Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ann-C Gjerdseth Andersen

Rapportdato: 2020-02-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 928 236 og med ett samlet driftsresultat på 425 654. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 10.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Quantafuel AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 224 -203 390
4ada AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2019 - Aktiv 0 0
Glitre Energi AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 1 928 012 629 044

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
North Ocean Iii KS Styre­medlem 2017 - 2018
Technip Norge AS Adm. direktør 2017 - 2017
Technip Norge AS Styre­medlem 2017 - 2018
Fmc Kongsberg Subsea AS Adm. direktør 2017 - 2017
Veidekke ASA Styre­medlem 2012 - 2018
Energy Valley Styre­medlem 2011 - 2012

Quantafuel AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Quantafuel AS - 915119484
Engroshandel med kjemiske produkter
Vollsveien 13h, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
224 000
Personalkostnader
22 506 000
Lederlønn
1 200 000
Anleggsmidler
51 203 000
Egenkapital
-34 010 000
Gjeld
190 114 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 2
Totalt 4
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 224
Driftsresultat -203 390
Resultat før skatt -217 935
Ordinært resultat -217 935
Årsresultat -217 208
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 51 203
Sum omløpsmidler 104 902
Sum eiendeler 156 105
Sum egenkapital -34 010
Sum langsiktig gjeld 13 060
Sum kortsiktig gjeld 177 054

4ada AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 4ada AS - 923177345
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Grevlingveien 32, 3029 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2019 Aktiv < 1 år

Glitre Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Glitre Energi AS - 968278304
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Grønland 67, 3045 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
36
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 928 012 000
Personalkostnader
181 000 000
Lederlønn
2 567 000
Anleggsmidler
9 523 185 000
Egenkapital
3 834 916 000
Gjeld
6 604 452 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 69 71 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 928 012 1 675 904 1 536 145
Driftsresultat 629 044 564 092 482 809
Resultat før skatt 304 005 245 107 253 271
Ordinært resultat 304 005 245 107 253 271
Årsresultat 239 705 191 157 211 043
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 523 185 9 442 675 9 438 445
Sum omløpsmidler 916 183 1 182 357 864 769
Sum eiendeler 10 439 368 10 625 032 10 303 214
Sum egenkapital 3 834 916 3 918 169 3 956 538
Sum langsiktig gjeld 5 438 072 5 648 548 5 543 020
Sum kortsiktig gjeld 1 166 380 1 058 315 803 656

North Ocean Iii KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) North Ocean Iii KS - 989815911
Utenriks sjøfart med gods
Philip Pedersens vei 7, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 < 1 år

Technip Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Technip Norge AS - 963052944
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Philip Pedersens vei 7, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 2017 < 1 år
Styre­medlem 2017 2018 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
426
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 531 280 000
Personalkostnader
533 447 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
891 218 000
Egenkapital
308 301 000
Gjeld
1 994 161 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 10
Kapitalomsetningshastighet 6 4 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 16
Kontantstrøm fra drift 0 0 18
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 13 11 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 531 280 3 299 065 2 446 636
Driftsresultat -138 528 -201 153 292 877
Resultat før skatt -133 706 -157 706 180 470
Ordinært resultat -133 706 -157 706 180 470
Årsresultat -133 706 -157 706 180 470
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 891 218 974 100 995 540
Sum omløpsmidler 1 411 244 1 380 825 1 370 085
Sum eiendeler 2 302 462 2 354 925 2 365 625
Sum egenkapital 308 301 387 398 532 537
Sum langsiktig gjeld 320 000 370 000 555 690
Sum kortsiktig gjeld 1 674 161 1 597 527 1 277 398

Fmc Kongsberg Subsea AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fmc Kongsberg Subsea AS - 986051678
Bygging av oljeplattformer og moduler
Kirkegårdsveien 45, 3616 Kongsberg
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2547
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 221 463 000
Personalkostnader
2 525 802 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 911 327 000
Egenkapital
853 768 000
Gjeld
5 646 090 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 14
Kontantstrøm fra drift 0 0 10
Rentedekningsgrad 0 0 6
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 5 5 51
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 221 463 7 147 440 8 953 462
Driftsresultat -915 017 -1 187 408 763 177
Resultat før skatt -815 952 -1 069 984 461 592
Ordinært resultat -815 952 -1 069 984 461 592
Årsresultat -815 952 -1 069 984 461 592
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 911 327 1 813 254 2 322 800
Sum omløpsmidler 4 588 531 4 772 477 7 673 723
Sum eiendeler 6 499 859 6 585 731 9 996 523
Sum egenkapital 853 768 1 668 035 2 879 646
Sum langsiktig gjeld 142 369 265 713 821 580
Sum kortsiktig gjeld 5 503 721 4 651 983 6 295 296

Veidekke ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Veidekke ASA - 917103801
Oppføring av bygninger
Skabos vei 4, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2018 6,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
58
Styremedlemmer
0
Omsetning
35 667 000 000
Personalkostnader
7 035 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 238 000 000
Egenkapital
3 983 000 000
Gjeld
14 852 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 6
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 4 8 8
Kontantstrøm fra drift 5 7 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 37 44 46
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 35 667 000 30 281 000 28 613 000
Driftsresultat 417 000 918 000 863 000
Resultat før skatt 574 000 1 119 000 922 000
Ordinært resultat 574 000 1 119 000 922 000
Årsresultat 540 000 1 092 000 888 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 238 000 6 423 000 5 975 000
Sum omløpsmidler 11 597 000 14 020 000 11 470 000
Sum eiendeler 18 835 000 20 443 000 17 445 000
Sum egenkapital 3 983 000 3 848 000 3 465 000
Sum langsiktig gjeld 3 108 000 1 768 000 1 975 000
Sum kortsiktig gjeld 11 744 000 14 827 000 12 005 000

Energy Valley

Foretaksinfo
(Aktiv) Energy Valley - 996869253
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2012 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 256 000
Personalkostnader
5 668 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
26 000
Egenkapital
4 481 000
Gjeld
1 884 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 8
Resultatgrad 2 0 4
Kontantstrøm fra drift 1 0 5
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 36 14 46
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 15 256 10 608 9 220
Driftsresultat 120 -264 259
Resultat før skatt 108 -256 266
Ordinært resultat 108 -256 266
Årsresultat 108 -256 266
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 26 0 0
Sum omløpsmidler 6 339 5 977 5 538
Sum eiendeler 6 365 5 977 5 538
Sum egenkapital 4 481 4 372 4 628
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 884 1 605 910

Stiftelsen Næringslivets Idefond for Ntnu

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stiftelsen Næringslivets Idefond for Ntnu - 979910177
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Høgskoleringen 1, 7491 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2008 < 1 år

Lier Svømmeklubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Lier Svømmeklubb - 989833162
Idrettslag og -klubber
Jensvollveien 44, 3413 Lier
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 2,5 år

Sør-øst 110 Iks

Foretaksinfo
(Aktiv) Sør-øst 110 Iks - 987066857
Brannvern
Tollbodgaten 9, 3111 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2009 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
42
Styremedlemmer
0
Omsetning
43 093 000
Personalkostnader
23 989 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
977 000
Egenkapital
9 353 000
Gjeld
8 337 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 7 6
Kapitalomsetningshastighet 4 4 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 8
Resultatgrad 0 12 4
Kontantstrøm fra drift 0 10 5
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 17 60 52
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 43 093 37 230 35 104
Driftsresultat -2 876 1 945 789
Resultat før skatt -2 660 2 196 897
Ordinært resultat -2 660 2 196 897
Årsresultat -2 660 2 196 897
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 977 2 801 3 220
Sum omløpsmidler 16 712 20 863 8 115
Sum eiendeler 17 690 23 664 11 335
Sum egenkapital 9 353 9 585 7 389
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 337 14 079 3 946

Kongsberg Simrad AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kongsberg Simrad AS - 943073678
Ikke tilgjengelig
Kirkegårdsveien 45 Bygg 4, 3616 Kongsberg
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2001 < 1 år