Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Tormod Alm

Rapportdato: 2022-08-10

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 7 368 og med ett samlet driftsresultat på 875. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
ANS Alm1 Kontakt­person 2015 - Aktiv 0 0
- Styrets leder 2000** - Aktiv 0 0
Ski-peer AS Styrets leder 2006 - Aktiv 7 368 875
- Adm. direktør 2006 - Aktiv 7 368 875
Ski-peer Tormod Alm Innehaver 2004 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Sportmarket Nordic AS Styre­medlem 2011 - 2019
Ski-peer Tormod Alm Styrets leder 2002 - 2004
Ski-peer Tormod Alm Adm. direktør 2002 - 2004
Radio Pluss AS Styre­medlem 2002 - 2003
Radio Pluss AS Nestleder styre 2000** - 2002
Ski Peer AS Styrets leder 2000** - 2002
Ski Peer AS Styrets leder 2000** - 2002

ANS Alm1

Foretaksinfo
(Aktiv) ANS Alm1 - 958378084
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Tormod Alm Nerkilevegen 20, 2849 Kapp
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2015 Aktiv 7,1 år
Styrets leder 2000 Aktiv 21,6 år

Ski-peer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ski-peer AS - 990006679
Uspesifisert engroshandel
Nerkihle, 2849 Kapp
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 16 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 16 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 368 000
Personalkostnader
1 392 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 284 000
Egenkapital
5 977 000
Gjeld
1 239 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 12 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 4 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 16 18 12
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 84 84 73
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 7 368 7 756 7 627
Driftsresultat 875 1 040 525
Resultat før skatt 883 900 658
Ordinært resultat 883 900 658
Årsresultat 883 900 658
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 284 1 458 1 807
Sum omløpsmidler 5 932 5 948 5 346
Sum eiendeler 7 217 7 405 7 153
Sum egenkapital 5 977 5 725 5 775
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 239 1 680 1 377

Ski-peer Tormod Alm

Foretaksinfo
(Aktiv) Ski-peer Tormod Alm - 984083610
Engroshandel med fritidsbåter og utstyr
Rognstigen 4, 2849 Kapp
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2004 Aktiv 18,5 år
Styrets leder 2002 2004 2,1 år
Adm. direktør 2002 2004 2,1 år

Sportmarket Nordic AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sportmarket Nordic AS - 997347056
Engroshandel med sportsutstyr
Undelstadlia 27, 1387 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2019 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 625 000
Personalkostnader
809 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
74 000
Gjeld
148 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 15 7
Kapitalomsetningshastighet 6 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 4
Resultatgrad 0 16 8
Kontantstrøm fra drift 0 14 3
Rentedekningsgrad 0 10 6
Likviditetsgrad II 6 8 2
Totalt 17 85 42
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 2 625 8 889 5 948
Driftsresultat -649 893 277
Resultat før skatt -905 745 128
Ordinært resultat -905 745 128
Årsresultat -905 745 128
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 168
Sum omløpsmidler 222 2 684 2 010
Sum eiendeler 222 2 684 2 178
Sum egenkapital 74 979 233
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 148 1 705 1 945

Radio Pluss AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Radio Pluss AS - 977054419
Radiokringkasting
Sommerrovegen 1, 2816 Gjøvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2003 1 år
Nestleder styre 2000 2002 1,7 år

Ski Peer AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ski Peer AS - 943365946
Ikke tilgjengelig
Sørgrensen 13, 2816 Gjøvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1,4 år
Adm. direktør 2000 2002 1,4 år