Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Odd Magne Rødseth

Rapportdato: 2022-05-25

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 719 741 og med ett samlet driftsresultat på 94 040. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 7 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 9.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Blue Future Holding AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 7 806 -3 988
- Adm. direktør 2008 - Aktiv 7 806 -3 988
Aminor AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 625 -2 126
Blue Analytics AS Styrets leder 2020 - Aktiv 26 047 4 356
Genomar Genetics AS Styrets leder 2017 - Aktiv 6 535 -17 702
- Kontakt­person 2017 - Aktiv 6 535 -17 702
Stordal Aquaproduksjon AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 63 51

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Blue Future Holding AS Styrets leder 2016 - 2021
Nst Eiendom AS Styre­medlem 2016 - 2018
Vaxxinova Norway AS Styrets leder 2013 - 2020
Vaxxinova Norway AS Adm. direktør 2013 - 2015
Aquagen AS Adm. direktør 2004 - 2013
Stiftelsen Bioinn Styre­medlem 2006 - 2010

Blue Future Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blue Future Holding AS - 992883073
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Bolette Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2016 2021 5,1 år
Adm. direktør 2008 Aktiv 13,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 806 000
Personalkostnader
8 231 000
Lederlønn
3 069 000
Anleggsmidler
353 863 000
Egenkapital
367 398 000
Gjeld
9 616 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 6 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 13 58 66
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 7 806 6 104 6 063
Driftsresultat -3 988 -8 717 -10 831
Resultat før skatt -30 625 21 754 73 122
Ordinært resultat -30 625 21 754 73 122
Årsresultat -30 625 21 754 73 122
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 353 863 350 793 279 356
Sum omløpsmidler 23 151 52 488 45 468
Sum eiendeler 377 014 403 281 324 824
Sum egenkapital 367 398 390 349 297 906
Sum langsiktig gjeld 0 2 467 6 229
Sum kortsiktig gjeld 9 616 10 465 20 690

Aminor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aminor AS - 999573525
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Æsvik 1, 8178 Halsa
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
23
Styremedlemmer
0
Omsetning
625 000
Personalkostnader
4 893 000
Lederlønn
909 000
Anleggsmidler
37 269 000
Egenkapital
64 011 000
Gjeld
19 017 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 1 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 0 0
Totalt 33 27 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 625 612 4 100
Driftsresultat -2 126 -1 394 -1 635
Resultat før skatt -2 357 -1 972 -1 964
Ordinært resultat -2 357 -1 972 -1 964
Årsresultat -2 357 -1 972 -1 964
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 37 269 40 638 36 481
Sum omløpsmidler 45 759 30 405 22 432
Sum eiendeler 83 028 71 043 58 913
Sum egenkapital 64 011 41 146 34 008
Sum langsiktig gjeld 15 416 10 276 6 000
Sum kortsiktig gjeld 3 601 19 621 18 906

Blue Analytics AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blue Analytics AS - 924600497
Teknisk prøving og analyse
Kong Christian Frederiks Plass 3, 5006 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 047 000
Personalkostnader
7 034 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 606 000
Egenkapital
-4 444 000
Gjeld
39 845 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 10
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6
Resultatgrad 18
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 8
Totalt 79
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 26 047
Driftsresultat 4 356
Resultat før skatt 3 055
Ordinært resultat 3 055
Årsresultat 3 055
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 16 606
Sum omløpsmidler 18 795
Sum eiendeler 35 400
Sum egenkapital -4 444
Sum langsiktig gjeld 30 725
Sum kortsiktig gjeld 9 120

Genomar Genetics AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Genomar Genetics AS - 915894658
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Bolette Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 5,2 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 535 000
Personalkostnader
5 293 000
Lederlønn
2 081 000
Anleggsmidler
108 164 000
Egenkapital
3 656 000
Gjeld
142 684 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 8 10
Totalt 2 10 10
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 6 535 2 141 0
Driftsresultat -17 702 -15 678 -12 637
Resultat før skatt -17 246 -9 858 -8 430
Ordinært resultat -17 246 -9 858 -8 430
Årsresultat -17 246 -9 858 -8 430
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 108 164 85 939 60 428
Sum omløpsmidler 38 176 26 483 10 562
Sum eiendeler 146 340 112 422 70 990
Sum egenkapital 3 656 10 535 9 973
Sum langsiktig gjeld 6 815 90 385 58 787
Sum kortsiktig gjeld 135 869 11 503 2 229

Stordal Aquaproduksjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stordal Aquaproduksjon AS - 916917244
Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur
, 6250 Stordal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
63 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 767 000
Egenkapital
-314 000
Gjeld
2 193 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 20 16 0
Kontantstrøm fra drift 18 0 0
Rentedekningsgrad 4 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 48 22 2
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 63 61 55
Driftsresultat 51 7 -12
Resultat før skatt 7 -33 -61
Ordinært resultat 7 -33 -61
Årsresultat 7 -33 -61
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 767 1 746 1 477
Sum omløpsmidler 113 69 178
Sum eiendeler 1 880 1 815 1 656
Sum egenkapital -314 -321 -288
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 193 2 136 1 944

Nordnorsk Stamfisk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordnorsk Stamfisk AS - 995262894
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
, 8286 Nordfold
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
132 907 000
Personalkostnader
45 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 450 000
Egenkapital
62 286 000
Gjeld
110 659 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 15 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 10 6
Resultatgrad 14 18 20
Kontantstrøm fra drift 14 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 8 4
Totalt 57 88 76
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 132 907 205 637 212 023
Driftsresultat 11 965 38 066 68 313
Resultat før skatt 8 603 31 692 54 919
Ordinært resultat 8 603 31 692 54 919
Årsresultat 8 603 31 692 54 919
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 14 450 11 299 12 448
Sum omløpsmidler 158 495 132 655 392 388
Sum eiendeler 172 945 143 955 404 837
Sum egenkapital 62 286 93 683 61 991
Sum langsiktig gjeld 11 157 8 898 12 403
Sum kortsiktig gjeld 99 502 41 374 330 442

Blue Frontier Media AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blue Frontier Media AS - 996487458
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
C/o Otterdal Otterdalsvegen 408, 6763 Hornindal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 7,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-105 000
Gjeld
206 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 2 86
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 13 2 351
Driftsresultat -76 -39 171
Resultat før skatt -76 -38 171
Ordinært resultat -76 -38 171
Årsresultat -76 -38 171
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 101 79 103
Sum eiendeler 101 79 103
Sum egenkapital -105 -29 10
Sum langsiktig gjeld 100 0 0
Sum kortsiktig gjeld 106 108 94

Aquagen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aquagen AS - 964367701
Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur
Havnegata 9, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 8,7 år
Adm. direktør 2004 2013 9,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
157
Styremedlemmer
0
Omsetning
531 391 000
Personalkostnader
129 434 000
Lederlønn
2 211 000
Anleggsmidler
834 519 000
Egenkapital
979 754 000
Gjeld
300 954 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 6 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 18 4 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 6
Totalt 73 54 87
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 531 391 530 700 560 533
Driftsresultat 101 093 13 844 150 680
Resultat før skatt 112 530 63 879 289 795
Ordinært resultat 112 530 63 879 289 795
Årsresultat 112 530 63 879 289 795
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 834 519 796 000 637 746
Sum omløpsmidler 446 189 418 127 488 600
Sum eiendeler 1 280 708 1 214 127 1 126 346
Sum egenkapital 979 754 879 204 843 165
Sum langsiktig gjeld 129 643 134 057 111 610
Sum kortsiktig gjeld 171 311 200 867 171 572

Geninova AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Geninova AS - 983568823
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Storhamargata 44, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 10,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
810 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 6 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 8 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -14 -13 -45
Resultat før skatt -11 1 -53
Ordinært resultat -11 1 -53
Årsresultat -11 1 -53
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 810 821 820
Sum eiendeler 810 821 820
Sum egenkapital 810 821 820
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Marlife

Foretaksinfo
(Aktiv) Marlife - 991462457
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Forskningsparken Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 14,8 år

Biobank AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Biobank AS - 987709324
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Holsetgata 22, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 Aktiv 17 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 354 000
Personalkostnader
6 122 000
Lederlønn
982 000
Anleggsmidler
2 155 000
Egenkapital
7 688 000
Gjeld
5 992 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 12 12
Kapitalomsetningshastighet 4 6 6
Fordringsomsetningshastighet 3 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 8 16 16
Kontantstrøm fra drift 14 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 60 86 87
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 14 354 18 610 16 259
Driftsresultat 481 2 184 1 796
Resultat før skatt 342 1 700 1 714
Ordinært resultat 342 1 700 1 714
Årsresultat 342 1 700 1 714
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 155 2 988 3 776
Sum omløpsmidler 11 524 10 136 7 075
Sum eiendeler 13 679 13 124 10 851
Sum egenkapital 7 688 7 347 5 647
Sum langsiktig gjeld 3 571 3 308 3 161
Sum kortsiktig gjeld 2 421 2 469 2 043

Nst Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nst Eiendom AS - 911689081
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Nordnorsk Stamfisk AS, 8286 Nordfold
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 1,9 år

Vaxxinova Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vaxxinova Norway AS - 995153637
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Kong Christian Fredriks Plass 3, 5006 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2020 7,2 år
Adm. direktør 2013 2015 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
22
Styremedlemmer
0
Omsetning
36 550 000
Personalkostnader
18 199 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 616 000
Egenkapital
1 345 000
Gjeld
27 745 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 6 6
Totalt 8 12 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 36 550 34 794 27 204
Driftsresultat -15 447 -7 880 -6 219
Resultat før skatt -12 176 -6 706 -5 069
Ordinært resultat -12 176 -6 706 -5 069
Årsresultat -12 176 -6 706 -5 069
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 12 616 13 135 12 892
Sum omløpsmidler 16 474 24 452 24 036
Sum eiendeler 29 090 37 587 36 928
Sum egenkapital 1 345 7 030 7 869
Sum langsiktig gjeld 12 810 12 558 12 311
Sum kortsiktig gjeld 14 935 17 999 16 749

Stiftelsen Bioinn

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stiftelsen Bioinn - 990063931
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Biohuset Holsetgata 22, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2010 4,2 år

Aqua Gen Norway AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aqua Gen Norway AS - 938117586
Ikke tilgjengelig
Industriveien 13, 7200 Kyrksæterøra
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 2008 4,4 år

Aqua Gen Sunndal AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aqua Gen Sunndal AS - 963850344
Ikke tilgjengelig
, 6600 Sunndalsøra
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 2006 2,2 år

Aqua Gen Global AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aqua Gen Global AS - 979657617
Ikke tilgjengelig
Industriveien 13, 7200 Kyrksæterøra
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 2008 4,4 år