Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Emil Thorkildsen

Rapportdato: 2021-10-16

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 46 555 og med ett samlet driftsresultat på -1 558. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 9 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 12 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 40.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Telemark Museum Vara­medlem 2020 - Aktiv 39 419 263
Thorkildsen Emil Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Advokatfellesskapet Cappelensgate II DA Kontakt­person 2019 - Aktiv 595 -47
Schankebygg Eiendom AS Vara­medlem 2018 - Aktiv 250 -1 731
Havgul Nordic AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -18

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Intvest AS Styre­medlem 2020 - 2021
Thorkildsen Emil Styrets leder 2000** - 2019
Inconor AS Vara­medlem 2017 - 2019
Fiducia Norway AS Vara­medlem 2017 - 2019
Skien Maxitaxi AS Vara­medlem 2014 - 2015

Telemark Museum

Foretaksinfo
(Aktiv) Telemark Museum - 970946047
Drift av kulturhistoriske museer
Øvregate 32a, 3715 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2020 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
93
Styremedlemmer
0
Omsetning
39 419 000
Personalkostnader
23 966 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
98 736 000
Egenkapital
14 666 000
Gjeld
107 491 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 2 2 2
Kontantstrøm fra drift 3 3 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 26 28 30
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 39 419 43 707 42 705
Driftsresultat 263 58 47
Resultat før skatt 292 113 95
Ordinært resultat 292 113 95
Årsresultat 292 113 95
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 98 736 24 202 15 678
Sum omløpsmidler 23 420 28 172 22 117
Sum eiendeler 122 156 52 373 37 795
Sum egenkapital 14 666 14 374 14 261
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 107 491 38 000 23 534

Thorkildsen Emil

Foretaksinfo
(Aktiv) Thorkildsen Emil - 869279862
Avvirkning
Breidablikkvegen 16, 3711 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 2,4 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Advokatfellesskapet Cappelensgate II DA

Foretaksinfo
(Aktiv) Advokatfellesskapet Cappelensgate II DA - 922361916
Juridisk tjenesteyting
Cappelens gate 6a, 3717 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
595 000
Personalkostnader
405 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-229 000
Gjeld
693 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 2 2
Totalt 7 5
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 595 581
Driftsresultat -47 -175
Resultat før skatt -50 -178
Ordinært resultat -50 -178
Årsresultat -50 -178
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 465 396
Sum eiendeler 465 396
Sum egenkapital -229 -178
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 693 574

Schankebygg Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Schankebygg Eiendom AS - 921969198
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Tore Simonsen Klosterhagen 45, 3732 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
250 000
Personalkostnader
536 000
Lederlønn
330 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
451 000
Gjeld
1 062 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 61 61 37
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 250 649 0
Driftsresultat -1 731 -3 567 -408
Resultat før skatt 26 152 142 167 7 748
Ordinært resultat 26 152 142 167 7 748
Årsresultat 26 152 142 167 7 748
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 105 44 963
Sum omløpsmidler 1 513 10 460 16 991
Sum eiendeler 1 513 10 565 61 954
Sum egenkapital 451 2 091 46 671
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 062 8 474 15 284

Havgul Nordic AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Havgul Nordic AS - 915260349
Annen teknisk konsulentvirksomhet
John Colletts Allé 107b, 0870 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
40 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 0 10 4
Totalt 0 45 4
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -18 -127 -577
Resultat før skatt -18 372 -368
Ordinært resultat -18 372 -368
Årsresultat -18 372 -368
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 40 71 494
Sum eiendeler 40 71 494
Sum egenkapital 40 58 46
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 13 448

Advokatene Skien DA

Foretaksinfo
(Aktiv) Advokatene Skien DA - 983565999
Juridisk tjenesteyting
Cappelens gate 6a, 3717 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2017 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 060 000
Personalkostnader
730 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
719 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 2 2 2
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 13 11 12
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 060 2 297 2 542
Driftsresultat 8 10 9
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 719 503 350
Sum eiendeler 719 503 350
Sum egenkapital 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 719 503 350

Advokatfellesskapet Cappelensgate DA

Foretaksinfo
(Aktiv) Advokatfellesskapet Cappelensgate DA - 817707912
Juridisk tjenesteyting
Cappelens gate 6a, 3717 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2016 Aktiv 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
-110 000
Personalkostnader
-2 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
78 000
Gjeld
72 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 2 6 2
Fordringsomsetningshastighet 0 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 20 18 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 52 90 12
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter -110 937 387
Driftsresultat -139 171 -19
Resultat før skatt -140 172 -20
Ordinært resultat -140 172 -20
Årsresultat -140 172 -20
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 150 630 350
Sum eiendeler 150 630 350
Sum egenkapital 78 219 47
Sum langsiktig gjeld 23 215 215
Sum kortsiktig gjeld 49 196 88

Nova Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nova Invest AS - 989030795
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
, 3916 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2014 Aktiv 6,8 år
Styrets leder 2005 Aktiv 15,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
248 000
Egenkapital
-35 000
Gjeld
284 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 20 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -25 -40 -28
Resultat før skatt -2 502 80 -28
Ordinært resultat -2 502 80 -28
Årsresultat -2 502 80 -28
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 248 2 726 2 726
Sum omløpsmidler 1 1 1
Sum eiendeler 249 2 727 2 727
Sum egenkapital -35 2 468 2 388
Sum langsiktig gjeld 111 93 77
Sum kortsiktig gjeld 173 167 262

Cappelens gate 6 Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cappelens gate 6 Eiendom AS - 914326702
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Cappelens gate 6a, 3717 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 7 år
Kontakt­person 2014 Aktiv 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
493 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 395 000
Egenkapital
403 000
Gjeld
4 188 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 4 4
Likviditetsgrad II 6 2 6
Totalt 58 54 58
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 493 534 534
Driftsresultat 263 263 267
Resultat før skatt 47 52 64
Ordinært resultat 47 52 64
Årsresultat 47 52 64
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 4 395 4 539 4 683
Sum omløpsmidler 195 156 188
Sum eiendeler 4 590 4 695 4 871
Sum egenkapital 403 356 304
Sum langsiktig gjeld 4 036 4 155 4 439
Sum kortsiktig gjeld 152 184 128

Holta & Co AS Konsernpensjonskasse

Foretaksinfo
(Aktiv) Holta & Co AS Konsernpensjonskasse - 940190282
Pensjonskasser
Gydas gate 1, 3732 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 9,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 185 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
36 000
Egenkapital
1 398 000
Gjeld
13 958 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 1 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 32 17 16
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 2 185 3 017 513
Driftsresultat -78 -622 -66
Resultat før skatt 22 -386 -143
Ordinært resultat 22 -386 -143
Årsresultat 22 -386 -143
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 36 41 65
Sum omløpsmidler 15 322 14 154 11 896
Sum eiendeler 15 357 14 196 11 960
Sum egenkapital 1 398 1 376 1 762
Sum langsiktig gjeld 13 911 12 784 10 122
Sum kortsiktig gjeld 47 36 76

Havgul Clean Energy AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Havgul Clean Energy AS - 992367210
Annen teknisk konsulentvirksomhet
C/o Harald Dirdal Helleveien 2a, 0376 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 10,1 år
Styrets leder 2008 2011 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
100 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 917 000
Egenkapital
13 463 000
Gjeld
652 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 7 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 45 19 24
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 234 -898 -921
Resultat før skatt 63 146 -13 -471
Ordinært resultat 63 146 -13 -471
Årsresultat 63 146 -13 -471
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 10 917 9 783 8 904
Sum omløpsmidler 3 199 627 1 555
Sum eiendeler 14 116 10 410 10 459
Sum egenkapital 13 463 10 318 10 331
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 652 92 128

Sirius Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sirius Invest AS - 896343092
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
, 3916 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 10,8 år
Kontakt­person 2010 Aktiv 10,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
43 000
Egenkapital
144 000
Gjeld
98 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 8 2 0
Totalt 25 2 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 19 0
Driftsresultat -22 -310 -19
Resultat før skatt -5 265 -310 -19
Ordinært resultat -5 265 -310 -19
Årsresultat -5 265 -310 -19
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 43 5 497 5 882
Sum omløpsmidler 200 93 0
Sum eiendeler 242 5 590 5 882
Sum egenkapital 144 5 409 5 719
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 98 181 163

Advokatfirma Thorkildsen & Sem DA

Foretaksinfo
(Aktiv) Advokatfirma Thorkildsen & Sem DA - 863856922
Juridisk tjenesteyting
, 3921 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 12,7 år
Styrets leder 2000 Aktiv 20,8 år

Havgul AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Havgul AS - 987448016
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
Prinsens gate 5, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 Aktiv 17 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
224 000
Gjeld
1 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 10 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -21 -22 -19
Resultat før skatt -21 -22 -19
Ordinært resultat -21 -22 -19
Årsresultat -21 -22 -19
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 225 245 267
Sum eiendeler 225 245 267
Sum egenkapital 224 245 267
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 0 0

Advokat Emil Thorkildsen

Foretaksinfo
(Aktiv) Advokat Emil Thorkildsen - 980663604
Juridisk tjenesteyting
Kirkegata 2, 3717 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2004 Aktiv 17,7 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år
Adm. direktør 2000 2013 12,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 663 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
306 000
Gjeld
474 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 1 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 4 2
Totalt 92 89 89
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 663 1 739 1 976
Driftsresultat 1 223 1 212 1 449
Resultat før skatt 1 191 1 186 1 422
Ordinært resultat 1 191 1 186 1 422
Årsresultat 1 191 1 186 1 422
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 780 739 472
Sum eiendeler 780 739 472
Sum egenkapital 306 59 -39
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 474 679 512

Intvest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Intvest AS - 987945583
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Jernbanebrygga 10c, 3724 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 2021 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
61 000
Personalkostnader
17 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
49 159 000
Egenkapital
16 180 000
Gjeld
33 768 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 7 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 2 4 2
Likviditetsgrad II 6 2 8
Totalt 11 35 12
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 61 32 0
Driftsresultat -401 -1 588 -1 449
Resultat før skatt -1 555 130 -579
Ordinært resultat -1 555 130 -579
Årsresultat -1 555 130 -579
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 49 159 57 186 62 658
Sum omløpsmidler 788 2 323 3 081
Sum eiendeler 49 947 59 509 65 739
Sum egenkapital 16 180 17 960 17 830
Sum langsiktig gjeld 33 174 39 008 45 982
Sum kortsiktig gjeld 594 2 540 1 928

Inconor AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Inconor AS - 944292977
Engroshandel med elektriske husholdningsapparater og maskiner
Lundedalen 51, 3940 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 2019 1,8 år

Fiducia Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fiducia Norway AS - 810441682
Uoppgitt
C/o Revisjonsselskapet AS Lyngbakkvegen 5, 3736 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 2019 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
-3 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 457 000
Egenkapital
22 199 000
Gjeld
2 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 2 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 6
Totalt 33 72 57
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 213 11 951
Driftsresultat -61 176 -8 058
Resultat før skatt 952 139 5 164
Ordinært resultat 952 139 5 164
Årsresultat 952 139 5 164
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 20 457 20 606 82 485
Sum omløpsmidler 1 744 2 098 20 417
Sum eiendeler 22 200 22 703 102 902
Sum egenkapital 22 199 22 447 89 232
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 256 13 670

Skien Maxitaxi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skien Maxitaxi AS - 992180919
Turbiltransport
C/o Søli Regnskap AS Kjørbekkdalen 15, 3735 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2014 2015 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 454 000
Personalkostnader
3 985 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 983 000
Egenkapital
953 000
Gjeld
2 617 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 10 7
Kapitalomsetningshastighet 8 6 8
Fordringsomsetningshastighet 4 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 14 12 12
Kontantstrøm fra drift 18 14 18
Rentedekningsgrad 10 8 6
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 81 63 65
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 9 454 7 969 7 448
Driftsresultat 798 557 476
Resultat før skatt 502 249 189
Ordinært resultat 502 249 189
Årsresultat 502 249 189
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 983 2 807 2 862
Sum omløpsmidler 1 587 1 630 1 168
Sum eiendeler 3 570 4 437 4 030
Sum egenkapital 953 855 606
Sum langsiktig gjeld 1 269 1 750 1 878
Sum kortsiktig gjeld 1 348 1 832 1 547

Lillesand Vind AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lillesand Vind AS - 997235371
Produksjon av elektrisitet fra vindkraft
Skurvemarka 21, 4331 Ålgård
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2018 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 623 000
Egenkapital
3 324 000
Gjeld
654 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 8 2
Totalt 10 16 4
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 51
Driftsresultat -13 -142 -75
Resultat før skatt -15 407 -78
Ordinært resultat -15 407 -78
Årsresultat -15 407 -78
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 623 1 007 668
Sum omløpsmidler 2 355 3 799 911
Sum eiendeler 3 978 4 806 1 579
Sum egenkapital 3 324 3 324 523
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 654 1 481 1 055

Telemark Kunstsenter

Foretaksinfo
(Aktiv) Telemark Kunstsenter - 871322252
Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst
Liegata 8, 3717 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2010 2018 7,6 år
Styre­medlem 2006 2010 4 år

Moss Energi AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Moss Energi AS - 991008381
Handel med elektrisitet
Fred Olsensgate 3 B, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2017 7,1 år

Rygge Energi AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rygge Energi AS - 992472391
Distribusjon av elektrisitet
Fred Olsens gate 3 B, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 2017 8,8 år

Moss Energi Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Moss Energi Holding AS - 992368721
Distribusjon av elektrisitet
Fred Olsens gate 3b, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 2017 8,9 år

Siragrunnen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siragrunnen AS - 991247661
Produksjon av elektrisitet fra vindkraft
C/o Harald Dirdal Helleveien 2a, 0376 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2017 10,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-11 681 000
Gjeld
11 686 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 5 5 5
Sum eiendeler 5 5 5
Sum egenkapital -11 681 -11 681 -11 681
Sum langsiktig gjeld 11 686 11 686 11 686
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Ny Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ny Energi AS - 989030574
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Helleveien 2 A, 0376 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2014 8,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 667 000
Personalkostnader
901 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 658 000
Egenkapital
43 965 000
Gjeld
4 345 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 13 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 6 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 89 86 92
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 3 667 9 394 8 983
Driftsresultat 2 066 7 770 4 208
Resultat før skatt 6 367 4 555 26 195
Ordinært resultat 6 367 4 555 26 195
Årsresultat 6 367 4 555 26 195
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 22 658 19 509 17 879
Sum omløpsmidler 25 652 24 995 27 963
Sum eiendeler 48 310 44 505 45 842
Sum egenkapital 43 965 40 168 39 022
Sum langsiktig gjeld 3 560 3 458 3 557
Sum kortsiktig gjeld 785 879 3 264

Valerius & Reed Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Valerius & Reed Invest AS - 989030620
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Sjøgata 33, 1516 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2014 8,8 år

Ad Arma Advokatfirma Under Omdanning DA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ad Arma Advokatfirma Under Omdanning DA - 988371556
Juridisk tjenesteyting
Serine Jeremiassens gate 4a, 3921 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2011 6,5 år

Havsul i AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Havsul i AS - 987809043
Produksjon av elektrisitet fra vindkraft
Kokstadvegen 37, 5257 Kokstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2009 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
701 000
Gjeld
50 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -3 528 -138 -82
Resultat før skatt -3 524 -127 -74
Ordinært resultat -3 524 -127 -74
Årsresultat -3 524 -127 -74
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 3 460 3 460
Sum omløpsmidler 752 862 898
Sum eiendeler 752 4 322 4 357
Sum egenkapital 701 4 226 4 352
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 50 96 5

Havsul II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Havsul II AS - 987809094
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Pløensgate 4, 0181 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2014 8,9 år

Havsul Iii AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Havsul Iii AS - 987809159
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Bygdøy Allé 58 B, 0265 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2011 6 år

Andmyran Vindpark AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Andmyran Vindpark AS - 986773991
Produksjon av elektrisitet fra vindkraft
, 8484 Risøyhamn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2006 2,3 år

Nor Vind AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nor Vind AS - 986646582
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Bygdøy Allé 58 B, 0265 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2011 6,8 år

Arctic Wind AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arctic Wind AS - 979331622
Produksjon av elektrisitet fra vindkraft
Havøygavlen, 9690 Havøysund
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2003 2004 1,1 år
Styrets leder 2000 2002 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 982 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
120 143 000
Egenkapital
186 136 000
Gjeld
29 564 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 43 14 86
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 8 982 29 047 28 819
Driftsresultat -10 218 -7 806 7 572
Resultat før skatt 2 298 -8 272 6 389
Ordinært resultat 2 298 -8 272 6 389
Årsresultat 2 298 -8 272 6 389
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 120 143 47 423 9 093
Sum omløpsmidler 95 557 166 373 31 288
Sum eiendeler 215 700 213 796 40 381
Sum egenkapital 186 136 183 837 17 110
Sum langsiktig gjeld 21 680 23 060 13 640
Sum kortsiktig gjeld 7 884 6 899 9 631

Norsk Miljøkraft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Miljøkraft AS - 976905008
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Fossbakkvegen 35, 9027 Ramfjordbotn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2004 1,8 år
Styrets leder 2000 2002 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 457 000
Gjeld
2 952 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 6 0 2
Totalt 41 0 2
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 108 -640 -859
Resultat før skatt 16 891 -643 -2 467
Ordinært resultat 16 891 -643 -2 467
Årsresultat 16 891 -643 -2 467
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 4 409 868 1 559
Sum eiendeler 4 409 868 1 559
Sum egenkapital 1 457 -1 823 -1 180
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 952 2 691 2 739

Tromsø Vind AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tromsø Vind AS - 979575289
Produksjon av elektrisitet fra vindkraft
Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2004 1,8 år
Styrets leder 2000 2002 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
105 091 000
Personalkostnader
139 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 078 138 000
Egenkapital
923 413 000
Gjeld
1 336 741 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 12 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 2 10 0
Likviditetsgrad II 2 2 10
Totalt 42 58 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 105 091 12 184 0
Driftsresultat 6 424 10 451 -988
Resultat før skatt -11 111 9 574 -1 891
Ordinært resultat -11 111 9 574 -1 891
Årsresultat -11 111 9 574 -1 891
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 078 138 1 661 769 593 177
Sum omløpsmidler 182 016 77 649 528 015
Sum eiendeler 2 260 155 1 739 428 1 121 193
Sum egenkapital 923 413 828 688 583 309
Sum langsiktig gjeld 1 119 341 817 360 495 934
Sum kortsiktig gjeld 217 400 93 370 41 959

Norsk Miljøkraft Consult AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Miljøkraft Consult AS - 979331614
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Fossbakkvegen 35, 9027 Ramfjordbotn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2004 1,8 år
Styrets leder 2000 2002 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
53 000
Egenkapital
-573 000
Gjeld
688 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 1 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 4
Totalt 2 3 11
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 7 78 477
Driftsresultat -38 -122 -293
Resultat før skatt -60 -122 -293
Ordinært resultat -60 -122 -293
Årsresultat -60 -122 -293
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 53 74 96
Sum omløpsmidler 62 69 205
Sum eiendeler 115 143 301
Sum egenkapital -573 -513 -391
Sum langsiktig gjeld 476 404 513
Sum kortsiktig gjeld 212 252 179

Norsk Miljøkraft Finnmark AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Miljøkraft Finnmark AS - 979331665
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Fossbakkvegen 35, 9027 Ramfjordbotn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2004 1,8 år
Styrets leder 2000 2002 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-3 416 000
Gjeld
3 418 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -5 -8 0
Resultat før skatt -406 -8 0
Ordinært resultat -406 -8 0
Årsresultat -406 -8 0
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 2 2
Sum eiendeler 2 2 2
Sum egenkapital -3 416 -3 010 -3 002
Sum langsiktig gjeld 3 405 3 004 3 004
Sum kortsiktig gjeld 13 8 0

Norsk Miljøkraft Berlevåg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norsk Miljøkraft Berlevåg AS - 979331681
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Solstrandanlegget Kaldslett, 9020 Tromsdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2004 1,8 år
Styrets leder 2000 2002 1,8 år

Norsk Miljøkraft Vardø AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norsk Miljøkraft Vardø AS - 879331692
Distribusjon av elektrisitet
Solstrandanlegget Kaldslett, 9020 Tromsdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2004 1,8 år
Styrets leder 2000 2002 1,8 år

Ceram Tools AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ceram Tools AS - 976334299
Ikke tilgjengelig
Skipperg 4, 4662 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Franke Norge AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Franke Norge AS - 858739802
Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr
Torgeir Vraas Plass 4, 3044 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,4 år

Bjønn Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bjønn Invest AS - 980117383
Ikke tilgjengelig
Storg 106, 3921 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2007 7 år