Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Paul Tore Garvo

Rapportdato: 2020-04-06

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 145 756 og med ett samlet driftsresultat på 228. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 10.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Indremisjonsforbundet Vara­medlem 2020 - Aktiv 120 875 -106
Alta Folkehøgskole Styre­medlem 2017 - Aktiv 24 881 334
Finnmark Indremisjon Adm. direktør 2017 - Aktiv 0 0
- Styrets leder 2016 - Aktiv 0 0
Jakobselv Samvirkelag Sa Styre­medlem 2013 - Aktiv 0 0
Indremisjonens Bok og Kasettsalg Styrets leder 2007 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2007 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Finnmark Indremisjon Styre­medlem 2006 - 2009
Varanger Radio Nestleder styre 2006 - 2007
Varanger Radio Adm. direktør 2006 - 2007
Garvo Markedsservice Styrets leder 2000** - 2019
Garvo Markedsservice Adm. direktør 2000** - 2004
Norsk Importsenter Paul Tore Garvo Styrets leder 2000** - 2019
Norsk Importsenter Paul Tore Garvo Adm. direktør 2000** - 2004
Sfinx Paul Tore Garvo Styrets leder 2000** - 2019
Sfinx Paul Tore Garvo Adm. direktør 2000** - 2004
Sfinx Paul Tore Garvo Adm. direktør 2000** - 2004

Indremisjonsforbundet

Foretaksinfo
(Aktiv) Indremisjonsforbundet - 955043901
Religiøse organisasjoner
Idrettsvegen 10, 5353 Straume
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
27
Styremedlemmer
0
Omsetning
120 875 000
Personalkostnader
76 045 000
Lederlønn
665 000
Anleggsmidler
175 613 000
Egenkapital
104 361 000
Gjeld
108 382 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 3 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 2
Resultatgrad 0 8 0
Kontantstrøm fra drift 10 18 3
Rentedekningsgrad 2 8 0
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 31 58 20
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 120 875 127 202 127 178
Driftsresultat -106 4 853 -3 416
Resultat før skatt -1 001 5 335 -7 858
Ordinært resultat -1 001 5 335 -7 858
Årsresultat -1 001 5 335 -7 858
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 175 613 172 108 176 160
Sum omløpsmidler 37 131 45 050 38 858
Sum eiendeler 212 744 217 158 215 019
Sum egenkapital 104 361 105 362 100 028
Sum langsiktig gjeld 84 297 89 378 94 266
Sum kortsiktig gjeld 24 085 22 418 20 725

Alta Folkehøgskole

Foretaksinfo
(Aktiv) Alta Folkehøgskole - 971578882
Folkehøgskoleundervisning
Øytunveien 101, 9518 Alta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
30
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 881 000
Personalkostnader
12 159 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
21 993 000
Egenkapital
9 105 000
Gjeld
14 493 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 6
Resultatgrad 4 0 4
Kontantstrøm fra drift 14 7 14
Rentedekningsgrad 4 0 6
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 39 20 41
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 24 881 23 751 22 298
Driftsresultat 334 -296 571
Resultat før skatt 51 -602 264
Ordinært resultat 51 -602 264
Årsresultat 51 -602 264
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 21 993 21 820 22 672
Sum omløpsmidler 1 605 2 430 2 636
Sum eiendeler 23 598 24 250 25 308
Sum egenkapital 9 105 9 054 9 656
Sum langsiktig gjeld 10 397 11 304 12 212
Sum kortsiktig gjeld 4 096 3 892 3 440

Finnmark Indremisjon

Foretaksinfo
(Aktiv) Finnmark Indremisjon - 971578785
Religiøse organisasjoner
Lilledalsveien 6, 9802 Vestre Jakobselv
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 Aktiv 3 år
Styrets leder 2016 Aktiv 3,9 år
Styre­medlem 2006 2009 2,6 år

Jakobselv Samvirkelag Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Jakobselv Samvirkelag Sa - 912408825
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Anne Grethe Ittelin Fjellveien, 9802 Vestre Jakobselv
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,6 år

Indremisjonens Bok og Kasettsalg

Foretaksinfo
(Aktiv) Indremisjonens Bok og Kasettsalg - 970917640
Butikkhandel med bøker
Lilledalsveien 6, 9802 Vestre Jakobselv
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 12,9 år
Adm. direktør 2007 Aktiv 12,9 år

Varanger Radio

Foretaksinfo
(Inaktiv) Varanger Radio - 970008896
Ikke tilgjengelig
Idrettsveien 30, 9811 Vadsø
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2006 2007 1,4 år
Adm. direktør 2006 2007 1,4 år

Garvo Markedsservice

Foretaksinfo
(Inaktiv) Garvo Markedsservice - 980496139
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Kariel, 9802 Vestre Jakobselv
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,6 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år

Norsk Importsenter Paul Tore Garvo

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norsk Importsenter Paul Tore Garvo - 971585293
Postordre-/internetthandel med bredt vareutvalg
, 9802 Vestre Jakobselv
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,6 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år

Sfinx Paul Tore Garvo

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sfinx Paul Tore Garvo - 966300523
Butikkhandel ikke nevnt annet sted
, 9802 Vestre Jakobselv
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,6 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år

Sfinx V/garvo Paul Tore

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sfinx V/garvo Paul Tore - 970010033
Butikkhandel med sukkervarer
, 9802 Vestre Jakobselv
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,6 år