Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Cecilie Astrup

Rapportdato: 2020-09-29

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 162 986 og med ett samlet driftsresultat på 34 187. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 7 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 8 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 6.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
AS Meraker Brug Styre­medlem 2018 - Aktiv 33 164 6 301
Nils Astrup & Co AS Styrets leder 2015 - Aktiv 0 -54
Toresplassen Drift AS Vara­medlem 2015 - Aktiv 175 -125
Risholmsundet Vann- og Avløpslag Sa Styre­medlem 2014 - Aktiv 143 -2
Stiftelsen Hans Rasmus Astrup Styre­medlem 2013 - Aktiv 103 765 91 573

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Odfjell Invest AS Styre­medlem 2006 - 2008
Gc Rieber Shipping ASA Styre­medlem 2006 - 2012
Vergjedalsbruket AS Styre­medlem 2004 - 2015
Vergjedalsbruket AS Styre­medlem 2004 - 2015
Fearnley & Eger AS Vara­medlem 2000** - 2007
Gironde AS Styre­medlem 2000** - 2005

AS Meraker Brug

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Meraker Brug - 930151602
Avvirkning
Stasjonsveien 10, 7530 Meråker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
33 164 000
Personalkostnader
9 845 000
Lederlønn
1 358 000
Anleggsmidler
101 991 000
Egenkapital
148 880 000
Gjeld
18 557 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 3 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 18 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 81 73 80
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 33 164 29 290 37 307
Driftsresultat 6 301 4 354 11 904
Resultat før skatt 10 236 6 512 4 789
Ordinært resultat 10 236 6 512 4 789
Årsresultat 10 236 6 512 4 789
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 101 991 99 639 87 643
Sum omløpsmidler 65 445 65 762 66 908
Sum eiendeler 167 436 165 401 154 552
Sum egenkapital 148 880 140 639 136 121
Sum langsiktig gjeld 8 481 8 998 9 952
Sum kortsiktig gjeld 10 076 15 765 8 479

Nils Astrup & Co AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nils Astrup & Co AS - 930776416
Utenriks sjøfart med gods
Toresplassen, 3538 Sollihøgda
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 5,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 106 000
Egenkapital
8 870 000
Gjeld
96 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 36 14 32
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -54 -53 -156
Resultat før skatt 512 -408 269
Ordinært resultat 512 -408 269
Årsresultat 512 -408 269
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 106 2 365 3 225
Sum omløpsmidler 6 860 6 092 6 155
Sum eiendeler 8 966 8 457 9 380
Sum egenkapital 8 870 8 358 9 274
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 96 99 106

Toresplassen Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Toresplassen Drift AS - 912483703
Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter
Toresplassen, 3538 Sollihøgda
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2015 Aktiv 5,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
175 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
51 000
Egenkapital
-113 000
Gjeld
578 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 6
Fordringsomsetningshastighet 0 1 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 8
Resultatgrad 0 8 4
Kontantstrøm fra drift 0 3 14
Rentedekningsgrad 0 4 4
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 6 25 44
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 175 796 2 713
Driftsresultat -125 27 35
Resultat før skatt -143 7 2
Ordinært resultat -143 7 2
Årsresultat -143 7 2
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 51 293 371
Sum omløpsmidler 414 503 657
Sum eiendeler 465 796 1 029
Sum egenkapital -113 29 22
Sum langsiktig gjeld 235 295 350
Sum kortsiktig gjeld 343 472 656

Risholmsundet Vann- og Avløpslag Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Risholmsundet Vann- og Avløpslag Sa - 995692376
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
C/o Gunnar Svein Larsen Mettes vei 11, 1673 Kråkerøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
143 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
52 000
Driftscore
2012 2011 2010
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 0
Fordringsomsetningshastighet 0 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 8 84 0
Resultatregnskap
2012 2011 2010
Driftsinntekter 143 82 0
Driftsresultat -2 27 -27
Resultat før skatt 0 27 -27
Ordinært resultat 0 27 -27
Årsresultat 0 27 -27
Balanseregnskap
2012 2011 2010
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 52 105 0
Sum eiendeler 52 105 0
Sum egenkapital 0 0 -27
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 52 105 27

Stiftelsen Hans Rasmus Astrup

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Hans Rasmus Astrup - 912214648
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
103 765 000
Personalkostnader
1 593 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 573 720 000
Egenkapital
1 628 947 000
Gjeld
3 124 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 76 52 32
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 103 765 5 772 0
Driftsresultat 91 573 -6 560 -7 454
Resultat før skatt 91 755 17 717 16 904
Ordinært resultat 91 755 17 717 16 904
Årsresultat 91 755 17 717 16 904
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 573 720 1 514 201 1 504 082
Sum omløpsmidler 58 351 25 904 15 593
Sum eiendeler 1 632 071 1 540 104 1 519 675
Sum egenkapital 1 628 947 1 537 192 1 519 475
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 124 2 912 200

Armadillo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Armadillo AS - 872409432
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Industrifinans 3 Etasje Oscars gate 30, 0352 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 Aktiv 10,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 636 000
Personalkostnader
2 855 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
43 884 000
Egenkapital
171 393 000
Gjeld
16 046 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 13 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 72 85 70
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 8 636 69 429 9 671
Driftsresultat 5 140 44 359 4 707
Resultat før skatt 5 185 44 473 4 562
Ordinært resultat 5 185 44 473 4 562
Årsresultat 5 185 44 473 4 562
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 43 884 48 447 44 385
Sum omløpsmidler 143 555 148 784 126 277
Sum eiendeler 187 438 197 231 170 662
Sum egenkapital 171 393 176 207 144 735
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16 046 21 023 25 928

Charente AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Charente AS - 992075449
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 12,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
7 951 000
Gjeld
109 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 32 14 36
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -8 -8 -7
Resultat før skatt 799 -221 363
Ordinært resultat 799 -221 363
Årsresultat 799 -221 363
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 8 061 7 379 7 597
Sum eiendeler 8 061 7 379 7 597
Sum egenkapital 7 951 7 153 7 374
Sum langsiktig gjeld 106 19 79
Sum kortsiktig gjeld 3 207 144

Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup - 939551077
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 14,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 077 000
Personalkostnader
868 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
114 840 000
Egenkapital
261 510 000
Gjeld
770 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 5
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 12 12 39
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 077 5 165 10 847
Driftsresultat -9 964 -10 327 -4 152
Resultat før skatt -5 961 -2 286 287
Ordinært resultat -5 961 -2 286 287
Årsresultat -5 961 -2 286 287
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 114 840 104 695 112 423
Sum omløpsmidler 147 440 163 166 157 861
Sum eiendeler 262 280 267 861 270 284
Sum egenkapital 261 510 267 470 269 756
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 770 391 528

Astrup Fearnley Museet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astrup Fearnley Museet AS - 952469029
Drift av kunst- og kunstindustrimuseer
Albert Nordengens Plass 2, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 Aktiv 16,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
86
Styremedlemmer
0
Omsetning
52 123 000
Personalkostnader
18 668 000
Lederlønn
1 293 000
Anleggsmidler
1 495 000
Egenkapital
12 852 000
Gjeld
4 772 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 3 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 10
Resultatgrad 14 2 16
Kontantstrøm fra drift 18 1 18
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 83 34 87
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 52 123 52 518 62 570
Driftsresultat 4 976 405 7 321
Resultat før skatt 4 967 348 7 190
Ordinært resultat 4 967 348 7 190
Årsresultat 4 967 348 7 190
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 495 976 448
Sum omløpsmidler 16 130 12 758 12 942
Sum eiendeler 17 625 13 735 13 389
Sum egenkapital 12 852 7 885 7 537
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 772 5 850 5 853

Astrup Fearnley AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astrup Fearnley AS - 913522362
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 Aktiv 16,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
33
Styremedlemmer
0
Omsetning
961 903 000
Personalkostnader
698 311 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 268 595 000
Egenkapital
1 582 437 000
Gjeld
515 593 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 2
Resultatgrad 0 4 4
Kontantstrøm fra drift 0 7 5
Rentedekningsgrad 0 10 6
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 10 35 27
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 961 903 984 268 1 016 062
Driftsresultat -63 648 26 768 29 948
Resultat før skatt -46 273 35 861 12 359
Ordinært resultat -46 273 35 861 12 359
Årsresultat -62 739 14 274 -20 671
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 268 595 1 326 620 1 366 790
Sum omløpsmidler 829 435 1 356 351 1 516 005
Sum eiendeler 2 098 030 2 682 971 2 882 795
Sum egenkapital 1 582 437 1 689 691 1 670 768
Sum langsiktig gjeld 2 126 11 545 14 315
Sum kortsiktig gjeld 513 467 981 735 1 197 712

Kulsrud Skog AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kulsrud Skog AS - 910885456
Engroshandel med tømmer
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 Aktiv 16,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 152 000
Egenkapital
32 886 000
Gjeld
5 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 32 32 32
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -2 -7 -6
Resultat før skatt 530 525 129
Ordinært resultat 530 525 129
Årsresultat 530 525 129
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 30 152 30 152 30 152
Sum omløpsmidler 2 739 2 207 1 685
Sum eiendeler 32 891 32 360 31 837
Sum egenkapital 32 886 32 356 31 831
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 4 7

Odfjell Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Odfjell Invest AS - 989118765
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Kokstadflaten 35, 5257 Kokstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 764 542 000
Personalkostnader
521 439 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
108 285 000
Gjeld
604 936 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 12 3
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 3 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 2
Resultatgrad 8 12 4
Kontantstrøm fra drift 3 7 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 47 66 38
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 764 542 1 571 525 1 735 077
Driftsresultat 64 177 101 276 22 949
Resultat før skatt 39 363 70 482 16 885
Ordinært resultat 39 363 70 482 16 885
Årsresultat 39 363 70 482 16 885
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 713 221 606 546 487 597
Sum eiendeler 713 221 606 546 487 597
Sum egenkapital 108 285 108 284 108 284
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 604 936 498 262 379 313

Gc Rieber Shipping ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Gc Rieber Shipping ASA - 987974532
Utenriks sjøfart med gods
Solheimsgaten 15, 5058 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2012 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
257 338 000
Personalkostnader
69 542 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 631 996 000
Egenkapital
1 742 814 000
Gjeld
1 154 693 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 4 8 0
Likviditetsgrad II 10 10 2
Totalt 68 57 6
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 257 338 231 910 264 066
Driftsresultat 58 132 -16 845 -80 116
Resultat før skatt 14 398 148 139 -130 069
Ordinært resultat 14 398 148 139 -130 069
Årsresultat 14 398 148 139 -260 137
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 631 996 2 714 530 2 260 887
Sum omløpsmidler 265 511 262 756 185 692
Sum eiendeler 2 897 507 2 977 286 2 446 579
Sum egenkapital 1 742 814 1 711 077 1 139 636
Sum langsiktig gjeld 1 100 640 1 203 050 1 068 060
Sum kortsiktig gjeld 54 053 63 159 238 883

Vergjedalsbruket AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vergjedalsbruket AS - 921323697
Skipsmegling
Skjatvet Gård, 1903 Gan
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2015 11 år

Garonne AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Garonne AS - 977058309
Porteføljeinvesteringsselskaper
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2007 6,1 år

Fearnley & Eger AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnley & Eger AS - 978637760
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2007 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
682 000
Gjeld
23 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 30 0 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -3 -17 -10
Resultat før skatt 8 -8 -2
Ordinært resultat 8 -8 -2
Årsresultat 8 -8 -2
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 705 695 699
Sum eiendeler 705 695 699
Sum egenkapital 682 692 695
Sum langsiktig gjeld 0 3 4
Sum kortsiktig gjeld 23 0 1

Gironde AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gironde AS - 940448484
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2005 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 342 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 558 000
Egenkapital
28 192 000
Gjeld
2 837 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 71 40 50
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 342 -1 530 -8 786
Driftsresultat 2 320 -1 564 -8 822
Resultat før skatt 713 -1 525 -1 428
Ordinært resultat 713 -1 525 -1 428
Årsresultat 713 -1 525 -1 428
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 558 1 558 1 558
Sum omløpsmidler 29 470 28 134 32 370
Sum eiendeler 31 028 29 692 33 928
Sum egenkapital 28 192 29 692 30 230
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 837 0 3 698