Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Emmanuel M G Vallotto

Rapportdato: 2020-02-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 5 914 og med ett samlet driftsresultat på -2 656. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
360 Asset Management AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2019 - Aktiv 0 0
Link Venture Capital AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 51 -2 367
Scandinavian Sports Talent Management AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -23
Eva Investering AS Vara­medlem 2011 - Aktiv 233 -449
Stavanger Asset Management AS Adm. direktør 2010 - Aktiv 5 630 183

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Stavanger Asset Management AS Styre­medlem 2010 - 2011
Stavanger Asset Management AS Styrets leder 2010 - 2010

360 Asset Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 360 Asset Management AS - 922626227
Uoppgitt
Nedre Holmegate 30, 4006 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2019 Aktiv < 1 år

Link Venture Capital AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Link Venture Capital AS - 919726741
Fondsforvaltningsvirksomhet
Lervigsveien 22, 4014 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
51 000
Personalkostnader
570 000
Lederlønn
250 000
Anleggsmidler
50 000
Egenkapital
-1 199 000
Gjeld
1 310 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 10
Totalt 2 10
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 51 0
Driftsresultat -2 367 -653
Resultat før skatt -2 372 -651
Ordinært resultat -2 372 -651
Årsresultat -2 372 -651
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 50 0
Sum omløpsmidler 61 1 188
Sum eiendeler 111 1 188
Sum egenkapital -1 199 1 173
Sum langsiktig gjeld 485 0
Sum kortsiktig gjeld 825 14

Scandinavian Sports Talent Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Scandinavian Sports Talent Management AS - 918426310
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Tarjodd Bondes vei 6, 4032 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-63 000
Gjeld
63 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -23 -145
Resultat før skatt -23 -145
Ordinært resultat -23 -145
Årsresultat -23 -145
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 0 24
Sum eiendeler 0 24
Sum egenkapital -63 -40
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 63 64

Eva Investering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eva Investering AS - 997547276
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Nedre Holmegate 30, 4006 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 Aktiv 8,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
233 000
Personalkostnader
269 000
Lederlønn
208 000
Anleggsmidler
3 410 000
Egenkapital
3 726 000
Gjeld
2 596 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 0 12 4
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 2
Likviditetsgrad II 4 6 4
Totalt 9 68 23
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 233 813 630
Driftsresultat -449 46 9
Resultat før skatt -521 442 -421
Ordinært resultat -521 442 -421
Årsresultat -521 442 -421
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 410 2 510 2 735
Sum omløpsmidler 2 912 4 139 3 600
Sum eiendeler 6 322 6 649 6 335
Sum egenkapital 3 726 3 747 3 305
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 596 2 902 3 030

Stavanger Asset Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stavanger Asset Management AS - 994608509
Verdipapirmegling
Nedre Holmegate 30, 4006 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2011 < 1 år
Adm. direktør 2010 Aktiv 10 år
Styrets leder 2010 2010 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 630 000
Personalkostnader
2 686 000
Lederlønn
550 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
5 024 000
Gjeld
1 709 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 13 12
Kapitalomsetningshastighet 2 4 4
Fordringsomsetningshastighet 2 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 10
Resultatgrad 8 20 18
Kontantstrøm fra drift 7 20 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 51 87 78
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 630 8 015 6 045
Driftsresultat 183 1 729 842
Resultat før skatt 255 1 418 526
Ordinært resultat 255 1 418 526
Årsresultat 255 1 418 526
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 3 154
Sum omløpsmidler 6 733 7 648 4 892
Sum eiendeler 6 733 7 651 5 046
Sum egenkapital 5 024 4 769 4 102
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 709 2 882 944