Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Odd Magne Rødseth

Rapportdato: 2019-10-19

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 768 663 og med ett samlet driftsresultat på 192 645. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 6 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Genomar Genetics AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -16 630
- Kontakt­person 2017 - Aktiv 0 -16 630
Stordal Aquaproduksjon AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 55 -12
Blue Future Holding AS Styrets leder 2016 - Aktiv 0 -5 607
- Adm. direktør 2008 - Aktiv 0 -5 607
Nordnorsk Stamfisk AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 212 023 68 313
Blue Frontier Media AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 5 -126

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Nst Eiendom AS Styre­medlem 2016 - 2018
Vaxxinova Norway AS Adm. direktør 2013 - 2015
Aquagen AS Adm. direktør 2004 - 2013
Stiftelsen Bioinn Styre­medlem 2006 - 2010
Aqua Gen Norway AS Adm. direktør 2004 - 2008
Aqua Gen Sunndal AS Adm. direktør 2004 - 2006
Aqua Gen Sunndal AS Adm. direktør 2004 - 2006

Genomar Genetics AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Genomar Genetics AS - 915894658
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Tjuvholmen Allé 11, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,6 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
2 928 000
Lederlønn
1 791 000
Anleggsmidler
37 921 000
Egenkapital
12 010 000
Gjeld
47 499 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 10
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -16 630
Resultat før skatt -14 119
Ordinært resultat -14 119
Årsresultat -14 119
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 37 921
Sum omløpsmidler 21 588
Sum eiendeler 59 509
Sum egenkapital 12 010
Sum langsiktig gjeld 47 150
Sum kortsiktig gjeld 349

Stordal Aquaproduksjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stordal Aquaproduksjon AS - 916917244
Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur
, 6250 Stordal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
55 000
Personalkostnader
2 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 477 000
Egenkapital
-288 000
Gjeld
1 944 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 2 2 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 55 260 0
Driftsresultat -12 -212 -308
Resultat før skatt -61 -211 -308
Ordinært resultat -61 -211 -308
Årsresultat -61 -211 -308
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 477 1 181 25
Sum omløpsmidler 178 346 417
Sum eiendeler 1 656 1 527 442
Sum egenkapital -288 -227 -16
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 944 1 754 457

Blue Future Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blue Future Holding AS - 992883073
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Tjuvholmen Allé 11, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3 år
Adm. direktør 2008 Aktiv 11,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
2 911 000
Lederlønn
1 768 000
Anleggsmidler
239 592 000
Egenkapital
220 751 000
Gjeld
25 410 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 0 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 6
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 8
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 25 0 57
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 6 804
Driftsresultat -5 607 -4 354 2 284
Resultat før skatt 10 413 -4 751 862
Ordinært resultat 10 413 -4 751 862
Årsresultat 10 413 -4 751 862
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 239 592 145 797 57 424
Sum omløpsmidler 6 569 41 0
Sum eiendeler 246 161 145 838 57 424
Sum egenkapital 220 751 108 772 42 435
Sum langsiktig gjeld 16 855 25 193 8 389
Sum kortsiktig gjeld 8 555 11 873 6 600

Nordnorsk Stamfisk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordnorsk Stamfisk AS - 995262894
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
, 8286 Nordfold
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
212 023 000
Personalkostnader
48 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 448 000
Egenkapital
61 991 000
Gjeld
342 845 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 12 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 1 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 8 6
Totalt 76 81 86
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 212 023 177 155 238 017
Driftsresultat 68 313 50 668 84 005
Resultat før skatt 54 919 50 728 60 952
Ordinært resultat 54 919 50 728 60 952
Årsresultat 54 919 50 728 60 952
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 12 448 14 403 141 656
Sum omløpsmidler 392 388 339 036 173 088
Sum eiendeler 404 837 353 439 314 744
Sum egenkapital 61 991 207 073 134 065
Sum langsiktig gjeld 12 403 13 438 98 146
Sum kortsiktig gjeld 330 442 132 928 82 532

Blue Frontier Media AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blue Frontier Media AS - 996487458
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Oslo Media House Skippergata 26, 0154 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-162 000
Gjeld
466 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 4 6
Fordringsomsetningshastighet 0 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 4
Totalt 2 8 12
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 5 163 340
Driftsresultat -126 -45 -102
Resultat før skatt -126 -45 -102
Ordinært resultat -126 -45 -102
Årsresultat -126 -45 -102
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 304 99 163
Sum eiendeler 304 99 163
Sum egenkapital -162 -36 9
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 466 135 153

Vaxxinova Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vaxxinova Norway AS - 995153637
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Kong Christian Fredriks Plass 3, 5006 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 6 år
Adm. direktør 2013 2015 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
30
Styremedlemmer
0
Omsetning
27 204 000
Personalkostnader
12 955 000
Lederlønn
1 508 000
Anleggsmidler
12 892 000
Egenkapital
7 869 000
Gjeld
29 060 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 6 10 10
Totalt 10 17 13
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 27 204 10 332 12 421
Driftsresultat -6 219 -10 189 -3 777
Resultat før skatt -5 069 -7 723 -2 996
Ordinært resultat -5 069 -7 723 -2 996
Årsresultat -5 069 -7 723 -2 996
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 12 892 7 451 4 794
Sum omløpsmidler 24 036 11 608 18 277
Sum eiendeler 36 928 19 059 23 072
Sum egenkapital 7 869 5 108 9 687
Sum langsiktig gjeld 12 311 12 071 11 834
Sum kortsiktig gjeld 16 749 1 881 1 551

Aquagen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aquagen AS - 964367701
Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur
Havnegata 9, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 6,1 år
Adm. direktør 2004 2013 9,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
168
Styremedlemmer
0
Omsetning
513 117 000
Personalkostnader
105 778 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
610 791 000
Egenkapital
573 843 000
Gjeld
326 454 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 10 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 20 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 8 8
Totalt 81 79 81
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 513 117 474 300 438 031
Driftsresultat 151 175 87 620 92 777
Resultat før skatt 177 569 78 294 63 454
Ordinært resultat 177 569 78 294 63 454
Årsresultat 177 569 78 294 63 454
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 610 791 442 069 453 818
Sum omløpsmidler 289 505 389 657 296 956
Sum eiendeler 900 296 831 726 750 774
Sum egenkapital 573 843 520 088 435 093
Sum langsiktig gjeld 161 704 199 959 233 971
Sum kortsiktig gjeld 164 750 111 679 81 709

Geninova AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Geninova AS - 983568823
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Storhamargata 44, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 8,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
820 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 0 1
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 4
Totalt 0 0 30
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 6 228
Driftsresultat -45 -34 92
Resultat før skatt -53 -33 80
Ordinært resultat -53 -33 80
Årsresultat -53 -33 80
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 820 874 7 426
Sum eiendeler 820 874 7 426
Sum egenkapital 820 874 906
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 6 520

Marlife

Foretaksinfo
(Aktiv) Marlife - 991462457
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Forskningsparken Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 12,2 år

Biobank AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Biobank AS - 987709324
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Holsetgata 22, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 Aktiv 14,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 259 000
Personalkostnader
5 366 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 776 000
Egenkapital
5 647 000
Gjeld
5 204 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 15 7
Kapitalomsetningshastighet 6 6 4
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 16 18 12
Kontantstrøm fra drift 20 20 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 87 92 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 16 259 16 386 10 305
Driftsresultat 1 796 2 340 747
Resultat før skatt 1 714 1 722 533
Ordinært resultat 1 714 1 722 533
Årsresultat 1 714 1 722 533
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 776 3 571 3 946
Sum omløpsmidler 7 075 5 681 3 383
Sum eiendeler 10 851 9 253 7 329
Sum egenkapital 5 647 5 530 3 808
Sum langsiktig gjeld 3 161 1 892 2 050
Sum kortsiktig gjeld 2 043 1 832 1 471

Nst Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nst Eiendom AS - 911689081
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Nordnorsk Stamfisk AS, 8286 Nordfold
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 1,9 år

Stiftelsen Bioinn

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Bioinn - 990063931
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Biohuset Holsetgata 22, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2010 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-2 000
Gjeld
2 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 18 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 10 93 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 19 35 23
Driftsresultat -7 6 -3
Resultat før skatt -7 6 -3
Ordinært resultat -7 6 -3
Årsresultat -7 6 -3
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 7 0
Sum eiendeler 0 7 0
Sum egenkapital -2 6 -1
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 1 1

Aqua Gen Norway AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aqua Gen Norway AS - 938117586
Ikke tilgjengelig
Industriveien 13, 7200 Kyrksæterøra
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 2008 4,4 år

Aqua Gen Sunndal AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aqua Gen Sunndal AS - 963850344
Ikke tilgjengelig
, 6600 Sunndalsøra
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 2006 2,2 år

Aqua Gen Global AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aqua Gen Global AS - 979657617
Ikke tilgjengelig
Industriveien 13, 7200 Kyrksæterøra
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 2008 4,4 år