Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kjetil Jose Hagen

Rapportdato: 2021-01-19

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Ai Holding AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2019 - Aktiv 0 0
Hagen Media Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2007 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Bilselskapet AS Adm. direktør 2019 - 2020
Bilselskapet AS Adm. direktør 2019 - 2020
Hagen Media Styrets leder 2000** - 2019

Bilselskapet AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bilselskapet AS - 922866430
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
C/o Kjetil Hagen Liebakken 26, 3048 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 2020 < 1 år
Styrets leder 2019 2020 1,2 år

Ai Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ai Holding AS - 822699332
Uoppgitt
Liebakken 26, 3048 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,7 år
Adm. direktør 2019 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 000
Egenkapital
30 000
Gjeld
0
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 0
Driftsresultat 0
Resultat før skatt 0
Ordinært resultat 0
Årsresultat 0
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 30
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 30
Sum egenkapital 30
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0

Hagen Media

Foretaksinfo
(Aktiv) Hagen Media - 982798167
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Liebakken 26, 3048 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 1,7 år
Adm. direktør 2007 Aktiv 14 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år