Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Arne Møgster

Rapportdato: 2021-03-07

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 86 424 227 og med ett samlet driftsresultat på 5 301 213. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 19 av virksomhetene driftsunderskudd, og 14 av virksomhetene driftsoverskudd. 31 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 56.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Austevoll Pacific AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 -133
- Adm. direktør 2008 - Aktiv 0 -133
Vesterfjord AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 -33
Br Birkeland Farming AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 -64
Laco AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 30 646 000 -823 000
Lerøy Norway Seafoods AS Nestleder styre 2017 - Aktiv 1 300 150 -155 637

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Austevoll Pacific AS Styre­medlem 2008 - 2019
Norway Seafoods Group AS Nestleder styre 2016 - 2017
Maron AS Styre­medlem 2016 - 2018
Austevoll Idrettsklubb Styre­medlem 2016 - 2019
North Capelin Honningsvåg AS Styrets leder 2016 - 2018

Austevoll Pacific AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Austevoll Pacific AS - 986980776
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,7 år
Adm. direktør 2008 Aktiv 12,4 år
Styre­medlem 2008 2019 10,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
529 374 000
Egenkapital
380 346 000
Gjeld
149 029 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 7 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 22 25 5
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -133 -101 -58
Resultat før skatt 23 512 57 455 -4 649
Ordinært resultat 23 512 57 455 -4 649
Årsresultat 23 512 57 455 -4 649
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 529 374 680 611 613 882
Sum omløpsmidler 0 3 3
Sum eiendeler 529 374 680 613 613 884
Sum egenkapital 380 346 416 186 569 760
Sum langsiktig gjeld 84 618 50 598 43 832
Sum kortsiktig gjeld 64 411 213 829 293

Vesterfjord AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vesterfjord AS - 977324882
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
10 317 000
Gjeld
2 706 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 7 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 23 37 22
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -33 -58 -82
Resultat før skatt -2 373 1 040 2 260
Ordinært resultat -2 373 1 040 2 260
Årsresultat -2 373 1 040 2 260
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 13 023 12 703 22 657
Sum eiendeler 13 023 12 703 22 657
Sum egenkapital 10 317 12 689 11 650
Sum langsiktig gjeld 0 0 10 989
Sum kortsiktig gjeld 2 706 14 18

Br Birkeland Farming AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Br Birkeland Farming AS - 919675594
Hav- og kystfiske
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 193 000
Egenkapital
3 465 000
Gjeld
44 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 2 4
Totalt 10 37 39
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -64 -74 -11
Resultat før skatt -41 34 842 30 516
Ordinært resultat -41 34 842 30 516
Årsresultat -41 34 842 30 516
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 193 3 511 2 174
Sum omløpsmidler 1 316 34 869 31 882
Sum eiendeler 3 509 38 380 34 055
Sum egenkapital 3 465 3 506 3 532
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 44 34 874 30 523

Laco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Laco AS - 937305354
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
30 646 000 000
Personalkostnader
6 499 000 000
Lederlønn
14 575 000
Anleggsmidler
42 611 000 000
Egenkapital
23 571 000 000
Gjeld
38 051 000 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 7 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 4
Resultatgrad 0 18 12
Kontantstrøm fra drift 14 20 18
Rentedekningsgrad 0 8 6
Likviditetsgrad II 0 4 6
Totalt 24 69 55
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 30 646 000 29 537 000 27 948 000
Driftsresultat -823 000 4 648 000 1 660 000
Resultat før skatt -3 711 000 2 730 000 503 000
Ordinært resultat -3 711 000 2 730 000 503 000
Årsresultat -2 605 000 846 000 87 000
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 42 611 000 45 923 000 45 677 000
Sum omløpsmidler 19 011 000 19 709 000 18 428 000
Sum eiendeler 61 622 000 65 632 000 64 105 000
Sum egenkapital 23 571 000 27 795 000 25 875 000
Sum langsiktig gjeld 15 685 000 26 791 000 28 840 000
Sum kortsiktig gjeld 22 366 000 11 046 000 9 390 000

Lerøy Norway Seafoods AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lerøy Norway Seafoods AS - 995548194
Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr
Holmen, 9990 Båtsfjord
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2017 Aktiv 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
728
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 300 150 000
Personalkostnader
281 069 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
322 656 000
Egenkapital
241 641 000
Gjeld
568 673 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 2 4
Totalt 15 15 16
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 300 150 1 335 871 1 377 852
Driftsresultat -155 637 -104 231 -96 705
Resultat før skatt -139 975 -85 080 -77 863
Ordinært resultat -139 975 -85 080 -77 863
Årsresultat -139 975 -85 080 -77 863
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 322 656 303 601 165 512
Sum omløpsmidler 487 658 265 811 342 227
Sum eiendeler 810 314 569 412 507 739
Sum egenkapital 241 641 230 443 213 322
Sum langsiktig gjeld 169 853 31 112 21 676
Sum kortsiktig gjeld 398 820 307 857 272 741

Lerøy Havfisk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lerøy Havfisk AS - 986392858
Hav- og kystfiske
Keiser Wilhelms gate 23, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
23
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 521 569 000
Personalkostnader
508 402 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 087 623 000
Egenkapital
860 342 000
Gjeld
1 845 404 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 8
Totalt 70 81 85
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 521 569 1 564 752 1 410 893
Driftsresultat 294 386 489 347 459 074
Resultat før skatt 203 026 353 544 324 710
Ordinært resultat 203 026 353 544 324 710
Årsresultat 200 026 349 843 321 646
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 087 623 2 083 824 1 798 996
Sum omløpsmidler 618 123 512 405 734 197
Sum eiendeler 2 705 746 2 596 229 2 533 193
Sum egenkapital 860 342 853 946 1 003 803
Sum langsiktig gjeld 1 300 004 1 336 873 1 168 268
Sum kortsiktig gjeld 545 400 405 410 361 121

Hordafor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hordafor AS - 934517199
Produksjon av forvarer til husdyrhold
Fiskerihamnvegen 42, 5397 Bekkjarvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 6,2 år
Styre­medlem 2012 2020 8,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
107
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 006 098 000
Personalkostnader
116 566 000
Lederlønn
1 831 000
Anleggsmidler
459 348 000
Egenkapital
334 459 000
Gjeld
544 617 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 10 10
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 18 16 16
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 75 67 69
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 006 098 819 343 811 508
Driftsresultat 138 049 89 815 105 196
Resultat før skatt 104 938 56 201 66 666
Ordinært resultat 104 938 56 201 66 666
Årsresultat 79 811 56 201 58 136
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 459 348 369 360 330 391
Sum omløpsmidler 419 728 414 147 472 944
Sum eiendeler 879 076 783 506 803 335
Sum egenkapital 334 459 303 349 316 604
Sum langsiktig gjeld 236 204 191 814 182 605
Sum kortsiktig gjeld 308 413 288 343 304 127

A Møgster AS

Foretaksinfo
(Aktiv) A Møgster AS - 914612519
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 6,2 år
Kontakt­person 2014 Aktiv 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
298 000
Egenkapital
390 000
Gjeld
7 098 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 39 39 39
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -17 -15 -13
Resultat før skatt 7 019 7 197 7 265
Ordinært resultat 7 019 7 197 7 265
Årsresultat 7 019 7 197 7 265
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 298 298 298
Sum omløpsmidler 7 190 7 371 7 374
Sum eiendeler 7 488 7 669 7 672
Sum egenkapital 390 372 374
Sum langsiktig gjeld 47 48 33
Sum kortsiktig gjeld 7 051 7 249 7 265

C Møgster AS

Foretaksinfo
(Aktiv) C Møgster AS - 914612543
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
298 000
Egenkapital
387 000
Gjeld
7 098 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 39 39 39
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -17 -15 -13
Resultat før skatt 7 019 7 202 7 257
Ordinært resultat 7 019 7 202 7 257
Årsresultat 7 019 7 202 7 257
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 298 298 298
Sum omløpsmidler 7 187 7 369 7 938
Sum eiendeler 7 485 7 667 8 236
Sum egenkapital 387 368 366
Sum langsiktig gjeld 47 48 33
Sum kortsiktig gjeld 7 051 7 251 7 837

K Møgster AS

Foretaksinfo
(Aktiv) K Møgster AS - 914612594
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
298 000
Egenkapital
390 000
Gjeld
7 098 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 39 39 39
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -17 -15 -13
Resultat før skatt 7 019 7 197 7 265
Ordinært resultat 7 019 7 197 7 265
Årsresultat 7 019 7 197 7 265
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 298 298 298
Sum omløpsmidler 7 190 7 371 7 374
Sum eiendeler 7 488 7 669 7 672
Sum egenkapital 390 372 374
Sum langsiktig gjeld 47 48 33
Sum kortsiktig gjeld 7 051 7 249 7 265

M Møgster AS

Foretaksinfo
(Aktiv) M Møgster AS - 914612608
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
298 000
Egenkapital
390 000
Gjeld
7 098 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 39 39 39
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -17 -15 -13
Resultat før skatt 7 019 7 197 7 265
Ordinært resultat 7 019 7 197 7 265
Årsresultat 7 019 7 197 7 265
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 298 298 298
Sum omløpsmidler 7 190 7 371 7 374
Sum eiendeler 7 488 7 669 7 672
Sum egenkapital 390 372 374
Sum langsiktig gjeld 47 48 33
Sum kortsiktig gjeld 7 051 7 249 7 265

Opilio AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Opilio AS - 914047757
Hav- og kystfiske
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
62 139 000
Personalkostnader
27 491 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 562 000
Egenkapital
21 640 000
Gjeld
14 708 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 6 2 0
Totalt 13 9 7
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 62 139 74 059 86 149
Driftsresultat -11 255 -66 136 -53 140
Resultat før skatt -8 960 -58 011 -40 469
Ordinært resultat -8 960 -58 011 -40 469
Årsresultat -8 960 -58 011 -40 469
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 15 562 24 197 219 984
Sum omløpsmidler 20 786 215 487 59 586
Sum eiendeler 36 349 239 684 279 570
Sum egenkapital 21 640 22 512 37 894
Sum langsiktig gjeld 430 673 83 610
Sum kortsiktig gjeld 14 278 216 499 158 066

Lafjord AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lafjord AS - 813741172
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 6,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 408 000
Egenkapital
3 717 000
Gjeld
59 058 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 39 39 39
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -33 -4 -41
Resultat før skatt 59 574 59 606 59 549
Ordinært resultat 59 574 59 606 59 549
Årsresultat 59 574 59 606 59 549
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 408 2 408 2 408
Sum omløpsmidler 60 367 60 151 60 554
Sum eiendeler 62 775 62 559 62 962
Sum egenkapital 3 717 2 143 2 137
Sum langsiktig gjeld 396 396 414
Sum kortsiktig gjeld 58 662 60 020 60 411

Pelagia Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pelagia Holding AS - 912040305
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bradbenken 1, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 7,1 år
Styrets leder 2013 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 986 391 000
Personalkostnader
583 523 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 292 026 000
Egenkapital
2 650 019 000
Gjeld
3 974 833 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 14 12 12
Kontantstrøm fra drift 18 14 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 63 58 60
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 6 986 391 6 443 249 6 122 110
Driftsresultat 650 014 442 868 481 290
Resultat før skatt 546 550 369 217 369 845
Ordinært resultat 546 550 369 217 369 845
Årsresultat 546 910 369 875 369 845
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 292 026 3 011 837 3 094 665
Sum omløpsmidler 3 332 826 2 497 032 2 066 021
Sum eiendeler 6 624 852 5 508 869 5 160 685
Sum egenkapital 2 650 019 2 327 540 2 254 501
Sum langsiktig gjeld 870 879 1 466 209 1 589 650
Sum kortsiktig gjeld 3 103 954 1 715 120 1 316 533

Auss Laks AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Auss Laks AS - 998055016
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 886 000
Personalkostnader
4 388 000
Lederlønn
1 226 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 460 000
Gjeld
1 012 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 3
Kapitalomsetningshastighet 6 6 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 6
Resultatgrad 8 12 8
Kontantstrøm fra drift 5 7 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 55 62 42
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 886 4 836 2 377
Driftsresultat 232 299 109
Resultat før skatt 181 230 86
Ordinært resultat 181 230 86
Årsresultat 181 230 86
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 473 2 544 2 315
Sum eiendeler 2 473 2 544 2 315
Sum egenkapital 1 460 1 461 1 466
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 012 1 083 849

Auss Shared Service AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Auss Shared Service AS - 998055237
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 052 000
Personalkostnader
7 259 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
42 000
Egenkapital
2 528 000
Gjeld
2 578 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 10 15
Kapitalomsetningshastighet 8 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 14 12 18
Kontantstrøm fra drift 14 10 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 79 68 91
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 11 052 10 074 10 395
Driftsresultat 1 084 760 2 016
Resultat før skatt 846 583 1 550
Ordinært resultat 846 583 1 550
Årsresultat 846 583 1 550
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 42 97 144
Sum omløpsmidler 5 064 5 386 6 467
Sum eiendeler 5 106 5 483 6 611
Sum egenkapital 2 528 2 548 3 231
Sum langsiktig gjeld 0 0 186
Sum kortsiktig gjeld 2 578 2 935 3 194

Mm Vesterlie AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mm Vesterlie AS - 997711629
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 9,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
138 000
Egenkapital
937 000
Gjeld
7 017 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 39 39 39
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -28 -36 -23
Resultat før skatt 6 979 7 159 7 203
Ordinært resultat 6 979 7 159 7 203
Årsresultat 6 979 7 159 7 203
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 138 138 138
Sum omløpsmidler 7 817 7 978 8 016
Sum eiendeler 7 955 8 116 8 153
Sum egenkapital 937 908 950
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 017 7 208 7 204

CM Vesterlie AS

Foretaksinfo
(Aktiv) CM Vesterlie AS - 997711645
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 9,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
138 000
Egenkapital
961 000
Gjeld
7 017 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 39 39 39
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -28 -36 -23
Resultat før skatt 6 980 7 158 7 226
Ordinært resultat 6 980 7 158 7 226
Årsresultat 6 980 7 158 7 226
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 138 138 138
Sum omløpsmidler 7 841 8 002 8 040
Sum eiendeler 7 979 8 139 8 178
Sum egenkapital 961 932 974
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 017 7 208 7 204

Km Vesterlie AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Km Vesterlie AS - 997711572
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 9,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
138 000
Egenkapital
938 000
Gjeld
7 017 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 39 39 39
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -28 -36 -23
Resultat før skatt 6 979 7 159 7 205
Ordinært resultat 6 979 7 159 7 205
Årsresultat 6 979 7 159 7 205
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 138 138 138
Sum omløpsmidler 7 818 7 979 8 016
Sum eiendeler 7 955 8 116 8 154
Sum egenkapital 938 909 950
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 017 7 208 7 204

Am Vesterlie AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Am Vesterlie AS - 997711580
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 9,2 år
Kontakt­person 2011 Aktiv 9,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
138 000
Egenkapital
936 000
Gjeld
7 017 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 39 39 39
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -28 -36 -23
Resultat før skatt 6 979 7 159 7 203
Ordinært resultat 6 979 7 159 7 203
Årsresultat 6 979 7 159 7 203
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 138 138 138
Sum omløpsmidler 7 816 7 977 8 015
Sum eiendeler 7 954 8 115 8 152
Sum egenkapital 936 907 949
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 017 7 208 7 204

Austevoll Laksepakkeri AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Austevoll Laksepakkeri AS - 996646734
Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers
, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 10 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
137
Styremedlemmer
0
Omsetning
198 097 000
Personalkostnader
78 393 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
56 025 000
Egenkapital
10 613 000
Gjeld
89 265 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 6 7
Kapitalomsetningshastighet 8 6 4
Fordringsomsetningshastighet 3 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 12 8 12
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 68 62 65
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 198 097 177 006 170 600
Driftsresultat 11 924 6 362 8 627
Resultat før skatt 8 479 3 939 5 728
Ordinært resultat 8 479 3 939 5 728
Årsresultat 8 479 3 939 5 728
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 56 025 46 224 54 368
Sum omløpsmidler 43 853 50 318 47 347
Sum eiendeler 99 878 96 541 101 715
Sum egenkapital 10 613 13 437 17 569
Sum langsiktig gjeld 26 561 19 098 25 604
Sum kortsiktig gjeld 62 704 64 006 58 542

Euro-terminal AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Euro-terminal AS - 977246156
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Strandgata 92, 5528 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 10,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
86 740 000
Personalkostnader
20 547 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
181 499 000
Egenkapital
94 778 000
Gjeld
115 523 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 20 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 6
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 82 72 68
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 86 740 61 821 63 851
Driftsresultat 27 560 10 386 10 430
Resultat før skatt 19 138 6 249 4 702
Ordinært resultat 19 138 6 249 4 702
Årsresultat 19 138 6 249 4 702
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 181 499 177 813 187 457
Sum omløpsmidler 28 811 20 034 23 034
Sum eiendeler 210 311 197 847 210 492
Sum egenkapital 94 778 73 811 74 608
Sum langsiktig gjeld 103 221 111 538 120 407
Sum kortsiktig gjeld 12 302 12 498 15 477

A-fish AS

Foretaksinfo
(Aktiv) A-fish AS - 985856222
Hav- og kystfiske
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 10,8 år
Styre­medlem 2008 2010 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
141 353 000
Egenkapital
81 305 000
Gjeld
60 048 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 2 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -68 -82 -242
Resultat før skatt -13 931 -2 266 -2 318
Ordinært resultat -13 931 -2 266 -2 318
Årsresultat -13 931 -2 266 -2 318
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 141 353 153 160 154 816
Sum omløpsmidler 0 3 3
Sum eiendeler 141 353 153 162 154 818
Sum egenkapital 81 305 95 236 97 502
Sum langsiktig gjeld 60 023 57 892 57 316
Sum kortsiktig gjeld 25 34 0

Lerøy Seafood Group ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Lerøy Seafood Group ASA - 975350940
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Thormøhlens gate 51, 5006 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 Aktiv 11,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
82
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 454 147 000
Personalkostnader
2 933 409 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 796 823 000
Egenkapital
17 763 306 000
Gjeld
12 426 126 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 12 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 20 16
Kontantstrøm fra drift 18 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 71 82 73
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 20 454 147 19 879 978 18 619 588
Driftsresultat 2 400 531 4 323 474 2 000 439
Resultat før skatt 1 869 738 3 597 958 1 749 483
Ordinært resultat 1 869 738 3 597 958 1 749 483
Årsresultat 1 869 738 3 597 958 1 749 483
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 17 796 823 15 877 914 14 285 707
Sum omløpsmidler 12 392 608 12 494 818 11 372 405
Sum eiendeler 30 189 432 28 372 732 25 658 112
Sum egenkapital 17 763 306 17 134 290 14 482 122
Sum langsiktig gjeld 8 017 161 7 061 064 7 359 519
Sum kortsiktig gjeld 4 408 965 4 177 378 3 816 471

Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS - 947607855
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 12,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
52
Styremedlemmer
0
Omsetning
391 536 000
Personalkostnader
26 178 000
Lederlønn
1 533 000
Anleggsmidler
303 439 000
Egenkapital
381 231 000
Gjeld
228 616 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 16 20 20
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 73 78 90
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 391 536 320 165 407 945
Driftsresultat 49 564 70 329 152 788
Resultat før skatt 37 473 53 870 114 932
Ordinært resultat 37 473 53 870 114 932
Årsresultat 37 473 53 870 114 932
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 303 439 289 301 260 282
Sum omløpsmidler 306 408 316 140 353 501
Sum eiendeler 609 846 605 441 613 783
Sum egenkapital 381 231 343 758 324 756
Sum langsiktig gjeld 188 620 192 354 205 732
Sum kortsiktig gjeld 39 996 69 329 83 295

Talbor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Talbor AS - 938711380
Hav- og kystfiske
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 12,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
78 077 000
Personalkostnader
22 538 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
74 943 000
Egenkapital
26 500 000
Gjeld
145 647 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 12 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 78 78 75
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 78 077 88 304 62 320
Driftsresultat 23 213 31 380 19 958
Resultat før skatt 15 675 23 024 14 723
Ordinært resultat 15 675 23 024 14 723
Årsresultat 15 675 23 024 14 723
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 74 943 79 890 89 133
Sum omløpsmidler 97 204 116 764 108 693
Sum eiendeler 172 147 196 654 197 826
Sum egenkapital 26 500 15 955 19 603
Sum langsiktig gjeld 123 446 135 169 147 438
Sum kortsiktig gjeld 22 201 45 529 30 786

Br Birkeland Fiskebåtrederi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Br Birkeland Fiskebåtrederi AS - 974495848
Hav- og kystfiske
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 12,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
85 921 000
Personalkostnader
24 457 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
105 805 000
Egenkapital
48 766 000
Gjeld
154 558 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 83 78 78
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 85 921 85 175 75 519
Driftsresultat 27 445 19 750 20 526
Resultat før skatt 18 917 14 249 15 423
Ordinært resultat 18 917 14 249 15 423
Årsresultat 18 917 14 249 15 423
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 105 805 112 936 124 437
Sum omløpsmidler 97 519 98 950 99 455
Sum eiendeler 203 324 211 887 223 892
Sum egenkapital 48 766 34 979 36 687
Sum langsiktig gjeld 128 863 140 739 153 376
Sum kortsiktig gjeld 25 695 36 169 33 828

Br Birkeland AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Br Birkeland AS - 971644117
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 12,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
230 027 000
Personalkostnader
75 887 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
246 330 000
Egenkapital
386 760 000
Gjeld
327 794 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 12 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 18 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 10 10 2
Totalt 77 83 35
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 230 027 406 793 247 942
Driftsresultat 40 088 143 299 -14 566
Resultat før skatt 27 653 139 361 -22 017