Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Aud Ingvild Storås

Rapportdato: 2020-08-09

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 15 661 344 og med ett samlet driftsresultat på 493 258. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 8 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 8 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 13.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (eba) Styre­medlem 2020 - Aktiv 247 527 4 010
Poweron AS Styrets leder 2020 - Aktiv 46 750 10 768
Risa AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 1 839 983 28 623
Rental.one AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 269 918 13 624
Risa Gruppen AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 1 924 653 30 553

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Poweron AS Styre­medlem 2019 - 2020
Njd Railvac AS Styrets leder 2019 - 2020
Norsk Jernbanedrift AS Adm. direktør 2019 - 2020
Norsk Jernbanedrift AS Styrets leder 2019 - 2020
Njd Maskin AS Styrets leder 2019 - 2020
Njd Totalprosjekt AS Styrets leder 2019 - 2020

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (eba)

Foretaksinfo
(Aktiv) Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (eba) - 971031735
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Middelthuns gate 27, 0368 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
247 527 000
Personalkostnader
93 710 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 265 000
Egenkapital
147 124 000
Gjeld
112 313 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 5 3 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 40 36 36
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 247 527 196 164 150 997
Driftsresultat 4 010 3 212 2 417
Resultat før skatt 6 645 2 876 3 127
Ordinært resultat 6 645 2 876 3 127
Årsresultat 6 224 2 682 2 296
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 11 265 11 330 12 012
Sum omløpsmidler 248 172 221 924 210 413
Sum eiendeler 259 437 233 254 222 425
Sum egenkapital 147 124 139 613 136 743
Sum langsiktig gjeld 12 059 9 489 9 709
Sum kortsiktig gjeld 100 254 84 152 75 974

Poweron AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Poweron AS - 815774302
Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers
Betongveien 12, 3302 Hokksund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2019 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
46 750 000
Personalkostnader
4 368 000
Lederlønn
1 285 000
Anleggsmidler
10 634 000
Egenkapital
18 949 000
Gjeld
24 467 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 15 15
Kapitalomsetningshastighet 4 6 8
Fordringsomsetningshastighet 1 1 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 6
Totalt 82 86 94
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 46 750 39 494 37 889
Driftsresultat 10 768 18 931 15 136
Resultat før skatt 9 189 14 573 11 745
Ordinært resultat 9 189 14 573 11 745
Årsresultat 9 189 14 573 11 745
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 10 634 5 551 825
Sum omløpsmidler 32 782 32 163 9 643
Sum eiendeler 43 417 37 714 10 467
Sum egenkapital 18 949 9 761 3 888
Sum langsiktig gjeld 3 849 2 967 1 808
Sum kortsiktig gjeld 20 618 24 987 4 771

Risa AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Risa AS - 980404129
Bygging av veier og motorveier
Bjorlandsringen 99, 4365 Nærbø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
487
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 839 983 000
Personalkostnader
413 336 000
Lederlønn
2 827 000
Anleggsmidler
13 588 000
Egenkapital
199 993 000
Gjeld
705 322 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 3
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 1 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 2
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 3 3 1
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 37 43 33
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 839 983 1 676 385 1 294 274
Driftsresultat 28 623 40 245 14 119
Resultat før skatt 29 727 30 820 9 669
Ordinært resultat 29 727 30 820 9 669
Årsresultat 29 727 30 820 9 669
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 588 12 627 11 526
Sum omløpsmidler 891 727 682 938 589 984
Sum eiendeler 905 315 695 565 601 510
Sum egenkapital 199 993 170 266 121 507
Sum langsiktig gjeld 67 597 62 425 46 606
Sum kortsiktig gjeld 637 725 462 874 433 397

Rental.one AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rental.one AS - 916253117
Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr
Bjorlandsringen 99, 4365 Nærbø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
43
Styremedlemmer
0
Omsetning
269 918 000
Personalkostnader
33 296 000
Lederlønn
1 303 000
Anleggsmidler
182 770 000
Egenkapital
85 467 000
Gjeld
208 861 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 12 12 4
Kontantstrøm fra drift 20 18 18
Rentedekningsgrad 8 10 6
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 64 64 52
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 269 918 218 963 188 515
Driftsresultat 13 624 14 213 5 465
Resultat før skatt 7 140 8 917 2 292
Ordinært resultat 7 140 8 917 2 292
Årsresultat 7 140 8 917 2 292
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 182 770 117 926 86 024
Sum omløpsmidler 111 558 97 364 49 379
Sum eiendeler 294 328 215 290 135 403
Sum egenkapital 85 467 43 827 48 271
Sum langsiktig gjeld 135 846 78 248 44 211
Sum kortsiktig gjeld 73 015 93 215 42 921

Risa Gruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Risa Gruppen AS - 919656301
Bygging av veier og motorveier
Bjorlandsringen 99, 4365 Nærbø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 924 653 000
Personalkostnader
494 216 000
Lederlønn
2 000
Anleggsmidler
206 147 000
Egenkapital
189 037 000
Gjeld
827 606 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 3 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8
Fordringsomsetningshastighet 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6
Resultatgrad 4 8
Kontantstrøm fra drift 5 7
Rentedekningsgrad 8 10
Likviditetsgrad II 6 6
Totalt 39 54
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 1 924 653 1 744 494
Driftsresultat 30 553 61 822
Resultat før skatt 23 472 40 863
Ordinært resultat 23 472 40 863
Årsresultat 22 694 40 110
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 206 147 136 198
Sum omløpsmidler 810 496 629 376
Sum eiendeler 1 016 643 765 574
Sum egenkapital 189 037 174 858
Sum langsiktig gjeld 191 749 130 927
Sum kortsiktig gjeld 635 857 459 789

Moelven Industrier ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Moelven Industrier ASA - 914348803
Saging, høvling og impregnering av tre
Industrivegen 2, 2390 Moelv
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,1 år
Vara­medlem 2015 2017 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
64
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 297 000 000
Personalkostnader
2 186 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 314 000 000
Egenkapital
2 368 000 000
Gjeld
3 150 000 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 10 7
Kapitalomsetningshastighet 6 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 6
Resultatgrad 8 12 8
Kontantstrøm fra drift 7 10 7
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 47 64 52
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 10 297 000 11 021 000 10 768 000
Driftsresultat 335 000 586 000 420 000
Resultat før skatt 188 000 451 000 293 000
Ordinært resultat 188 000 451 000 293 000
Årsresultat 188 000 451 000 293 000
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 314 000 1 965 000 1 848 000
Sum omløpsmidler 3 204 000 3 337 000 3 197 000
Sum eiendeler 5 518 000 5 302 000 5 045 000
Sum egenkapital 2 368 000 2 435 000 2 093 000
Sum langsiktig gjeld 1 393 000 974 000 1 032 000
Sum kortsiktig gjeld 1 757 000 1 893 000 1 920 000

Jernbanevirksomhetenes Sikkerhetsforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Jernbanevirksomhetenes Sikkerhetsforening - 818315392
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Sørkedalsveien 6, 0369 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,6 år

Railcom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Railcom AS - 917796246
Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner
Skedsmogata 1, 2000 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
77
Styremedlemmer
0
Omsetning
192 362 000
Personalkostnader
64 121 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
25 875 000
Egenkapital
54 033 000
Gjeld
64 575 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 10 12
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 14 12 16
Kontantstrøm fra drift 18 7 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 76 61 80
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 192 362 210 329 169 876
Driftsresultat 16 505 15 936 18 536
Resultat før skatt 12 799 11 992 13 965
Ordinært resultat 12 799 11 992 13 965
Årsresultat 12 799 11 992 13 965
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 25 875 24 707 23 643
Sum omløpsmidler 92 733 91 054 86 403
Sum eiendeler 118 608 115 761 110 047
Sum egenkapital 54 033 41 234 37 242
Sum langsiktig gjeld 20 372 16 430 15 457
Sum kortsiktig gjeld 44 203 58 097 57 348

Baneservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Baneservice AS - 986392912
Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner
3 Etg Vollsveien 9 - 11, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2012 Aktiv 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
563
Styremedlemmer
0
Omsetning
843 151 000
Personalkostnader
346 466 000
Lederlønn
2 982 000
Anleggsmidler
193 990 000
Egenkapital
265 681 000
Gjeld
346 537 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 12
Kapitalomsetningshastighet 4 4 6
Fordringsomsetningshastighet 3 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 12 12 16
Kontantstrøm fra drift 14 14 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 66 63 76
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 843 151 742 530 827 902
Driftsresultat 54 175 45 387 87 105
Resultat før skatt 37 943 31 734 67 070
Ordinært resultat 37 943 31 734 67 070
Årsresultat 32 786 25 729 68 058
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 193 990 209 713 148 125
Sum omløpsmidler 418 228 371 640 370 649
Sum eiendeler 612 218 581 353 518 774
Sum egenkapital 265 681 247 323 233 722
Sum langsiktig gjeld 151 035 140 819 48 778
Sum kortsiktig gjeld 195 502 193 211 236 274

Njd Railvac AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Njd Railvac AS - 947338145
Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner
Bølevegen 202, 3713 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2020 < 1 år

Norsk Jernbanedrift AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norsk Jernbanedrift AS - 988166006
Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner
Hydrovegen 6, 3933 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 2020 < 1 år
Styrets leder 2019 2020 < 1 år

Njd Maskin AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Njd Maskin AS - 998121140
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
Hydrovegen 6, 3933 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2020 < 1 år

Njd Totalprosjekt AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Njd Totalprosjekt AS - 994860372
Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner
Hydrovegen 6, 3933 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2020 < 1 år

Norsk Jernbanedrift Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norsk Jernbanedrift Holding AS - 996488055
Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner
Hydrovegen 6, 3933 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2020 < 1 år

Risa Drift AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Risa Drift AS - 990706751
Produksjon av ferdigblandet betong
Bjorlandsringen 99, 4365 Nærbø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2018 < 1 år

Insenti AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Insenti AS - 996043851
Oppføring av bygninger
Akersgata 45, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
54
Styremedlemmer
0
Omsetning
579 138 000
Personalkostnader
72 055 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
944 000
Egenkapital
21 459 000
Gjeld
138 635 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 12 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 12 8 8
Kontantstrøm fra drift 7 5 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 65 59 51
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 579 138 437 297 270 673
Driftsresultat 30 780 20 207 10 590
Resultat før skatt 24 863 15 843 8 371
Ordinært resultat 24 863 15 843 8 371
Årsresultat 24 730 15 718 8 858
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 944 1 174 1 415
Sum omløpsmidler 159 150 131 466 95 092
Sum eiendeler 160 094 132 640 96 507
Sum egenkapital 21 459 17 145 16 302
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 138 635 115 496 80 205

Norsecraft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsecraft AS - 976779126
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Skuiveien 43, 1339 Vøyenenga
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2018 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
158 193 000
Personalkostnader
44 074 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 216 000
Egenkapital
24 486 000
Gjeld
27 910 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 6 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 6
Resultatgrad 20 4 8
Kontantstrøm fra drift 20 5 7
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 8 4 4
Totalt 96 45 54
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 158 193 143 762 131 514
Driftsresultat 32 617 3 184 4 789
Resultat før skatt 31 399 1 180 3 070
Ordinært resultat 31 399 1 180 3 070
Årsresultat 31 202 1 137 2 711
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 216 4 723 7 959
Sum omløpsmidler 48 179 48 892 47 653
Sum eiendeler 52 395 53 615 55 612
Sum egenkapital 24 486 18 916 18 978
Sum langsiktig gjeld 3 653 3 740 3 799
Sum kortsiktig gjeld 24 257 30 958 32 834

Trøåsen Utbyggingsselskap AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trøåsen Utbyggingsselskap AS - 982319897
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Hammersborg Torg 3, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2013 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 543 000
Egenkapital
-5 304 000
Gjeld
6 855 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 -63 -25
Resultat før skatt -70 -118 -88
Ordinært resultat -70 -118 -88
Årsresultat -70 -118 -88
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 543 1 613 1 668
Sum omløpsmidler 8 8 9
Sum eiendeler 1 551 1 621 1 676
Sum egenkapital -5 304 -5 233 -5 115
Sum langsiktig gjeld 6 767 6 767 6 767
Sum kortsiktig gjeld 88 88 25

Mesta Drift AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mesta Drift AS - 984693273
Bygging av veier og motorveier
Strandveien 15, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2005 2,7 år