Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Petter Moe

Rapportdato: 2019-08-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 478 848 og med ett samlet driftsresultat på -19 224. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 23.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Solid Entreprenør AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 1 083 000 -33 343
Contexo AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 386 492 11 089
Nordic Infra AS Styrets leder 2017 - Aktiv 9 356 3 043
Oldpaps AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -13

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Sikker Bemanning AS Styrets leder 2017 - 2019
Sikker Bemanning AS Styre­medlem 2014 - 2019
E6-implenia-aurstad ANS Styre­medlem 2015 - 2017
E6-implenia-aurstad ANS Styrets leder 2014 - 2015
Midtnorsk Betongsprøyting AS Styre­medlem 2014 - 2016
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (eba) Styre­medlem 2012 - 2013
K. Nordang AS Styrets leder 2011 - 2013

Solid Entreprenør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Solid Entreprenør AS - 977265525
Oppføring av bygninger
Bjørnengveien 11, 1664 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
430
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 083 000 000
Personalkostnader
256 259 000
Lederlønn
1 492 000
Anleggsmidler
31 250 000
Egenkapital
95 169 000
Gjeld
325 518 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 0 5
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 15 16 47
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 083 000 972 110 779 007
Driftsresultat -33 343 -21 910 22 241
Resultat før skatt -27 560 -15 062 18 791
Ordinært resultat -27 560 -15 062 18 791
Årsresultat -27 560 -15 062 18 791
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 31 250 25 942 24 572
Sum omløpsmidler 389 437 423 764 302 237
Sum eiendeler 420 687 449 706 326 809
Sum egenkapital 95 169 107 755 90 887
Sum langsiktig gjeld 0 21 160 16 963
Sum kortsiktig gjeld 325 518 320 791 218 959

Contexo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Contexo AS - 992577991
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
142
Styremedlemmer
0
Omsetning
386 492 000
Personalkostnader
77 438 000
Lederlønn
1 278 000
Anleggsmidler
3 192 000
Egenkapital
34 255 000
Gjeld
100 683 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 12 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 8
Resultatgrad 4 12 14
Kontantstrøm fra drift 3 7 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 46 69 77
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 386 492 253 657 231 839
Driftsresultat 11 089 15 267 22 252
Resultat før skatt 7 358 11 237 16 603
Ordinært resultat 7 358 11 237 16 603
Årsresultat 7 358 11 237 16 603
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 192 1 803 403
Sum omløpsmidler 131 746 82 962 69 275
Sum eiendeler 134 938 84 765 69 678
Sum egenkapital 34 255 31 636 23 999
Sum langsiktig gjeld 0 4 957 286
Sum kortsiktig gjeld 100 683 48 172 45 393

Nordic Infra AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordic Infra AS - 918662146
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Lilleakerveien 6d, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 356 000
Personalkostnader
4 273 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
100 000
Egenkapital
2 656 000
Gjeld
3 082 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 4
Fordringsomsetningshastighet 3 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 8 8
Totalt 94 88
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 9 356 2 962
Driftsresultat 3 043 1 593
Resultat før skatt 2 316 1 208
Ordinært resultat 2 316 1 208
Årsresultat 2 316 1 208
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 100 89
Sum omløpsmidler 5 639 2 175
Sum eiendeler 5 738 2 265
Sum egenkapital 2 656 1 229
Sum langsiktig gjeld 0 8
Sum kortsiktig gjeld 3 082 1 028

Oldpaps AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Oldpaps AS - 918570667
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
C/o Petter Moe Gamle Grav vei 4, 1357 Bekkestua
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 512 000
Egenkapital
124 000
Gjeld
2 580 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 3 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 10 0
Likviditetsgrad II 10 8
Totalt 25 8
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -13 -7
Resultat før skatt 111 -7
Ordinært resultat 111 -7
Årsresultat 111 -7
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 2 512 15
Sum omløpsmidler 192 3 013
Sum eiendeler 2 704 3 028
Sum egenkapital 124 14
Sum langsiktig gjeld 2 550 2 000
Sum kortsiktig gjeld 30 1 014

Sikker Bemanning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sikker Bemanning AS - 994637282
Utleie av arbeidskraft
Maridalsveien 300, 0872 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2019 1,8 år
Styre­medlem 2014 2019 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
369
Styremedlemmer
0
Omsetning
116 510 000
Personalkostnader
104 005 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
517 000
Egenkapital
683 000
Gjeld
31 449 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 3 7
Kapitalomsetningshastighet 10 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 4
Resultatgrad 2 4 8
Kontantstrøm fra drift 0 1 3
Rentedekningsgrad 2 6 10
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 20 31 46
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 116 510 72 298 59 886
Driftsresultat 356 973 2 170
Resultat før skatt -73 236 1 378
Ordinært resultat -73 236 1 378
Årsresultat -73 236 1 378
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 517 198 113
Sum omløpsmidler 31 615 24 747 24 516
Sum eiendeler 32 132 24 944 24 629
Sum egenkapital 683 756 1 120
Sum langsiktig gjeld 0 0 158
Sum kortsiktig gjeld 31 449 24 188 23 351

E6-implenia-aurstad ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) E6-implenia-aurstad ANS - 813229382
Bygging av veier og motorveier
Fornebuveien 11, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2017 2,1 år
Styrets leder 2014 2015 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
-3 212 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
7 310 000
Gjeld
3 487 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 10 6
Kapitalomsetningshastighet 0 2 8
Fordringsomsetningshastighet 0 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 4
Resultatgrad 20 20 8
Kontantstrøm fra drift 20 20 7
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 4
Totalt 50 79 48
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter -3 212 28 889 527 991
Driftsresultat -2 775 6 410 22 371
Resultat før skatt -2 575 6 678 22 548
Ordinært resultat -2 575 6 678 22 548
Årsresultat -2 575 6 678 22 548
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 10 797 48 564 301 306
Sum eiendeler 10 797 48 564 301 306
Sum egenkapital 7 310 21 054 18 692
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 487 27 510 282 614

Midtnorsk Betongsprøyting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Midtnorsk Betongsprøyting AS - 981920759
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Havrevegen 4, 7300 Orkanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2016 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 295 000
Personalkostnader
10 382 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 586 000
Egenkapital
8 025 000
Gjeld
3 411 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 4 8
Fordringsomsetningshastighet 3 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 3 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 4
Totalt 19 25 16
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 25 295 23 376 58 098
Driftsresultat -1 962 -1 172 -4 326
Resultat før skatt -1 566 -805 -2 850
Ordinært resultat -1 566 -805 -2 850
Årsresultat -1 566 -805 -2 850
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 586 6 312 8 301
Sum omløpsmidler 5 851 6 382 13 753
Sum eiendeler 11 437 12 694 22 054
Sum egenkapital 8 025 9 592 10 397
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 411 3 103 11 658

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (eba)

Foretaksinfo
(Aktiv) Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (eba) - 971031735
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Middelthuns gate 27, 0368 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2013 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
196 164 000
Personalkostnader
78 104 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 330 000
Egenkapital
139 613 000
Gjeld
93 641 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 3 3 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 36 36 38
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 196 164 150 997 135 680
Driftsresultat 3 212 2 417 2 219
Resultat før skatt 2 876 3 127 2 354
Ordinært resultat 2 876 3 127 2 354
Årsresultat 2 682 2 296 2 344
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 11 330 12 012 10 464
Sum omløpsmidler 221 924 210 413 165 330
Sum eiendeler 233 254 222 425 175 794
Sum egenkapital 139 613 136 743 118 896
Sum langsiktig gjeld 9 489 9 709 10 086
Sum kortsiktig gjeld 84 152 75 974 46 814

K. Nordang AS

Foretaksinfo
(Aktiv) K. Nordang AS - 936574696
Oppføring av bygninger
Svemorka, 6200 Stranda
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2013 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
117
Styremedlemmer
0
Omsetning
316 310 000
Personalkostnader
73 006 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
24 122 000
Egenkapital
50 923 000
Gjeld
103 018 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 3 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 4 4 8
Kontantstrøm fra drift 5 5 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 6
Totalt 48 48 54
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 316 310 305 098 363 932
Driftsresultat 9 056 5 877 14 600
Resultat før skatt 6 357 3 812 10 394
Ordinært resultat 6 357 3 812 10 394
Årsresultat 6 357 3 812 10 394
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 24 122 30 033 34 113
Sum omløpsmidler 129 819 95 077 123 106
Sum eiendeler 153 942 125 110 157 218
Sum egenkapital 50 923 44 567 40 755
Sum langsiktig gjeld 16 215 21 145 23 348
Sum kortsiktig gjeld 86 803 59 398 93 116

Peab AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Peab AS - 990040729
Oppføring av bygninger
Strandveien 17, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2011 2013 2,5 år
Styre­medlem 2010 2013 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
286
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 347 605 000
Personalkostnader
253 073 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
521 643 000
Egenkapital
557 767 000
Gjeld
766 244 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 3 2
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 7 5 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 39 31 26
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 347 605 1 325 185 1 192 998
Driftsresultat -35 643 -26 797 -25 236
Resultat før skatt 67 094 36 261 15 008
Ordinært resultat 67 094 36 261 15 008
Årsresultat 67 094 36 261 15 008
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 521 643 553 322 970 087
Sum omløpsmidler 802 369 776 590 719 852
Sum eiendeler 1 324 011 1 329 912 1 689 939
Sum egenkapital 557 767 546 236 932 683
Sum langsiktig gjeld 209 882 169 177 166 771
Sum kortsiktig gjeld 556 362 614 500 590 485

Byggservice & Vedlikehold AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Byggservice & Vedlikehold AS - 986346384
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Strandveien 15a, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2013 2,5 år

Bjørn Bygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bjørn Bygg AS - 943672520
Oppføring av bygninger
Hjalmar Johansens gate 25, 9007 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2013 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
418
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 465 485 000
Personalkostnader
288 224 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
71 240 000
Egenkapital
137 595 000
Gjeld
504 979 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 10 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 8 12 8
Kontantstrøm fra drift 7 7 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 56 63 51
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 465 485 1 329 121 1 084 929
Driftsresultat 59 275 71 966 43 579
Resultat før skatt 58 401 57 317 33 911
Ordinært resultat 58 401 57 317 33 911
Årsresultat 58 401 57 317 33 911
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 71 240 116 305 111 794
Sum omløpsmidler 571 335 505 351 368 237
Sum eiendeler 642 575 621 656 480 031
Sum egenkapital 137 595 179 938 122 620
Sum langsiktig gjeld 31 626 94 688 81 096
Sum kortsiktig gjeld 473 353 347 030 276 315

Peab Eiendomsutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Peab Eiendomsutvikling AS - 987099011
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Strandveien 17, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2013 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 764 000
Personalkostnader
17 710 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
831 511 000
Egenkapital
518 701 000
Gjeld
368 887 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 6
Resultatgrad 0 0 18
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 8
Totalt 7 47 72
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 15 764 49 498 37 988
Driftsresultat -24 020 -22 843 5 344
Resultat før skatt -8 562 45 834 38 065
Ordinært resultat -8 562 45 834 38 065
Årsresultat -8 562 45 834 38 065
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 831 511 900 542 719 180
Sum omløpsmidler 56 077 97 016 288 289
Sum eiendeler 887 588 997 558 1 007 470
Sum egenkapital 518 701 523 499 672 179
Sum langsiktig gjeld 212 983 63 346 203 146
Sum kortsiktig gjeld 155 904 410 713 132 145

Peab AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Peab AS - 981032411
Oppføring av bygninger
Sørkedalsveien 148, 0754 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2011 < 1 år

Sjøentreprenøren Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sjøentreprenøren Eiendom AS - 876497352
Eiendomsforvaltning
Fjøsangerveien 68, 5068 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2010 < 1 år
Styrets leder 2008 2010 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
385 000
Egenkapital
385 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 65 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 3 215 0
Driftsresultat -19 3 188 -53
Resultat før skatt -15 2 423 -53
Ordinært resultat -15 2 423 -53
Årsresultat -15 2 423 -44
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 385 400 397
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 385 400 397
Sum egenkapital 385 400 46
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 351

AF Ncc-håkanes ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) AF Ncc-håkanes ANS - 994619225
Grunnarbeid
C/o Ncc Construction AS Østensjøveien 27, 0661 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2011 1,4 år

Sjøentreprenøren AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sjøentreprenøren AS - 980649504
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Fjøsangerveien 68, 5068 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2009 < 1 år
Nestleder styre 2004 2010 6,5 år
Styre­medlem 2000 2003 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
29
Styremedlemmer
0
Omsetning
100 267 000
Personalkostnader
30 039 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
69 696 000
Egenkapital
24 209 000
Gjeld
99 231 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 6
Resultatgrad 16 0 8
Kontantstrøm fra drift 20 7 18
Rentedekningsgrad 10 0 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 64 13 47
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 100 267 45 805 89 579
Driftsresultat 11 336 -15 243 4 271
Resultat før skatt 7 210 -9 956 2 470
Ordinært resultat 7 210 -9 956 2 470
Årsresultat 7 210 -9 956 2 470
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 69 696 76 823 80 438
Sum omløpsmidler 53 745 86 393 64 945
Sum eiendeler 123 441 163 216 145 384
Sum egenkapital 24 209 16 999 19 354
Sum langsiktig gjeld 4 222 2 398 18 198
Sum kortsiktig gjeld 95 009 143 819 107 831

Interform AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Interform AS - 919685174
Oppføring av bygninger
Industriveien 7, 1481 Hagan
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2006 2010 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
21 385 000
Personalkostnader
12 434 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 977 000
Egenkapital
7 730 000
Gjeld
28 778 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 4 4
Fordringsomsetningshastighet 0 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 2 2 0
Kontantstrøm fra drift 0 1 0
Rentedekningsgrad 0 6 0
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 8 23 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 21 385 64 430 72 016
Driftsresultat 40 476 -2 150
Resultat før skatt -439 50 -1 694
Ordinært resultat -439 50 -1 694
Årsresultat -439 50 -1 694
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 977 4 229 4 532
Sum omløpsmidler 32 531 26 308 76 087
Sum eiendeler 36 508 30 537 80 619
Sum egenkapital 7 730 8 169 8 119
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 28 778 22 368 72 500

Heldal & Sønn AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Heldal & Sønn AS - 956996023
Ikke tilgjengelig
Fjøsangerveien 68, 5068 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2004 2008 3,6 år

Ncc Tunnelling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ncc Tunnelling AS - 966971312
Ikke tilgjengelig
Mariboes gate 13, 0183 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2002 2006 3,3 år
Styre­medlem 2002 2006 3,9 år