Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Øyvind Bakkeby Moe

Rapportdato: 2020-07-05

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 13 228 og med ett samlet driftsresultat på 253. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 11 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Tromsø Sentrum AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 3 552 -253
Bakkeby Moe Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Arctic Chamber Music Festival AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 38 37
Arctic Vibe AS Styrets leder 2016 - Aktiv 1 397 28
Amtmandens AS Styrets leder 2017 - Aktiv 3 305 -1 229

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Tromsø Sentrum AS Vara­medlem 2017 - 2019
Bakkeby Moe Styrets leder 2000** - 2019
Arctic Vibe AS Styre­medlem 2018 - 2019
Arctic Vibe AS Adm. direktør 2016 - 2019
Kveldrovegen Vel Nestleder styre 2015 - 2017
Odinor AS Styre­medlem 2014 - 2015

Tromsø Sentrum AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tromsø Sentrum AS - 919172150
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Stortorget 1a, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,1 år
Vara­medlem 2017 2019 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 552 000
Personalkostnader
1 412 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
715 000
Egenkapital
1 661 000
Gjeld
516 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 18 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 15 88 88
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 552 4 387 2 201
Driftsresultat -253 844 1 011
Resultat før skatt -250 848 771
Ordinært resultat -250 848 771
Årsresultat -250 848 771
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 715 744 729
Sum omløpsmidler 1 463 2 369 2 120
Sum eiendeler 2 178 3 113 2 849
Sum egenkapital 1 661 1 912 1 064
Sum langsiktig gjeld 0 0 49
Sum kortsiktig gjeld 516 1 201 1 736

Bakkeby Moe

Foretaksinfo
(Aktiv) Bakkeby Moe - 981632702
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Storgata 84, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 1,2 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Arctic Chamber Music Festival AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arctic Chamber Music Festival AS - 921374526
Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
0201 vei 505 15, 9170 Longyearbyen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
38 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
93 000
Gjeld
6 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 10 0
Totalt 85 65
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 38 50
Driftsresultat 37 42
Resultat før skatt 21 42
Ordinært resultat 21 42
Årsresultat 21 42
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 99 72
Sum eiendeler 99 72
Sum egenkapital 93 72
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 0

Arctic Vibe AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arctic Vibe AS - 917195137
Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
Kveldrovegen 36, 9007 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2019 1,2 år
Styrets leder 2016 Aktiv 4,1 år
Adm. direktør 2016 2019 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 397 000
Personalkostnader
679 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-22 000
Gjeld
159 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 15 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 0
Resultatgrad 4 14 0
Kontantstrøm fra drift 3 14 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 53 80 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 397 1 723 1 616
Driftsresultat 28 152 -156
Resultat før skatt 27 151 -156
Ordinært resultat 27 151 -156
Årsresultat 27 151 -156
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 137 163 190
Sum eiendeler 137 163 190
Sum egenkapital -22 -50 -201
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 159 213 391

Amtmandens AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Amtmandens AS - 919915676
Drift av restauranter og kafeer
1. Etasje Grønnegata 83, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 305 000
Personalkostnader
1 704 000
Lederlønn
315 000
Anleggsmidler
990 000
Egenkapital
-1 227 000
Gjeld
2 721 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 10
Totalt 13 10
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 3 305 0
Driftsresultat -1 229 -34
Resultat før skatt -1 313 -24
Ordinært resultat -1 313 -24
Årsresultat -1 313 -24
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 990 161
Sum omløpsmidler 505 1 522
Sum eiendeler 1 495 1 683
Sum egenkapital -1 227 86
Sum langsiktig gjeld 1 719 1 501
Sum kortsiktig gjeld 1 002 96

Kveldrovegen Vel

Foretaksinfo
(Aktiv) Kveldrovegen Vel - 981231406
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Vognmann Olsens veg 9b, 9007 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,2 år
Nestleder styre 2015 2017 2 år

Næringslivets Hus Tromsø AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Næringslivets Hus Tromsø AS - 997365208
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Grønnegata 83, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,7 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 697 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 246 000
Egenkapital
417 000
Gjeld
14 434 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 6
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 73 71 66
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 697 2 412 1 895
Driftsresultat 1 615 1 232 728
Resultat før skatt 946 634 200
Ordinært resultat 946 634 200
Årsresultat 946 634 200
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 11 246 9 970 9 921
Sum omløpsmidler 3 606 3 634 2 716
Sum eiendeler 14 851 13 605 12 637
Sum egenkapital 417 471 436
Sum langsiktig gjeld 12 233 12 063 11 892
Sum kortsiktig gjeld 2 201 1 071 308

Moe Gården AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Moe Gården AS - 912353125
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hansmarkvegen 19, 9013 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 Aktiv 4,1 år
Styre­medlem 2004 Aktiv 15,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 963 000
Personalkostnader
1 152 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 239 000
Egenkapital
473 000
Gjeld
11 343 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 12 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 4 4 4
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 54 60 64
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 963 1 904 1 866
Driftsresultat 116 402 493
Resultat før skatt 71 13 84
Ordinært resultat 71 13 84
Årsresultat 71 13 84
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 11 239 11 420 11 130
Sum omløpsmidler 577 693 856
Sum eiendeler 11 816 12 112 11 986
Sum egenkapital 473 402 388
Sum langsiktig gjeld 11 005 11 443 11 448
Sum kortsiktig gjeld 338 267 149

Odinor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Odinor AS - 959334900
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Sjøgata 6, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 5,4 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 5,4 år
Styre­medlem 2014 2015 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 069 000
Egenkapital
42 000
Gjeld
2 044 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 12 20
Kontantstrøm fra drift 0 7 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 33 54
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 85 41
Driftsresultat -16 6 15
Resultat før skatt -16 5 15
Ordinært resultat -16 5 15
Årsresultat -16 5 15
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 069 2 069 2 069
Sum omløpsmidler 17 17 3
Sum eiendeler 2 086 2 086 2 072
Sum egenkapital 42 58 53
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 044 2 028 2 020

Muapps AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Muapps AS - 998420660
Teknisk prøving og analyse
Prestenggata 16, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 5,7 år
Styrets leder 2012 2014 2,4 år
Adm. direktør 2012 2013 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
276 000
Personalkostnader
220 000
Lederlønn
185 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-20 000
Gjeld
438 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 7 14 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 276 312 1 227
Driftsresultat -45 -860 -355
Resultat før skatt -63 -869 -672
Ordinært resultat -63 -869 -672
Årsresultat -63 -869 -672
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 10 26
Sum omløpsmidler 418 364 1 106
Sum eiendeler 418 374 1 133
Sum egenkapital -20 43 912
Sum langsiktig gjeld 438 250 0
Sum kortsiktig gjeld 0 81 221

Kunst Er Liv/art IS Life

Foretaksinfo
(Aktiv) Kunst Er Liv/art IS Life - 914202027
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2019 4,7 år

Northernshots Tours AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Northernshots Tours AS - 911841037
Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
Kaigata 2a, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
19
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 059 000
Personalkostnader
4 065 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 080 000
Egenkapital
639 000
Gjeld
2 395 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 13 15
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 8
Resultatgrad 0 14 18
Kontantstrøm fra drift 3 10 18
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 21 70 83
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 9 059 9 604 7 191
Driftsresultat -9 819 973
Resultat før skatt -19 628 740
Ordinært resultat -19 628 740
Årsresultat -19 628 740
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 080 768 103
Sum omløpsmidler 1 955 2 725 2 504
Sum eiendeler 3 034 3 493 2 607
Sum egenkapital 639 658 31
Sum langsiktig gjeld 331 2 0
Sum kortsiktig gjeld 2 064 2 832 2 577

Kulturoperatørene AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kulturoperatørene AS - 890959482
Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
Vågsallmenningen 6, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2014 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 221 000
Personalkostnader
2 082 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
575 000
Egenkapital
1 040 000
Gjeld
2 431 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 12 3
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 2
Resultatgrad 2 8 2
Kontantstrøm fra drift 1 5 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 38 61 41
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 20 221 21 401 13 611
Driftsresultat 51 780 60
Resultat før skatt 64 566 28
Ordinært resultat 64 566 28
Årsresultat 64 566 28
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 575 55 55
Sum omløpsmidler 2 896 4 910 1 836
Sum eiendeler 3 471 4 965 1 891
Sum egenkapital 1 040 1 076 811
Sum langsiktig gjeld 274 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 157 3 889 1 080

Tromsø Storband

Foretaksinfo
(Aktiv) Tromsø Storband - 990692076
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Solstrandvegen 143, 9020 Tromsdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2019 12,1 år
Adm. direktør 2007 2019 12,1 år