Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Odd Magne Rødseth

Rapportdato: 2021-05-12

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 763 869 og med ett samlet driftsresultat på 28 304. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 8.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Aminor AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 612 -1 394
Blue Analytics AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0
Genomar Genetics AS Styrets leder 2017 - Aktiv 2 141 -15 678
- Kontakt­person 2017 - Aktiv 2 141 -15 678
Stordal Aquaproduksjon AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 63 51
Blue Future Holding AS Styrets leder 2016 - Aktiv 6 104 -8 717
- Adm. direktør 2008 - Aktiv 6 104 -8 717

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Nst Eiendom AS Styre­medlem 2016 - 2018
Vaxxinova Norway AS Styrets leder 2013 - 2020
Vaxxinova Norway AS Adm. direktør 2013 - 2015
Aquagen AS Adm. direktør 2004 - 2013
Stiftelsen Bioinn Styre­medlem 2006 - 2010
Aqua Gen Norway AS Adm. direktør 2004 - 2008
Aqua Gen Sunndal AS Adm. direktør 2004 - 2006
Aqua Gen Sunndal AS Adm. direktør 2004 - 2006

Aminor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aminor AS - 999573525
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Æsvik 1, 8178 Halsa
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
612 000
Personalkostnader
3 682 000
Lederlønn
889 000
Anleggsmidler
40 638 000
Egenkapital
41 146 000
Gjeld
29 897 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 3 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 27 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 612 4 100 24
Driftsresultat -1 394 -1 635 -1 533
Resultat før skatt -1 972 -1 964 -1 248
Ordinært resultat -1 972 -1 964 -1 248
Årsresultat -1 972 -1 964 -1 248
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 40 638 36 481 20 943
Sum omløpsmidler 30 405 22 432 13 511
Sum eiendeler 71 043 58 913 34 454
Sum egenkapital 41 146 34 008 26 572
Sum langsiktig gjeld 10 276 6 000 1 000
Sum kortsiktig gjeld 19 621 18 906 6 882

Blue Analytics AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blue Analytics AS - 924600497
Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet
C/o Ta 11 Invest AS Tjuvholmen Allé 11, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,2 år

Genomar Genetics AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Genomar Genetics AS - 915894658
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Bolette Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 4,1 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 141 000
Personalkostnader
3 697 000
Lederlønn
2 079 000
Anleggsmidler
85 939 000
Egenkapital
10 535 000
Gjeld
101 888 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 2 141 0 0
Driftsresultat -15 678 -12 637 -16 630
Resultat før skatt -9 858 -8 430 -14 119
Ordinært resultat -9 858 -8 430 -14 119
Årsresultat -9 858 -8 430 -14 119
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 85 939 60 428 37 921
Sum omløpsmidler 26 483 10 562 21 588
Sum eiendeler 112 422 70 990 59 509
Sum egenkapital 10 535 9 973 12 010
Sum langsiktig gjeld 90 385 58 787 47 150
Sum kortsiktig gjeld 11 503 2 229 349

Stordal Aquaproduksjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stordal Aquaproduksjon AS - 916917244
Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur
, 6250 Stordal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
63 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 767 000
Egenkapital
-314 000
Gjeld
2 193 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 20 16 0
Kontantstrøm fra drift 18 0 0
Rentedekningsgrad 4 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 48 22 2
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 63 61 55
Driftsresultat 51 7 -12
Resultat før skatt 7 -33 -61
Ordinært resultat 7 -33 -61
Årsresultat 7 -33 -61
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 767 1 746 1 477
Sum omløpsmidler 113 69 178
Sum eiendeler 1 880 1 815 1 656
Sum egenkapital -314 -321 -288
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 193 2 136 1 944

Blue Future Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blue Future Holding AS - 992883073
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Bolette Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,5 år
Adm. direktør 2008 Aktiv 12,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 104 000
Personalkostnader
10 302 000
Lederlønn
6 374 000
Anleggsmidler
350 793 000
Egenkapital
390 349 000
Gjeld
12 932 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 13 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 2
Totalt 58 66 25
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 6 104 6 063 0
Driftsresultat -8 717 -10 831 -5 607
Resultat før skatt 21 754 73 122 10 413
Ordinært resultat 21 754 73 122 10 413
Årsresultat 21 754 73 122 10 413
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 350 793 279 356 239 592
Sum omløpsmidler 52 488 45 468 6 569
Sum eiendeler 403 281 324 824 246 161
Sum egenkapital 390 349 297 906 220 751
Sum langsiktig gjeld 2 467 6 229 16 855
Sum kortsiktig gjeld 10 465 20 690 8 555

Nordnorsk Stamfisk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordnorsk Stamfisk AS - 995262894
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
, 8286 Nordfold
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
205 637 000
Personalkostnader
54 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 299 000
Egenkapital
93 683 000
Gjeld
50 272 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 8
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 4 8
Totalt 88 76 81
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 205 637 212 023 177 155
Driftsresultat 38 066 68 313 50 668
Resultat før skatt 31 692 54 919 50 728
Ordinært resultat 31 692 54 919 50 728
Årsresultat 31 692 54 919 50 728
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 11 299 12 448 14 403
Sum omløpsmidler 132 655 392 388 339 036
Sum eiendeler 143 955 404 837 353 439
Sum egenkapital 93 683 61 991 207 073
Sum langsiktig gjeld 8 898 12 403 13 438
Sum kortsiktig gjeld 41 374 330 442 132 928

Blue Frontier Media AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blue Frontier Media AS - 996487458
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
C/o Otterdal Otterdalsvegen 408, 6763 Hornindal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-29 000
Gjeld
108 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 2 6 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 86 2
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 351 5
Driftsresultat -39 171 -126
Resultat før skatt -38 171 -126
Ordinært resultat -38 171 -126
Årsresultat -38 171 -126
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 79 103 304
Sum eiendeler 79 103 304
Sum egenkapital -29 10 -162
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 108 94 466

Aquagen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aquagen AS - 964367701
Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur
Havnegata 9, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 7,7 år
Adm. direktør 2004 2013 9,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
159
Styremedlemmer
0
Omsetning
530 700 000
Personalkostnader
128 665 000
Lederlønn
2 302 000
Anleggsmidler
796 000 000
Egenkapital
879 204 000
Gjeld
334 924 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 15 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 4 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 6 2
Totalt 54 87 81
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 530 700 560 533 513 117
Driftsresultat 13 844 150 680 151 175
Resultat før skatt 63 879 289 795 177 569
Ordinært resultat 63 879 289 795 177 569
Årsresultat 63 879 289 795 177 569
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 796 000 637 746 610 791
Sum omløpsmidler 418 127 488 600 289 505
Sum eiendeler 1 214 127 1 126 346 900 296
Sum egenkapital 879 204 843 165 573 843
Sum langsiktig gjeld 134 057 111 610 161 704
Sum kortsiktig gjeld 200 867 171 572 164 750

Geninova AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Geninova AS - 983568823
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Storhamargata 44, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 9,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
821 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 8 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -13 -45 -34
Resultat før skatt 1 -53 -33
Ordinært resultat 1 -53 -33
Årsresultat 1 -53 -33
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 821 820 874
Sum eiendeler 821 820 874
Sum egenkapital 821 820 874
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Marlife

Foretaksinfo
(Aktiv) Marlife - 991462457
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Forskningsparken Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 13,8 år

Biobank AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Biobank AS - 987709324
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Holsetgata 22, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 Aktiv 16 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 610 000
Personalkostnader
5 971 000
Lederlønn
958 000
Anleggsmidler
2 988 000
Egenkapital
7 347 000
Gjeld
5 777 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 12 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 2 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 16 16 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 86 87 92
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 18 610 16 259 16 386
Driftsresultat 2 184 1 796 2 340
Resultat før skatt 1 700 1 714 1 722
Ordinært resultat 1 700 1 714 1 722
Årsresultat 1 700 1 714 1 722
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 988 3 776 3 571
Sum omløpsmidler 10 136 7 075 5 681
Sum eiendeler 13 124 10 851 9 253
Sum egenkapital 7 347 5 647 5 530
Sum langsiktig gjeld 3 308 3 161 1 892
Sum kortsiktig gjeld 2 469 2 043 1 832

Nst Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nst Eiendom AS - 911689081
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Nordnorsk Stamfisk AS, 8286 Nordfold
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 1,9 år

Vaxxinova Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vaxxinova Norway AS - 995153637
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Kong Christian Fredriks Plass 3, 5006 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2020 7,2 år
Adm. direktør 2013 2015 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
19
Styremedlemmer
0
Omsetning
36 550 000
Personalkostnader
18 199 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 616 000
Egenkapital
1 345 000
Gjeld
27 745 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 6 6
Totalt 8 12 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 36 550 34 794 27 204
Driftsresultat -15 447 -7 880 -6 219
Resultat før skatt -12 176 -6 706 -5 069
Ordinært resultat -12 176 -6 706 -5 069
Årsresultat -12 176 -6 706 -5 069
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 12 616 13 135 12 892
Sum omløpsmidler 16 474 24 452 24 036
Sum eiendeler 29 090 37 587 36 928
Sum egenkapital 1 345 7 030 7 869
Sum langsiktig gjeld 12 810 12 558 12 311
Sum kortsiktig gjeld 14 935 17 999 16 749

Stiftelsen Bioinn

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Bioinn - 990063931
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Biohuset Holsetgata 22, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2010 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
3 000
Gjeld
1 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 18 0 18
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 93 10 93
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 25 19 35
Driftsresultat 5 -7 6
Resultat før skatt 5 -7 6
Ordinært resultat 5 -7 6
Årsresultat 5 -7 6
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 4 0 7
Sum eiendeler 4 0 7
Sum egenkapital 3 -2 6
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 2 1

Aqua Gen Norway AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aqua Gen Norway AS - 938117586
Ikke tilgjengelig
Industriveien 13, 7200 Kyrksæterøra
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 2008 4,4 år

Aqua Gen Sunndal AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aqua Gen Sunndal AS - 963850344
Ikke tilgjengelig
, 6600 Sunndalsøra
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 2006 2,2 år

Aqua Gen Global AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aqua Gen Global AS - 979657617
Ikke tilgjengelig
Industriveien 13, 7200 Kyrksæterøra
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 2008 4,4 år