Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Brita Johansdatter Triumf

Rapportdato: 2021-05-09

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 4 374 og med ett samlet driftsresultat på 364. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Stiftelsen Samisk Musikkfestival i Kautokeino Styrets leder 2018 - Aktiv 4 242 523
Callabee Film AS Vara­medlem 2004 - Aktiv 132 -159

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Kautokeino Idrettslag Styre­medlem 2017 - 2019
Guovdageainnu Eaktodahttoguovddas - Kautokeino Frivilligsentral Adm. direktør 2016 - 2018
Goahtebeallji Kautokeino Kommune Kommunalt Foretak Styre­medlem 2006 - 2009
Goahtebeallji Kautokeino Kommune Kommunalt Foretak Styre­medlem 2006 - 2009

Stiftelsen Samisk Musikkfestival i Kautokeino

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Samisk Musikkfestival i Kautokeino - 982745608
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Ájastealli 3, 9520 Kautokeino
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 242 000
Personalkostnader
746 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-72 000
Gjeld
884 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 10
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 2
Resultatgrad 16 0 2
Kontantstrøm fra drift 18 0 1
Rentedekningsgrad 10 0 4
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 86 15 36
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 242 3 100 3 765
Driftsresultat 523 -332 24
Resultat før skatt 508 -344 2
Ordinært resultat 508 -344 2
Årsresultat 508 -344 2
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 812 100 187
Sum eiendeler 812 100 187
Sum egenkapital -72 -580 -236
Sum langsiktig gjeld 0 0 125
Sum kortsiktig gjeld 884 680 298

Callabee Film AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Callabee Film AS - 987596988
Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Gørbitz gate 3a, 0360 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 Aktiv 16,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
132 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
110 000
Egenkapital
-2 665 000
Gjeld
2 838 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 2 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 4 2 40
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 132 182 -142
Driftsresultat -159 -153 -693
Resultat før skatt -159 -153 -693
Ordinært resultat -159 -153 -693
Årsresultat -159 -153 -693
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 110 110 110
Sum omløpsmidler 64 0 0
Sum eiendeler 174 110 110
Sum egenkapital -2 665 -2 506 -2 352
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 838 2 616 2 462

Kautokeino Idrettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Kautokeino Idrettslag - 975765024
Drift av idrettsanlegg
Bakteharje Idrettshall, 9521 Kautokeino
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 2,4 år

Guovdageainnu Eaktodahttoguovddas - Kautokeino Frivilligsentral

Foretaksinfo
(Aktiv) Guovdageainnu Eaktodahttoguovddas - Kautokeino Frivilligsentral - 916495730
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Ájastealli 3, 9520 Kautokeino
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 2018 1,8 år

Goahtebeallji Kautokeino Kommune Kommunalt Foretak

Foretaksinfo
(Inaktiv) Goahtebeallji Kautokeino Kommune Kommunalt Foretak - 986271821
Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Hannoluokka 1, 9520 Kautokeino
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2009 3,2 år

Stiftelsen Sampo Teater

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stiftelsen Sampo Teater - 948210401
Ikke tilgjengelig
Pavviluohkka 5, 9521 Kautokeino
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2007 6,5 år