Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Frode Fredheim

Rapportdato: 2020-04-02

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 160 260 og med ett samlet driftsresultat på 10 007. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Akraft AS Styrets leder 2017 - Aktiv 110 224 -125
Kvemma Kraft AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 7 033 3 574
Sognenett AS Vara­medlem 2017 - Aktiv 43 003 6 558
Fa Eigedom AS Styrets leder 2014 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2012 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Fa Eigedom AS Styre­medlem 2012 - 2014
Synecho AS Styrets leder 2007 - 2019

Akraft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akraft AS - 814119742
Handel med elektrisitet
Grandavegen 4, 6887 Lærdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
110 224 000
Personalkostnader
3 858 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 489 000
Egenkapital
188 000
Gjeld
44 794 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 4
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 32 10 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 110 224 76 957 31 025
Driftsresultat -125 -13 120 -11 653
Resultat før skatt 54 -9 969 -8 734
Ordinært resultat 54 -9 969 -8 734
Årsresultat 54 -9 969 -8 734
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 14 489 14 409 1 699
Sum omløpsmidler 30 493 49 115 27 958
Sum eiendeler 44 983 63 523 29 657
Sum egenkapital 188 134 214
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 44 794 63 389 29 443

Kvemma Kraft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kvemma Kraft AS - 911959178
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Solheimsgaten 15, 5058 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 033 000
Personalkostnader
61 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
66 253 000
Egenkapital
21 829 000
Gjeld
47 942 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 16 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 2 2
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 60 46 50
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 033 3 663 4 190
Driftsresultat 3 574 376 1 312
Resultat før skatt 1 550 -1 084 -54
Ordinært resultat 1 550 -1 084 -54
Årsresultat 1 550 -1 084 -54
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 66 253 67 471 68 813
Sum omløpsmidler 3 517 4 179 4 438
Sum eiendeler 69 770 71 650 73 251
Sum egenkapital 21 829 20 278 21 363
Sum langsiktig gjeld 42 167 43 633 44 000
Sum kortsiktig gjeld 5 775 7 738 7 888

Sognenett AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sognenett AS - 991955690
Kabelbasert telekommunikasjon
Dalavegen 25, 6856 Sogndal
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
19
Styremedlemmer
0
Omsetning
43 003 000
Personalkostnader
10 515 000
Lederlønn
998 000
Anleggsmidler
21 085 000
Egenkapital
17 793 000
Gjeld
24 227 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 10 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 3 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 18 16 14
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 2
Totalt 77 78 72
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 43 003 36 266 31 399
Driftsresultat 6 558 4 711 2 881
Resultat før skatt 5 036 3 548 2 112
Ordinært resultat 5 036 3 548 2 112
Årsresultat 5 036 3 548 2 112
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 21 085 19 527 19 038
Sum omløpsmidler 20 934 12 909 5 889
Sum eiendeler 42 020 32 436 24 927
Sum egenkapital 17 793 15 256 11 708
Sum langsiktig gjeld 2 700 4 500 4 500
Sum kortsiktig gjeld 21 527 12 680 8 719

Fa Eigedom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fa Eigedom AS - 999012787
Uoppgitt
Ekra 4, 6885 Årdalstangen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,8 år
Adm. direktør 2012 Aktiv 7,5 år
Styre­medlem 2012 2014 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
5 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 -5 -2
Ordinært resultat 0 -5 -2
Årsresultat 0 -5 -2
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 5 5 10
Sum eiendeler 5 5 10
Sum egenkapital 5 5 10
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Synecho AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Synecho AS - 990802114
Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers
Grandane 7, 6868 Gaupne
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2019 12,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
192 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 15 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 12 25 20
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 -9 -9
Resultat før skatt 4 54 18
Ordinært resultat 4 54 18
Årsresultat 4 54 18
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 192 188 134
Sum eiendeler 192 188 134
Sum egenkapital 192 188 134
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0