Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Cecilie Astrup

Rapportdato: 2019-11-19

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 147 381 og med ett samlet driftsresultat på 58 956. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 6 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 7 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 6.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
AS Meraker Brug Styre­medlem 2018 - Aktiv 29 290 4 354
Nils Astrup & Co AS Styrets leder 2015 - Aktiv 0 -53
Toresplassen Drift AS Vara­medlem 2015 - Aktiv 796 27
Risholmsundet Vann- og Avløpslag Sa Styre­medlem 2014 - Aktiv 143 -2
Stiftelsen Hans Rasmus Astrup Styre­medlem 2013 - Aktiv 5 772 -6 560

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Odfjell Invest AS Styre­medlem 2006 - 2008
Gc Rieber Shipping ASA Styre­medlem 2006 - 2012
Vergjedalsbruket AS Styre­medlem 2004 - 2015
Vergjedalsbruket AS Styre­medlem 2004 - 2015
Fearnley & Eger AS Vara­medlem 2000** - 2007
Gironde AS Styre­medlem 2000** - 2005

AS Meraker Brug

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Meraker Brug - 930151602
Avvirkning
Stasjonsveien 10, 7530 Meråker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
29 290 000
Personalkostnader
8 920 000
Lederlønn
1 337 000
Anleggsmidler
99 639 000
Egenkapital
140 639 000
Gjeld
24 763 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 7 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 18 20 12
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 6 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 73 80 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 29 290 37 307 24 753
Driftsresultat 4 354 11 904 1 908
Resultat før skatt 6 512 4 789 3 480
Ordinært resultat 6 512 4 789 3 480
Årsresultat 6 512 4 789 3 480
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 99 639 87 643 85 125
Sum omløpsmidler 65 762 66 908 63 594
Sum eiendeler 165 401 154 552 148 718
Sum egenkapital 140 639 136 121 133 327
Sum langsiktig gjeld 8 998 9 952 9 702
Sum kortsiktig gjeld 15 765 8 479 5 690

Nils Astrup & Co AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nils Astrup & Co AS - 930776416
Utenriks sjøfart med gods
Toresplassen, 3538 Sollihøgda
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 365 000
Egenkapital
8 358 000
Gjeld
99 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 14 32 50
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 66
Driftsresultat -53 -156 -44
Resultat før skatt -408 269 56
Ordinært resultat -408 269 56
Årsresultat -408 269 56
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 365 3 225 2 651
Sum omløpsmidler 6 092 6 155 6 500
Sum eiendeler 8 457 9 380 9 151
Sum egenkapital 8 358 9 274 9 005
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 99 106 146

Toresplassen Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Toresplassen Drift AS - 912483703
Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter
Toresplassen, 3538 Sollihøgda
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2015 Aktiv 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
796 000
Personalkostnader
220 000
Lederlønn
20 000
Anleggsmidler
293 000
Egenkapital
29 000
Gjeld
767 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 6 6
Fordringsomsetningshastighet 1 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 8 6
Resultatgrad 8 4 2
Kontantstrøm fra drift 3 14 10
Rentedekningsgrad 4 4 2
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 25 44 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 796 2 713 3 150
Driftsresultat 27 35 2
Resultat før skatt 7 2 -42
Ordinært resultat 7 2 -42
Årsresultat 7 2 -42
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 293 371 671
Sum omløpsmidler 503 657 1 062
Sum eiendeler 796 1 029 1 733
Sum egenkapital 29 22 21
Sum langsiktig gjeld 295 350 682
Sum kortsiktig gjeld 472 656 1 031

Risholmsundet Vann- og Avløpslag Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Risholmsundet Vann- og Avløpslag Sa - 995692376
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
C/o Stene Reggnskap Lervikveien 26, 1626 Manstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
143 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
52 000
Driftscore
2012 2011 2010
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 0
Fordringsomsetningshastighet 0 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 8 84 0
Resultatregnskap
2012 2011 2010
Driftsinntekter 143 82 0
Driftsresultat -2 27 -27
Resultat før skatt 0 27 -27
Ordinært resultat 0 27 -27
Årsresultat 0 27 -27
Balanseregnskap
2012 2011 2010
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 52 105 0
Sum eiendeler 52 105 0
Sum egenkapital 0 0 -27
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 52 105 27

Stiftelsen Hans Rasmus Astrup

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Hans Rasmus Astrup - 912214648
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 772 000
Personalkostnader
1 182 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 514 201 000
Egenkapital
1 537 192 000
Gjeld
2 912 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 52 32 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 772 0 0
Driftsresultat -6 560 -7 454 -3 470
Resultat før skatt 17 717 16 904 22 731
Ordinært resultat 17 717 16 904 22 731
Årsresultat 17 717 16 904 22 731
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 514 201 1 504 082 1 478 044
Sum omløpsmidler 25 904 15 593 24 728
Sum eiendeler 1 540 104 1 519 675 1 502 772
Sum egenkapital 1 537 192 1 519 475 1 502 572
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 912 200 200

Armadillo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Armadillo AS - 872409432
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Industrifinans 3 Etasje Oscars gate 30, 0352 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 Aktiv 10 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
69 429 000
Personalkostnader
5 393 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
48 447 000
Egenkapital
176 207 000
Gjeld
21 023 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 2 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 85 70 78
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 69 429 9 671 18 545
Driftsresultat 44 359 4 707 13 803
Resultat før skatt 44 473 4 562 13 934
Ordinært resultat 44 473 4 562 13 934
Årsresultat 44 473 4 562 13 934
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 48 447 44 385 41 960
Sum omløpsmidler 148 784 126 277 141 175
Sum eiendeler 197 231 170 662 183 135
Sum egenkapital 176 207 144 735 150 173
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 21 023 25 928 32 962

Charente AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Charente AS - 992075449
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 11,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
7 153 000
Gjeld
226 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 14 36 73
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 53
Driftsresultat -8 -7 33
Resultat før skatt -221 363 196
Ordinært resultat -221 363 196
Årsresultat -221 363 196
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 7 379 7 597 7 148
Sum eiendeler 7 379 7 597 7 148
Sum egenkapital 7 153 7 374 7 011
Sum langsiktig gjeld 19 79 0
Sum kortsiktig gjeld 207 144 137

Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup - 939551077
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 13,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 165 000
Personalkostnader
857 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
104 695 000
Egenkapital
267 470 000
Gjeld
391 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 5 18
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 12 39 52
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 165 10 847 11 888
Driftsresultat -10 327 -4 152 -3 073
Resultat før skatt -2 286 287 1 419
Ordinært resultat -2 286 287 1 419
Årsresultat -2 286 287 1 419
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 104 695 112 423 116 689
Sum omløpsmidler 163 166 157 861 153 649
Sum eiendeler 267 861 270 284 270 338
Sum egenkapital 267 470 269 756 269 469
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 391 528 869

Astrup Fearnley Museet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astrup Fearnley Museet AS - 952469029
Drift av kunst- og kunstindustrimuseer
Albert Nordengens Plass 2, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 Aktiv 15,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
90
Styremedlemmer
0
Omsetning
52 518 000
Personalkostnader
18 954 000
Lederlønn
1 245 000
Anleggsmidler
976 000
Egenkapital
7 885 000
Gjeld
5 850 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 15 0
Kapitalomsetningshastighet 6 10 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 0
Resultatgrad 2 16 0
Kontantstrøm fra drift 1 18 0
Rentedekningsgrad 8 10 0
Likviditetsgrad II 8 8 2
Totalt 34 87 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 52 518 62 570 40 318
Driftsresultat 405 7 321 -2 245
Resultat før skatt 348 7 190 -2 339
Ordinært resultat 348 7 190 -2 339
Årsresultat 348 7 190 -2 339
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 976 448 497
Sum omløpsmidler 12 758 12 942 3 670
Sum eiendeler 13 735 13 389 4 167
Sum egenkapital 7 885 7 537 347
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 850 5 853 3 820

Astrup Fearnley AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astrup Fearnley AS - 913522362
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 Aktiv 16 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
45
Styremedlemmer
0
Omsetning
984 268 000
Personalkostnader
629 905 000
Lederlønn
7 730 000
Anleggsmidler
1 326 620 000
Egenkapital
1 689 691 000
Gjeld
993 280 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 4
Resultatgrad 4 4 14
Kontantstrøm fra drift 7 5 18
Rentedekningsgrad 10 6 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 35 27 57
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 984 268 1 016 062 987 965
Driftsresultat 26 768 29 948 90 394
Resultat før skatt 35 861 12 359 99 150
Ordinært resultat 35 861 12 359 99 150
Årsresultat 14 274 -20 671 71 586
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 326 620 1 366 790 1 401 089
Sum omløpsmidler 1 356 351 1 516 005 1 661 131
Sum eiendeler 2 682 971 2 882 795 3 062 220
Sum egenkapital 1 689 691 1 670 768 1 743 318
Sum langsiktig gjeld 11 545 14 315 9 136
Sum kortsiktig gjeld 981 735 1 197 712 1 309 766

Kulsrud Skog AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kulsrud Skog AS - 910885456
Engroshandel med tømmer
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 Aktiv 16,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 152 000
Egenkapital
32 356 000
Gjeld
4 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 32 32 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -7 -6 -6
Resultat før skatt 525 129 129
Ordinært resultat 525 129 129
Årsresultat 525 129 129
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 30 152 30 152 30 152
Sum omløpsmidler 2 207 1 685 1 556
Sum eiendeler 32 360 31 837 31 708
Sum egenkapital 32 356 31 831 31 701
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 7 7

Odfjell Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Odfjell Invest AS - 989118765
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Kokstadflaten 35, 5257 Kokstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 571 525 000
Personalkostnader
514 363 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
108 284 000
Gjeld
498 262 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 3 7
Kapitalomsetningshastighet 8 10 8
Fordringsomsetningshastighet 5 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 6
Resultatgrad 12 4 8
Kontantstrøm fra drift 7 1 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 66 38 52
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 571 525 1 735 077 781 322
Driftsresultat 101 276 22 949 31 017
Resultat før skatt 70 482 16 885 25 325
Ordinært resultat 70 482 16 885 25 325
Årsresultat 70 482 16 885 18 993
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 606 546 487 597 335 189
Sum eiendeler 606 546 487 597 335 189
Sum egenkapital 108 284 108 284 108 279
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 498 262 379 313 226 910

Gc Rieber Shipping ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Gc Rieber Shipping ASA - 987974532
Utenriks sjøfart med gods
Solheimsgaten 15, 5058 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2012 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
231 910 000
Personalkostnader
74 290 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 714 530 000
Egenkapital
1 711 077 000
Gjeld
1 266 209 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 8 0 0
Likviditetsgrad II 10 2 6
Totalt 57 6 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 231 910 264 066 205 504
Driftsresultat -16 845 -80 116 -330 690
Resultat før skatt 148 139 -130 069 -360 609
Ordinært resultat 148 139 -130 069 -360 609
Årsresultat 148 139 -260 137 -1 485 885
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 714 530 2 260 887 2 478 996
Sum omløpsmidler 262 756 185 692 283 180
Sum eiendeler 2 977 286 2 446 579 2 762 176
Sum egenkapital 1 711 077 1 139 636 1 326 649
Sum langsiktig gjeld 1 203 050 1 068 060 1 237 783
Sum kortsiktig gjeld 63 159 238 883 197 743

Vergjedalsbruket AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vergjedalsbruket AS - 921323697
Skipsmegling
Skjatvet Gård, 1903 Gan
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2015 11 år

Garonne AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Garonne AS - 977058309
Porteføljeinvesteringsselskaper
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2007 6,1 år

Fearnley & Eger AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnley & Eger AS - 978637760
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2007 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
692 000
Gjeld
3 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 0 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -17 -10 -10
Resultat før skatt -8 -2 -2
Ordinært resultat -8 -2 -2
Årsresultat -8 -2 -2
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 695 699 705
Sum eiendeler 695 699 705
Sum egenkapital 692 695 698
Sum langsiktig gjeld 3 4 5
Sum kortsiktig gjeld 0 1 2

Gironde AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gironde AS - 940448484
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2005 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
-1 530 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 558 000
Egenkapital
29 692 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 40 50 77
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter -1 530 -8 786 47
Driftsresultat -1 564 -8 822 41
Resultat før skatt -1 525 -1 428 3 640
Ordinært resultat -1 525 -1 428 3 640
Årsresultat -1 525 -1 428 3 640
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 558 1 558 579
Sum omløpsmidler 28 134 32 370 35 042
Sum eiendeler 29 692 33 928 35 620
Sum egenkapital 29 692 30 230 34 450
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 3 698 1 171