Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Aud Ingvild Storås

Rapportdato: 2019-10-15

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 17 076 461 og med ett samlet driftsresultat på 778 364. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 9 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 9 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 6.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Poweron AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 39 494 18 931
Norsk Jernbanedrift AS Styrets leder 2019 - Aktiv 392 624 7 421
Norsk Jernbanedrift Holding AS Styrets leder 2019 - Aktiv 535 309 23 101
Risa AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 1 839 983 28 623
Rental.one AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 269 918 13 624

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Risa Drift AS Styre­medlem 2018 - 2018
Moelven Industrier ASA Vara­medlem 2015 - 2017
Insenti AS Styre­medlem 2017 - 2019
Norsecraft AS Styre­medlem 2014 - 2018
Trøåsen Utbyggingsselskap AS Styrets leder 2011 - 2013
Trøåsen Utbyggingsselskap AS Styrets leder 2011 - 2013

Poweron AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Poweron AS - 815774302
Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers
Grønland 58, 3045 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
39 494 000
Personalkostnader
2 588 000
Lederlønn
1 237 000
Anleggsmidler
5 551 000
Egenkapital
9 761 000
Gjeld
27 954 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 8 6
Fordringsomsetningshastighet 1 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 4
Totalt 86 94 84
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 39 494 37 889 20 317
Driftsresultat 18 931 15 136 5 479
Resultat før skatt 14 573 11 745 4 359
Ordinært resultat 14 573 11 745 4 359
Årsresultat 14 573 11 745 4 359
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 551 825 708
Sum omløpsmidler 32 163 9 643 15 944
Sum eiendeler 37 714 10 467 16 652
Sum egenkapital 9 761 3 888 2 144
Sum langsiktig gjeld 2 967 1 808 1 135
Sum kortsiktig gjeld 24 987 4 771 13 374

Norsk Jernbanedrift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Jernbanedrift AS - 988166006
Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner
Hydrovegen 6, 3933 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
182
Styremedlemmer
0
Omsetning
392 624 000
Personalkostnader
152 037 000
Lederlønn
2 238 000
Anleggsmidler
34 224 000
Egenkapital
31 178 000
Gjeld
103 627 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 4 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 4 4 12
Kontantstrøm fra drift 3 3 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 43 42 52
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 392 624 390 548 335 680
Driftsresultat 7 421 9 863 17 478
Resultat før skatt 5 888 7 213 12 410
Ordinært resultat 5 888 7 213 12 410
Årsresultat 5 888 7 213 12 410
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 34 224 29 433 29 226
Sum omløpsmidler 100 581 108 939 207 847
Sum eiendeler 134 805 138 372 237 073
Sum egenkapital 31 178 25 290 31 213
Sum langsiktig gjeld 6 628 5 245 8 549
Sum kortsiktig gjeld 96 999 107 837 197 311

Norsk Jernbanedrift Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Jernbanedrift Holding AS - 996488055
Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner
Klingenberggata 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
535 309 000
Personalkostnader
194 053 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
310 226 000
Egenkapital
234 842 000
Gjeld
260 116 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 2 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 3 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 8
Resultatgrad 8 2 14
Kontantstrøm fra drift 10 7 18
Rentedekningsgrad 10 2 10
Likviditetsgrad II 4 8 6
Totalt 48 31 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 535 309 467 675 449 772
Driftsresultat 23 101 974 39 215
Resultat før skatt 11 940 -4 487 32 347
Ordinært resultat 11 940 -4 487 32 347
Årsresultat 4 668 -4 487 32 347
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 310 226 283 731 296 946
Sum omløpsmidler 184 732 155 865 176 726
Sum eiendeler 494 958 439 596 473 672
Sum egenkapital 234 842 225 303 229 790
Sum langsiktig gjeld 110 165 113 527 114 980
Sum kortsiktig gjeld 149 951 100 766 128 902

Risa AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Risa AS - 980404129
Bygging av veier og motorveier
Bjorlandsringen 99, 4365 Nærbø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
562
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 839 983 000
Personalkostnader
413 336 000
Lederlønn
2 718 000
Anleggsmidler
13 588 000
Egenkapital
199 993 000
Gjeld
705 322 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 3
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 1 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 2
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 3 3 1
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 37 43 33
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 839 983 1 676 385 1 294 274
Driftsresultat 28 623 40 245 14 119
Resultat før skatt 29 727 30 820 9 669
Ordinært resultat 29 727 30 820 9 669
Årsresultat 29 727 30 820 9 669
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 588 12 627 11 526
Sum omløpsmidler 891 727 682 938 589 984
Sum eiendeler 905 315 695 565 601 510
Sum egenkapital 199 993 170 266 121 507
Sum langsiktig gjeld 67 597 62 425 46 606
Sum kortsiktig gjeld 637 725 462 874 433 397

Rental.one AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rental.one AS - 916253117
Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr
Bjorlandsringen 99, 4365 Nærbø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
55
Styremedlemmer
0
Omsetning
269 918 000
Personalkostnader
33 296 000
Lederlønn
1 303 000
Anleggsmidler
182 770 000
Egenkapital
85 467 000
Gjeld
208 861 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 12 12 4
Kontantstrøm fra drift 20 18 18
Rentedekningsgrad 8 10 6
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 64 64 52
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 269 918 218 963 188 515
Driftsresultat 13 624 14 213 5 465
Resultat før skatt 7 140 8 917 2 292
Ordinært resultat 7 140 8 917 2 292
Årsresultat 7 140 8 917 2 292
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 182 770 117 926 86 024
Sum omløpsmidler 111 558 97 364 49 379
Sum eiendeler 294 328 215 290 135 403
Sum egenkapital 85 467 43 827 48 271
Sum langsiktig gjeld 135 846 78 248 44 211
Sum kortsiktig gjeld 73 015 93 215 42 921

Risa Gruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Risa Gruppen AS - 919656301
Bygging av veier og motorveier
Bjorlandsringen 99, 4365 Nærbø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 924 653 000
Personalkostnader
494 216 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
206 147 000
Egenkapital
189 037 000
Gjeld
827 606 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 3 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8
Fordringsomsetningshastighet 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6
Resultatgrad 4 8
Kontantstrøm fra drift 5 7
Rentedekningsgrad 8 10
Likviditetsgrad II 6 6
Totalt 39 54
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 1 924 653 1 744 494
Driftsresultat 30 553 61 822
Resultat før skatt 23 472 40 863
Ordinært resultat 23 472 40 863
Årsresultat 22 694 40 110
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 206 147 136 198
Sum omløpsmidler 810 496 629 376
Sum eiendeler 1 016 643 765 574
Sum egenkapital 189 037 174 858
Sum langsiktig gjeld 191 749 130 927
Sum kortsiktig gjeld 635 857 459 789

Moelven Industrier ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Moelven Industrier ASA - 914348803
Saging, høvling og impregnering av tre
Industrivegen 2, 2390 Moelv
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,3 år
Vara­medlem 2015 2017 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
63
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 021 000 000
Personalkostnader
2 200 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 965 000 000
Egenkapital
2 435 000 000
Gjeld
2 867 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 7 6
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 12 8 4
Kontantstrøm fra drift 10 7 7
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 64 52 45
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 11 021 000 10 768 000 10 310 000
Driftsresultat 586 000 420 000 295 000
Resultat før skatt 451 000 293 000 179 000
Ordinært resultat 451 000 293 000 179 000
Årsresultat 451 000 293 000 179 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 965 000 1 848 000 1 719 000
Sum omløpsmidler 3 337 000 3 197 000 3 048 000
Sum eiendeler 5 302 000 5 045 000 4 767 000
Sum egenkapital 2 435 000 2 093 000 1 813 000
Sum langsiktig gjeld 974 000 1 032 000 1 098 000
Sum kortsiktig gjeld 1 893 000 1 920 000 1 856 000

Jernbanevirksomhetenes Sikkerhetsforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Jernbanevirksomhetenes Sikkerhetsforening - 818315392
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Sørkedalsveien 6, 0369 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,8 år

Railcom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Railcom AS - 917796246
Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner
Skedsmogata 1, 2000 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
74
Styremedlemmer
0
Omsetning
210 329 000
Personalkostnader
61 427 000
Lederlønn
1 348 000
Anleggsmidler
24 707 000
Egenkapital
41 234 000
Gjeld
74 527 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 12 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 8
Fordringsomsetningshastighet 2 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 10
Resultatgrad 12 16 16
Kontantstrøm fra drift 7 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 61 80 89
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 210 329 169 876 180 032
Driftsresultat 15 936 18 536 23 070
Resultat før skatt 11 992 13 965 16 897
Ordinært resultat 11 992 13 965 16 897
Årsresultat 11 992 13 965 16 897
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 24 707 23 643 7 157
Sum omløpsmidler 91 054 86 403 73 743
Sum eiendeler 115 761 110 047 80 900
Sum egenkapital 41 234 37 242 36 277
Sum langsiktig gjeld 16 430 15 457 1 504
Sum kortsiktig gjeld 58 097 57 348 43 119

Baneservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Baneservice AS - 986392912
Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner
3 Etg Vollsveien 9 - 11, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2012 Aktiv 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
342
Styremedlemmer
0
Omsetning
843 151 000
Personalkostnader
346 466 000
Lederlønn
2 252 000
Anleggsmidler
193 990 000
Egenkapital
265 681 000
Gjeld
346 537 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 12
Kapitalomsetningshastighet 4 4 6
Fordringsomsetningshastighet 3 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 12 12 16
Kontantstrøm fra drift 14 14 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 66 63 76
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 843 151 742 530 827 902
Driftsresultat 54 175 45 387 87 105
Resultat før skatt 37 943 31 734 67 070
Ordinært resultat 37 943 31 734 67 070
Årsresultat 32 786 25 729 68 058
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 193 990 209 713 148 125
Sum omløpsmidler 418 228 371 640 370 649
Sum eiendeler 612 218 581 353 518 774
Sum egenkapital 265 681 247 323 233 722
Sum langsiktig gjeld 151 035 140 819 48 778
Sum kortsiktig gjeld 195 502 193 211 236 274

Risa Drift AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Risa Drift AS - 990706751
Produksjon av ferdigblandet betong
Bjorlandsringen 99, 4365 Nærbø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2018 < 1 år

Insenti AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Insenti AS - 996043851
Oppføring av bygninger
Akersgata 45, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
47
Styremedlemmer
0
Omsetning
437 297 000
Personalkostnader
56 579 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 174 000
Egenkapital
17 145 000
Gjeld
115 496 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 7 2
Kapitalomsetningshastighet 10 8 4
Fordringsomsetningshastighet 4 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 2
Resultatgrad 8 8 4
Kontantstrøm fra drift 5 5 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 6
Totalt 59 51 31
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 437 297 270 673 110 621
Driftsresultat 20 207 10 590 1 181
Resultat før skatt 15 843 8 371 1 217
Ordinært resultat 15 843 8 371 1 217
Årsresultat 15 718 8 858 1 320
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 174 1 415 930
Sum omløpsmidler 131 466 95 092 69 261
Sum eiendeler 132 640 96 507 70 191
Sum egenkapital 17 145 16 302 17 832
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 115 496 80 205 52 359

Norsecraft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsecraft AS - 976779126
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Skuiveien 43, 1339 Vøyenenga
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2018 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
158 193 000
Personalkostnader
44 074 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 216 000
Egenkapital
24 486 000
Gjeld
27 910 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 6 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 6
Resultatgrad 20 4 8
Kontantstrøm fra drift 20 5 7
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 8 4 4
Totalt 96 45 54
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 158 193 143 762 131 514
Driftsresultat 32 617 3 184 4 789
Resultat før skatt 31 399 1 180 3 070
Ordinært resultat 31 399 1 180 3 070
Årsresultat 31 202 1 137 2 711
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 216 4 723 7 959
Sum omløpsmidler 48 179 48 892 47 653
Sum eiendeler 52 395 53 615 55 612
Sum egenkapital 24 486 18 916 18 978
Sum langsiktig gjeld 3 653 3 740 3 799
Sum kortsiktig gjeld 24 257 30 958 32 834

Trøåsen Utbyggingsselskap AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trøåsen Utbyggingsselskap AS - 982319897
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Munkedamsveien 45a, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2013 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 543 000
Egenkapital
-5 304 000
Gjeld
6 855 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 -63 -25
Resultat før skatt -70 -118 -88
Ordinært resultat -70 -118 -88
Årsresultat -70 -118 -88
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 543 1 613 1 668
Sum omløpsmidler 8 8 9
Sum eiendeler 1 551 1 621 1 676
Sum egenkapital -5 304 -5 233 -5 115
Sum langsiktig gjeld 6 767 6 767 6 767
Sum kortsiktig gjeld 88 88 25

Mesta Drift AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mesta Drift AS - 984693273
Bygging av veier og motorveier
Strandveien 15, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2005 2,7 år