Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Hilde Aspevik

Rapportdato: 2021-10-17

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Butikken Café AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2019 - Aktiv 0 0
Aurora Gave Interiør Hilde A Liljebakk Innehaver 2004 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Aurora Gave Interiør Hilde A Liljebakk Styrets leder 2000** - 2004
Aurora Gave Interiør Hilde A Liljebakk Adm. direktør 2000** - 2004

Butikken Café AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Butikken Café AS - 923584285
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Lodve Langes gate 8, 8514 Narvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 2 år
Adm. direktør 2019 Aktiv 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
0
Driftscore
2020
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2020
Driftsinntekter 0
Driftsresultat 0
Resultat før skatt 0
Ordinært resultat 0
Årsresultat 0
Balanseregnskap
2020
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum egenkapital 0
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0

Aurora Gave Interiør Hilde A Liljebakk

Foretaksinfo
(Aktiv) Aurora Gave Interiør Hilde A Liljebakk - 958482779
Uoppgitt
Dronningens gate 59b, 8514 Narvik
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2004 Aktiv 17,7 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år