Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Oddny Lie

Rapportdato: 2020-02-16

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 13 679 og med ett samlet driftsresultat på 6 322. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 7 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 10.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Blikk Eiendom AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 68 43
- Adm. direktør 2013 - Aktiv 68 43
Katora Eiendom AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 3 855 1 697
- Adm. direktør 2013 - Aktiv 3 855 1 697
Blikk Orstad AS Styre­medlem 2010 - Aktiv 7 007 4 682
- Adm. direktør 2010 - Aktiv 7 007 4 682
Blikk Holding AS Styre­medlem 2006 - Aktiv 0 -67
Lie Finans AS Vara­medlem 2006 - Aktiv 2 523 -117
Diatek AS Vara­medlem 2000** - Aktiv 226 84

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Blades Eiendom AS Adm. direktør 2013 - 2013
Blikk Orstad AS Vara­medlem 2007 - 2010
Lie Ventilasjon AS Vara­medlem 2009 - 2010
Lie Ventilasjon AS Styre­medlem 2005 - 2009
North Trade AS Vara­medlem 2008 - 2008
Lie Finans AS Styre­medlem 2000** - 2006

Blikk Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blikk Eiendom AS - 980362590
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kvålveien 13, 4323 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,5 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 6,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
68 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 066 000
Egenkapital
12 167 000
Gjeld
4 971 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 4
Totalt 81 43 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 68 0 0
Driftsresultat 43 -21 -22
Resultat før skatt 4 509 5 665 1 486
Ordinært resultat 4 509 5 665 1 486
Årsresultat 4 509 5 665 1 486
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 066 8 966 8 966
Sum omløpsmidler 4 072 1 741 1 707
Sum eiendeler 17 138 10 707 10 673
Sum egenkapital 12 167 9 657 5 993
Sum langsiktig gjeld 1 963 0 3 180
Sum kortsiktig gjeld 3 008 1 050 1 500

Katora Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Katora Eiendom AS - 999299393
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kvålveien 13, 4323 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,5 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 6,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 855 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 987 000
Egenkapital
519 000
Gjeld
13 020 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 12 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 77 83 81
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 855 3 337 3 699
Driftsresultat 1 697 2 012 2 412
Resultat før skatt 864 1 478 1 574
Ordinært resultat 864 1 478 1 574
Årsresultat 864 1 478 1 574
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 10 987 10 636 14 425
Sum omløpsmidler 2 552 5 065 2 763
Sum eiendeler 13 538 15 702 17 188
Sum egenkapital 519 1 655 2 331
Sum langsiktig gjeld 11 364 12 488 14 141
Sum kortsiktig gjeld 1 656 1 558 716

Blikk Orstad AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blikk Orstad AS - 991310878
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Orstadvegen 128a, 4353 Klepp Stasjon
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 9,8 år
Adm. direktør 2010 Aktiv 9,8 år
Vara­medlem 2007 2010 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 007 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
48 033 000
Egenkapital
10 061 000
Gjeld
40 831 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 2 4 8
Totalt 61 63 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 007 6 795 6 966
Driftsresultat 4 682 4 569 4 887
Resultat før skatt 2 520 2 500 2 695
Ordinært resultat 2 520 2 500 2 695
Årsresultat 2 520 2 500 2 695
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 48 033 49 054 50 099
Sum omløpsmidler 2 859 5 507 5 549
Sum eiendeler 50 892 54 561 55 647
Sum egenkapital 10 061 10 041 11 041
Sum langsiktig gjeld 37 579 39 746 41 886
Sum kortsiktig gjeld 3 252 4 774 2 721

Blikk Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blikk Holding AS - 989208217
Blikkenslagerarbeid på tak
Orstadvegen 128a, 4353 Klepp Stasjon
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 14 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 592 000
Egenkapital
11 562 000
Gjeld
600 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 15 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 0
Totalt 34 45 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -67 -305 -154
Resultat før skatt 658 5 696 56
Ordinært resultat 658 5 696 56
Årsresultat 658 5 696 56
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 10 592 6 538 6 573
Sum omløpsmidler 1 570 7 341 1 610
Sum eiendeler 12 162 13 879 8 182
Sum egenkapital 11 562 11 504 8 182
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 600 2 375 0

Lie Finans AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lie Finans AS - 946219983
Blikkenslagerarbeid på tak
Kvålveien 13, 4323 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 14,1 år
Styre­medlem 2000 2006 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 523 000
Personalkostnader
1 747 000
Lederlønn
558 000
Anleggsmidler
79 000
Egenkapital
2 815 000
Gjeld
1 077 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 13 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 2 2
Totalt 67 60 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 523 2 110 2 788
Driftsresultat -117 -1 110 -359
Resultat før skatt 879 1 962 -365
Ordinært resultat 879 1 962 -365
Årsresultat 879 1 962 -365
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 79 2 199 6 396
Sum omløpsmidler 3 813 6 954 1 011
Sum eiendeler 3 892 9 153 7 407
Sum egenkapital 2 815 1 778 5 816
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 077 7 375 1 591

Diatek AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Diatek AS - 956765935
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Møllevegen 18, 4353 Klepp Stasjon
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 Aktiv 19,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
226 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
110 000
Egenkapital
344 000
Gjeld
402 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 0
Resultatgrad 20 18 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 75 74 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 226 193 60
Driftsresultat 84 32 -7
Resultat før skatt 75 35 -3
Ordinært resultat 75 35 -3
Årsresultat 75 35 -3
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 110 150 188
Sum omløpsmidler 635 477 389
Sum eiendeler 746 627 577
Sum egenkapital 344 269 234
Sum langsiktig gjeld 6 330 330
Sum kortsiktig gjeld 396 28 13

Blades Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Blades Eiendom AS - 999299377
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kvålveien 13, 4323 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2013 2013 < 1 år

Lie Ventilasjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lie Ventilasjon AS - 987884630
Ventilasjonsarbeid
Kvålveien 13, 4323 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2010 1,5 år
Styre­medlem 2005 2009 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
20
Styremedlemmer
0
Omsetning
51 741 000
Personalkostnader
12 156 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
59 000
Egenkapital
4 023 000
Gjeld
6 543 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 15 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 6
Resultatgrad 4 14 4
Kontantstrøm fra drift 1 10 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 49 75 49
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 51 741 45 458 34 229
Driftsresultat 788 3 813 780
Resultat før skatt 634 2 893 577
Ordinært resultat 634 2 893 577
Årsresultat 634 2 893 577
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 59 322 392
Sum omløpsmidler 10 507 14 609 7 366
Sum eiendeler 10 566 14 931 7 758
Sum egenkapital 4 023 3 389 2 496
Sum langsiktig gjeld 0 0 22
Sum kortsiktig gjeld 6 543 11 542 5 240

North Trade AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) North Trade AS - 986647686
Ikke tilgjengelig
Borgundvegen 390, 6015 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 2008 < 1 år

Nordic Steel AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordic Steel AS - 880484842
Produksjon av metallkonstruksjoner og deler
Langmyra 6, 4344 Bryne
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 2009 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
54
Styremedlemmer
0
Omsetning
114 077 000
Personalkostnader
28 452 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
21 499 000
Egenkapital
12 804 000
Gjeld
33 400 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 2
Resultatgrad 20 18 0
Kontantstrøm fra drift 20 18 3
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 2 4 2
Totalt 89 86 19
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 114 077 65 933 59 687
Driftsresultat 30 474 8 574 -1 821
Resultat før skatt 23 483 6 039 -2 002
Ordinært resultat 23 483 6 039 -2 002
Årsresultat 23 483 6 039 -2 002
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 21 499 11 573 15 792
Sum omløpsmidler 24 704 19 723 13 623
Sum eiendeler 46 204 31 296 29 415
Sum egenkapital 12 804 9 321 4 781
Sum langsiktig gjeld 3 800 5 945 9 908
Sum kortsiktig gjeld 29 600 16 030 14 725

Lie Blikk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lie Blikk AS - 988976849
Blikkenslagerarbeid på tak
Kvålveien 13, 4323 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 2009 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
64
Styremedlemmer
0
Omsetning
68 502 000
Personalkostnader
26 775 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
664 000
Egenkapital
14 829 000
Gjeld
10 273 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 2 2
Kapitalomsetningshastighet 10 8 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 4
Resultatgrad 12 0 0
Kontantstrøm fra drift 7 1 1
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 71 35 33
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 68 502 56 868 64 257
Driftsresultat 4 825 -165 -42
Resultat før skatt 3 708 216 102
Ordinært resultat 3 708 216 102
Årsresultat 3 708 216 102
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 664 977 1 054
Sum omløpsmidler 24 438 19 029 19 329
Sum eiendeler 25 102 20 007 20 383
Sum egenkapital 14 829 11 121 10 905
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10 273 8 886 9 478

Dnf Service AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Dnf Service AS - 979952384
Vvs-arbeid
Orstadvegen 128 A, 4353 Klepp Stasjon
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2004 < 1 år

Sportspill AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sportspill AS - 964284768
Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
Gamleveien 25, 4315 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,3 år