Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Lars Øberg

Rapportdato: 2019-09-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 984 837 og med ett samlet driftsresultat på 174 425. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 9 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 24.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Metronor AS Styre­medlem 2013 - Aktiv 31 999 -4 894
Tordivel Solar AS Vara­medlem 2012 - Aktiv 0 -15
Edisys Holding AS Styre­medlem 2007 - Aktiv 0 -296
Postremo AS Styre­medlem 2007 - Aktiv 0 -1
Edisys Consulting AS Styre­medlem 2007 - Aktiv 28 749 1 738

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Sentraldistribusjon AS Styre­medlem 2009 - 2019
Redcord AS Styre­medlem 2009 - 2010
Øyelege Johnsen AS Vara­medlem 2008 - 2018
Smarterphone AS Styrets leder 2007 - 2011
Mestergruppen AS Styrets leder 2007 - 2011
Mestergruppen AS Styre­medlem 2004 - 2007

Metronor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Metronor AS - 946692301
Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter
Fekjan 13, 1394 Nesbru
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
31 999 000
Personalkostnader
16 343 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
19 732 000
Egenkapital
26 083 000
Gjeld
13 710 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 3 3
Kapitalomsetningshastighet 4 4 2
Fordringsomsetningshastighet 1 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 2
Resultatgrad 0 4 4
Kontantstrøm fra drift 0 3 0
Rentedekningsgrad 0 6 4
Likviditetsgrad II 6 8 10
Totalt 11 34 26
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 31 999 34 936 27 001
Driftsresultat -4 894 1 019 731
Resultat før skatt -5 176 628 5
Ordinært resultat -5 176 628 5
Årsresultat -5 176 628 5
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 19 732 20 415 16 350
Sum omløpsmidler 20 061 19 953 18 486
Sum eiendeler 39 793 40 367 34 835
Sum egenkapital 26 083 31 259 27 132
Sum langsiktig gjeld 1 500 2 500 3 000
Sum kortsiktig gjeld 12 210 6 608 4 704

Tordivel Solar AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tordivel Solar AS - 992641908
Utgivelse av annen programvare
Storgata 20, 0184 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 Aktiv 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-3 620 000
Gjeld
4 051 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -15 -34 -20
Resultat før skatt -15 -124 -20
Ordinært resultat -15 -124 -20
Årsresultat -15 -124 -20
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 431 431 433
Sum eiendeler 431 431 433
Sum egenkapital -3 620 -3 606 -3 482
Sum langsiktig gjeld 2 477 2 477 2 477
Sum kortsiktig gjeld 1 574 1 559 1 438

Edisys Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Edisys Holding AS - 990399107
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Munkedamsveien 3b, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 12,6 år
Vara­medlem 2006 2007 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
228 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 923 000
Egenkapital
591 000
Gjeld
1 402 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 35 35 35
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -296 -322 -286
Resultat før skatt 1 081 1 457 1 286
Ordinært resultat 1 081 1 457 1 286
Årsresultat 1 081 1 457 1 286
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 923 2 473 2 223
Sum omløpsmidler 71 150 111
Sum eiendeler 1 994 2 622 2 334
Sum egenkapital 591 589 503
Sum langsiktig gjeld 0 131 171
Sum kortsiktig gjeld 1 402 1 902 1 659

Postremo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Postremo AS - 990399115
Utgivelse av annen programvare
Munkedamsveien 3b, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 12,7 år
Vara­medlem 2006 2007 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
122 000
Egenkapital
122 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 4 4 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 -1 -1
Resultat før skatt 1 1 1
Ordinært resultat 1 1 1
Årsresultat 1 1 1
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 122 121 118
Sum omløpsmidler 0 0 2
Sum eiendeler 122 121 120
Sum egenkapital 122 121 120
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Edisys Consulting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Edisys Consulting AS - 990399123
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Munkedamsveien 3b, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 12,7 år
Vara­medlem 2006 2007 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
28 749 000
Personalkostnader
17 838 000
Lederlønn
1 251 000
Anleggsmidler
152 000
Egenkapital
3 324 000
Gjeld
6 414 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 13 12
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 12 14 14
Kontantstrøm fra drift 7 10 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 67 73 70
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 28 749 29 296 26 592
Driftsresultat 1 738 2 600 2 396
Resultat før skatt 1 369 2 024 1 838
Ordinært resultat 1 369 2 024 1 838
Årsresultat 1 369 2 024 1 838
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 152 131 177
Sum omløpsmidler 9 587 13 144 12 938
Sum eiendeler 9 739 13 275 13 115
Sum egenkapital 3 324 3 264 2 950
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 414 10 011 10 165

Tordivel AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tordivel AS - 966813946
Utgivelse av annen programvare
Storgata 20, 0184 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 Aktiv 14,9 år
Styre­medlem 2000 2004 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
23 382 000
Personalkostnader
9 285 000
Lederlønn
1 282 000
Anleggsmidler
9 430 000
Egenkapital
17 881 000
Gjeld
4 379 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 0 15
Kapitalomsetningshastighet 4 2 6
Fordringsomsetningshastighet 2 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 8 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 68 41 93
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 23 382 20 624 31 757
Driftsresultat 945 -220 6 718
Resultat før skatt 857 -103 4 934
Ordinært resultat 857 -103 4 934
Årsresultat 857 -103 4 934
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 430 10 022 8 865
Sum omløpsmidler 12 829 11 121 14 979
Sum eiendeler 22 259 21 143 23 843
Sum egenkapital 17 881 17 470 17 573
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 379 3 674 6 271

Elkraft Aksjeselskap

Foretaksinfo
(Aktiv) Elkraft Aksjeselskap - 962959318
Handel med elektrisitet
Solheimv 62 B, 1473 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
31
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 897 819 000
Personalkostnader
72 226 000
Lederlønn
2 258 000
Anleggsmidler
24 667 000
Egenkapital
606 275 000
Gjeld
600 426 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 12 10
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 7 7 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 68 68 63
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 897 819 2 334 205 2 223 860
Driftsresultat 175 616 157 837 120 470
Resultat før skatt 140 530 127 550 96 354
Ordinært resultat 140 530 127 550 96 354
Årsresultat 140 530 127 550 96 354
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 24 667 16 894 25 930
Sum omløpsmidler 1 182 035 1 044 347 860 678
Sum eiendeler 1 206 702 1 061 241 886 609
Sum egenkapital 606 275 469 349 378 910
Sum langsiktig gjeld 9 191 10 111 12 093
Sum kortsiktig gjeld 591 235 581 781 495 605

Loc AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Loc AS - 982409624
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Bakkerudveien 23, 1152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 18,7 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 888 000
Personalkostnader
174 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 285 000
Egenkapital
16 132 000
Gjeld
97 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 84 84 87
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 888 2 078 2 481
Driftsresultat 1 332 1 390 2 091
Resultat før skatt 1 334 1 382 2 180
Ordinært resultat 1 334 1 382 2 180
Årsresultat 1 334 1 382 2 180
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 12 285 12 152 11 981
Sum omløpsmidler 3 943 3 580 3 265
Sum eiendeler 16 229 15 731 15 246
Sum egenkapital 16 132 14 799 13 417
Sum langsiktig gjeld 25 847 1 755
Sum kortsiktig gjeld 72 85 74

Sentraldistribusjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sentraldistribusjon AS - 994278258
Transportformidling ellers
Alf Bjerckes vei 24 A, 0582 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2019 9,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
91
Styremedlemmer
0
Omsetning
184 976 000
Personalkostnader
78 206 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 475 000
Egenkapital
12 754 000
Gjeld
74 987 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 15 12
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 14 14 8
Kontantstrøm fra drift 14 14 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 73 77 62
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 184 976 177 676 159 686
Driftsresultat 15 989 17 149 6 359
Resultat før skatt 13 840 14 027 6 279
Ordinært resultat 13 840 14 027 6 279
Årsresultat 13 840 14 027 6 279
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 475 9 641 10 422
Sum omløpsmidler 79 266 47 485 33 665
Sum eiendeler 87 741 57 126 44 087
Sum egenkapital 12 754 10 661 9 990
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 74 987 46 465 34 097

Redcord AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Redcord AS - 960304977
Produksjon av sportsartikler
Vestre Strømsbuvei 10, 4839 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2010 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
19
Styremedlemmer
0
Omsetning
36 210 000
Personalkostnader
13 830 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 670 000
Egenkapital
13 636 000
Gjeld
7 128 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 4
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 8 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 4 6
Totalt 26 14 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 36 210 36 740 38 280
Driftsresultat 1 697 -1 704 -1 513
Resultat før skatt -531 -15 178 -2 283
Ordinært resultat -531 -15 178 -2 283
Årsresultat -531 -15 178 -2 283
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 670 4 109 17 973
Sum omløpsmidler 17 095 11 394 13 701
Sum eiendeler 20 765 15 502 31 674
Sum egenkapital 13 636 4 167 19 065
Sum langsiktig gjeld 2 292 3 846 5 100
Sum kortsiktig gjeld 4 836 7 489 7 510

Øyelege Johnsen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Øyelege Johnsen AS - 993024414
Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste
Marienbergveien 15, 7020 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 2018 9,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 668 000
Personalkostnader
2 016 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
210 000
Egenkapital
1 784 000
Gjeld
2 062 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 4 4
Totalt 88 84 84
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 668 6 945 6 581
Driftsresultat 2 937 3 053 2 554
Resultat før skatt 2 263 2 321 1 912
Ordinært resultat 2 263 2 321 1 912
Årsresultat 2 263 2 321 1 912
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 210 210 157
Sum omløpsmidler 3 635 3 343 2 896
Sum eiendeler 3 846 3 553 3 053
Sum egenkapital 1 784 521 199
Sum langsiktig gjeld 13 19 0
Sum kortsiktig gjeld 2 049 3 014 2 854

Smarterphone AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Smarterphone AS - 968304283
Utgivelse av annen programvare
C/o Kvale Advokatfirma DA Fridtjof Nansens Plass 4, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2011 4,5 år

Mestergruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mestergruppen AS - 928050475
Engroshandel med trelast
Nils Hansens vei 2, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2011 4,1 år
Styre­medlem 2004 2007 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
57
Styremedlemmer
0
Omsetning
41 582 000
Personalkostnader
60 267 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 449 936 000
Egenkapital
625 837 000
Gjeld
1 348 567 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 7 10
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 56 48 55
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 41 582 31 545 24 713
Driftsresultat -80 298 -58 825 -45 125
Resultat før skatt 293 530 135 798 180 822
Ordinært resultat 293 530 135 798 180 822
Årsresultat 293 530 135 798 180 822
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 449 936 1 266 157 1 229 289
Sum omløpsmidler 524 469 534 124 296 858
Sum eiendeler 1 974 405 1 800 281 1 526 147
Sum egenkapital 625 837 616 915 850 206
Sum langsiktig gjeld 608 203 624 321 350 000
Sum kortsiktig gjeld 740 364 559 046 325 941

Magtech AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Magtech AS - 983109144
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Sjøfartsgata 7, 7714 Steinkjer
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2008 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 073 000
Personalkostnader
298 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 052 000
Egenkapital
3 934 000
Gjeld
2 304 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 4 6
Fordringsomsetningshastighet 1 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 41 45 19
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 073 4 194 5 353
Driftsresultat -443 -533 -1 504
Resultat før skatt 1 447 1 338 -636
Ordinært resultat 1 447 1 338 -636
Årsresultat 1 447 1 338 -636
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 052 518 0
Sum omløpsmidler 4 186 4 209 3 441
Sum eiendeler 6 238 4 727 3 441
Sum egenkapital 3 934 2 487 1 149
Sum langsiktig gjeld 0 680 800
Sum kortsiktig gjeld 2 304 1 560 1 492

Mellendorf Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mellendorf Invest AS - 989048090
Uoppgitt
C/o Jan Tennøe Grindbakken 58, 0764 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2008 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-96 000
Gjeld
96 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 -3
Resultat før skatt 0 0 -3
Ordinært resultat 0 0 -3
Årsresultat 0 0 -3
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0
Sum egenkapital -96 -96 -96
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 96 96 96

Jarl AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jarl AS - 941570321
Regnskap og bokføring
Åsenveien 6g, 1415 Oppegård
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2006 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 311 000
Egenkapital
1 146 000
Gjeld
168 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 10 8
Totalt 32 45 43
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 216 282 248
Ordinært resultat 216 282 248
Årsresultat 216 282 248
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 311 478 447
Sum omløpsmidler 4 481 403
Sum eiendeler 1 314 959 850
Sum egenkapital 1 146 930 648
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 168 29 202

Plasto AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Plasto AS - 946951501
Produksjon av plastprodukter ellers
, 6300 Åndalsnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2018 12,5 år
Styre­medlem 2000 2005 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
32
Styremedlemmer
0
Omsetning
62 267 000
Personalkostnader
19 561 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
19 846 000
Egenkapital
30 080 000
Gjeld
34 530 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 6
Kapitalomsetningshastighet 2 4 2
Fordringsomsetningshastighet 3 4 1
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 0 4 12
Kontantstrøm fra drift 10 14 18
Rentedekningsgrad 0 6 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 29 48 63
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 62 267 70 596 65 846
Driftsresultat -413 1 493 3 819
Resultat før skatt -211 1 351 3 036
Ordinært resultat -211 1 351 3 036
Årsresultat -211 1 351 3 036
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 19 846 21 271 23 779
Sum omløpsmidler 44 764 44 539 49 206
Sum eiendeler 64 610 65 810 72 984
Sum egenkapital 30 080 29 982 28 491
Sum langsiktig gjeld 20 998 24 149 29 622
Sum kortsiktig gjeld 13 532 11 679 14 872

Edisys AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Edisys AS - 935567181
Ikke tilgjengelig
Øvre Slottsgate 17, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2007 2,7 år

Sonitor Ips Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sonitor Ips Holding AS - 879496292
Programmeringstjenester
Drammensveien 288, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2010 6,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
53 290 000
Personalkostnader
29 212 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
53 513 000
Egenkapital
79 190 000
Gjeld
36 755 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 8 10
Totalt 7 13 13
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 53 290 49 126 51 193
Driftsresultat -68 059 -50 086 -41 989
Resultat før skatt -64 303 -53 751 -43 795
Ordinært resultat -64 303 -53 751 -43 795
Årsresultat -64 303 -53 751 -43 795
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 53 513 76 016 64 604
Sum omløpsmidler 62 434 104 090 110 577
Sum eiendeler 115 946 180 106 175 181
Sum egenkapital 79 190 145 345 142 190
Sum langsiktig gjeld 10 554 4 257 5 960
Sum kortsiktig gjeld 26 201 30 504 27 031

AS Dagblad - Trykk

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Dagblad - Trykk - 979491298
Trykking av aviser
Skoglistubben 21, 1470 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2012 10,4 år

Mobiliser AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mobiliser AS - 982210933
Ikke tilgjengelig
Th Owesensgate 35 C Co Q-free ASA, 7443 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1,2 år

Magcom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Magcom AS - 980736849
Ikke tilgjengelig
Oksenøyveien 10 C, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2006 5,7 år

Plasto A/S

Foretaksinfo
(Inaktiv) Plasto A/S - 946989649
Ikke tilgjengelig
, 6300 Åndalsnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Tp Automotive AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tp Automotive AS - 979122365
Ikke tilgjengelig
Porsgrunn Hydro Industripar, 3191 Horten
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Plasto Technology AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Plasto Technology AS - 979699662
Ikke tilgjengelig
Øran Øst, 6300 Åndalsnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Sentraldistribusjon ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sentraldistribusjon ANS - 953582449
Transportformidling ellers
Østre Aker vei 61, 0581 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2009 8,8 år