Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Steinar Gundersen

Rapportdato: 2020-01-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Risør Kurssenter DA Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Lisand AS Vara­medlem 2013 - 2019

Lisand AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lisand AS - 955499131
Varig tilrettelagt arbeid
Skogfaret 5, 4900 Tvedestrand
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 2019 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
84
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 055 000
Personalkostnader
14 774 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 263 000
Egenkapital
14 085 000
Gjeld
17 290 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 2
Resultatgrad 14 14 8
Kontantstrøm fra drift 18 18 7
Rentedekningsgrad 10 10 4
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 69 69 38
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 22 055 18 140 15 471
Driftsresultat 2 050 1 580 727
Resultat før skatt 1 853 1 303 134
Ordinært resultat 1 853 1 303 134
Årsresultat 1 853 1 303 134
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 22 263 22 306 22 854
Sum omløpsmidler 9 113 6 878 4 544
Sum eiendeler 31 375 29 183 27 397
Sum egenkapital 14 085 12 232 10 928
Sum langsiktig gjeld 14 100 14 700 14 369
Sum kortsiktig gjeld 3 190 2 251 2 100

Risør Kurssenter DA

Foretaksinfo
(Aktiv) Risør Kurssenter DA - 980408019
Timelærervirksomhet
Krags gate 36, 4950 Risør
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,9 år