Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Odd Magne Rødseth

Rapportdato: 2023-09-30

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 974 961 og med ett samlet driftsresultat på 173 822. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 8 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 9 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 10.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Greenfox Marine AS Styre­medlem 2023 - Aktiv 2 443 -921
Nordnorsk Stamfisk AS Vara­medlem 2022 - Aktiv 235 963 64 648
Blue Future Holding AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 6 662 -8 025
- Adm. direktør 2008 - Aktiv 6 662 -8 025
Aminor AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 5 757 -9 561
Blue Analytics AS Styrets leder 2020 - Aktiv 30 572 -819

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Nordnorsk Stamfisk AS Styre­medlem 2016 - 2022
Blue Future Holding AS Styrets leder 2016 - 2021
Nst Eiendom AS Styre­medlem 2016 - 2018
Vaxxinova Norway AS Styrets leder 2013 - 2020
Vaxxinova Norway AS Adm. direktør 2013 - 2015
Aquagen AS Adm. direktør 2004 - 2013

Greenfox Marine AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Greenfox Marine AS - 924922583
Programmeringstjenester
Wessels veg 63, 7502 Stjørdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2023 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 443 000
Personalkostnader
103 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 874 000
Egenkapital
9 920 000
Gjeld
6 188 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 8 0
Totalt 7 10 4
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 2 443 2 353 750
Driftsresultat -921 -696 -78
Resultat før skatt -1 190 -834 -87
Ordinært resultat -1 190 -834 -87
Årsresultat -1 190 -834 -87
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 14 874 6 405 568
Sum omløpsmidler 1 234 3 647 132
Sum eiendeler 16 108 10 052 700
Sum egenkapital 9 920 5 110 -57
Sum langsiktig gjeld 3 560 3 066 250
Sum kortsiktig gjeld 2 628 1 876 507

Nordnorsk Stamfisk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordnorsk Stamfisk AS - 995262894
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
, 8286 Nordfold
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2022 Aktiv 1,3 år
Styre­medlem 2016 2022 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
235 963 000
Personalkostnader
47 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 696 000
Egenkapital
46 650 000
Gjeld
137 325 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 15 13 6
Kapitalomsetningshastighet 4 4 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 4
Resultatgrad 20 20 14
Kontantstrøm fra drift 20 20 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 83 79 57
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 235 963 196 776 132 907
Driftsresultat 64 648 43 480 11 965
Resultat før skatt 50 860 33 503 8 603
Ordinært resultat 50 860 33 503 8 603
Årsresultat 50 860 33 503 8 603
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 17 696 15 190 14 450
Sum omløpsmidler 166 279 203 212 158 495
Sum eiendeler 183 974 218 402 172 945
Sum egenkapital 46 650 35 790 62 286
Sum langsiktig gjeld 13 760 15 381 11 157
Sum kortsiktig gjeld 123 565 167 231 99 502

Blue Future Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blue Future Holding AS - 992883073
Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur
Bolette Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,8 år
Styrets leder 2016 2021 5,1 år
Adm. direktør 2008 Aktiv 15,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 662 000
Personalkostnader
11 241 000
Lederlønn
3 927 000
Anleggsmidler
392 015 000
Egenkapital
363 395 000
Gjeld
42 467 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 2 2 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 2 2 10
Likviditetsgrad II 0 8 10
Totalt 9 13 58
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 6 662 7 806 6 104
Driftsresultat -8 025 -3 988 -8 717
Resultat før skatt -49 443 -30 625 21 754
Ordinært resultat -49 443 -30 625 21 754
Årsresultat -49 443 -30 625 21 754
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 392 015 353 863 350 793
Sum omløpsmidler 13 847 23 151 52 488
Sum eiendeler 405 862 377 014 403 281
Sum egenkapital 363 395 367 398 390 349
Sum langsiktig gjeld 1 075 0 2 467
Sum kortsiktig gjeld 41 392 9 616 10 465

Aminor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aminor AS - 999573525
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Æsvik 1, 8178 Halsa
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
23
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 757 000
Personalkostnader
5 386 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
56 919 000
Egenkapital
50 263 000
Gjeld
42 192 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 8
Totalt 7 6 33
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 5 757 1 330 625
Driftsresultat -9 561 -5 415 -2 126
Resultat før skatt -8 249 -5 499 -2 357
Ordinært resultat -8 249 -5 499 -2 357
Årsresultat -8 249 -5 499 -2 357
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 56 919 51 250 37 269
Sum omløpsmidler 35 536 39 636 45 759
Sum eiendeler 92 455 90 887 83 028
Sum egenkapital 50 263 58 512 64 011
Sum langsiktig gjeld 14 915 15 540 15 416
Sum kortsiktig gjeld 27 277 16 834 3 601

Blue Analytics AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blue Analytics AS - 924600497
Teknisk prøving og analyse
Kong Christian Frederiks Plass 3, 5006 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
30 572 000
Personalkostnader
9 336 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
37 766 000
Egenkapital
-6 374 000
Gjeld
63 044 000
Driftscore
2022 2021
Totalrentabilitet 0 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6
Resultatgrad 0 18
Kontantstrøm fra drift 10 20
Rentedekningsgrad 0 10
Likviditetsgrad II 2 8
Totalt 19 79
Resultatregnskap
2022 2021
Driftsinntekter 30 572 26 047
Driftsresultat -819 4 356
Resultat før skatt -1 930 3 055
Ordinært resultat -1 930 3 055
Årsresultat -1 930 3 055
Balanseregnskap
2022 2021
Sum anleggsmidler 37 766 16 606
Sum omløpsmidler 18 904 18 795
Sum eiendeler 56 670 35 400
Sum egenkapital -6 374 -4 444
Sum langsiktig gjeld 52 150 30 725
Sum kortsiktig gjeld 10 894 9 120

Genomar Genetics AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Genomar Genetics AS - 915894658
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Bolette Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 6,5 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 786 000
Personalkostnader
5 568 000
Lederlønn
1 627 000
Anleggsmidler
136 654 000
Egenkapital
143 332 000
Gjeld
19 459 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 8
Totalt 12 2 10
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 6 786 6 535 2 141
Driftsresultat -21 682 -17 702 -15 678
Resultat før skatt -3 738 -17 246 -9 858
Ordinært resultat -3 738 -17 246 -9 858
Årsresultat -3 738 -17 246 -9 858
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 136 654 108 164 85 939
Sum omløpsmidler 26 137 38 176 26 483
Sum eiendeler 162 791 146 340 112 422
Sum egenkapital 143 332 3 656 10 535
Sum langsiktig gjeld 13 797 6 815 90 385
Sum kortsiktig gjeld 5 662 135 869 11 503

Stordal Aquaproduksjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stordal Aquaproduksjon AS - 916917244
Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur
, 6250 Stordal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
78 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 440 000
Egenkapital
-412 000
Gjeld
4 193 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 18
Rentedekningsgrad 0 2 4
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 26 48
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 78 60 63
Driftsresultat -18 40 51
Resultat før skatt -94 -4 7
Ordinært resultat -94 -4 7
Årsresultat -94 -4 7
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 3 440 2 216 1 767
Sum omløpsmidler 341 139 113
Sum eiendeler 3 781 2 355 1 880
Sum egenkapital -412 -318 -314
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 193 2 673 2 193

Blue Frontier Media AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blue Frontier Media AS - 996487458
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
C/o Otterdal Otterdalsvegen 408, 6763 Hornindal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 8,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-178 000
Gjeld
255 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 2
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 0 0 13
Driftsresultat -25 -46 -76
Resultat før skatt -25 -46 -76
Ordinært resultat -25 -46 -76
Årsresultat -25 -46 -76
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 77 89 101
Sum eiendeler 77 89 101
Sum egenkapital -178 -153 -105
Sum langsiktig gjeld 110 100 100
Sum kortsiktig gjeld 145 142 106

Aquagen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aquagen AS - 964367701
Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur
Havnegata 9, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 10,1 år
Adm. direktør 2004 2013 9,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
184
Styremedlemmer
0
Omsetning
672 163 000
Personalkostnader
139 551 000
Lederlønn
2 291 000
Anleggsmidler
945 804 000
Egenkapital
1 117 416 000
Gjeld
243 207 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 12 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 18 4
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 4 2
Totalt 87 73 54
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 672 163 531 391 530 700
Driftsresultat 149 911 101 093 13 844
Resultat før skatt 219 106 112 530 63 879
Ordinært resultat 219 106 112 530 63 879
Årsresultat 219 106 112 530 63 879
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 945 804 834 519 796 000
Sum omløpsmidler 414 818 446 189 418 127
Sum eiendeler 1 360 622 1 280 708 1 214 127
Sum egenkapital 1 117 416 979 754 879 204
Sum langsiktig gjeld 123 195 129 643 134 057
Sum kortsiktig gjeld 120 012 171 311 200 867

Geninova AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Geninova AS - 983568823
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Storhamargata 44, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 12,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
777 000
Gjeld
0
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -20 -25 -14
Resultat før skatt -9 -24 -11
Ordinært resultat -9 -24 -11
Årsresultat -9 -24 -11
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 777 786 810
Sum eiendeler 777 786 810
Sum egenkapital 777 786 810
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Marlife

Foretaksinfo
(Aktiv) Marlife - 991462457
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Forskningsparken Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 16,1 år

Biobank AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Biobank AS - 987709324
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Holsetgata 22, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 Aktiv 18,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 537 000
Personalkostnader
6 295 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 396 000
Egenkapital
8 721 000
Gjeld
5 758 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 2 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 2 1 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 4 12 8
Kontantstrøm fra drift 10 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 46 67 60
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 14 537 13 311 14 354
Driftsresultat 334 936 481
Resultat før skatt 300 733 342
Ordinært resultat 300 733 342
Årsresultat 300 733 342
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 2 396 2 721 2 155
Sum omløpsmidler 12 082 12 181 11 524
Sum eiendeler 14 479 14 901 13 679
Sum egenkapital 8 721 8 421 7 688
Sum langsiktig gjeld 3 262 3 866 3 571
Sum kortsiktig gjeld 2 496 2 614 2 421

Nst Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nst Eiendom AS - 911689081
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Nordnorsk Stamfisk AS, 8286 Nordfold
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 1,9 år

Vaxxinova Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vaxxinova Norway AS - 995153637
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Kong Christian Fredriks Plass 3, 5006 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2020 7,2 år
Adm. direktør 2013 2015 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 427 000
Personalkostnader
13 116 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 271 000
Egenkapital
562 000
Gjeld
20 066 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 2 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 2
Totalt 14 13 8
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 10 427 8 510 36 550
Driftsresultat -16 692 -22 036 -15 447
Resultat før skatt -12 941 -17 224 -12 176
Ordinært resultat -12 941 -17 224 -12 176
Årsresultat -12 941 -17 224 -12 176
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 9 271 2 234 12 616
Sum omløpsmidler 11 357 27 296 16 474
Sum eiendeler 20 628 29 530 29 090
Sum egenkapital 562 13 503 1 345
Sum langsiktig gjeld 16 311 12 969 12 810
Sum kortsiktig gjeld 3 755 3 058 14 935

Stiftelsen Bioinn

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stiftelsen Bioinn - 990063931
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Biohuset Holsetgata 22, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2010 4,2 år

Aqua Gen Norway AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aqua Gen Norway AS - 938117586
Ikke tilgjengelig
Industriveien 13, 7200 Kyrksæterøra
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 2008 4,4 år

Aqua Gen Sunndal AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aqua Gen Sunndal AS - 963850344
Ikke tilgjengelig
, 6600 Sunndalsøra
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 2006 2,2 år

Aqua Gen Global AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aqua Gen Global AS - 979657617
Ikke tilgjengelig
Industriveien 13, 7200 Kyrksæterøra
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 2008 4,4 år