Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Odd Magne Rødseth

Rapportdato: 2020-08-07

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 832 435 og med ett samlet driftsresultat på 189 994. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Blue Analytics AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0
Genomar Genetics AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -12 637
- Kontakt­person 2017 - Aktiv 0 -12 637
Stordal Aquaproduksjon AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 61 7
Blue Future Holding AS Styrets leder 2016 - Aktiv 6 063 -10 831
- Adm. direktør 2008 - Aktiv 6 063 -10 831
Nordnorsk Stamfisk AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 212 023 68 313

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Nst Eiendom AS Styre­medlem 2016 - 2018
Vaxxinova Norway AS Adm. direktør 2013 - 2015
Aquagen AS Adm. direktør 2004 - 2013
Stiftelsen Bioinn Styre­medlem 2006 - 2010
Aqua Gen Norway AS Adm. direktør 2004 - 2008
Aqua Gen Sunndal AS Adm. direktør 2004 - 2006
Aqua Gen Sunndal AS Adm. direktør 2004 - 2006

Blue Analytics AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blue Analytics AS - 924600497
Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet
C/o Ta 11 Invest AS Tjuvholmen Allé 11, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år

Genomar Genetics AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Genomar Genetics AS - 915894658
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Bolette Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,4 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
3 283 000
Lederlønn
1 559 000
Anleggsmidler
60 428 000
Egenkapital
9 973 000
Gjeld
61 016 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 10 10
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -12 637 -16 630
Resultat før skatt -8 430 -14 119
Ordinært resultat -8 430 -14 119
Årsresultat -8 430 -14 119
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 60 428 37 921
Sum omløpsmidler 10 562 21 588
Sum eiendeler 70 990 59 509
Sum egenkapital 9 973 12 010
Sum langsiktig gjeld 58 787 47 150
Sum kortsiktig gjeld 2 229 349

Stordal Aquaproduksjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stordal Aquaproduksjon AS - 916917244
Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur
, 6250 Stordal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
61 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 746 000
Egenkapital
-321 000
Gjeld
2 136 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 16 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 22 2 2
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 61 55 260
Driftsresultat 7 -12 -212
Resultat før skatt -33 -61 -211
Ordinært resultat -33 -61 -211
Årsresultat -33 -61 -211
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 746 1 477 1 181
Sum omløpsmidler 69 178 346
Sum eiendeler 1 815 1 656 1 527
Sum egenkapital -321 -288 -227
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 136 1 944 1 754

Blue Future Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blue Future Holding AS - 992883073
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Bolette Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,8 år
Adm. direktør 2008 Aktiv 12,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 063 000
Personalkostnader
13 068 000
Lederlønn
7 927 000
Anleggsmidler
279 356 000
Egenkapital
297 906 000
Gjeld
26 919 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 3 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 2 0
Totalt 66 25 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 6 063 0 0
Driftsresultat -10 831 -5 607 -4 354
Resultat før skatt 73 122 10 413 -4 751
Ordinært resultat 73 122 10 413 -4 751
Årsresultat 73 122 10 413 -4 751
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 279 356 239 592 145 797
Sum omløpsmidler 45 468 6 569 41
Sum eiendeler 324 824 246 161 145 838
Sum egenkapital 297 906 220 751 108 772
Sum langsiktig gjeld 6 229 16 855 25 193
Sum kortsiktig gjeld 20 690 8 555 11 873

Nordnorsk Stamfisk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordnorsk Stamfisk AS - 995262894
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
, 8286 Nordfold
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
212 023 000
Personalkostnader
48 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 448 000
Egenkapital
61 991 000
Gjeld
342 845 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 12 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 1 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 8 6
Totalt 76 81 86
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 212 023 177 155 238 017
Driftsresultat 68 313 50 668 84 005
Resultat før skatt 54 919 50 728 60 952
Ordinært resultat 54 919 50 728 60 952
Årsresultat 54 919 50 728 60 952
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 12 448 14 403 141 656
Sum omløpsmidler 392 388 339 036 173 088
Sum eiendeler 404 837 353 439 314 744
Sum egenkapital 61 991 207 073 134 065
Sum langsiktig gjeld 12 403 13 438 98 146
Sum kortsiktig gjeld 330 442 132 928 82 532

Blue Frontier Media AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blue Frontier Media AS - 996487458
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Oslo Media House Skippergata 26, 0154 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
351 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
10 000
Gjeld
94 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 86 2 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 351 5 163
Driftsresultat 171 -126 -45
Resultat før skatt 171 -126 -45
Ordinært resultat 171 -126 -45
Årsresultat 171 -126 -45
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 103 304 99
Sum eiendeler 103 304 99
Sum egenkapital 10 -162 -36
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 94 466 135

Vaxxinova Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vaxxinova Norway AS - 995153637
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Kong Christian Fredriks Plass 3, 5006 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 6,8 år
Adm. direktør 2013 2015 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
25
Styremedlemmer
0
Omsetning
34 794 000
Personalkostnader
17 161 000
Lederlønn
1 761 000
Anleggsmidler
13 135 000
Egenkapital
7 030 000
Gjeld
30 557 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 6 6 10
Totalt 12 10 17
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 34 794 27 204 10 332
Driftsresultat -7 880 -6 219 -10 189
Resultat før skatt -6 706 -5 069 -7 723
Ordinært resultat -6 706 -5 069 -7 723
Årsresultat -6 706 -5 069 -7 723
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 13 135 12 892 7 451
Sum omløpsmidler 24 452 24 036 11 608
Sum eiendeler 37 587 36 928 19 059
Sum egenkapital 7 030 7 869 5 108
Sum langsiktig gjeld 12 558 12 311 12 071
Sum kortsiktig gjeld 17 999 16 749 1 881

Aquagen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aquagen AS - 964367701
Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur
Havnegata 9, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 6,9 år
Adm. direktør 2004 2013 9,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
173
Styremedlemmer
0
Omsetning
560 533 000
Personalkostnader
120 182 000
Lederlønn
2 322 000
Anleggsmidler
637 746 000
Egenkapital
843 165 000
Gjeld
283 182 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 13 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 2 8
Totalt 87 81 79
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 560 533 513 117 474 300
Driftsresultat 150 680 151 175 87 620
Resultat før skatt 289 795 177 569 78 294
Ordinært resultat 289 795 177 569 78 294
Årsresultat 289 795 177 569 78 294
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 637 746 610 791 442 069
Sum omløpsmidler 488 600 289 505 389 657
Sum eiendeler 1 126 346 900 296 831 726
Sum egenkapital 843 165 573 843 520 088
Sum langsiktig gjeld 111 610 161 704 199 959
Sum kortsiktig gjeld 171 572 164 750 111 679

Geninova AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Geninova AS - 983568823
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Storhamargata 44, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
821 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 8 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -13 -45 -34
Resultat før skatt 1 -53 -33
Ordinært resultat 1 -53 -33
Årsresultat 1 -53 -33
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 821 820 874
Sum eiendeler 821 820 874
Sum egenkapital 821 820 874
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Marlife

Foretaksinfo
(Aktiv) Marlife - 991462457
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Forskningsparken Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 13 år

Biobank AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Biobank AS - 987709324
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Holsetgata 22, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 Aktiv 15,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 610 000
Personalkostnader
5 971 000
Lederlønn
958 000
Anleggsmidler
2 988 000
Egenkapital
7 347 000
Gjeld
5 777 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 12 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 2 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 16 16 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 86 87 92
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 18 610 16 259 16 386
Driftsresultat 2 184 1 796 2 340
Resultat før skatt 1 700 1 714 1 722
Ordinært resultat 1 700 1 714 1 722
Årsresultat 1 700 1 714 1 722
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 988 3 776 3 571
Sum omløpsmidler 10 136 7 075 5 681
Sum eiendeler 13 124 10 851 9 253
Sum egenkapital 7 347 5 647 5 530
Sum langsiktig gjeld 3 308 3 161 1 892
Sum kortsiktig gjeld 2 469 2 043 1 832

Nst Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nst Eiendom AS - 911689081
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Nordnorsk Stamfisk AS, 8286 Nordfold
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 1,9 år

Stiftelsen Bioinn

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Bioinn - 990063931
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Biohuset Holsetgata 22, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2010 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-2 000
Gjeld
2 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 18 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 10 93 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 19 35 23
Driftsresultat -7 6 -3
Resultat før skatt -7 6 -3
Ordinært resultat -7 6 -3
Årsresultat -7 6 -3
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 7 0
Sum eiendeler 0 7 0
Sum egenkapital -2 6 -1
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 1 1

Aqua Gen Norway AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aqua Gen Norway AS - 938117586
Ikke tilgjengelig
Industriveien 13, 7200 Kyrksæterøra
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 2008 4,4 år

Aqua Gen Sunndal AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aqua Gen Sunndal AS - 963850344
Ikke tilgjengelig
, 6600 Sunndalsøra
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 2006 2,2 år

Aqua Gen Global AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aqua Gen Global AS - 979657617
Ikke tilgjengelig
Industriveien 13, 7200 Kyrksæterøra
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 2008 4,4 år