Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Birgitte Marie Siem

Rapportdato: 2022-01-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 52 017 og med ett samlet driftsresultat på 29 363. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Dreyers Forlag Oslo AS Styre­medlem 2022 - Aktiv 17 516 1 305
Birgitte M. Siem Innehaver 2020 - Aktiv 0 0
Erna og Knut Engs Barnefond Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 -5 318
Birma AS Styre­medlem 2001 - Aktiv 34 501 33 376
- Adm. direktør 2001 - Aktiv 34 501 33 376

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Norsk Folkemuseums Venner Styre­medlem 2015 - 2017
Stiftelsen Et Rikere Liv Styre­medlem 2013 - 2014
Fond for Randi Marie Johannessen M/flere Vara­medlem 2013 - 2017
Norsk Folkemuseum Vara­medlem 2013 - 2016
Partnership for Change Styre­medlem 2012 - 2014
Birgitte M Siem Styrets leder 2000** - 2019
Birgitte M Siem Styrets leder 2000** - 2019

Dreyers Forlag Oslo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dreyers Forlag Oslo AS - 980482553
Forlagsvirksomhet ellers
Dronningens gate 16, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 516 000
Personalkostnader
6 029 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
7 646 000
Gjeld
13 215 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 12 0 0
Kontantstrøm fra drift 10 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 48 7 6
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 17 516 15 119 15 188
Driftsresultat 1 305 -2 004 -1 158
Resultat før skatt 1 085 -1 296 -1 531
Ordinært resultat 1 085 -1 296 -1 531
Årsresultat 1 085 -1 296 -1 531
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 20 861 19 010 16 724
Sum eiendeler 20 861 19 010 16 724
Sum egenkapital 7 646 6 561 5 345
Sum langsiktig gjeld 2 486 2 266 2 266
Sum kortsiktig gjeld 10 729 10 184 9 112

Birgitte M. Siem

Foretaksinfo
(Aktiv) Birgitte M. Siem - 924789158
Reklamebyråer
Villaveien 35, 0371 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2020 Aktiv 1,8 år

Erna og Knut Engs Barnefond

Foretaksinfo
(Aktiv) Erna og Knut Engs Barnefond - 980983730
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Ingrid Stange Olav Selvaags Plass 4, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
162 773 000
Gjeld
8 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 30 36 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -5 318 -5 411 -765
Resultat før skatt 1 585 12 185 -941
Ordinært resultat 1 585 12 185 -941
Årsresultat 1 585 12 185 -941
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 162 780 161 195 149 010
Sum eiendeler 162 780 161 195 149 010
Sum egenkapital 162 773 161 188 149 003
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 8 8

Birma AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Birma AS - 950579714
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o Formuesforvaltning AS Henrik Ibsens gate 53, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2001 Aktiv 20,1 år
Adm. direktør 2001 Aktiv 20,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
34 501 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
199 070 000
Gjeld
30 467 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 10 12 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 80 82 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 34 501 26 132 0
Driftsresultat 33 376 25 656 -6 712
Resultat før skatt 33 249 25 665 -6 693
Ordinært resultat 33 249 25 665 -6 693
Årsresultat 33 249 25 665 -6 693
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 229 537 166 061 140 251
Sum eiendeler 229 537 166 061 140 251
Sum egenkapital 199 070 165 821 140 156
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 30 467 240 96

Norsk Folkemuseums Venner

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Folkemuseums Venner - 995677741
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Museumsveien 10, 0287 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2017 2,3 år

Stiftelsen Et Rikere Liv

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Et Rikere Liv - 992729066
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Formuesforvaltning AS Henrik Ibsensgate 53, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
483 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
480 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 4 4
Totalt 65 4 4
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 483 398 299
Driftsresultat 473 0 -1
Resultat før skatt 473 0 -1
Ordinært resultat 473 0 -1
Årsresultat 473 0 -1
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 480 434 317
Sum eiendeler 480 434 317
Sum egenkapital 480 7 7
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 428 310

Fond for Randi Marie Johannessen M/flere

Foretaksinfo
(Aktiv) Fond for Randi Marie Johannessen M/flere - 911631121
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Bygdøy Museumsveien 10, 0287 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 2017 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
9 759 000
Gjeld
6 000 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 0 0
Totalt 8 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 2 270 0
Driftsresultat -6 025 -1 746 -16
Resultat før skatt -5 447 -94 -29
Ordinært resultat -5 447 -94 -29
Årsresultat -5 447 -94 -29
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 15 759 15 206 15 300
Sum eiendeler 15 759 15 206 15 300
Sum egenkapital 9 759 15 206 15 300
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 000 0 0

Norsk Folkemuseum

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Folkemuseum - 970010815
Drift av kulturhistoriske museer
Museumsveien 10, 0287 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 2016 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
503
Styremedlemmer
0
Omsetning
264 840 000
Personalkostnader
139 016 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
72 579 000
Egenkapital
70 618 000
Gjeld
108 661 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 2 2 0
Kontantstrøm fra drift 5 5 3
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 32 32 14
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 264 840 329 076 280 896
Driftsresultat 2 000 304 -3 451
Resultat før skatt 2 230 1 155 -2 824
Ordinært resultat 2 230 1 155 -2 824
Årsresultat 2 230 1 155 -2 824
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 72 579 74 196 77 616
Sum omløpsmidler 106 700 79 396 104 693
Sum eiendeler 179 279 153 592 182 310
Sum egenkapital 70 618 68 388 67 233
Sum langsiktig gjeld 2 839 6 277 9 523
Sum kortsiktig gjeld 105 822 78 927 105 554

Partnership for Change

Foretaksinfo
(Aktiv) Partnership for Change - 998348358
Sosiale velferdsorganisasjoner
Henrik Ibsens gate 53, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2014 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 563 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
8 306 000
Gjeld
779 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 12
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 18
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 14 14 84
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 10 563 10 671 11 029
Driftsresultat -317 -344 1 580
Resultat før skatt -300 -308 1 649
Ordinært resultat -300 -308 1 649
Årsresultat -300 -308 1 649
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 9 086 9 565 9 801
Sum eiendeler 9 086 9 565 9 801
Sum egenkapital 8 306 8 606 8 915
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 779 958 887

Birgitte M Siem

Foretaksinfo
(Inaktiv) Birgitte M Siem - 883385012
Reklamebyråer
Villaveien 35, 0371 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Niga Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Niga Eiendom AS - 981266668
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2002 1,6 år