Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Stig Flatmo

Rapportdato: 2020-02-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 25 091 og med ett samlet driftsresultat på 157. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 14.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Bård Bjørndalsæter Treskjæring AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Oppdal Næringsforening Styre­medlem 2015 - Aktiv 2 403 -106
Auna Holding AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 648 200
- Styrets leder 2006 - Aktiv 648 200
Auna Handel AS Styrets leder 2000** - Aktiv 22 040 63
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 22 040 63

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Oppdal Næringsforening Styrets leder 2006 - 2010
Oppdal Mannskor Styre­medlem 2012 - 2014
Oppdal Arrangement AS Styrets leder 2011 - 2014
Auna Kiosk AS Vara­medlem 2011 - 2012
Mediehuset Opp AS Styrets leder 2009 - 2014
Mediehuset Opp AS Styre­medlem 2000** - 2009

Bård Bjørndalsæter Treskjæring AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bård Bjørndalsæter Treskjæring AS - 924036443
Produksjon av andre trevarer og varer av kork, strå og flettematerialer
Gamle Kongeveg 742, 7340 Oppdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år

Oppdal Næringsforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Oppdal Næringsforening - 859419712
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Inge Krokanns veg 9, 7340 Oppdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5 år
Styrets leder 2006 2010 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 403 000
Personalkostnader
1 492 000
Lederlønn
190 000
Anleggsmidler
166 000
Egenkapital
85 000
Gjeld
662 000
Driftscore
2007 2005
Totalrentabilitet 0 3
Kapitalomsetningshastighet 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4
Resultatgrad 0 2
Kontantstrøm fra drift 0 1
Rentedekningsgrad 0 4
Likviditetsgrad II 2 2
Totalt 13 28
Resultatregnskap
2007 2005
Driftsinntekter 2 403 4 960
Driftsresultat -106 48
Resultat før skatt -136 14
Ordinært resultat -136 14
Årsresultat -136 14
Balanseregnskap
2007 2005
Sum anleggsmidler 166 205
Sum omløpsmidler 581 891
Sum eiendeler 747 1 096
Sum egenkapital 85 241
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 662 855

Auna Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Auna Holding AS - 889283742
Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
Nyvegen 33, 7340 Oppdal
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 11 år
Styrets leder 2006 Aktiv 14 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
648 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 208 000
Egenkapital
1 696 000
Gjeld
2 784 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 13 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 6
Resultatgrad 20 20 14
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 10 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 65 79 56
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 648 667 936
Driftsresultat 200 1 109 77
Resultat før skatt 51 715 -99
Ordinært resultat 51 715 -99
Årsresultat 51 715 -99
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 208 3 590 3 230
Sum omløpsmidler 1 273 1 432 1 728
Sum eiendeler 4 481 5 022 4 958
Sum egenkapital 1 696 1 646 931
Sum langsiktig gjeld 2 749 3 337 3 987
Sum kortsiktig gjeld 35 39 40

Auna Handel AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Auna Handel AS - 980404897
Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
Nyvegen 33, 7340 Oppdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19,1 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 040 000
Personalkostnader
2 474 000
Lederlønn
7 000
Anleggsmidler
627 000
Egenkapital
-897 000
Gjeld
5 419 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 2 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 21 15 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 22 040 20 601 18 950
Driftsresultat 63 -69 -864
Resultat før skatt -55 -120 -716
Ordinært resultat -55 -120 -716
Årsresultat -55 -120 -716
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 627 655 664
Sum omløpsmidler 3 896 3 251 2 469
Sum eiendeler 4 523 3 906 3 133
Sum egenkapital -897 -842 -722
Sum langsiktig gjeld 556 542 527
Sum kortsiktig gjeld 4 863 4 207 3 328

Oppdal Mannskor

Foretaksinfo
(Aktiv) Oppdal Mannskor - 874268682
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
Vikavegen 17b, 7340 Oppdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2014 2 år

Oppdal Arrangement AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Oppdal Arrangement AS - 996825612
Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
C/o Oppdrift AS Inge Krokanns veg 11, 7340 Oppdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2014 2,8 år

Auna Kiosk AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Auna Kiosk AS - 996385949
Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
Sagtunet Butikksenter, 7340 Oppdal
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2012 1,4 år

Mediehuset Opp AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mediehuset Opp AS - 864813542
Utgivelse av aviser
Inge Krokanns veg 11, 7340 Oppdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2014 4,9 år
Styre­medlem 2000 2009 8,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
27
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 813 000
Personalkostnader
4 435 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
403 000
Egenkapital
1 779 000
Gjeld
1 939 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 4 6
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 1 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 21 17 19
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 813 6 247 6 255
Driftsresultat -84 -590 -325
Resultat før skatt -54 -558 -290
Ordinært resultat -54 -558 -290
Årsresultat -54 -558 -290
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 403 483 544
Sum omløpsmidler 3 316 2 884 3 353
Sum eiendeler 3 719 3 367 3 896
Sum egenkapital 1 779 1 833 2 391
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 939 1 534 1 505

Radio E6 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Radio E6 AS - 987124849
Radiokringkasting
Inge Krokanns veg 11, 7340 Oppdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2014 4,9 år
Styre­medlem 2004 2009 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 237 000
Personalkostnader
123 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
78 000
Egenkapital
282 000
Gjeld
417 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 2 0
Kapitalomsetningshastighet 8 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 4 0
Resultatgrad 18 4 0
Kontantstrøm fra drift 20 5 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 2 2
Totalt 93 38 13
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 237 928 961
Driftsresultat 218 10 -39
Resultat før skatt 199 10 -39
Ordinært resultat 199 10 -39
Årsresultat 199 10 -39
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 78 112 113
Sum omløpsmidler 621 384 360
Sum eiendeler 699 496 473
Sum egenkapital 282 82 72
Sum langsiktig gjeld 6 0 0
Sum kortsiktig gjeld 411 414 401

Inhand AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Inhand AS - 993737534
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Inge Krokanns veg 9, 7340 Oppdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2014 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
512 000
Personalkostnader
317 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 000
Egenkapital
476 000
Gjeld
124 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 2
Resultatgrad 12 8 4
Kontantstrøm fra drift 7 5 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 55 48 36
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 512 551 546
Driftsresultat 30 24 11
Resultat før skatt 24 19 9
Ordinært resultat 24 19 9
Årsresultat 24 19 9
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 14 0
Sum omløpsmidler 592 551 721
Sum eiendeler 600 565 721
Sum egenkapital 476 452 433
Sum langsiktig gjeld 2 1 0
Sum kortsiktig gjeld 122 113 288

Oppdal Båtservice AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Oppdal Båtservice AS - 960284321
Passasjertransport på elver og innsjøer
, 7340 Oppdal
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2009 1,6 år

Woman Sport AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Woman Sport AS - 983643914
Ikke tilgjengelig
Torvtaket 50, 7092 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Resultatservice Stig Flatmo

Foretaksinfo
(Inaktiv) Resultatservice Stig Flatmo - 983028071
Utgivelse av aviser
Gamle Kongeveg 615, 7340 Oppdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,6 år

Bunnpris Flatmo Stig Flatmo

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bunnpris Flatmo Stig Flatmo - 964023417
Ikke tilgjengelig
Nyv 2, 7340 Oppdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år