Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Fredrik Nøvik Hunstad

Rapportdato: 2021-03-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 117 299 og med ett samlet driftsresultat på 258 455. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 6 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 8 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Akofs Norway Operations AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 -79
Akofs Offshore Operations AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 92 389 -300
Akofs 2 AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 486 -99 687
Avium Subsea AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 266 314 156 434
Akofs Brazil Operations AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 -79

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Ddw Offshore AS Styrets leder 2019 - 2020
Ddw Offshore AS Styre­medlem 2018 - 2019
Agr AS Styre­medlem 2019 - 2019
Akofs Offshore AS Styre­medlem 2018 - 2020
Akastor Offshore AS Styre­medlem 2016 - 2019
Bta Technology AS Styre­medlem 2016 - 2019
Bta Technology AS Styre­medlem 2016 - 2019

Akofs Norway Operations AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs Norway Operations AS - 920901387
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
114
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-99 000
Gjeld
85 560 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 2 0
Totalt 2 0
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -79 -26
Resultat før skatt -103 -26
Ordinært resultat -103 -26
Årsresultat -103 -26
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 85 461 4
Sum eiendeler 85 461 4
Sum egenkapital -99 4
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 85 560 0

Akofs Offshore Operations AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs Offshore Operations AS - 991279571
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
31
Styremedlemmer
0
Omsetning
92 389 000
Personalkostnader
52 416 000
Lederlønn
7 077 000
Anleggsmidler
344 235 000
Egenkapital
353 950 000
Gjeld
31 989 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 6
Resultatgrad 0 0 16
Kontantstrøm fra drift 7 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 8
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 28 13 67
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 92 389 65 926 76 306
Driftsresultat -300 -7 843 8 653
Resultat før skatt -684 -7 776 10 293
Ordinært resultat -684 -7 776 10 293
Årsresultat -684 -7 776 10 293
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 344 235 349 328 127 720
Sum omløpsmidler 41 704 24 106 29 960
Sum eiendeler 385 939 373 434 157 680
Sum egenkapital 353 950 354 729 60 709
Sum langsiktig gjeld 4 441 3 249 73 135
Sum kortsiktig gjeld 27 548 15 456 23 836

Akofs 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs 2 AS - 993015318
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
486 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 058 277 000
Egenkapital
1 205 215 000
Gjeld
1 054 320 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 10
Totalt 2 2 14
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 486 6 631 2 539
Driftsresultat -99 687 -475 654 -223 629
Resultat før skatt -106 346 -677 260 -216 383
Ordinært resultat -106 346 -677 260 -216 383
Årsresultat -106 346 -677 260 -216 383
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 058 277 1 555 080 2 006 326
Sum omløpsmidler 201 259 8 022 294 984
Sum eiendeler 2 259 535 1 563 102 2 301 311
Sum egenkapital 1 205 215 1 311 561 1 136 606
Sum langsiktig gjeld 704 048 238 103 1 152 744
Sum kortsiktig gjeld 350 272 13 438 11 960

Avium Subsea AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Avium Subsea AS - 917129819
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
266 314 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 368 147 000
Egenkapital
420 847 000
Gjeld
997 293 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 61 61 61
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 266 314 242 741 240 866
Driftsresultat 156 434 144 211 146 665
Resultat før skatt 63 520 52 196 55 491
Ordinært resultat 63 520 52 196 55 491
Årsresultat 63 520 52 196 55 491
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 368 147 1 350 574 1 457 844
Sum omløpsmidler 50 003 47 853 52 199
Sum eiendeler 1 418 141 1 398 436 1 510 044
Sum egenkapital 420 847 330 226 282 751
Sum langsiktig gjeld 257 408 899 812 1 063 531
Sum kortsiktig gjeld 739 885 168 398 163 761

Akofs Brazil Operations AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs Brazil Operations AS - 919513217
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
330 249 000
Egenkapital
330 150 000
Gjeld
62 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -79 -72 -83
Resultat før skatt -79 -7 679 -451
Ordinært resultat -79 -7 679 -451
Årsresultat -79 -7 679 -451
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 330 249 330 249 330 359
Sum omløpsmidler -37 -20 35
Sum eiendeler 330 211 330 229 330 393
Sum egenkapital 330 150 330 229 98 335
Sum langsiktig gjeld 0 0 231 975
Sum kortsiktig gjeld 62 0 83

Akofs 3 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs 3 AS - 992237961
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
416 597 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 538 239 000
Egenkapital
241 990 000
Gjeld
1 434 686 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 7 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 10 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 58 43 4
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 416 597 362 806 144 895
Driftsresultat 214 736 154 987 -30 917
Resultat før skatt -13 297 -65 005 -310 601
Ordinært resultat -13 297 -65 005 -310 601
Årsresultat -13 297 -65 005 -310 601
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 538 239 1 514 517 1 612 127
Sum omløpsmidler 138 437 135 908 331 287
Sum eiendeler 1 676 677 1 650 417 1 943 423
Sum egenkapital 241 990 235 926 305 886
Sum langsiktig gjeld 1 035 804 1 070 179 1 258 566
Sum kortsiktig gjeld 398 882 344 312 378 962

Akofs i AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs i AS - 991889353
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
341 513 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
106 325 000
Egenkapital
96 530 000
Gjeld
89 041 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 12
Kapitalomsetningshastighet 6 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 10 6
Resultatgrad 0 18 20
Kontantstrøm fra drift 3 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 15 77 72
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 341 513 365 084 393 321
Driftsresultat -12 558 51 586 83 837
Resultat før skatt -12 857 55 059 74 052
Ordinært resultat -12 857 55 059 74 052
Årsresultat -12 857 55 059 74 052
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 106 325 108 858 174 481
Sum omløpsmidler 79 255 80 824 367 242
Sum eiendeler 185 580 189 674 541 723
Sum egenkapital 96 530 101 091 46 906
Sum langsiktig gjeld 2 271 2 660 7 693
Sum kortsiktig gjeld 86 770 85 923 487 133

Wilhelm & Sønn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Wilhelm & Sønn AS - 820371372
Uoppgitt
Neuberggata 29a, 0367 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
700 000
Egenkapital
12 000
Gjeld
695 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 10
Totalt 0 10
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -12 0
Resultat før skatt -12 0
Ordinært resultat -12 0
Årsresultat -12 0
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 700 0
Sum omløpsmidler 8 30
Sum eiendeler 708 30
Sum egenkapital 12 24
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 695 6

Ddw Offshore AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ddw Offshore AS - 990999120
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2020 < 1 år
Styre­medlem 2018 2019 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
228 918 000
Personalkostnader
129 655 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
592 396 000
Egenkapital
-553 195 000
Gjeld
1 287 589 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 6 6
Totalt 3 9 9
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 228 918 146 747 153 681
Driftsresultat -173 623 -121 071 -400 225
Resultat før skatt -250 025 -207 660 -417 953
Ordinært resultat -250 025 -207 660 -417 953
Årsresultat -250 025 -207 660 -417 953
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 592 396 719 048 857 042
Sum omløpsmidler 141 998 127 628 151 714
Sum eiendeler 734 394 846 676 1 008 756
Sum egenkapital -553 195 -303 171 -95 510
Sum langsiktig gjeld 184 931 1 045 750 986 809
Sum kortsiktig gjeld 1 102 658 104 097 117 457

Agr AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agr AS - 913637054
Geologiske undersøkelser
Karenslyst Allé 4, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 122 000
Personalkostnader
9 562 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
222 659 000
Egenkapital
-40 035 000
Gjeld
369 941 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 13 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 4 0 10
Totalt 8 15 24
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 122 0 0
Driftsresultat -27 444 -1 330 -1 243
Resultat før skatt -67 456 -458 974 -254 677
Ordinært resultat -67 456 -458 974 -254 677
Årsresultat -67 456 -458 974 -254 677
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 222 659 11 801 302 239
Sum omløpsmidler 107 247 166 070 226 518
Sum eiendeler 329 906 177 871 528 757
Sum egenkapital -40 035 -1 053 690 -594 717
Sum langsiktig gjeld 278 369 139 164 1 122 737
Sum kortsiktig gjeld 91 572 1 092 397 738

Akofs Offshore AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs Offshore AS - 920243630
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2020 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 093 190 000
Personalkostnader
140 611 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 076 514 000
Egenkapital
2 129 434 000
Gjeld
3 578 589 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 3 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0
Resultatgrad 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 0
Rentedekningsgrad 2 0
Likviditetsgrad II 0 2
Totalt 52 9
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 1 093 190 1 103 287
Driftsresultat 236 455 -118 796
Resultat før skatt -99 953 -546 747
Ordinært resultat -99 953 -546 747
Årsresultat -99 953 -633 785
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 5 076 514 4 428 691
Sum omløpsmidler 631 491 417 565
Sum eiendeler 5 708 006 4 846 256
Sum egenkapital 2 129 434 2 082 288
Sum langsiktig gjeld 2 091 172 1 959 344
Sum kortsiktig gjeld 1 487 417 804 624

Akastor Offshore AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Akastor Offshore AS - 892349142
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allè 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2019 2,8 år

Bta Technology AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bta Technology AS - 813378752
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Building B Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2019 3 år

First Geo AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) First Geo AS - 979749775
Geologiske undersøkelser
Laberget 22, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2019 3,9 år