Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Rolf Jarle Aaberg

Rapportdato: 2020-08-08

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 170 722 og med ett samlet driftsresultat på 580 488. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 15.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Bærums Skiklub Nestleder styre 2019 - Aktiv 21 220 -702
Akershus Energi AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 1 112 000 573 000
Viken Skog Holding AS Adm. direktør 2014 - Aktiv 0 -37
Follum Eiendom AS Adm. direktør 2014 - Aktiv 32 119 8 428
Treklyngen Holding AS Adm. direktør 2014 - Aktiv 5 383 -201
Tua Invest AS Kontakt­person 2010 - Aktiv 0 0
- Styrets leder 2010 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Ringerike Næringsforening Vara­medlem 2019 - 2020
Ringerike Næringsforening Styre­medlem 2017 - 2019
Pan Innovasjon AS Styre­medlem 2017 - 2018
Pan Innovasjon AS Styrets leder 2014 - 2017
Akershus Energi AS Vara­medlem 2012 - 2014
Arba Follum AS Styrets leder 2015 - 2019
Stiftelsen Connect Norge Styre­medlem 2011 - 2013
Stiftelsen Connect Norge Styrets leder 2008 - 2011

Ringerike Næringsforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Ringerike Næringsforening - 999203175
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Hønefoss Bru 1b, 3510 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2019 2020 1 år
Styre­medlem 2017 2019 1,7 år

Pan Innovasjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pan Innovasjon AS - 997442288
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Follumveien 100, 3515 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 < 1 år
Styrets leder 2014 2017 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 881 000
Personalkostnader
1 221 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
53 000
Egenkapital
360 000
Gjeld
503 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 7 0
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 0 8 0
Kontantstrøm fra drift 0 10 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 8 6 4
Totalt 17 53 11
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 881 1 863 1 515
Driftsresultat -28 87 -1 228
Resultat før skatt -25 89 -1 225
Ordinært resultat -25 89 -1 225
Årsresultat -25 89 -1 225
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 53 77 117
Sum omløpsmidler 810 983 1 194
Sum eiendeler 863 1 060 1 311
Sum egenkapital 360 385 296
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 503 675 1 015

Arba Follum AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arba Follum AS - 914542928
Produksjon av andre trevarer og varer av kork, strå og flettematerialer
Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2019 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
205 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 253 000
Egenkapital
4 497 000
Gjeld
4 851 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 0 62
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 205 0 961
Driftsresultat -1 187 -987 848
Resultat før skatt -1 186 -984 847
Ordinært resultat -1 186 -984 847
Årsresultat -1 186 -984 847
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 253 10 341 10 886
Sum omløpsmidler 95 89 1 529
Sum eiendeler 9 348 10 430 12 415
Sum egenkapital 4 497 5 683 6 668
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 851 4 747 5 747

Stiftelsen Connect Norge

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Connect Norge - 984567677
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2013 1,6 år
Styrets leder 2008 2011 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
21 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
123 000
Gjeld
-1 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 0 6 8
Totalt 65 6 80
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 21 213 248
Driftsresultat 80 -89 73
Resultat før skatt 80 -89 76
Ordinært resultat 80 -89 76
Årsresultat 80 -89 76
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 122 243 394
Sum eiendeler 122 243 394
Sum egenkapital 123 43 133
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -1 200 262

Eam Solar Park Management AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eam Solar Park Management AS - 896525212
Produksjon av elektrisitet ellers
Dronningen 1, 0287 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2014 2,9 år

Eam Sunbelt AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eam Sunbelt AS - 996469255
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Dronningen 1, 0287 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2014 2,9 år

Eam Solar ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Eam Solar ASA - 996411265
Produksjon av elektrisitet ellers
Dronningen 1, 0287 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2011 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
31 185 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
83 894 000
Egenkapital
107 889 000
Gjeld
82 199 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 4 0 0
Likviditetsgrad II 10 8 6
Totalt 49 11 8
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 31 185 41 326 39 305
Driftsresultat -17 050 -11 423 -63 450
Resultat før skatt -2 324 -20 735 -67 303
Ordinært resultat -2 324 -20 735 -67 303
Årsresultat -2 324 -20 735 -67 303
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 83 894 219 120 228 106
Sum omløpsmidler 106 195 43 466 53 430
Sum eiendeler 190 089 262 587 281 536
Sum egenkapital 107 889 112 382 129 288
Sum langsiktig gjeld 56 372 126 676 112 169
Sum kortsiktig gjeld 25 827 23 528 40 079

Istad AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Istad AS - 913004043
Distribusjon av elektrisitet
Plutovegen 5, 6419 Molde
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2011 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
688 663 000
Personalkostnader
73 560 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 130 119 000
Egenkapital
400 521 000
Gjeld
918 034 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 16 16 16
Kontantstrøm fra drift 14 18 18
Rentedekningsgrad 8 10 8
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 57 62 60
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 688 663 683 949 580 140
Driftsresultat 82 397 87 954 68 416
Resultat før skatt 32 413 43 935 35 347
Ordinært resultat 32 413 43 935 35 347
Årsresultat 32 191 43 761 35 135
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 130 119 1 066 600 937 383
Sum omløpsmidler 188 436 202 397 208 434
Sum eiendeler 1 318 555 1 268 997 1 145 817
Sum egenkapital 400 521 384 521 368 461
Sum langsiktig gjeld 754 160 703 900 603 600
Sum kortsiktig gjeld 163 874 180 576 173 756

Connect Østlandet

Foretaksinfo
(Inaktiv) Connect Østlandet - 985268215
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Sentralen Socentral Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2008 < 1 år
Styre­medlem 2006 2008 1,5 år

Hytrec AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hytrec AS - 989988387
Produksjon av industrigasser
Lilleakerveien 6, 0216 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 2,1 år

Bærums Skiklub

Foretaksinfo
(Aktiv) Bærums Skiklub - 974920492
Idrettslag og -klubber
Borkenveien 4, 1339 Vøyenenga
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2019 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
85
Styremedlemmer
0
Omsetning
21 220 000
Personalkostnader
6 242 000
Lederlønn
503 000
Anleggsmidler
13 588 000
Egenkapital
20 341 000
Gjeld
8 294 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 7 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 8 33 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 21 220 29 322 41 330
Driftsresultat -702 -590 -729
Resultat før skatt -880 690 -771
Ordinært resultat -880 690 -771
Årsresultat -880 690 -771
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 588 14 526 13 661
Sum omløpsmidler 15 047 15 020 13 936
Sum eiendeler 28 635 29 546 27 597
Sum egenkapital 20 341 21 222 20 531
Sum langsiktig gjeld 159 340 407
Sum kortsiktig gjeld 8 135 7 986 6 659

Akershus Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akershus Energi AS - 976542606
Handel med elektrisitet
Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,9 år
Vara­medlem 2012 2014 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
34
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 112 000 000
Personalkostnader
95 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 457 000 000
Egenkapital
2 632 000 000
Gjeld
3 528 000 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 8
Totalt 72 69 74
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 112 000 1 091 000 831 000
Driftsresultat 573 000 575 000 398 000
Resultat før skatt 200 000 199 000 109 000
Ordinært resultat 200 000 199 000 109 000
Årsresultat 200 000 199 000 105 000
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 457 000 5 344 000 5 223 000
Sum omløpsmidler 703 000 699 000 737 000
Sum eiendeler 6 160 000 6 043 000 5 960 000
Sum egenkapital 2 632 000 2 449 000 2 540 000
Sum langsiktig gjeld 2 941 000 2 825 000 2 966 000
Sum kortsiktig gjeld 587 000 769 000 454 000

Viken Skog Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Viken Skog Holding AS - 998027225
Engroshandel med tømmer
Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2014 Aktiv 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
140 520 000
Egenkapital
50 917 000
Gjeld
90 402 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 2 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 22 14 14
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -37 -31 -27
Resultat før skatt 1 937 -71 -830
Ordinært resultat 1 937 -71 -830
Årsresultat 1 937 -71 -830
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 140 520 153 020 153 020
Sum omløpsmidler 799 432 503
Sum eiendeler 141 319 153 452 153 523
Sum egenkapital 50 917 48 980 49 051
Sum langsiktig gjeld 90 400 104 470 104 470
Sum kortsiktig gjeld 2 2 2

Follum Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Follum Eiendom AS - 996732711
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Follumveien 100, 3515 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2014 Aktiv 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
32 119 000
Personalkostnader
2 393 000
Lederlønn
796 000
Anleggsmidler
114 479 000
Egenkapital
115 519 000
Gjeld
14 857 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 6
Resultatgrad 20 2 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 2 0
Likviditetsgrad II 4 8 8
Totalt 77 47 41
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 32 119 17 361 11 915
Driftsresultat 8 428 40 -386
Resultat før skatt 8 195 -245 -825
Ordinært resultat 8 195 -245 -825
Årsresultat 8 195 -245 -825
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 114 479 127 690 130 789
Sum omløpsmidler 15 897 8 232 9 506
Sum eiendeler 130 375 135 922 140 295
Sum egenkapital 115 519 117 324 117 569
Sum langsiktig gjeld 0 14 600 16 800
Sum kortsiktig gjeld 14 857 3 998 5 926

Treklyngen Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Treklyngen Holding AS - 997807995
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Follumveien 100, 3515 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2014 Aktiv 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 383 000
Personalkostnader
3 292 000
Lederlønn
1 293 000
Anleggsmidler
109 182 000
Egenkapital
29 667 000
Gjeld
91 047 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 0 2 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 0
Likviditetsgrad II 10 8 6
Totalt 58 21 13
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 5 383 5 547 4 115
Driftsresultat -201 13 -1 780
Resultat før skatt 7 690 -1 617 -3 664
Ordinært resultat 7 690 -1 617 -3 664
Årsresultat 7 690 -1 617 -3 664
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 109 182 123 782 125 984
Sum omløpsmidler 11 532 2 223 2 805
Sum eiendeler 120 714 126 006 128 789
Sum egenkapital 29 667 21 977 23 594
Sum langsiktig gjeld 90 400 102 900 102 900
Sum kortsiktig gjeld 647 1 128 2 295

Tua Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tua Invest AS - 996263703
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Høvikstien 4, 1363 Høvik
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2010 Aktiv 9,7 år
Styrets leder 2010 Aktiv 9,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-79 000
Gjeld
110 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt -109 0 0
Ordinært resultat -109 0 0
Årsresultat -109 0 0
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 250 250
Sum omløpsmidler 31 10 10
Sum eiendeler 31 260 260
Sum egenkapital -79 30 30
Sum langsiktig gjeld 110 230 230
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0