Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jens Hansen

Rapportdato: 2023-03-26

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 211 og med ett samlet driftsresultat på -665. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 12.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Lille Paris Eiendom AS Styrets leder 2019 - Aktiv 211 35
- Adm. direktør 2019 - Aktiv 211 35
Akutt Eiendom AS Styrets leder 2006 - Aktiv 0 -700
- Adm. direktør 2006 - Aktiv 0 -700

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
S-fjæra AS Styrets leder 2018 - 2018
S-fjæra AS Adm. direktør 2018 - 2018
Oss Eiendom AS Styrets leder 2017 - 2018
Oss Eiendom AS Adm. direktør 2017 - 2018
Akutt Diamantverktøy & Maskiner AS Styrets leder 2014 - 2021
Akutt Diamantverktøy & Maskiner AS Adm. direktør 2014 - 2020
Pumpe-service AS Styrets leder 2011 - 2017
Pumpe-service AS Adm. direktør 2011 - 2017
Dia-job A/S Styre­medlem 2000** - 2002
Akutt Utleie AS Styrets leder 2000** - 2021
Akutt Utleie AS Adm. direktør 2000** - 2020
Akutt Utleie AS Adm. direktør 2000** - 2020

Lille Paris Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lille Paris Eiendom AS - 922767327
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Jens Hansen Chalmers vei 20a, 1446 Drøbak
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 3,8 år
Adm. direktør 2019 Aktiv 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
211 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 000 000
Egenkapital
-507 000
Gjeld
10 559 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 18 18 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 32 32 0
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 211 189 0
Driftsresultat 35 33 -83
Resultat før skatt -225 -221 -83
Ordinært resultat -225 -221 -83
Årsresultat -225 -221 -83
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 10 000 10 000 10 000
Sum omløpsmidler 52 106 1
Sum eiendeler 10 052 10 106 10 001
Sum egenkapital -507 -282 -61
Sum langsiktig gjeld 10 544 10 383 0
Sum kortsiktig gjeld 15 5 10 062

Akutt Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akutt Eiendom AS - 989843966
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Jens Hansen Chalmers vei 20a, 1446 Drøbak
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 16,8 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 16,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
399 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 574 000
Egenkapital
11 949 000
Gjeld
48 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 0 3 15
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 55 72
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 0 138 1 989
Driftsresultat -700 -583 -63
Resultat før skatt -1 982 494 8 016
Ordinært resultat -1 982 494 8 016
Årsresultat -1 982 494 8 016
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 10 574 10 413 30
Sum omløpsmidler 1 423 3 587 19 755
Sum eiendeler 11 997 14 001 19 785
Sum egenkapital 11 949 13 931 13 437
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 48 69 6 348

S-fjæra AS

Foretaksinfo
(Aktiv) S-fjæra AS - 987489235
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Cort Adelers gate 17, 0254 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2018 < 1 år
Adm. direktør 2018 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 541 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 317 000
Egenkapital
2 178 000
Gjeld
2 450 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 13 13 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 4
Resultatgrad 20 20 12
Kontantstrøm fra drift 20 20 14
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 73 76 47
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 541 1 615 866
Driftsresultat 977 988 46
Resultat før skatt 731 753 25
Ordinært resultat 731 753 25
Årsresultat 731 753 25
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 3 317 3 403 2 070
Sum omløpsmidler 1 311 1 113 312
Sum eiendeler 4 628 4 515 2 382
Sum egenkapital 2 178 1 447 1 418
Sum langsiktig gjeld 0 0 585
Sum kortsiktig gjeld 2 450 3 068 379

Oss Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Oss Eiendom AS - 845818452
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Stålfjæra 12, 0975 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 1,1 år
Adm. direktør 2017 2018 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
493 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 337 000
Egenkapital
1 346 000
Gjeld
153 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 4
Totalt 76 80 83
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 493 953 920
Driftsresultat 228 643 597
Resultat før skatt 176 501 465
Ordinært resultat 176 501 465
Årsresultat 176 501 465
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 337 1 373 1 410
Sum omløpsmidler 162 1 013 812
Sum eiendeler 1 499 2 387 2 222
Sum egenkapital 1 346 1 170 1 432
Sum langsiktig gjeld 7 7 7
Sum kortsiktig gjeld 146 1 210 784

Akutt Diamantverktøy & Maskiner AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akutt Diamantverktøy & Maskiner AS - 914557100
Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsv
Inngang B Stanseveien 13, 0975 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2021 6,3 år
Adm. direktør 2014 2020 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 276 000
Personalkostnader
2 849 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
341 000
Egenkapital
4 881 000
Gjeld
4 363 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 6 12 7
Kapitalomsetningshastighet 6 6 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 4
Resultatgrad 8 14 12
Kontantstrøm fra drift 5 10 5
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 45 66 52
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 16 276 16 522 14 986
Driftsresultat 633 1 336 858
Resultat før skatt 354 1 158 344
Ordinært resultat 354 1 158 344
Årsresultat 354 1 158 344
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 341 738 77
Sum omløpsmidler 8 903 7 894 8 318
Sum eiendeler 9 245 8 632 8 395
Sum egenkapital 4 881 5 105 3 948
Sum langsiktig gjeld 1 350 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 013 3 527 4 447

Pumpe-service AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pumpe-service AS - 926635875
Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsv
Stålfjæra 12, 0975 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2017 5,6 år
Adm. direktør 2011 2017 5,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 952 000
Personalkostnader
6 661 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 475 000
Egenkapital
8 931 000
Gjeld
4 136 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 6 12
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 12 4 14
Kontantstrøm fra drift 10 7 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 67 55 80
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 22 952 21 940 22 930
Driftsresultat 1 164 487 2 158
Resultat før skatt 972 440 1 665
Ordinært resultat 972 440 1 665
Årsresultat 972 440 1 665
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 3 475 4 457 4 528
Sum omløpsmidler 9 592 7 026 9 516
Sum eiendeler 13 067 11 483 14 044
Sum egenkapital 8 931 8 895 8 455
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 136 2 588 5 590

Dia-job A/S

Foretaksinfo
(Aktiv) Dia-job A/S - 942808178
Produksjon av håndverktøy
Hovdmoen Industriområde, 2450 Rena
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 205 000
Personalkostnader
4 028 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
647 000
Egenkapital
3 646 000
Gjeld
4 415 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 8 6
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 12 0 0
Kontantstrøm fra drift 7 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 8 6 0
Totalt 72 18 11
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 25 205 12 581 8 211
Driftsresultat 1 383 -16 -405
Resultat før skatt 1 005 -45 -346
Ordinært resultat 1 005 -45 -346
Årsresultat 1 005 -45 -346
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 647 1 314 116
Sum omløpsmidler 7 414 5 752 4 291
Sum eiendeler 8 061 7 066 4 406
Sum egenkapital 3 646 2 641 1 873
Sum langsiktig gjeld 2 582 2 929 0
Sum kortsiktig gjeld 1 833 1 496 2 533

Akutt Utleie AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akutt Utleie AS - 983718809
Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr
Inngang B Stanseveien 13, 0975 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2021 20,2 år
Adm. direktør 2000 2020 19,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 883 000
Personalkostnader
2 699 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 614 000
Egenkapital
3 628 000
Gjeld
3 414 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 6 6 4
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 10
Resultatgrad 0 0 2
Kontantstrøm fra drift 10 0 18
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 8 8 2
Totalt 36 19 45
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 10 883 11 167 8 756
Driftsresultat -58 -1 140 34
Resultat før skatt 19 -1 194 -31
Ordinært resultat 19 -1 194 -31
Årsresultat 19 -1 194 -31
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 2 614 2 419 1 736
Sum omløpsmidler 4 428 3 813 4 573
Sum eiendeler 7 043 6 231 6 309
Sum egenkapital 3 628 3 031 4 225
Sum langsiktig gjeld 2 132 2 033 0
Sum kortsiktig gjeld 1 282 1 167 2 084

Diaco Eiendom Rena AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Diaco Eiendom Rena AS - 964504644
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hovdmoen Industriområde, 2450 Rena
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,1 år