Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Petter Moe

Rapportdato: 2019-06-16

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 478 074 og med ett samlet driftsresultat på -8 879. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 22.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Solid Entreprenør AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 972 110 -21 910
Contexo AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 386 492 11 089
Sikker Bemanning AS Styre­medlem 2014 - Aktiv 116 510 356
Nordic Infra AS Styrets leder 2017 - Aktiv 2 962 1 593
Oldpaps AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -7

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Sikker Bemanning AS Styrets leder 2017 - 2019
E6-implenia-aurstad ANS Styre­medlem 2015 - 2017
E6-implenia-aurstad ANS Styrets leder 2014 - 2015
Midtnorsk Betongsprøyting AS Styre­medlem 2014 - 2016
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (eba) Styre­medlem 2012 - 2013
K. Nordang AS Styrets leder 2011 - 2013

Solid Entreprenør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Solid Entreprenør AS - 977265525
Oppføring av bygninger
Bjørnengveien 11, 1664 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
444
Styremedlemmer
0
Omsetning
972 110 000
Personalkostnader
263 865 000
Lederlønn
1 405 000
Anleggsmidler
25 942 000
Egenkapital
107 755 000
Gjeld
341 951 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 6 10
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 6
Resultatgrad 0 4 8
Kontantstrøm fra drift 0 5 7
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 16 47 59
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 972 110 779 007 705 306
Driftsresultat -21 910 22 241 30 402
Resultat før skatt -15 062 18 791 25 134
Ordinært resultat -15 062 18 791 25 134
Årsresultat -15 062 18 791 25 134
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 25 942 24 572 18 657
Sum omløpsmidler 423 764 302 237 244 179
Sum eiendeler 449 706 326 809 262 835
Sum egenkapital 107 755 90 887 89 049
Sum langsiktig gjeld 21 160 16 963 16 698
Sum kortsiktig gjeld 320 791 218 959 157 089

Contexo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Contexo AS - 992577991
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
144
Styremedlemmer
0
Omsetning
386 492 000
Personalkostnader
77 438 000
Lederlønn
1 278 000
Anleggsmidler
3 192 000
Egenkapital
34 255 000
Gjeld
100 683 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 12 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 8
Resultatgrad 4 12 14
Kontantstrøm fra drift 3 7 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 46 69 77
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 386 492 253 657 231 839
Driftsresultat 11 089 15 267 22 252
Resultat før skatt 7 358 11 237 16 603
Ordinært resultat 7 358 11 237 16 603
Årsresultat 7 358 11 237 16 603
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 192 1 803 403
Sum omløpsmidler 131 746 82 962 69 275
Sum eiendeler 134 938 84 765 69 678
Sum egenkapital 34 255 31 636 23 999
Sum langsiktig gjeld 0 4 957 286
Sum kortsiktig gjeld 100 683 48 172 45 393

Sikker Bemanning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sikker Bemanning AS - 994637282
Utleie av arbeidskraft
Maridalsveien 300, 0872 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2019 1,8 år
Styre­medlem 2014 Aktiv 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
376
Styremedlemmer
0
Omsetning
116 510 000
Personalkostnader
104 005 000
Lederlønn
136 000
Anleggsmidler
517 000
Egenkapital
683 000
Gjeld
31 449 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 3 7
Kapitalomsetningshastighet 10 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 4
Resultatgrad 2 4 8
Kontantstrøm fra drift 0 1 3
Rentedekningsgrad 2 6 10
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 20 31 46
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 116 510 72 298 59 886
Driftsresultat 356 973 2 170
Resultat før skatt -73 236 1 378
Ordinært resultat -73 236 1 378
Årsresultat -73 236 1 378
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 517 198 113
Sum omløpsmidler 31 615 24 747 24 516
Sum eiendeler 32 132 24 944 24 629
Sum egenkapital 683 756 1 120
Sum langsiktig gjeld 0 0 158
Sum kortsiktig gjeld 31 449 24 188 23 351

Nordic Infra AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordic Infra AS - 918662146
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Lilleakerveien 6d, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 962 000
Personalkostnader
457 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
89 000
Egenkapital
1 229 000
Gjeld
1 036 000
Driftscore
2017
Totalrentabilitet 15
Kapitalomsetningshastighet 4
Fordringsomsetningshastighet 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 8
Totalt 88
Resultatregnskap
2017
Driftsinntekter 2 962
Driftsresultat 1 593
Resultat før skatt 1 208
Ordinært resultat 1 208
Årsresultat 1 208
Balanseregnskap
2017
Sum anleggsmidler 89
Sum omløpsmidler 2 175
Sum eiendeler 2 265
Sum egenkapital 1 229
Sum langsiktig gjeld 8
Sum kortsiktig gjeld 1 028

Oldpaps AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Oldpaps AS - 918570667
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
C/o Petter Moe Gamle Grav vei 4, 1357 Bekkestua
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 000
Egenkapital
14 000
Gjeld
3 014 000
Driftscore
2017
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 8
Totalt 8
Resultatregnskap
2017
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -7
Resultat før skatt -7
Ordinært resultat -7
Årsresultat -7
Balanseregnskap
2017
Sum anleggsmidler 15
Sum omløpsmidler 3 013
Sum eiendeler 3 028
Sum egenkapital 14
Sum langsiktig gjeld 2 000
Sum kortsiktig gjeld 1 014

E6-implenia-aurstad ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) E6-implenia-aurstad ANS - 813229382
Bygging av veier og motorveier
Fornebuveien 11, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2017 2,1 år
Styrets leder 2014 2015 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
28 889 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
21 054 000
Gjeld
27 510 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 10 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 8 10
Fordringsomsetningshastighet 1 1 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 6
Resultatgrad 20 8 4
Kontantstrøm fra drift 20 7 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 4 4
Totalt 79 48 47
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 28 889 527 991 765 540
Driftsresultat 6 410 22 371 14 954
Resultat før skatt 6 678 22 548 15 111
Ordinært resultat 6 678 22 548 15 111
Årsresultat 6 678 22 548 15 111
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 48 564 301 306 169 753
Sum eiendeler 48 564 301 306 169 753
Sum egenkapital 21 054 18 692 21 407
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27 510 282 614 148 346

Midtnorsk Betongsprøyting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Midtnorsk Betongsprøyting AS - 981920759
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Havrevegen 4, 7300 Orkanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2016 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 295 000
Personalkostnader
10 382 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 586 000
Egenkapital
8 025 000
Gjeld
3 411 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 4 8
Fordringsomsetningshastighet 3 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 3 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 4
Totalt 19 25 16
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 25 295 23 376 58 098
Driftsresultat -1 962 -1 172 -4 326
Resultat før skatt -1 566 -805 -2 850
Ordinært resultat -1 566 -805 -2 850
Årsresultat -1 566 -805 -2 850
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 586 6 312 8 301
Sum omløpsmidler 5 851 6 382 13 753
Sum eiendeler 11 437 12 694 22 054
Sum egenkapital 8 025 9 592 10 397
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 411 3 103 11 658

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (eba)

Foretaksinfo
(Aktiv) Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (eba) - 971031735
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Middelthuns gate 27, 0368 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2013 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
150 997 000
Personalkostnader
73 755 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 012 000
Egenkapital
136 743 000
Gjeld
85 683 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 6
Resultatgrad 4 4 8
Kontantstrøm fra drift 3 3 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 36 38 51
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 150 997 135 680 131 772
Driftsresultat 2 417 2 219 5 231
Resultat før skatt 3 127 2 354 6 224
Ordinært resultat 3 127 2 354 6 224
Årsresultat 2 296 2 344 6 193
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 12 012 10 464 10 411
Sum omløpsmidler 210 413 165 330 155 593
Sum eiendeler 222 425 175 794 166 004
Sum egenkapital 136 743 118 896 116 548
Sum langsiktig gjeld 9 709 10 086 7 858
Sum kortsiktig gjeld 75 974 46 814 41 598

K. Nordang AS

Foretaksinfo
(Aktiv) K. Nordang AS - 936574696
Oppføring av bygninger
Svemorka, 6200 Stranda
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2013 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
112
Styremedlemmer
0
Omsetning
305 098 000
Personalkostnader
67 699 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 033 000
Egenkapital
44 567 000
Gjeld
80 543 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 7 10
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 4 8 12
Kontantstrøm fra drift 5 5 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 4
Totalt 48 54 60
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 305 098 363 932 269 326
Driftsresultat 5 877 14 600 15 189
Resultat før skatt 3 812 10 394 10 138
Ordinært resultat 3 812 10 394 10 138
Årsresultat 3 812 10 394 10 138
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 30 033 34 113 29 069
Sum omløpsmidler 95 077 123 106 92 674
Sum eiendeler 125 110 157 218 121 743
Sum egenkapital 44 567 40 755 30 361
Sum langsiktig gjeld 21 145 23 348 13 894
Sum kortsiktig gjeld 59 398 93 116 77 488

Peab AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Peab AS - 990040729
Oppføring av bygninger
Strandveien 17, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2011 2013 2,5 år
Styre­medlem 2010 2013 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
274
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 325 185 000
Personalkostnader
241 056 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
553 322 000
Egenkapital
546 236 000
Gjeld
783 677 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 1 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 31 26 33
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 325 185 1 192 998 873 589
Driftsresultat -26 797 -25 236 -14 123
Resultat før skatt 36 261 15 008 20 251
Ordinært resultat 36 261 15 008 20 251
Årsresultat 36 261 15 008 20 251
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 553 322 970 087 1 038 197
Sum omløpsmidler 776 590 719 852 265 744
Sum eiendeler 1 329 912 1 689 939 1 303 941
Sum egenkapital 546 236 932 683 915 796
Sum langsiktig gjeld 169 177 166 771 169 041
Sum kortsiktig gjeld 614 500 590 485 219 102

Byggservice & Vedlikehold AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Byggservice & Vedlikehold AS - 986346384
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Strandveien 15a, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2013 2,5 år

Bjørn Bygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bjørn Bygg AS - 943672520
Oppføring av bygninger
Hjalmar Johansens gate 25, 9007 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2013 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
411
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 329 121 000
Personalkostnader
203 805 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
116 305 000
Egenkapital
179 938 000
Gjeld
441 718 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 10 7 6
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 12 8 4
Kontantstrøm fra drift 7 5 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 63 51 44
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 329 121 1 084 929 924 608
Driftsresultat 71 966 43 579 21 512
Resultat før skatt 57 317 33 911 15 320
Ordinært resultat 57 317 33 911 15 320
Årsresultat 57 317 33 911 15 320
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 116 305 111 794 114 824
Sum omløpsmidler 505 351 368 237 264 471
Sum eiendeler 621 656 480 031 379 295
Sum egenkapital 179 938 122 620 82 498
Sum langsiktig gjeld 94 688 81 096 109 106
Sum kortsiktig gjeld 347 030 276 315 187 691

Peab Eiendomsutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Peab Eiendomsutvikling AS - 987099011
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Strandveien 17, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2013 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
49 498 000
Personalkostnader
16 869 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
900 542 000
Egenkapital
523 499 000
Gjeld
474 059 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 0 18 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 0 8 8
Totalt 47 72 48
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 49 498 37 988 103 412
Driftsresultat -22 843 5 344 -19 656
Resultat før skatt 45 834 38 065 13 025
Ordinært resultat 45 834 38 065 13 025
Årsresultat 45 834 38 065 13 025
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 900 542 719 180 503 781
Sum omløpsmidler 97 016 288 289 137 890
Sum eiendeler 997 558 1 007 470 641 671
Sum egenkapital 523 499 672 179 526 133
Sum langsiktig gjeld 63 346 203 146 58 146
Sum kortsiktig gjeld 410 713 132 145 57 392

Peab AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Peab AS - 981032411
Oppføring av bygninger
Sørkedalsveien 148, 0754 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2011 < 1 år

Sjøentreprenøren Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sjøentreprenøren Eiendom AS - 876497352
Eiendomsforvaltning
Fjøsangerveien 68, 5068 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2010 < 1 år
Styrets leder 2008 2010 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 215 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
400 000
Egenkapital
400 000
Gjeld
0
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 6
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 65 0 8
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 3 215 0 0
Driftsresultat 3 188 -53 2
Resultat før skatt 2 423 -53 -7
Ordinært resultat 2 423 -53 -7
Årsresultat 2 423 -44 -7
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 400 397 388
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 400 397 388
Sum egenkapital 400 46 90
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 351 298

AF Ncc-håkanes ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) AF Ncc-håkanes ANS - 994619225
Grunnarbeid
C/o Ncc Construction AS Østensjøveien 27, 0661 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2011 1,4 år

Sjøentreprenøren AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sjøentreprenøren AS - 980649504
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Fjøsangerveien 68, 5068 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2009 < 1 år
Nestleder styre 2004 2010 6,5 år
Styre­medlem 2000 2003 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
27
Styremedlemmer
0
Omsetning
45 805 000
Personalkostnader
20 368 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
76 823 000
Egenkapital
16 999 000
Gjeld
146 217 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 6
Resultatgrad 0 8 4
Kontantstrøm fra drift 7 18 18
Rentedekningsgrad 0 8 6
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 13 47 40
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 45 805 89 579 88 406
Driftsresultat -15 243 4 271 2 165
Resultat før skatt -9 956 2 470 770
Ordinært resultat -9 956 2 470 770
Årsresultat -9 956 2 470 770
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 76 823 80 438 75 265
Sum omløpsmidler 86 393 64 945 39 442
Sum eiendeler 163 216 145 384 114 707
Sum egenkapital 16 999 19 354 16 885
Sum langsiktig gjeld 2 398 18 198 17 542
Sum kortsiktig gjeld 143 819 107 831 80 281

Interform AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Interform AS - 919685174
Oppføring av bygninger
Industriveien 7, 1481 Hagan
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2006 2010 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
64 430 000
Personalkostnader
35 139 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 229 000
Egenkapital
8 169 000
Gjeld
22 368 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 6
Fordringsomsetningshastighet 2 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 2 0 0
Kontantstrøm fra drift 1 0 0
Rentedekningsgrad 6 0 0
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 23 10 11
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 64 430 72 016 55 735
Driftsresultat 476 -2 150 -10 873
Resultat før skatt 50 -1 694 -9 073
Ordinært resultat 50 -1 694 -9 073
Årsresultat 50 -1 694 -9 073
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 4 229 4 532 5 377
Sum omløpsmidler 26 308 76 087 42 233
Sum eiendeler 30 537 80 619 47 610
Sum egenkapital 8 169 8 119 6 813
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22 368 72 500 40 797

Heldal & Sønn AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Heldal & Sønn AS - 956996023
Ikke tilgjengelig
Fjøsangerveien 68, 5068 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2004 2008 3,6 år

Ncc Tunnelling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ncc Tunnelling AS - 966971312
Ikke tilgjengelig
Mariboes gate 13, 0183 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2002 2006 3,3 år
Styre­medlem 2002 2006 3,9 år