Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Helge Aasen

Rapportdato: 2019-10-17

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 34 422 654 og med ett samlet driftsresultat på 5 241 633. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 12.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Borregaard AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 3 632 657 540 516
Borregaard ASA Styre­medlem 2018 - Aktiv 4 785 000 576 000
Norsk Industri Styrets leder 2018 - Aktiv 117 902 -16 892
Sameiet Ln-lth Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 0
Kjevik Veteranfly Sa Nestleder styre 2014 - Aktiv 95 9
Elkem ASA Adm. direktør 2009 - Aktiv 25 887 000 4 142 000

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Rec Solar Holdings AS Styrets leder 2015 - 2019
Gullknapp Flyklubb AS Vara­medlem 2014 - 2016
Rec Solar Norway AS Styrets leder 2011 - 2016
Rec Solar Norway AS Adm. direktør 2007 - 2011
Elkem ASA Styre­medlem 2011 - 2018
Elkem Solar Holding AS Adm. direktør 2010 - 2011

Borregaard AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Borregaard AS - 895623032
Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
Hjalmar Wessels vei 6, 1721 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
835
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 632 657 000
Personalkostnader
689 384 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 880 006 000
Egenkapital
1 975 329 000
Gjeld
3 285 331 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 73 73 75
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 632 657 3 494 357 3 354 595
Driftsresultat 540 516 576 236 565 750
Resultat før skatt 468 869 509 385 512 248
Ordinært resultat 468 869 509 385 512 248
Årsresultat 468 869 509 385 512 248
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 880 006 3 561 611 3 333 200
Sum omløpsmidler 1 380 654 1 356 707 1 303 053
Sum eiendeler 5 260 660 4 918 318 4 636 253
Sum egenkapital 1 975 329 1 835 638 1 624 179
Sum langsiktig gjeld 2 012 374 1 460 422 1 469 657
Sum kortsiktig gjeld 1 272 957 1 622 258 1 542 417

Borregaard ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Borregaard ASA - 998753562
Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
Hjalmar Wessels vei 6, 1721 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 785 000 000
Personalkostnader
978 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 053 000 000
Egenkapital
3 321 000 000
Gjeld
2 630 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 16 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 66 72 76
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 785 000 4 618 000 4 492 000
Driftsresultat 576 000 736 000 756 000
Resultat før skatt 425 000 558 000 553 000
Ordinært resultat 425 000 558 000 553 000
Årsresultat 476 000 566 000 555 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 053 000 3 448 000 2 832 000
Sum omløpsmidler 1 898 000 1 885 000 1 839 000
Sum eiendeler 5 951 000 5 333 000 4 671 000
Sum egenkapital 3 321 000 2 996 000 2 713 000
Sum langsiktig gjeld 1 386 000 1 020 000 824 000
Sum kortsiktig gjeld 1 244 000 1 317 000 1 134 000

Norsk Industri

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Industri - 952151266
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Middelthuns gate 27, 0368 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
55
Styremedlemmer
0
Omsetning
117 902 000
Personalkostnader
71 193 000
Lederlønn
2 182 000
Anleggsmidler
27 491 000
Egenkapital
368 682 000
Gjeld
59 289 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 10 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 17 45 58
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 117 902 115 442 136 609
Driftsresultat -16 892 -21 111 -2 563
Resultat før skatt -24 267 8 602 21 119
Ordinært resultat -24 267 8 602 21 119
Årsresultat -24 267 8 602 21 119
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 27 491 24 080 20 546
Sum omløpsmidler 400 480 428 193 422 245
Sum eiendeler 427 971 452 273 442 791
Sum egenkapital 368 682 392 949 384 349
Sum langsiktig gjeld 32 320 27 912 25 664
Sum kortsiktig gjeld 26 969 31 412 32 778

Sameiet Ln-lth

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Ln-lth - 818372442
Ikke tilgjengelig
C/o Arne Ribe Fjæreveien 192, 4885 Grimstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,7 år

Kjevik Veteranfly Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Kjevik Veteranfly Sa - 913771923
Lufttransport med passasjerer
Bronseveien 3e, 4629 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2014 Aktiv 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
95 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
245 000
Egenkapital
295 000
Gjeld
0
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 0 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 14 0 16
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 21 2 23
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 95 89 92
Driftsresultat 9 -28 11
Resultat før skatt -23 -28 -27
Ordinært resultat -23 -28 -27
Årsresultat -23 -28 -27
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 245 277 277
Sum omløpsmidler 50 41 69
Sum eiendeler 295 318 346
Sum egenkapital 295 318 346
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Elkem ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Elkem ASA - 911382008
Produksjon av andre uorganiske kjemikalier
Drammensveien 169, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2018 6,7 år
Adm. direktør 2009 Aktiv 10,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1367
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 887 000 000
Personalkostnader
3 449 000 000
Lederlønn
5 407 000
Anleggsmidler
14 474 000 000
Egenkapital
13 722 000 000
Gjeld
17 407 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 7 6
Kapitalomsetningshastighet 4 4 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 14 12
Kontantstrøm fra drift 20 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 6
Totalt 81 69 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 25 887 000 16 657 882 14 226 169
Driftsresultat 4 142 000 1 354 948 940 629
Resultat før skatt 3 367 000 1 011 844 757 969
Ordinært resultat 3 367 000 1 011 844 757 969
Årsresultat 3 367 000 973 162 721 850
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 14 474 000 8 390 218 7 711 445
Sum omløpsmidler 16 655 000 7 957 717 7 101 897
Sum eiendeler 31 129 000 16 347 935 14 813 342
Sum egenkapital 13 722 000 8 332 862 7 459 042
Sum langsiktig gjeld 8 583 000 4 000 183 4 399 220
Sum kortsiktig gjeld 8 824 000 4 014 890 2 955 080

Rec Solar Holdings AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rec Solar Holdings AS - 990918767
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Fiskåveien 100, 4621 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2019 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 069 859 000
Egenkapital
1 906 734 000
Gjeld
2 540 505 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 4 2
Likviditetsgrad II 10 8 0
Totalt 18 21 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -2 723 -3 757 -5 168
Resultat før skatt -249 410 12 425 -340 761
Ordinært resultat -249 410 12 425 -340 761
Årsresultat -249 410 12 425 -340 761
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 069 859 4 027 578 4 084 729
Sum omløpsmidler 377 380 1 210 693 881 154
Sum eiendeler 4 447 239 5 238 271 4 965 883
Sum egenkapital 1 906 734 2 156 143 2 143 719
Sum langsiktig gjeld 2 431 828 2 297 120 0
Sum kortsiktig gjeld 108 677 785 007 2 822 164

Gullknapp Flyklubb AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gullknapp Flyklubb AS - 998361974
Utleie og leasing av lufttransportmateriell
Stinta Terrasse 5, 4838 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2014 2016 2,2 år

Rec Solar Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rec Solar Norway AS - 986707328
Produksjon av andre uorganiske kjemikalier
Fiskåveien 100, 4621 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2016 4,9 år
Adm. direktør 2007 2011 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
249
Styremedlemmer
0
Omsetning
700 197 000
Personalkostnader
249 557 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 695 323 000
Egenkapital
3 152 643 000
Gjeld
159 055 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 18 14
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 15 45 36
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 700 197 1 078 445 750 691
Driftsresultat -454 111 -154 864 -229 755
Resultat før skatt -449 103 -153 950 -222 354
Ordinært resultat -449 103 -153 950 -222 354
Årsresultat -449 103 -153 950 -222 354
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 695 323 2 901 854 3 104 926
Sum omløpsmidler 616 375 873 108 799 252
Sum eiendeler 3 311 698 3 774 962 3 904 178
Sum egenkapital 3 152 643 3 574 265 3 735 317
Sum langsiktig gjeld 3 332 3 226 2 929
Sum kortsiktig gjeld 155 723 197 471 165 932

Elkem Solar Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Elkem Solar Holding AS - 995633582
Porteføljeinvesteringsselskaper
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2010 2011 < 1 år

Orkla Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Orkla Energi AS - 986530797
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Drammensveien 149a, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2011 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 100 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
803 125 000
Egenkapital
838 736 000
Gjeld
1 250 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 14
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 6
Totalt 10 10 34
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 100 6 400 7 000
Driftsresultat -975 -1 167 -585
Resultat før skatt -429 -120 558
Ordinært resultat -429 -120 558
Årsresultat -429 -120 558
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 803 125 803 125 803 125
Sum omløpsmidler 36 861 37 121 127 880
Sum eiendeler 839 986 840 246 931 005
Sum egenkapital 838 736 838 736 838 736
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 250 1 509 92 269

Elkem Carbon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Elkem Carbon AS - 990566038
Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted
Drammensveien 169, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2013 3,7 år
Styre­medlem 2007 2009 1,8 år
Adm. direktør 2006 2007 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
150
Styremedlemmer
0
Omsetning
803 484 000
Personalkostnader
116 342 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
571 989 000
Egenkapital
924 962 000
Gjeld
268 297 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 12 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 16 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 85 85 86
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 803 484 643 950 582 303
Driftsresultat 102 616 99 000 91 252
Resultat før skatt 152 264 143 877 168 599
Ordinært resultat 152 264 143 877 168 599
Årsresultat 152 264 143 877 168 599
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 571 989 529 950 515 233
Sum omløpsmidler 621 270 549 497 382 728
Sum eiendeler 1 193 259 1 079 447 897 961
Sum egenkapital 924 962 773 103 686 047
Sum langsiktig gjeld 114 010 96 594 106 774
Sum kortsiktig gjeld 154 287 209 750 105 140

Elkem Carbon Support AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Elkem Carbon Support AS - 990727325
Ikke tilgjengelig
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2007 2007 < 1 år

Sameiet Gimlekollen 2

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Gimlekollen 2 - 990319421
Ikke tilgjengelig
Dronningens gate 49, 4608 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2013 6,9 år