Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Randi Ree

Rapportdato: 2022-08-13

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 8 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Randi Ree Innehaver 2020 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2020 - Aktiv 0 0
Anemone Yacht Charter AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 8 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Kårhamn Bygdelag Styre­medlem 2016 - 2019
Storgården Gjestgiveri AS Vara­medlem 2015 - 2017
Anemone Yacht Charter Randi Ree Styrets leder 2000** - 2018
Anemone Yacht Charter Randi Ree Styrets leder 2000** - 2018

Randi Ree

Foretaksinfo
(Aktiv) Randi Ree - 925304514
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kårhamnsvingen 1, 9657 Kårhamn
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2020 Aktiv 2,1 år
Adm. direktør 2020 Aktiv 2,1 år

Anemone Yacht Charter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Anemone Yacht Charter AS - 923418628
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Stakkevollvegen 1, 9010 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 000
Egenkapital
30 000
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 2 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 8 5 0
Driftsresultat 0 -2 -5
Resultat før skatt 0 -2 -5
Ordinært resultat 0 -2 -5
Årsresultat 0 -2 -5
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 30 0 11
Sum omløpsmidler 0 0 19
Sum eiendeler 30 0 30
Sum egenkapital 30 30 30
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Kårhamn Bygdelag

Foretaksinfo
(Aktiv) Kårhamn Bygdelag - 997264649
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Klemetbuktveien 18, 9657 Kårhamn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2019 2,6 år

Storgården Gjestgiveri AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Storgården Gjestgiveri AS - 915250203
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Kårhamnveien 6, 9657 Kårhamn
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2015 2017 2,3 år

Anemone Yacht Charter Randi Ree

Foretaksinfo
(Inaktiv) Anemone Yacht Charter Randi Ree - 976232658
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Lindeveien 86, 4314 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2018 18 år
Adm. direktør 2000 2018 18 år