Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Lars Øberg

Rapportdato: 2019-06-24

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 421 949 og med ett samlet driftsresultat på 162 211. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 9 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 24.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Metronor AS Styre­medlem 2013 - Aktiv 34 936 1 019
Tordivel Solar AS Vara­medlem 2012 - Aktiv 0 -34
Edisys Holding AS Styre­medlem 2007 - Aktiv 0 -322
Edisys Consulting AS Styre­medlem 2007 - Aktiv 29 296 2 600
Postremo AS Styre­medlem 2007 - Aktiv 0 -1

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Sentraldistribusjon AS Styre­medlem 2009 - 2019
Redcord AS Styre­medlem 2009 - 2010
Øyelege Johnsen AS Vara­medlem 2008 - 2018
Smarterphone AS Styrets leder 2007 - 2011
Mestergruppen AS Styrets leder 2007 - 2011
Mestergruppen AS Styre­medlem 2004 - 2007

Metronor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Metronor AS - 946692301
Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter
Fekjan 13, 1394 Nesbru
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 5,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
34 936 000
Personalkostnader
15 264 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 415 000
Egenkapital
31 259 000
Gjeld
9 108 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 3 13
Kapitalomsetningshastighet 4 2 4
Fordringsomsetningshastighet 2 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 6
Resultatgrad 4 4 18
Kontantstrøm fra drift 3 0 18
Rentedekningsgrad 6 4 8
Likviditetsgrad II 8 10 2
Totalt 34 26 71
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 34 936 27 001 38 269
Driftsresultat 1 019 731 5 565
Resultat før skatt 628 5 4 865
Ordinært resultat 628 5 4 865
Årsresultat 628 5 4 865
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 20 415 16 350 10 682
Sum omløpsmidler 19 953 18 486 23 101
Sum eiendeler 40 367 34 835 33 783
Sum egenkapital 31 259 27 132 9 032
Sum langsiktig gjeld 2 500 3 000 3 500
Sum kortsiktig gjeld 6 608 4 704 21 251

Tordivel Solar AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tordivel Solar AS - 992641908
Utgivelse av annen programvare
Storgata 20, 0184 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 Aktiv 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-3 606 000
Gjeld
4 036 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -34 -20 -23
Resultat før skatt -124 -20 -23
Ordinært resultat -124 -20 -23
Årsresultat -124 -20 -23
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 431 433 436
Sum eiendeler 431 433 436
Sum egenkapital -3 606 -3 482 -3 462
Sum langsiktig gjeld 2 477 2 477 2 477
Sum kortsiktig gjeld 1 559 1 438 1 421

Edisys Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Edisys Holding AS - 990399107
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Munkedamsveien 3b, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 12,4 år
Vara­medlem 2006 2007 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
228 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 473 000
Egenkapital
589 000
Gjeld
2 033 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 35 35 35
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -322 -286 -300
Resultat før skatt 1 457 1 286 597
Ordinært resultat 1 457 1 286 597
Årsresultat 1 457 1 286 597
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 2 473 2 223 1 680
Sum omløpsmidler 150 111 62
Sum eiendeler 2 622 2 334 1 742
Sum egenkapital 589 503 447
Sum langsiktig gjeld 131 171 0
Sum kortsiktig gjeld 1 902 1 659 1 294

Edisys Consulting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Edisys Consulting AS - 990399123
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Munkedamsveien 3b, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 12,5 år
Vara­medlem 2006 2007 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
29 296 000
Personalkostnader
19 114 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
131 000
Egenkapital
3 264 000
Gjeld
10 011 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 13 12 13
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 14 14 14
Kontantstrøm fra drift 10 10 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 73 70 74
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 29 296 26 592 20 699
Driftsresultat 2 600 2 396 2 003
Resultat før skatt 2 024 1 838 1 520
Ordinært resultat 2 024 1 838 1 520
Årsresultat 2 024 1 838 1 520
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 131 177 17
Sum omløpsmidler 13 144 12 938 9 037
Sum eiendeler 13 275 13 115 9 054
Sum egenkapital 3 264 2 950 2 612
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10 011 10 165 6 442

Postremo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Postremo AS - 990399115
Utgivelse av annen programvare
Munkedamsveien 3b, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 12,5 år
Vara­medlem 2006 2007 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
121 000
Egenkapital
121 000
Gjeld
0
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 8
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 4 4 20
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 -1 0
Resultat før skatt 1 1 2
Ordinært resultat 1 1 2
Årsresultat 1 1 2
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 121 118 121
Sum omløpsmidler 0 2 0
Sum eiendeler 121 120 121
Sum egenkapital 121 120 119
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 2

Tordivel AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tordivel AS - 966813946
Utgivelse av annen programvare
Storgata 20, 0184 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 Aktiv 14,6 år
Styre­medlem 2000 2004 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 624 000
Personalkostnader
8 946 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 022 000
Egenkapital
17 470 000
Gjeld
3 674 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 15 12
Kapitalomsetningshastighet 2 6 4
Fordringsomsetningshastighet 3 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 20 18
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 41 93 85
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 20 624 31 757 19 022
Driftsresultat -220 6 718 2 473
Resultat før skatt -103 4 934 1 761
Ordinært resultat -103 4 934 1 761
Årsresultat -103 4 934 1 761
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 10 022 8 865 9 376
Sum omløpsmidler 11 121 14 979 8 624
Sum eiendeler 21 143 23 843 18 001
Sum egenkapital 17 470 17 573 14 162
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 674 6 271 3 839

Elkraft Aksjeselskap

Foretaksinfo
(Aktiv) Elkraft Aksjeselskap - 962959318
Handel med elektrisitet
Solheimv 62 B, 1473 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
30
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 334 205 000
Personalkostnader
73 265 000
Lederlønn
1 856 000
Anleggsmidler
16 894 000
Egenkapital
469 349 000
Gjeld
591 892 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 10 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 12 12 8
Kontantstrøm fra drift 7 7 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 68 63 54
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 334 205 2 223 860 1 701 321
Driftsresultat 157 837 120 470 84 035
Resultat før skatt 127 550 96 354 65 077
Ordinært resultat 127 550 96 354 65 077
Årsresultat 127 550 96 354 65 077
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 16 894 25 930 11 878
Sum omløpsmidler 1 044 347 860 678 783 790
Sum eiendeler 1 061 241 886 609 795 669
Sum egenkapital 469 349 378 910 328 747
Sum langsiktig gjeld 10 111 12 093 12 780
Sum kortsiktig gjeld 581 781 495 605 454 142

Loc AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Loc AS - 982409624
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Bakkerudveien 23, 1152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 18,5 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 888 000
Personalkostnader
174 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 285 000
Egenkapital
16 132 000
Gjeld
97 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 84 84 87
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 888 2 078 2 481
Driftsresultat 1 332 1 390 2 091
Resultat før skatt 1 334 1 382 2 180
Ordinært resultat 1 334 1 382 2 180
Årsresultat 1 334 1 382 2 180
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 12 285 12 152 11 981
Sum omløpsmidler 3 943 3 580 3 265
Sum eiendeler 16 229 15 731 15 246
Sum egenkapital 16 132 14 799 13 417
Sum langsiktig gjeld 25 847 1 755
Sum kortsiktig gjeld 72 85 74

Sentraldistribusjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sentraldistribusjon AS - 994278258
Transportformidling ellers
Alf Bjerckes vei 24 A, 0582 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2019 9,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
97
Styremedlemmer
0
Omsetning
177 676 000
Personalkostnader
78 508 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 641 000
Egenkapital
10 661 000
Gjeld
46 465 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 12 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 14 8 12
Kontantstrøm fra drift 14 7 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 77 62 82
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 177 676 159 686 170 918
Driftsresultat 17 149 6 359 13 155
Resultat før skatt 14 027 6 279 10 933
Ordinært resultat 14 027 6 279 10 933
Årsresultat 14 027 6 279 10 933
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 9 641 10 422 15 073
Sum omløpsmidler 47 485 33 665 37 226
Sum eiendeler 57 126 44 087 52 299
Sum egenkapital 10 661 9 990 11 228
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 46 465 34 097 41 071

Redcord AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Redcord AS - 960304977
Produksjon av sportsartikler
Vestre Strømsbuvei 10, 4839 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2010 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
20
Styremedlemmer
0
Omsetning
36 210 000
Personalkostnader
13 830 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 670 000
Egenkapital
13 636 000
Gjeld
7 128 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 4
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 8 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 4 6
Totalt 26 14 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 36 210 36 740 38 280
Driftsresultat 1 697 -1 704 -1 513
Resultat før skatt -531 -15 178 -2 283
Ordinært resultat -531 -15 178 -2 283
Årsresultat -531 -15 178 -2 283
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 670 4 109 17 973
Sum omløpsmidler 17 095 11 394 13 701
Sum eiendeler 20 765 15 502 31 674
Sum egenkapital 13 636 4 167 19 065
Sum langsiktig gjeld 2 292 3 846 5 100
Sum kortsiktig gjeld 4 836 7 489 7 510

Øyelege Johnsen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Øyelege Johnsen AS - 993024414
Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste
Marienbergveien 15, 7020 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 2018 9,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 668 000
Personalkostnader
2 016 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
210 000
Egenkapital
1 784 000
Gjeld
2 062 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 4 4
Totalt 88 84 84
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 668 6 945 6 581
Driftsresultat 2 937 3 053 2 554
Resultat før skatt 2 263 2 321 1 912
Ordinært resultat 2 263 2 321 1 912
Årsresultat 2 263 2 321 1 912
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 210 210 157
Sum omløpsmidler 3 635 3 343 2 896
Sum eiendeler 3 846 3 553 3 053
Sum egenkapital 1 784 521 199
Sum langsiktig gjeld 13 19 0
Sum kortsiktig gjeld 2 049 3 014 2 854

Smarterphone AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Smarterphone AS - 968304283
Utgivelse av annen programvare
C/o Kvale Advokatfirma DA Fridtjof Nansens Plass 4, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2011 4,5 år

Mestergruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mestergruppen AS - 928050475
Engroshandel med trelast
Nils Hansens vei 2, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2011 4,1 år
Styre­medlem 2004 2007 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
58
Styremedlemmer
0
Omsetning
31 545 000
Personalkostnader
42 678 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 266 157 000
Egenkapital
616 915 000
Gjeld
1 183 367 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 10 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 3 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 8
Totalt 48 55 58
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 31 545 24 713 21 892
Driftsresultat -58 825 -45 125 -22 636
Resultat før skatt 135 798 180 822 31 964
Ordinært resultat 135 798 180 822 31 964
Årsresultat 135 798 180 822 31 964
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 266 157 1 229 289 317 236
Sum omløpsmidler 534 124 296 858 118 093
Sum eiendeler 1 800 281 1 526 147 435 329
Sum egenkapital 616 915 850 206 329 567
Sum langsiktig gjeld 624 321 350 000 60 168
Sum kortsiktig gjeld 559 046 325 941 45 594

Magtech AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Magtech AS - 983109144
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Sjøfartsgata 7, 7714 Steinkjer
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2008 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 194 000
Personalkostnader
1 415 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
518 000
Egenkapital
2 487 000
Gjeld
2 240 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 6 4
Fordringsomsetningshastighet 3 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 2
Totalt 45 19 9
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 4 194 5 353 5 975
Driftsresultat -533 -1 504 -2 951
Resultat før skatt 1 338 -636 -3 121
Ordinært resultat 1 338 -636 -3 121
Årsresultat 1 338 -636 -3 121
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 518 0 30
Sum omløpsmidler 4 209 3 441 2 720
Sum eiendeler 4 727 3 441 2 750
Sum egenkapital 2 487 1 149 -14 422
Sum langsiktig gjeld 680 800 15 202
Sum kortsiktig gjeld 1 560 1 492 1 971

Mellendorf Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mellendorf Invest AS - 989048090
Uoppgitt
C/o Jan Tennøe Grindbakken 58, 0764 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2008 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-96 000
Gjeld
96 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 -3 -5
Resultat før skatt 0 -3 -5
Ordinært resultat 0 -3 -5
Årsresultat 0 -3 -5
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0
Sum egenkapital -96 -96 -94
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 96 96 94

Jarl AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jarl AS - 941570321
Regnskap og bokføring
Åsenveien 6g, 1415 Oppegård
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2006 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
478 000
Egenkapital
930 000
Gjeld
29 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 45 43 45
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 282 248 271
Ordinært resultat 282 248 271
Årsresultat 282 248 271
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 478 447 335
Sum omløpsmidler 481 403 368
Sum eiendeler 959 850 702
Sum egenkapital 930 648 600
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 29 202 102

Plasto AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Plasto AS - 946951501
Produksjon av plastprodukter ellers
, 6300 Åndalsnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2018 12,5 år
Styre­medlem 2000 2005 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
35
Styremedlemmer
0
Omsetning
70 596 000
Personalkostnader
19 729 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
21 271 000
Egenkapital
29 982 000
Gjeld
35 828 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 6 0
Kapitalomsetningshastighet 4 2 4
Fordringsomsetningshastighet 4 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 4 12 0
Kontantstrøm fra drift 14 18 7
Rentedekningsgrad 6 10 0
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 48 63 27
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 70 596 65 846 80 438
Driftsresultat 1 493 3 819 -1 274
Resultat før skatt 1 351 3 036 -1 018
Ordinært resultat 1 351 3 036 -1 018
Årsresultat 1 351 3 036 -1 018
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 21 271 23 779 27 366
Sum omløpsmidler 44 539 49 206 42 004
Sum eiendeler 65 810 72 984 69 370
Sum egenkapital 29 982 28 491 28 454
Sum langsiktig gjeld 24 149 29 622 31 925
Sum kortsiktig gjeld 11 679 14 872 8 990

Edisys AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Edisys AS - 935567181
Ikke tilgjengelig
Øvre Slottsgate 17, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2007 2,7 år

Sonitor Ips Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sonitor Ips Holding AS - 879496292
Programmeringstjenester
Drammensveien 288, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2010 6,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
49 126 000
Personalkostnader
31 577 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
76 016 000
Egenkapital
145 345 000
Gjeld
34 761 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 13 13 12
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 49 126 51 193 50 897
Driftsresultat -50 086 -41 989 -28 228
Resultat før skatt -53 751 -43 795 -29 176
Ordinært resultat -53 751 -43 795 -29 176
Årsresultat -53 751 -43 795 -29 176
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 76 016 64 604 53 671
Sum omløpsmidler 104 090 110 577 42 044
Sum eiendeler 180 106 175 181 95 715
Sum egenkapital 145 345 142 190 43 903
Sum langsiktig gjeld 4 257 5 960 32 663
Sum kortsiktig gjeld 30 504 27 031 19 149

AS Dagblad - Trykk

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Dagblad - Trykk - 979491298
Trykking av aviser
Skoglistubben 21, 1470 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2012 10,4 år

Mobiliser AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mobiliser AS - 982210933
Ikke tilgjengelig
Th Owesensgate 35 C Co Q-free ASA, 7443 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1,2 år

Magcom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Magcom AS - 980736849
Ikke tilgjengelig
Oksenøyveien 10 C, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2006 5,7 år

Plasto A/S

Foretaksinfo
(Inaktiv) Plasto A/S - 946989649
Ikke tilgjengelig
, 6300 Åndalsnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Tp Automotive AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tp Automotive AS - 979122365
Ikke tilgjengelig
Porsgrunn Hydro Industripar, 3191 Horten
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Plasto Technology AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Plasto Technology AS - 979699662
Ikke tilgjengelig
Øran Øst, 6300 Åndalsnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Sentraldistribusjon ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sentraldistribusjon ANS - 953582449
Transportformidling ellers
Østre Aker vei 61, 0581 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2009 8,8 år