Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Carl Christian Grøndahl

Rapportdato: 2021-05-05

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 334 og med ett samlet driftsresultat på -80. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 6.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Ccg Holding AS Kontakt­person 2019 - Aktiv 34 -13
- Styrets leder 2006 - Aktiv 34 -13
Stopp Datalagringsdirektivet Styre­medlem 2009 - Aktiv 0 0
G1812 Invest AS Styre­medlem 2006 - Aktiv 300 -67

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Bouvet Norge AS Vara­medlem 2016 - 2018
Cc Grøndahl.net Styrets leder 2009 - 2019
Cc Grøndahl.net Adm. direktør 2009 - 2019
Cc Grøndahl.net Adm. direktør 2009 - 2019
Studentkulturhuset i Bergen AS Vara­medlem 2004 - 2007
Sandviken Borettslag Vara­medlem 2004 - 2009

Ccg Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ccg Holding AS - 990094896
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Skogveien 18, 3121 Nøtterøy
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv 1,9 år
Styrets leder 2006 Aktiv 14,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
34 000
Personalkostnader
14 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
15 928 000
Gjeld
188 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 3 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 2 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 62 15 57
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 34 38 22
Driftsresultat -13 -20 -43
Resultat før skatt 2 477 -224 1 321
Ordinært resultat 2 477 -224 1 321
Årsresultat 2 477 -224 1 321
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 16 116 14 018 14 489
Sum eiendeler 16 116 14 018 14 489
Sum egenkapital 15 928 13 601 14 225
Sum langsiktig gjeld 0 0 5
Sum kortsiktig gjeld 188 418 259

Stopp Datalagringsdirektivet

Foretaksinfo
(Aktiv) Stopp Datalagringsdirektivet - 994725750
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Munkebotn 43, 5036 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 Aktiv 11,5 år

G1812 Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) G1812 Invest AS - 957464505
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vollgata 19, 2213 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 14,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
300 000
Personalkostnader
188 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
51 583 000
Gjeld
216 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 3 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 2 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 62 15 57
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 300 303 257
Driftsresultat -67 -54 -102
Resultat før skatt 7 451 -1 083 4 186
Ordinært resultat 7 451 -1 083 4 186
Årsresultat 7 451 -1 083 4 186
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 51 799 45 770 48 270
Sum eiendeler 51 799 45 770 48 270
Sum egenkapital 51 583 44 133 46 742
Sum langsiktig gjeld 103 13 57
Sum kortsiktig gjeld 113 1 625 1 471

Bouvet Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bouvet Norge AS - 996756246
Programmeringstjenester
Sørkedalsveien 8, 0369 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 2018 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1552
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 957 176 000
Personalkostnader
1 279 237 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
331 726 000
Egenkapital
206 542 000
Gjeld
880 925 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 13 13
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 16 16
Kontantstrøm fra drift 18 14 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 81 77 75
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 957 176 1 695 048 1 440 942
Driftsresultat 223 447 183 654 147 267
Resultat før skatt 174 581 142 795 115 674
Ordinært resultat 174 581 142 795 115 674
Årsresultat 174 581 142 795 115 674
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 331 726 141 496 123 174
Sum omløpsmidler 755 742 638 137 573 101
Sum eiendeler 1 087 468 779 633 696 275
Sum egenkapital 206 542 201 081 190 905
Sum langsiktig gjeld 195 722 1 969 0
Sum kortsiktig gjeld 685 203 576 583 505 370

Cc Grøndahl.net

Foretaksinfo
(Inaktiv) Cc Grøndahl.net - 994474804
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Munkebotn 43, 5036 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2019 9,6 år
Adm. direktør 2009 2019 9,6 år

Angron Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Angron Holding AS - 990094934
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vollgata 19, 2213 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2020 14,2 år

Studentkulturhuset i Bergen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Studentkulturhuset i Bergen AS - 973199986
Drift av puber
Olav Kyrres gate 49, 5015 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 2007 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
50
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 787 000
Personalkostnader
3 886 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 668 000
Egenkapital
8 394 000
Gjeld
1 955 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 4
Resultatgrad 8 8 0
Kontantstrøm fra drift 14 14 1
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 68 68 24
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 15 787 14 434 13 349
Driftsresultat 712 697 -756
Resultat før skatt 707 551 -517
Ordinært resultat 707 551 -517
Årsresultat 707 551 -517
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 668 2 334 2 889
Sum omløpsmidler 7 681 6 772 5 639
Sum eiendeler 10 349 9 107 8 528
Sum egenkapital 8 394 7 687 7 136
Sum langsiktig gjeld 480 480 480
Sum kortsiktig gjeld 1 475 939 912

Sandviken Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Sandviken Borettslag - 982766974
Borettslag
Nygårdsgaten 13-15, 5015 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 2009 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 521 000
Personalkostnader
86 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 999 000
Egenkapital
5 941 000
Gjeld
7 447 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 2 8 8
Totalt 7 67 13
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 521 1 547 1 631
Driftsresultat -11 361 -121
Resultat før skatt -65 303 -209
Ordinært resultat -65 303 -209
Årsresultat -65 303 -209
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 12 999 13 010 13 024
Sum omløpsmidler 390 572 771
Sum eiendeler 13 388 13 582 13 795
Sum egenkapital 5 941 6 005 5 703
Sum langsiktig gjeld 6 925 7 377 7 825
Sum kortsiktig gjeld 522 200 267