Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Bjørn Kløve

Rapportdato: 2022-12-03

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 32 og med ett samlet driftsresultat på -18. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
AS Brødrene Een Vara­medlem 2005 - Aktiv 32 -18

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Sameiet Nobels gate 22 Styre­medlem 2020 - 2021
Kløve Eiendomsinvest AS Vara­medlem 2011 - 2016
Sivilingeniør Knut Kløve A/S Rådgivende Ingeniørfirma Vara­medlem 2003 - 2018
Sivilingeniør Knut Kløve A/S Rådgivende Ingeniørfirma Vara­medlem 2003 - 2018

Sameiet Nobels gate 22

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Nobels gate 22 - 933215679
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kinoveien 3, 1337 Sandvika
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 2021 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 171 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-1 160 000
Gjeld
1 519 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8
Resultatgrad 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 20
Rentedekningsgrad 0 10
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 10 83
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 1 171 1 923
Driftsresultat -44 654
Resultat før skatt -79 605
Ordinært resultat -79 605
Årsresultat -79 605
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 358 497
Sum eiendeler 358 497
Sum egenkapital -1 160 -1 081
Sum langsiktig gjeld 1 427 1 515
Sum kortsiktig gjeld 92 64

Kløve Eiendomsinvest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kløve Eiendomsinvest AS - 996565556
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Asaveien 6, 1358 Jar
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2016 5,4 år

Sivilingeniør Knut Kløve A/S Rådgivende Ingeniørfirma

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sivilingeniør Knut Kløve A/S Rådgivende Ingeniørfirma - 941886329
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Asaveien 6, 1358 Jar
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2003 2018 15,6 år
Styre­medlem 2000 2003 2,3 år

AS Brødrene Een

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Brødrene Een - 911275309
Produksjon av monteringsferdige hus
Asaveien 6, 1358 Jar
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 Aktiv 17,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
32 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
119 000
Egenkapital
476 000
Gjeld
213 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 4 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 6
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 3 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 10 19 55
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 32 58 77
Driftsresultat -18 -6 1
Resultat før skatt -12 1 11
Ordinært resultat -12 1 11
Årsresultat -12 1 11
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 119 119 119
Sum omløpsmidler 569 558 617
Sum eiendeler 688 677 736
Sum egenkapital 476 488 637
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 213 189 99