Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Rolf Jarle Aaberg

Rapportdato: 2019-11-13

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 135 128 og med ett samlet driftsresultat på 574 320. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 14.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Ringerike Næringsforening Vara­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Bærums Skiklub Nestleder styre 2019 - Aktiv 21 220 -702
Akershus Energi AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 1 091 000 575 000
Viken Skog Holding AS Adm. direktør 2014 - Aktiv 0 -31
Follum Eiendom AS Adm. direktør 2014 - Aktiv 17 361 40
Treklyngen Holding AS Adm. direktør 2014 - Aktiv 5 547 13
Tua Invest AS Kontakt­person 2010 - Aktiv 0 0
- Styrets leder 2010 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Ringerike Næringsforening Styre­medlem 2017 - 2019
Pan Innovasjon AS Styre­medlem 2017 - 2018
Pan Innovasjon AS Styrets leder 2014 - 2017
Akershus Energi AS Vara­medlem 2012 - 2014
Arba Follum AS Styrets leder 2015 - 2019
Stiftelsen Connect Norge Styre­medlem 2011 - 2013
Stiftelsen Connect Norge Styrets leder 2008 - 2011

Ringerike Næringsforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Ringerike Næringsforening - 999203175
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Hønefoss Bru 1b, 3510 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2017 2019 1,7 år

Bærums Skiklub

Foretaksinfo
(Aktiv) Bærums Skiklub - 974920492
Idrettslag og -klubber
Borkenveien 4, 1339 Vøyenenga
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
71
Styremedlemmer
0
Omsetning
21 220 000
Personalkostnader
6 242 000
Lederlønn
503 000
Anleggsmidler
13 588 000
Egenkapital
20 341 000
Gjeld
8 294 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 7 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 8 33 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 21 220 29 322 41 330
Driftsresultat -702 -590 -729
Resultat før skatt -880 690 -771
Ordinært resultat -880 690 -771
Årsresultat -880 690 -771
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 588 14 526 13 661
Sum omløpsmidler 15 047 15 020 13 936
Sum eiendeler 28 635 29 546 27 597
Sum egenkapital 20 341 21 222 20 531
Sum langsiktig gjeld 159 340 407
Sum kortsiktig gjeld 8 135 7 986 6 659

Akershus Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akershus Energi AS - 976542606
Handel med elektrisitet
Pausveien 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,1 år
Vara­medlem 2012 2014 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
35
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 091 000 000
Personalkostnader
79 000 000
Lederlønn
2 108 000
Anleggsmidler
5 344 000 000
Egenkapital
2 449 000 000
Gjeld
3 594 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 8 6
Totalt 69 74 73
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 091 000 831 000 718 000
Driftsresultat 575 000 398 000 260 000
Resultat før skatt 199 000 109 000 84 000
Ordinært resultat 199 000 109 000 84 000
Årsresultat 199 000 105 000 84 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 344 000 5 223 000 4 895 000
Sum omløpsmidler 699 000 737 000 565 000
Sum eiendeler 6 043 000 5 960 000 5 460 000
Sum egenkapital 2 449 000 2 540 000 2 320 000
Sum langsiktig gjeld 2 825 000 2 966 000 2 711 000
Sum kortsiktig gjeld 769 000 454 000 429 000

Viken Skog Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Viken Skog Holding AS - 998027225
Engroshandel med tømmer
Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2014 Aktiv 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
153 020 000
Egenkapital
48 980 000
Gjeld
104 472 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 14 14 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -31 -27 -28
Resultat før skatt -71 -830 -46
Ordinært resultat -71 -830 -46
Årsresultat -71 -830 -46
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 153 020 153 020 154 346
Sum omløpsmidler 432 503 7
Sum eiendeler 153 452 153 523 154 353
Sum egenkapital 48 980 49 051 49 881
Sum langsiktig gjeld 104 470 104 470 104 470
Sum kortsiktig gjeld 2 2 2

Follum Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Follum Eiendom AS - 996732711
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Follumveien 100, 3515 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2014 Aktiv 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 361 000
Personalkostnader
2 355 000
Lederlønn
247 000
Anleggsmidler
127 690 000
Egenkapital
117 324 000
Gjeld
18 598 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 2
Resultatgrad 2 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 14
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 47 41 33
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 17 361 11 915 9 335
Driftsresultat 40 -386 -3 314
Resultat før skatt -245 -825 -3 741
Ordinært resultat -245 -825 -3 741
Årsresultat -245 -825 -3 741
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 127 690 130 789 135 644
Sum omløpsmidler 8 232 9 506 4 737
Sum eiendeler 135 922 140 295 140 381
Sum egenkapital 117 324 117 569 118 394
Sum langsiktig gjeld 14 600 16 800 20 500
Sum kortsiktig gjeld 3 998 5 926 1 487

Treklyngen Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Treklyngen Holding AS - 997807995
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Follumveien 100, 3515 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2014 Aktiv 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 547 000
Personalkostnader
3 251 000
Lederlønn
1 293 000
Anleggsmidler
123 782 000
Egenkapital
21 977 000
Gjeld
104 028 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 2 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 8 6 4
Totalt 21 13 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 547 4 115 4 549
Driftsresultat 13 -1 780 -701
Resultat før skatt -1 617 -3 664 -2 392
Ordinært resultat -1 617 -3 664 -2 392
Årsresultat -1 617 -3 664 -2 392
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 123 782 125 984 129 690
Sum omløpsmidler 2 223 2 805 3 408
Sum eiendeler 126 006 128 789 133 098
Sum egenkapital 21 977 23 594 27 259
Sum langsiktig gjeld 102 900 102 900 102 950
Sum kortsiktig gjeld 1 128 2 295 2 889

Tua Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tua Invest AS - 996263703
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Høvikstien 4, 1363 Høvik
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2010 Aktiv 8,9 år
Styrets leder 2010 Aktiv 8,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
250 000
Egenkapital
30 000
Gjeld
230 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 250 250 0
Sum omløpsmidler 10 10 30
Sum eiendeler 260 260 30
Sum egenkapital 30 30 30
Sum langsiktig gjeld 230 230 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Pan Innovasjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pan Innovasjon AS - 997442288
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Follumveien 100, 3515 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 < 1 år
Styrets leder 2014 2017 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 863 000
Personalkostnader
1 156 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
77 000
Egenkapital
385 000
Gjeld
675 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 8 0 0
Kontantstrøm fra drift 10 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 6 4 8
Totalt 53 11 13
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 863 1 515 1 274
Driftsresultat 87 -1 228 -576
Resultat før skatt 89 -1 225 -565
Ordinært resultat 89 -1 225 -565
Årsresultat 89 -1 225 -565
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 77 117 166
Sum omløpsmidler 983 1 194 2 142
Sum eiendeler 1 060 1 311 2 308
Sum egenkapital 385 296 1 520
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 675 1 015 787

Arba Follum AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arba Follum AS - 914542928
Produksjon av andre trevarer og varer av kork, strå og flettematerialer
Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2019 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
205 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 253 000
Egenkapital
4 497 000
Gjeld
4 851 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 0 62
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 205 0 961
Driftsresultat -1 187 -987 848
Resultat før skatt -1 186 -984 847
Ordinært resultat -1 186 -984 847
Årsresultat -1 186 -984 847
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 253 10 341 10 886
Sum omløpsmidler 95 89 1 529
Sum eiendeler 9 348 10 430 12 415
Sum egenkapital 4 497 5 683 6 668
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 851 4 747 5 747

Stiftelsen Connect Norge

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Connect Norge - 984567677
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2013 1,6 år
Styrets leder 2008 2011 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
21 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
123 000
Gjeld
-1 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 0 6 8
Totalt 65 6 80
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 21 213 248
Driftsresultat 80 -89 73
Resultat før skatt 80 -89 76
Ordinært resultat 80 -89 76
Årsresultat 80 -89 76
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 122 243 394
Sum eiendeler 122 243 394
Sum egenkapital 123 43 133
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -1 200 262

Eam Solar Park Management AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eam Solar Park Management AS - 896525212
Produksjon av elektrisitet ellers
Dronningen 1, 0287 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2014 2,9 år

Eam Sunbelt AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eam Sunbelt AS - 996469255
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Dronningen 1, 0287 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2014 2,9 år

Eam Solar ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Eam Solar ASA - 996411265
Produksjon av elektrisitet ellers
Dronningen 1, 0287 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2011 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
41 326 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
219 120 000
Egenkapital
112 382 000
Gjeld
150 204 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 11 8 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 41 326 39 305 41 390
Driftsresultat -11 423 -63 450 -162 595
Resultat før skatt -20 735 -67 303 -185 957
Ordinært resultat -20 735 -67 303 -185 957
Årsresultat -20 735 -67 303 -162 948
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 219 120 228 106 227 561
Sum omløpsmidler 43 466 53 430 148 554
Sum eiendeler 262 587 281 536 376 115
Sum egenkapital 112 382 129 288 146 853
Sum langsiktig gjeld 126 676 112 169 122 749
Sum kortsiktig gjeld 23 528 40 079 106 513

Istad AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Istad AS - 913004043
Distribusjon av elektrisitet
Plutovegen 5, 6419 Molde
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2011 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
683 949 000
Personalkostnader
65 517 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 066 600 000
Egenkapital
384 521 000
Gjeld
884 476 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 16 16 16
Kontantstrøm fra drift 18 18 14
Rentedekningsgrad 10 8 6
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 62 60 52
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 683 949 580 140 566 774
Driftsresultat 87 954 68 416 60 391
Resultat før skatt 43 935 35 347 12 170
Ordinært resultat 43 935 35 347 12 170
Årsresultat 43 761 35 135 11 963
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 066 600 937 383 892 840
Sum omløpsmidler 202 397 208 434 162 121
Sum eiendeler 1 268 997 1 145 817 1 054 961
Sum egenkapital 384 521 368 461 348 314
Sum langsiktig gjeld 703 900 603 600 533 143
Sum kortsiktig gjeld 180 576 173 756 173 504

Connect Østlandet

Foretaksinfo
(Inaktiv) Connect Østlandet - 985268215
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Sentralen Socentral Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2008 < 1 år
Styre­medlem 2006 2008 1,5 år

Hytrec AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hytrec AS - 989988387
Produksjon av industrigasser
Lilleakerveien 6, 0216 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 2,1 år