Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kai Egil Larsen

Rapportdato: 2021-06-12

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 8 196 og med ett samlet driftsresultat på -622. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 7 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 9 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 30.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Panacea Group Nordic AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2020 - Aktiv 0 0
Vp Bolig AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 213 190
Sandbu AS Styrets leder 2020 - Aktiv 753 -737
Fire Invest AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Pegasus Invest i AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 0 -559
- Adm. direktør 2013 - Aktiv 0 -559

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Panacea Group Nordic AS Styrets leder 2020 - 2020
Pegasus Invest i AS Styrets leder 2013 - 2018
3p Biotech Norway AS Styrets leder 2015 - 2018
Investgruppen AS Adm. direktør 2016 - 2020
Investgruppen AS Styrets leder 2013 - 2020
Kl Eiendom AS Styrets leder 2006 - 2016

Panacea Group Nordic AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Panacea Group Nordic AS - 924596422
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
C/o Forretningspartner Drammen AS Havnegata 111, 3040 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,1 år
Adm. direktør 2020 Aktiv 1,3 år
Styrets leder 2020 2020 < 1 år

Vp Bolig AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vp Bolig AS - 920860850
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Forretningspartner Drammen AS Havnegata 111, 3040 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
213 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
101 000
Gjeld
225 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 79 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 213 0 0
Driftsresultat 190 -28 -22
Resultat før skatt 127 -28 -22
Ordinært resultat 127 -28 -22
Årsresultat 127 -28 -22
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 326 1 2
Sum eiendeler 326 1 2
Sum egenkapital 101 -25 2
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 225 26 0

Sandbu AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sandbu AS - 965800778
Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted
Storevarveien 390, 3160 Stokke
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
753 000
Personalkostnader
396 000
Lederlønn
276 000
Anleggsmidler
7 000
Egenkapital
-969 000
Gjeld
1 711 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 6 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 9 11 9
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 753 1 463 1 765
Driftsresultat -737 -830 -934
Resultat før skatt -798 -846 -937
Ordinært resultat -798 -846 -937
Årsresultat -798 -846 -937
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 24 40
Sum omløpsmidler 734 605 1 231
Sum eiendeler 741 629 1 272
Sum egenkapital -969 -172 675
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 711 801 597

Fire Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fire Invest AS - 923815457
Uoppgitt
C/o Forretningspartner Drammen AS Havnegata 111, 3040 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 000
Egenkapital
19 000
Gjeld
3 021 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 10
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 0
Driftsresultat 0
Resultat før skatt -5
Ordinært resultat -5
Årsresultat -5
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 1
Sum omløpsmidler 3 039
Sum eiendeler 3 040
Sum egenkapital 19
Sum langsiktig gjeld 3 000
Sum kortsiktig gjeld 21

Pegasus Invest i AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pegasus Invest i AS - 912597393
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Storevarveien 390, 3160 Stokke
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,8 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 7,7 år
Styrets leder 2013 2018 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 726 000
Egenkapital
-1 284 000
Gjeld
9 146 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 10 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 13
Driftsresultat -559 -31 0
Resultat før skatt -800 -254 -63
Ordinært resultat -800 -254 -63
Årsresultat -800 -254 -63
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 726 6 668 5 146
Sum omløpsmidler 137 2 6
Sum eiendeler 7 863 6 670 5 152
Sum egenkapital -1 284 -484 -230
Sum langsiktig gjeld 9 106 7 015 5 339
Sum kortsiktig gjeld 40 139 42

3p Biotech Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3p Biotech Norway AS - 992709014
Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers
C/o Viking Technology AS Kiland, 3350 Prestfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3,4 år
Styrets leder 2015 2018 2,2 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 8,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
96 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 215 000
Egenkapital
397 000
Gjeld
2 286 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 18 20 0
Rentedekningsgrad 4 10 0
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 50 56 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 96 81 0
Driftsresultat 34 18 -87
Resultat før skatt 4 11 -94
Ordinært resultat 4 11 -94
Årsresultat 4 11 -94
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 215 1 931 1 240
Sum omløpsmidler 468 398 394
Sum eiendeler 2 682 2 329 1 634
Sum egenkapital 397 393 382
Sum langsiktig gjeld 1 801 1 389 738
Sum kortsiktig gjeld 485 547 513

3p Biotech Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3p Biotech Holding AS - 917359725
Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers
C/o Viking Technology AS Killand, 3358 Nedre Eggedal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 893 000
Egenkapital
21 000
Gjeld
2 897 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -15 -16 -32
Resultat før skatt -15 -16 -32
Ordinært resultat -15 -16 -32
Årsresultat -15 -16 -32
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 893 2 418 2 364
Sum omløpsmidler 25 25 28
Sum eiendeler 2 918 2 443 2 392
Sum egenkapital 21 36 52
Sum langsiktig gjeld 2 895 2 405 2 337
Sum kortsiktig gjeld 2 1 2

Kl Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kl Eiendom AS - 989222325
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Rokkeveien 41, 1743 Klavestadhaugen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 5,1 år
Kontakt­person 2009 Aktiv 12,3 år
Styrets leder 2006 2016 10,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
172 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 086 000
Egenkapital
23 000
Gjeld
8 940 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 60 29 28
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 172 231 197
Driftsresultat 80 151 59
Resultat før skatt 76 -48 -155
Ordinært resultat 76 -48 -155
Årsresultat 76 -48 -155
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 8 086 8 086 8 086
Sum omløpsmidler 878 53 45
Sum eiendeler 8 963 8 138 8 131
Sum egenkapital 23 -702 -654
Sum langsiktig gjeld 8 911 8 661 8 437
Sum kortsiktig gjeld 29 179 347

Pegasus Invest Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Pegasus Invest Limited - 995358492
Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers
Storevarveien 390, 3160 Stokke
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 11,2 år
Adm. direktør 2010 Aktiv 11,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 500 000
Egenkapital
-227 000
Gjeld
1 785 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 2 0 2
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -29 0 0
Resultat før skatt -29 0 0
Ordinært resultat -29 0 0
Årsresultat -29 0 0
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 500 1 500 0
Sum omløpsmidler 58 0 1 500
Sum eiendeler 1 558 1 500 1 500
Sum egenkapital -227 -198 -198
Sum langsiktig gjeld 1 716 1 698 0
Sum kortsiktig gjeld 69 0 1 698

Flowtech AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Flowtech AS - 991638725
Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers
Storevarveien 390, 3160 Stokke
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2011 1,4 år
Styre­medlem 2008 Aktiv 13,1 år
Adm. direktør 2008 2014 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 962 000
Personalkostnader
1 230 000
Lederlønn
408 000
Anleggsmidler
2 693 000
Egenkapital
413 000
Gjeld
5 653 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 3
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 12 8 4
Kontantstrøm fra drift 5 1 5
Rentedekningsgrad 4 4 4
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 38 32 30
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 6 962 6 915 6 170
Driftsresultat 414 301 150
Resultat før skatt 96 43 200
Ordinært resultat 96 43 200
Årsresultat 96 43 200
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 693 749 200
Sum omløpsmidler 3 375 4 208 4 472
Sum eiendeler 6 067 4 958 4 673
Sum egenkapital 413 317 690
Sum langsiktig gjeld 3 049 2 331 1 313
Sum kortsiktig gjeld 2 604 2 309 2 670

Kl Eiendom Kai Egil Larsen

Foretaksinfo
(Aktiv) Kl Eiendom Kai Egil Larsen - 986123202
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Ringeriksveien 41, 3303 Hokksund
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2004 Aktiv 17,4 år
Styrets leder 2003 2004 < 1 år
Adm. direktør 2003 2019 15,6 år

Investgruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Investgruppen AS - 912218600
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Storevarveien 390, 3160 Stokke
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 2020 3,5 år
Styrets leder 2013 2020 6,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
420 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 136 000
Egenkapital
1 948 000
Gjeld
190 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 4 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 72 48 60
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 420 44 8
Driftsresultat 409 11 8
Resultat før skatt 265 7 23
Ordinært resultat 265 7 23
Årsresultat 265 7 23
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 136 4 563 1 549
Sum omløpsmidler 1 0 8
Sum eiendeler 2 137 4 563 1 557
Sum egenkapital 1 948 1 683 1 196
Sum langsiktig gjeld 169 2 867 349
Sum kortsiktig gjeld 21 13 12

Eidsbugarden Utvikling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eidsbugarden Utvikling AS - 988708054
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bogstadveien 6, 0355 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2010 2010 < 1 år
Styrets leder 2005 2015 9,3 år

Sameiet Hovda Hotell og Fjell- Leiligheter

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Hovda Hotell og Fjell- Leiligheter - 993185655
Ikke tilgjengelig
C/o Enqvist Eiendomsdrift AS Konghellegata 3, 0569 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2010 1,6 år

Pegasus Eiendom Limited

Foretaksinfo
(Inaktiv) Pegasus Eiendom Limited - 991528164
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Knutstadkrysset Hengsrudveien 847, 3176 Undrumsdal
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2007 2015 7,5 år

Bonusbygg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bonusbygg AS - 989579207
Oppføring av bygninger
Ringeriksveien 41, 3300 Hokksund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2007 < 1 år
Adm. direktør 2006 2007 1 år

Rondablikk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rondablikk AS - 989222392
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Eidsbugarden, 2985 Tyinkrysset
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2015 9 år
Adm. direktør 2006 2010 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 315 000
Egenkapital
-10 620 000
Gjeld
19 564 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 8
Totalt 0 0 8
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 25 105 0
Driftsresultat -913 -1 065 -3 573
Resultat før skatt -1 210 -1 143 -4 211
Ordinært resultat -1 210 -1 143 -4 211
Årsresultat -1 210 -1 143 -4 211
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 8 315 9 111 9 906
Sum omløpsmidler 629 647 1 540
Sum eiendeler 8 944 9 758 11 446
Sum egenkapital -10 620 -7 611 -6 468
Sum langsiktig gjeld 11 750 11 750 17 090
Sum kortsiktig gjeld 7 814 5 618 825

Kamo Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kamo Holding AS - 988707929
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Skolmar 15, 3232 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2014 8,3 år

Siro Eiendom 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siro Eiendom 1 AS - 988689211
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Forum Regnskap AS Conrad Hemsens vei 8g, 0287 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2009 4 år
Adm. direktør 2005 2009 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 855 000
Egenkapital
885 000
Gjeld
982 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -4 -4 -14
Resultat før skatt -26 -22 -73
Ordinært resultat -26 -22 -73
Årsresultat -26 -22 -73
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 855 1 855 1 855
Sum omløpsmidler 12 4 6
Sum eiendeler 1 868 1 860 1 862
Sum egenkapital 885 823 720
Sum langsiktig gjeld 790 849 966
Sum kortsiktig gjeld 192 188 176

Oceanmarin AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Oceanmarin AS - 987761520
Engroshandel med skipsutstyr og fiskeredskap
Leif Weldings vei 16, 3208 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2005 < 1 år

Km Eiendoms Utvikling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Km Eiendoms Utvikling AS - 983032052
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Skolmar 15, 3232 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2009 5 år
Vara­medlem 2000 2004 3,7 år

Propansenteret AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Propansenteret AS - 986273077
Ikke tilgjengelig
Smalvollveiven 62, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2006 2,4 år

Bolig- og Fritidseiendommer AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bolig- og Fritidseiendommer AS - 960597125
Ikke tilgjengelig
Stasjonsgata, 3300 Hokksund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2006 2,5 år
Vara­medlem 2000 2003 2,7 år

Bolig- og Hyttebygg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bolig- og Hyttebygg AS - 980402371
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Rådhusgata 1, 3016 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2009 5,9 år
Styrets leder 2000 2003 2,7 år
Adm. direktør 2000 2009 8,3 år