Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Frøydis Ellen Schultzen

Rapportdato: 2021-05-17

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 197 og med ett samlet driftsresultat på -50. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Chief AS Vara­medlem 2008 - Aktiv 197 -50

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Chief AS Styre­medlem 2000** - 2008

Chief AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Chief AS - 979185006
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Glimmerveien 41, 1555 Son
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 Aktiv 12,7 år
Styre­medlem 2000 2008 7,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
197 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 491 000
Egenkapital
3 495 000
Gjeld
1 130 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 2 6
Totalt 22 24 59
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 197 196 184
Driftsresultat -50 -57 -36
Resultat før skatt -57 -62 1 288
Ordinært resultat -57 -62 1 288
Årsresultat -57 -62 1 288
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 491 4 577 4 664
Sum omløpsmidler 135 457 1 047
Sum eiendeler 4 625 5 034 5 711
Sum egenkapital 3 495 4 552 4 964
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 130 482 747