 4
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 6
Resultatgrad 8 8 16
Kontantstrøm fra drift 10 7 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 55 47 70
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 840 627 6 861 404 6 306 871
Driftsresultat 480 298 301 793 695 311
Resultat før skatt 543 451 257 029 581 800
Ordinært resultat 543 451 257 029 581 800
Årsresultat 543 451 257 029 581 800
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 775 846 741 888 2 460 142
Sum omløpsmidler 5 699 765 5 008 446 2 878 309
Sum eiendeler 6 475 611 5 750 334 5 338 451
Sum egenkapital 1 169 624 1 056 202 912 767
Sum langsiktig gjeld 380 473 247 057 329 915
Sum kortsiktig gjeld 4 925 514 4 447 075 4 095 769

AF Gruppen ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) AF Gruppen ASA - 938702675
Bygging av bruer og tunneler
Innspurten 15, 0663 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 767 000 000
Personalkostnader
3 473 000 000
Lederlønn
4 502 000
Anleggsmidler
4 337 000 000
Egenkapital
2 124 000 000
Gjeld
6 362 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 10 12
Kapitalomsetningshastighet 8 6 6
Fordringsomsetningshastighet 3 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 12 12 14
Kontantstrøm fra drift 7 10 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 58 59 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 18 767 000 13 704 000 11 876 000
Driftsresultat 1 118 000 924 000 1 034 000
Resultat før skatt 921 000 754 000 787 000
Ordinært resultat 921 000 754 000 787 000
Årsresultat 772 000 621 000 691 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 337 000 4 045 000 3 789 000
Sum omløpsmidler 4 149 000 3 679 000 2 760 000
Sum eiendeler 8 486 000 7 724 000 6 549 000
Sum egenkapital 2 124 000 2 078 000 1 950 000
Sum langsiktig gjeld 703 000 642 000 553 000
Sum kortsiktig gjeld 5 659 000 5 004 000 4 046 000

Svanegangen Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Svanegangen Utvikling AS - 918364471
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Grønland 70a, 3045 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 570 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
126 036 000
Egenkapital
3 482 000
Gjeld
123 330 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 2
Totalt 24 31
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 2 570 2 546
Driftsresultat -8 919 -8 748
Resultat før skatt -8 968 -9 192
Ordinært resultat -8 968 -9 192
Årsresultat -8 968 -9 192
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 126 036 127 783
Sum omløpsmidler 776 2 800
Sum eiendeler 126 812 130 583
Sum egenkapital 3 482 12 450
Sum langsiktig gjeld 121 424 115 135
Sum kortsiktig gjeld 1 906 2 998

Aspelin Ramm Sommerro AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aspelin Ramm Sommerro AS - 917872988
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
91 730 000
Egenkapital
82 614 000
Gjeld
9 309 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 14 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -37 -45 -14
Resultat før skatt 115 -46 -14
Ordinært resultat 115 -46 -14
Årsresultat 115 -46 -14
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 91 730 82 364 82 364
Sum omløpsmidler 194 201 200
Sum eiendeler 91 924 82 565 82 564
Sum egenkapital 82 614 82 499 82 544
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9 309 65 20

Aspelin Ramm Gardermoen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aspelin Ramm Gardermoen AS - 817872972
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 899 000
Egenkapital
20 354 000
Gjeld
11 555 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 6 2 10
Totalt 41 2 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -8 -543 -14
Resultat før skatt 154 398 -560 -14
Ordinært resultat 154 398 -560 -14
Årsresultat 154 398 -560 -14
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 16 899 184 683 184 683
Sum omløpsmidler 15 010 775 200
Sum eiendeler 31 909 185 458 184 883
Sum egenkapital 20 354 184 305 184 864
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11 555 1 154 19

Aspelin Ramm Vare AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aspelin Ramm Vare AS - 917872996
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 976 000
Egenkapital
14 761 000
Gjeld
75 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 30 32 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -8 -60 -14
Resultat før skatt 100 88 -14
Ordinært resultat 100 88 -14
Årsresultat 100 88 -14
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 976 7 976 7 976
Sum omløpsmidler 6 860 6 706 6 596
Sum eiendeler 14 836 14 682 14 572
Sum egenkapital 14 761 14 660 14 572
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 75 21 0

Nordre gate Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordre gate Utvikling AS - 999666019
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2016 Aktiv 3,4 år
Styrets leder 2015 Aktiv 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
67 345 000
Gjeld
140 125 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 0 2 7
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 576 2 053
Driftsresultat -1 538 -3 468 -2 835
Resultat før skatt -2 063 -3 855 -3 432
Ordinært resultat -2 063 -3 855 -3 432
Årsresultat -2 063 -3 855 -3 432
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 69 019
Sum omløpsmidler 207 471 93 014 6 502
Sum eiendeler 207 471 93 014 75 521
Sum egenkapital 67 345 66 565 16 088
Sum langsiktig gjeld 56 083 481 49 855
Sum kortsiktig gjeld 84 042 25 969 9 578

Pilestredet 77-79 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pilestredet 77-79 AS - 914120292
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2016 Aktiv 3,5 år
Styrets leder 2014 Aktiv 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
92 347 000
Gjeld
206 474 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 2 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 4
Driftsresultat -1 531 -1 519 -1 356
Resultat før skatt -2 556 -1 786 -1 366
Ordinært resultat -2 556 -1 786 -1 366
Årsresultat -2 556 -1 786 -1 366
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 114 011
Sum omløpsmidler 298 821 144 803 3 954
Sum eiendeler 298 821 144 803 117 965
Sum egenkapital 92 347 91 320 91 311
Sum langsiktig gjeld 76 951 388 405
Sum kortsiktig gjeld 129 523 53 096 26 249

Gugu AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gugu AS - 917468893
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Dyna Brygge 6, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 922 000
Egenkapital
10 761 000
Gjeld
148 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 35 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -8 -8 0
Resultat før skatt 5 913 -302 -67
Ordinært resultat 5 913 -302 -67
Årsresultat 5 913 -302 -67
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 922 9 341 9 341
Sum omløpsmidler 5 987 0 0
Sum eiendeler 10 909 9 341 9 341
Sum egenkapital 10 761 4 848 428
Sum langsiktig gjeld 148 4 492 8 913
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Aspelin Ramm Hurum AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aspelin Ramm Hurum AS - 897510812
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2016 Aktiv 3,9 år
Styrets leder 2014 Aktiv 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 123 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 518 000
Egenkapital
10 614 000
Gjeld
4 054 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 68 66 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 123 1 111 1 073
Driftsresultat 835 760 745
Resultat før skatt 609 558 559
Ordinært resultat 609 558 559
Årsresultat 609 558 559
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 10 518 10 786 11 056
Sum omløpsmidler 4 151 2 957 2 454
Sum eiendeler 14 669 13 743 13 510
Sum egenkapital 10 614 10 568 10 511
Sum langsiktig gjeld 139 133 123
Sum kortsiktig gjeld 3 915 3 041 2 876

Aspelin Ramm Lillestrøm AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aspelin Ramm Lillestrøm AS - 997510801
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2016 Aktiv 3,9 år
Styrets leder 2014 Aktiv 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 957 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
243 514 000
Egenkapital
41 172 000
Gjeld
269 847 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 8 8
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 58 65 58
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 26 957 26 654 25 745
Driftsresultat 17 849 17 460 17 148
Resultat før skatt 8 648 10 073 10 191
Ordinært resultat 8 648 10 073 10 191
Årsresultat 8 648 10 073 10 191
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 243 514 251 995 259 923
Sum omløpsmidler 67 506 38 651 67 806
Sum eiendeler 311 020 290 646 327 729
Sum egenkapital 41 172 32 524 109 757
Sum langsiktig gjeld 6 924 6 677 6 186
Sum kortsiktig gjeld 262 923 251 444 211 786

Strawberry Brothers AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Strawberry Brothers AS - 813012472
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Frederik Stangs gate 22, 0264 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 283 385 000
Egenkapital
2 038 584 000
Gjeld
248 809 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 10 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 4 10 10
Likviditetsgrad II 0 8 8
Totalt 8 30 22
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -2 046 -1 126 -729
Resultat før skatt 1 733 10 495 623
Ordinært resultat 1 733 10 495 623
Årsresultat 1 733 10 495 623
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 283 385 1 044 347 896 436
Sum omløpsmidler 4 008 24 830 350 598
Sum eiendeler 2 287 393 1 069 177 1 247 035
Sum egenkapital 2 038 584 1 056 851 1 046 356
Sum langsiktig gjeld 174 104 0 0
Sum kortsiktig gjeld 74 705 12 326 200 679

Aspelin Ramm Gruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aspelin Ramm Gruppen AS - 916473680
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2015 Aktiv 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 237 103 000
Personalkostnader
352 012 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 229 440 000
Egenkapital
4 521 013 000
Gjeld
4 821 204 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 80 69 72
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 237 103 2 013 473 1 705 855
Driftsresultat 1 868 477 674 148 566 694
Resultat før skatt 1 700 715 589 611 504 457
Ordinært resultat 1 700 715 589 611 504 457
Årsresultat 1 700 715 589 611 504 457
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 229 440 8 718 269 7 502 906
Sum omløpsmidler 1 112 777 934 526 754 178
Sum eiendeler 9 342 217 9 652 795 8 257 084
Sum egenkapital 4 521 013 3 380 332 3 169 392
Sum langsiktig gjeld 4 081 614 4 811 257 4 484 389
Sum kortsiktig gjeld 739 590 1 461 206 603 303

Sommerrogaten Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sommerrogaten Utvikling AS - 915149375
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
28 757 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
701 214 000
Egenkapital
212 234 000
Gjeld
501 485 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 4 4
Likviditetsgrad II 10 8 6
Totalt 63 57 56
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 28 757 28 512 35 571
Driftsresultat 16 206 17 843 18 950
Resultat før skatt 1 461 3 352 3 506
Ordinært resultat 1 461 3 352 3 506
Årsresultat 1 461 3 352 3 506
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 701 214 673 051 675 303
Sum omløpsmidler 12 505 25 897 19 330
Sum eiendeler 713 719 698 948 694 632
Sum egenkapital 212 234 210 773 207 422
Sum langsiktig gjeld 498 088 474 401 473 627
Sum kortsiktig gjeld 3 397 13 774 13 584

Mathallen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mathallen AS - 992838566
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
9 032 000
Gjeld
486 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 4
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 10 14 16
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -120 -111 -252
Resultat før skatt -88 -22 23
Ordinært resultat -88 -22 23
Årsresultat -88 -22 23
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 102 0
Sum omløpsmidler 9 518 9 407 15 183
Sum eiendeler 9 518 9 509 15 183
Sum egenkapital 9 032 9 032 9 032
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 486 477 6 151

Vulkan Infrastruktur og Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vulkan Infrastruktur og Drift AS - 993399345
Damp- og varmtvannsforsyning
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 808 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 310 000
Egenkapital
11 120 000
Gjeld
94 013 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 12 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 4 0 0
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 47 9 9
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 808 27 332 26 370
Driftsresultat 510 -2 116 -1 385
Resultat før skatt 728 -1 373 -1 189
Ordinært resultat 728 -1 373 -1 189
Årsresultat 728 -1 373 -1 189
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 27 310 28 001 28 603
Sum omløpsmidler 77 822 74 171 69 805
Sum eiendeler 105 132 102 172 98 408
Sum egenkapital 11 120 10 025 9 019
Sum langsiktig gjeld 2 607 26 070 26 255
Sum kortsiktig gjeld 91 406 66 078 63 134

Svestad Marinepark AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Svestad Marinepark AS - 985871329
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,5 år
Kontakt­person 2015 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 149 000
Personalkostnader
240 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
61 404 000
Egenkapital
8 790 000
Gjeld
61 475 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 8 8
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 68 60 72
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 149 6 019 6 112
Driftsresultat 2 729 3 263 3 176
Resultat før skatt 758 1 712 1 622
Ordinært resultat 758 1 712 1 622
Årsresultat 758 1 712 1 622
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 61 404 62 064 62 748
Sum omløpsmidler 8 861 6 942 24 522
Sum eiendeler 70 265 69 006 87 270
Sum egenkapital 8 790 8 424 47 991
Sum langsiktig gjeld 61 061 37 300 37 300
Sum kortsiktig gjeld 414 23 282 1 979

Rosenholmveien 25 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rosenholmveien 25 AS - 991781897
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2015 Aktiv 4,6 år
Styre­medlem 2014 Aktiv 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
42 216 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
612 425 000
Egenkapital
338 878 000
Gjeld
515 701 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 6