Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Claus Feginn

Rapportdato: 2021-03-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 117 299 og med ett samlet driftsresultat på 258 467. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Avium Subsea AS Nestleder styre 2019 - Aktiv 266 314 156 434
Akofs Norway Operations AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 0 -79
Akofs Brazil Operations AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 -79
Akofs 3 AS Styre­medlem 2008 - Aktiv 416 597 214 736
Akofs 2 AS Styre­medlem 2008 - Aktiv 486 -99 687
Akofs Offshore Operations AS Styre­medlem 2008 - Aktiv 92 389 -300
Akofs i AS Styre­medlem 2007 - Aktiv 341 513 -12 558

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Akofs 3 AS Adm. direktør 2014 - 2014
Akofs Wayfarer AS Styre­medlem 2010 - 2016
Ocy Wayfarer AS Styre­medlem 2008 - 2009
Amc Connector AS Styre­medlem 2008 - 2010
Akofs 2 Services AS Styre­medlem 2008 - 2018
Akofs 4 AS Styre­medlem 2008 - 2018
Akofs 4 AS Styre­medlem 2008 - 2018

Avium Subsea AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Avium Subsea AS - 917129819
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2019 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
266 314 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 368 147 000
Egenkapital
420 847 000
Gjeld
997 293 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 61 61 61
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 266 314 242 741 240 866
Driftsresultat 156 434 144 211 146 665
Resultat før skatt 63 520 52 196 55 491
Ordinært resultat 63 520 52 196 55 491
Årsresultat 63 520 52 196 55 491
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 368 147 1 350 574 1 457 844
Sum omløpsmidler 50 003 47 853 52 199
Sum eiendeler 1 418 141 1 398 436 1 510 044
Sum egenkapital 420 847 330 226 282 751
Sum langsiktig gjeld 257 408 899 812 1 063 531
Sum kortsiktig gjeld 739 885 168 398 163 761

Akofs Norway Operations AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs Norway Operations AS - 920901387
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
114
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-99 000
Gjeld
85 560 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 2 0
Totalt 2 0
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -79 -26
Resultat før skatt -103 -26
Ordinært resultat -103 -26
Årsresultat -103 -26
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 85 461 4
Sum eiendeler 85 461 4
Sum egenkapital -99 4
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 85 560 0

Akofs Brazil Operations AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs Brazil Operations AS - 919513217
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
330 249 000
Egenkapital
330 150 000
Gjeld
62 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -79 -72 -83
Resultat før skatt -79 -7 679 -451
Ordinært resultat -79 -7 679 -451
Årsresultat -79 -7 679 -451
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 330 249 330 249 330 359
Sum omløpsmidler -37 -20 35
Sum eiendeler 330 211 330 229 330 393
Sum egenkapital 330 150 330 229 98 335
Sum langsiktig gjeld 0 0 231 975
Sum kortsiktig gjeld 62 0 83

Akofs 3 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs 3 AS - 992237961
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2014 2014 < 1 år
Styre­medlem 2008 Aktiv 12,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
416 597 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 538 239 000
Egenkapital
241 990 000
Gjeld
1 434 686 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 7 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 10 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 58 43 4
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 416 597 362 806 144 895
Driftsresultat 214 736 154 987 -30 917
Resultat før skatt -13 297 -65 005 -310 601
Ordinært resultat -13 297 -65 005 -310 601
Årsresultat -13 297 -65 005 -310 601
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 538 239 1 514 517 1 612 127
Sum omløpsmidler 138 437 135 908 331 287
Sum eiendeler 1 676 677 1 650 417 1 943 423
Sum egenkapital 241 990 235 926 305 886
Sum langsiktig gjeld 1 035 804 1 070 179 1 258 566
Sum kortsiktig gjeld 398 882 344 312 378 962

Akofs 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs 2 AS - 993015318
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 12,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
486 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 058 277 000
Egenkapital
1 205 215 000
Gjeld
1 054 320 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 10
Totalt 2 2 14
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 486 6 631 2 539
Driftsresultat -99 687 -475 654 -223 629
Resultat før skatt -106 346 -677 260 -216 383
Ordinært resultat -106 346 -677 260 -216 383
Årsresultat -106 346 -677 260 -216 383
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 058 277 1 555 080 2 006 326
Sum omløpsmidler 201 259 8 022 294 984
Sum eiendeler 2 259 535 1 563 102 2 301 311
Sum egenkapital 1 205 215 1 311 561 1 136 606
Sum langsiktig gjeld 704 048 238 103 1 152 744
Sum kortsiktig gjeld 350 272 13 438 11 960

Akofs Offshore Operations AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs Offshore Operations AS - 991279571
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 12,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
31
Styremedlemmer
0
Omsetning
92 389 000
Personalkostnader
52 416 000
Lederlønn
7 077 000
Anleggsmidler
344 235 000
Egenkapital
353 950 000
Gjeld
31 989 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 6
Resultatgrad 0 0 16
Kontantstrøm fra drift 7 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 8
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 28 13 67
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 92 389 65 926 76 306
Driftsresultat -300 -7 843 8 653
Resultat før skatt -684 -7 776 10 293
Ordinært resultat -684 -7 776 10 293
Årsresultat -684 -7 776 10 293
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 344 235 349 328 127 720
Sum omløpsmidler 41 704 24 106 29 960
Sum eiendeler 385 939 373 434 157 680
Sum egenkapital 353 950 354 729 60 709
Sum langsiktig gjeld 4 441 3 249 73 135
Sum kortsiktig gjeld 27 548 15 456 23 836

Akofs i AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs i AS - 991889353
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 13,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
341 513 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
106 325 000
Egenkapital
96 530 000
Gjeld
89 041 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 12
Kapitalomsetningshastighet 6 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 10 6
Resultatgrad 0 18 20
Kontantstrøm fra drift 3 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 15 77 72
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 341 513 365 084 393 321
Driftsresultat -12 558 51 586 83 837
Resultat før skatt -12 857 55 059 74 052
Ordinært resultat -12 857 55 059 74 052
Årsresultat -12 857 55 059 74 052
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 106 325 108 858 174 481
Sum omløpsmidler 79 255 80 824 367 242
Sum eiendeler 185 580 189 674 541 723
Sum egenkapital 96 530 101 091 46 906
Sum langsiktig gjeld 2 271 2 660 7 693
Sum kortsiktig gjeld 86 770 85 923 487 133

Akofs Wayfarer AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Akofs Wayfarer AS - 993567027
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2016 6,3 år

Ocy Wayfarer AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ocy Wayfarer AS - 993452114
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 < 1 år

Amc Connector AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Amc Connector AS - 993452122
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Snarøyveien 36, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2010 1,5 år

Akofs 2 Services AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Akofs 2 Services AS - 992885963
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allè 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2018 10,2 år

Akofs 4 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Akofs 4 AS - 992885947
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Karenlyst Allè 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2018 10,2 år

Aker Oilfield Services Operations Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aker Oilfield Services Operations Holding AS - 993015350
Ikke tilgjengelig
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 < 1 år