Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Else Margrete Kvaal Forbregd

Rapportdato: 2022-08-14

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 3 385 og med ett samlet driftsresultat på 2 122. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Møllegata 21-23 Borettslag Styre­medlem 2020 - Aktiv 1 881 1 095
3 F Management AS Styre­medlem 2000** - Aktiv 1 504 1 027
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 1 504 1 027

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Verdal Historielag Styre­medlem 2016 - 2019

Møllegata 21-23 Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Møllegata 21-23 Borettslag - 923100989
Borettslag
Vektargata 3a, 7650 Verdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 881 000
Personalkostnader
40 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
64 508 000
Egenkapital
824 000
Gjeld
64 552 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 7 20 20
Rentedekningsgrad 4 4 6
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 47 60 60
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 881 2 060 808
Driftsresultat 1 095 1 508 628
Resultat før skatt 93 362 269
Ordinært resultat 93 362 269
Årsresultat 93 362 269
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 64 508 64 508 64 508
Sum omløpsmidler 870 775 475
Sum eiendeler 65 377 65 283 64 983
Sum egenkapital 824 731 369
Sum langsiktig gjeld 64 400 64 400 64 400
Sum kortsiktig gjeld 152 151 214

3 F Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3 F Management AS - 932224720
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Landstadhaugen, 7650 Verdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 21,6 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 21,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 504 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
106 000
Egenkapital
6 753 000
Gjeld
4 521 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 2 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 0 10
Totalt 73 14 10
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 504 0 0
Driftsresultat 1 027 -736 -98
Resultat før skatt 1 026 30 -61
Ordinært resultat 1 026 30 -61
Årsresultat 799 30 -61
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 106 9 325 3 452
Sum omløpsmidler 11 168 1 721 2 587
Sum eiendeler 11 274 11 046 6 038
Sum egenkapital 6 753 5 954 5 924
Sum langsiktig gjeld 332 105 105
Sum kortsiktig gjeld 4 189 4 987 9

Verdal Historielag

Foretaksinfo
(Aktiv) Verdal Historielag - 888878092
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
, 7650 Verdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2019 3,4 år