Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Stig Tore Johnsen

Rapportdato: 2020-02-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 459 066 og med ett samlet driftsresultat på 23 284. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 8 av virksomhetene driftsunderskudd, og 9 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 26 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 13.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Forsøket Boliger AS Styrets leder 2020 - Aktiv 1 007 675
Ms Eiendom AS Styrets leder 2020 - Aktiv 145 132
Nyheim Forvaltning AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
3f Eiendom AS Styrets leder 2019 - Aktiv 1 586 819
- Kontakt­person 2019 - Aktiv 1 586 819
Nyheim Bolig AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Himmel og Hav Borettslag Styre­medlem 2018 - 2018
Eierseksjonssameiet Storsvingen Blokk E Styre­medlem 2018 - 2019
Fløifjell Borettslag Styrets leder 2017 - 2017
Breverudtunet Huseierforening Styre­medlem 2016 - 2018
Breverudtunet Huseierforening Styrets leder 2015 - 2016
Polarkanten AS Styrets leder 2014 - 2018
Polarkanten AS Styre­medlem 2012 - 2014

Forsøket Boliger AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Forsøket Boliger AS - 919440694
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Draugen 145, 9016 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 007 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 727 000
Egenkapital
554 000
Gjeld
13 586 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 3 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0
Resultatgrad 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 0
Rentedekningsgrad 10 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 57 0
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 1 007 0
Driftsresultat 675 0
Resultat før skatt 529 0
Ordinært resultat 529 0
Årsresultat 529 0
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 13 727 0
Sum omløpsmidler 413 24
Sum eiendeler 14 140 24
Sum egenkapital 554 24
Sum langsiktig gjeld 185 0
Sum kortsiktig gjeld 13 401 0

Ms Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ms Eiendom AS - 913703421
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Anton Jakobsens veg 9b, 9020 Tromsdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
145 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 627 000
Egenkapital
140 000
Gjeld
3 592 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 10
Rentedekningsgrad 2 2 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 35 35 49
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 145 176 157
Driftsresultat 132 151 133
Resultat før skatt -11 0 12
Ordinært resultat -11 0 12
Årsresultat -11 0 12
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 627 3 627 3 571
Sum omløpsmidler 106 112 171
Sum eiendeler 3 732 3 738 3 742
Sum egenkapital 140 151 151
Sum langsiktig gjeld 3 583 3 583 3 583
Sum kortsiktig gjeld 9 4 8

Nyheim Forvaltning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nyheim Forvaltning AS - 924017686
Eiendomsmegling
Fr Nansens Plass 11, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år

3f Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3f Eiendom AS - 998735068
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hjalmar Johansens gate 25, 9007 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Kontakt­person 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 586 000
Personalkostnader
258 000
Lederlønn
132 000
Anleggsmidler
9 960 000
Egenkapital
422 000
Gjeld
10 947 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 8 6
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 66 71 64
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 586 1 519 1 471
Driftsresultat 819 762 858
Resultat før skatt 392 366 405
Ordinært resultat 392 366 405
Årsresultat 392 366 405
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 960 10 238 10 517
Sum omløpsmidler 1 410 2 006 1 907
Sum eiendeler 11 369 12 245 12 424
Sum egenkapital 422 420 954
Sum langsiktig gjeld 10 589 10 619 10 615
Sum kortsiktig gjeld 358 1 205 855

Nyheim Bolig AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nyheim Bolig AS - 822156282
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Fr Nansens Plass 11, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1 år

Strandvegen Næring AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Strandvegen Næring AS - 921986017
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Hjalmar Johansens gate 25, 9007 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
30 000
Gjeld
0
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 0
Driftsresultat 0
Resultat før skatt 0
Ordinært resultat 0
Årsresultat 0
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 30
Sum eiendeler 30
Sum egenkapital 30
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0

Fri Sikt Volsdalsberga AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fri Sikt Volsdalsberga AS - 990529396
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vikemyra 1, 6065 Ulsteinvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
47 088 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
420 000
Egenkapital
67 192 000
Gjeld
40 235 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 16 0 0
Kontantstrøm fra drift 14 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 52 0 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 47 088 0 0
Driftsresultat 5 529 -97 -113
Resultat før skatt 4 443 -161 -118
Ordinært resultat 4 443 -161 -118
Årsresultat 4 443 -161 -118
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 420 1 467 1 500
Sum omløpsmidler 107 007 61 019 56 067
Sum eiendeler 107 428 62 486 57 567
Sum egenkapital 67 192 55 050 55 211
Sum langsiktig gjeld 0 3 000 2 000
Sum kortsiktig gjeld 40 235 4 436 356

Strandvegen Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Strandvegen Utvikling AS - 916575939
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Hjalmar Johansens gate 25, 9007 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2018 Aktiv 1,9 år
Styrets leder 2016 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
256 496 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
200 000 000
Egenkapital
319 733 000
Gjeld
412 183 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 14 16 16
Kontantstrøm fra drift 14 10 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 8 0
Totalt 51 48 40
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 256 496 115 620 24 353
Driftsresultat 21 959 11 588 2 496
Resultat før skatt 21 011 8 950 1 897
Ordinært resultat 21 011 8 950 1 897
Årsresultat 21 011 8 950 1 897
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 200 000 0 0
Sum omløpsmidler 531 916 620 367 155 270
Sum eiendeler 731 916 620 367 155 270
Sum egenkapital 319 733 320 882 1 932
Sum langsiktig gjeld 2 736 83 240 80 599
Sum kortsiktig gjeld 409 447 216 245 72 739

Kalvskinnet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kalvskinnet AS - 991139753
Oppføring av bygninger
Moa, 9446 Grovfjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
470 000
Gjeld
1 225 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 0 10 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -67 -1 0
Resultat før skatt -131 -98 -71
Ordinært resultat -131 -98 -71
Årsresultat -131 -98 -71
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 695 3 046 2 466
Sum eiendeler 1 695 3 046 2 466
Sum egenkapital 470 601 698
Sum langsiktig gjeld 758 2 000 1 372
Sum kortsiktig gjeld 467 445 395

Storsvingen Vest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Storsvingen Vest AS - 999210953
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Storsvingen, 9600 Hammerfest
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 225 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
79 000
Egenkapital
3 811 000
Gjeld
14 404 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 7 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 0
Resultatgrad 0 16 0
Kontantstrøm fra drift 0 14 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 2 53 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 19 225 65 051 0
Driftsresultat -1 759 6 716 -7
Resultat før skatt -1 357 5 181 -7
Ordinært resultat -1 357 5 181 -7
Årsresultat -1 357 5 181 -7
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 79 0 3 212
Sum omløpsmidler 18 136 76 287 30
Sum eiendeler 18 214 76 287 3 242
Sum egenkapital 3 811 5 168 -13
Sum langsiktig gjeld 0 1 535 3 255
Sum kortsiktig gjeld 14 404 69 585 0

Kalvskinnet Utleieboliger AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kalvskinnet Utleieboliger AS - 918302948
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
vei 232 535, 9170 Longyearbyen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
409 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 867 000
Egenkapital
217 000
Gjeld
6 878 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 3 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0
Resultatgrad 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 0
Rentedekningsgrad 10 0
Likviditetsgrad II 10 0
Totalt 70 0
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 409 0
Driftsresultat 314 -25
Resultat før skatt 211 -25
Ordinært resultat 211 -25
Årsresultat 211 -25
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 6 867 7 465
Sum omløpsmidler 227 605
Sum eiendeler 7 094 8 070
Sum egenkapital 217 5
Sum langsiktig gjeld 6 837 0
Sum kortsiktig gjeld 41 8 064

Stella Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stella Eiendom AS - 817866182
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Karveslettvegen 160, 9102 Kvaløysletta
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,4 år
Kontakt­person 2016 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 000
Egenkapital
17 000
Gjeld
400 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 4 0
Totalt 4 0
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -3 -3
Resultat før skatt -3 -3
Ordinært resultat -3 -3
Årsresultat -3 -3
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 15 15
Sum omløpsmidler 402 5
Sum eiendeler 417 20
Sum egenkapital 17 20
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 400 0

Kaldslettneset AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kaldslettneset AS - 911692058
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Hjalmar Johansens gate 25, 9007 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,1 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
80 468 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
14 036 000
Gjeld
129 369 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 12 14 0
Kontantstrøm fra drift 7 10 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 41 46 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 80 468 84 374 0
Driftsresultat 5 542 7 803 -271
Resultat før skatt 4 361 5 837 -218
Ordinært resultat 4 361 5 837 -218
Årsresultat 4 361 5 837 -218
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 367
Sum omløpsmidler 143 404 145 031 29 534
Sum eiendeler 143 404 145 031 29 901
Sum egenkapital 14 036 9 674 3 837
Sum langsiktig gjeld 8 571 7 898 6 500
Sum kortsiktig gjeld 120 798 127 459 19 563

Medkila Nord AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Medkila Nord AS - 998565545
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Tore Hunds gate 5, 9404 Harstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,5 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
303 000
Egenkapital
935 000
Gjeld
17 894 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 0 2 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -21 -18 -19
Resultat før skatt -30 -412 -387
Ordinært resultat -30 -412 -387
Årsresultat -30 -412 -387
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 303 312 17 187
Sum omløpsmidler 18 526 17 707 262
Sum eiendeler 18 829 18 020 17 448
Sum egenkapital 935 965 1 377
Sum langsiktig gjeld 16 991 16 591 7 000
Sum kortsiktig gjeld 903 463 9 071

Nedre Holte AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nedre Holte AS - 985911495
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Tore Hunds gate 5, 9404 Harstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,5 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
32 000
Egenkapital
6 363 000
Gjeld
13 345 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 6 0 0
Totalt 6 0 56
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 420
Driftsresultat -54 -72 346
Resultat før skatt -43 -56 259
Ordinært resultat -43 -56 259
Årsresultat -43 -56 259
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 32 21 14 884
Sum omløpsmidler 19 676 16 555 210
Sum eiendeler 19 708 16 576 15 095
Sum egenkapital 6 363 6 406 6 462
Sum langsiktig gjeld 12 258 6 800 7 188
Sum kortsiktig gjeld 1 087 3 370 1 445

Fløifjellet Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fløifjellet Eiendom AS - 915467407
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Hjalmar Johansens gate 25, 9007 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
34 836 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
119 000
Egenkapital
6 838 000
Gjeld
7 337 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 8 14 16
Kontantstrøm fra drift 5 10 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 2 2
Totalt 47 52 52
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 34 836 117 799 85 989
Driftsresultat 1 422 10 585 10 356
Resultat før skatt 1 017 8 138 7 890
Ordinært resultat 1 017 8 138 7 890
Årsresultat 1 017 8 138 7 890
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 119 0 0
Sum omløpsmidler 14 056 133 936 158 840
Sum eiendeler 14 175 133 936 158 840
Sum egenkapital 6 838 17 821 9 683
Sum langsiktig gjeld 0 2 280 2 998
Sum kortsiktig gjeld 7 337 113 835 146 160

Peab Utbygging AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Peab Utbygging AS - 915464254
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Hjalmar Johansens gate 25, 9007 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 987 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
548 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 0 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 987 22 857 25 784
Driftsresultat -2 534 -503 -394
Resultat før skatt -2 959 -1 361 -1 482
Ordinært resultat -2 959 -1 361 -1 482
Årsresultat -2 959 -1 361 -1 482
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 548 35 564 37 214
Sum eiendeler 548 35 564 37 214
Sum egenkapital 548 3 507 4 868
Sum langsiktig gjeld 0 30 000 30 020
Sum kortsiktig gjeld 0 2 057 2 326

Peab Eiendomsutvikling Nord AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Peab Eiendomsutvikling Nord AS - 982794528
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Hjalmar Johansens gate 25, 9007 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,9 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 819 000
Personalkostnader
8 785 000
Lederlønn
2 649 000
Anleggsmidler
89 042 000
Egenkapital
38 494 000
Gjeld
127 178 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 0 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 2
Resultatgrad 0 0 12
Kontantstrøm fra drift 20 0 1
Rentedekningsgrad 10 0 2
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 52 7 29
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 11 819 29 819 73 694
Driftsresultat -7 577 -7 252 3 902
Resultat før skatt 19 930 -7 740 -481
Ordinært resultat 19 930 -7 740 -481
Årsresultat 19 930 -7 740 -481
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 89 042 135 983 73 459
Sum omløpsmidler 76 629 59 399 98 486
Sum eiendeler 165 671 195 383 171 945
Sum egenkapital 38 494 27 291 35 475
Sum langsiktig gjeld 151 20 000 66 681
Sum kortsiktig gjeld 127 027 148 092 69 789

Tomasjord Park AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tomasjord Park AS - 983723853
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Nerstranda Senter, 4.etasje Nerstranda 9, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 8,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
310 000
Gjeld
505 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 8
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 14
Kontantstrøm fra drift 0 0 10
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 8 8 4
Totalt 8 8 74
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 83 825
Driftsresultat -1 093 -441 6 928
Resultat før skatt -1 158 -497 5 219
Ordinært resultat -1 158 -497 5 219
Årsresultat -1 158 -497 5 219
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 815 2 381 18 912
Sum eiendeler 815 2 381 18 912
Sum egenkapital 310 1 468 1 965
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 505 913 16 947

Himmel og Hav Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Himmel og Hav Borettslag - 921277539
Borettslag
Strandvegen 94, 9006 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2018 < 1 år

Eierseksjonssameiet Storsvingen Blokk E

Foretaksinfo
(Aktiv) Eierseksjonssameiet Storsvingen Blokk E - 920872476
Ikke tilgjengelig
Molvikveien 10, 9610 Rypefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
346 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
235 000
Gjeld
59 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 15
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 10
Totalt 90
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 346
Driftsresultat 234
Resultat før skatt 234
Ordinært resultat 234
Årsresultat 235
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 294
Sum eiendeler 294
Sum egenkapital 235
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 59

Fløifjell Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Fløifjell Borettslag - 918724133
Borettslag
Storbakkvegen 41, 9020 Tromsdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 350 000
Personalkostnader
162 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
252 296 000
Egenkapital
2 264 000
Gjeld
250 749 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 6 4
Likviditetsgrad II 10 8
Totalt 60 61
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 6 350 2 388
Driftsresultat 4 087 1 606
Resultat før skatt 1 502 463
Ordinært resultat 1 502 463
Årsresultat 1 502 463
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 252 296 252 146
Sum omløpsmidler 718 1 526
Sum eiendeler 253 014 253 672
Sum egenkapital 2 264 763
Sum langsiktig gjeld 250 632 252 120
Sum kortsiktig gjeld 117 788

Breverudtunet Huseierforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Breverudtunet Huseierforening - 916306598
Eiendomsforvaltning
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 2,1 år
Styrets leder 2015 2016 < 1 år

Polarkanten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Polarkanten AS - 994417657
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2018 3,1 år
Styre­medlem 2012 2014 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 646 000
Personalkostnader
57 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
357 742 000
Egenkapital
99 055 000
Gjeld
275 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 18 8 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 6 8 0
Totalt 57 49 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 19 646 19 281 54
Driftsresultat 2 600 939 -841
Resultat før skatt -2 640 -3 728 -669
Ordinært resultat -2 640 -3 728 -669
Årsresultat -2 640 -3 728 -669
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 357 742 263 277 248 662
Sum omløpsmidler 16 313 7 132 6 950
Sum eiendeler 374 055 270 409 255 612
Sum egenkapital 99 055 -3 014 714
Sum langsiktig gjeld 261 883 270 903 30 000
Sum kortsiktig gjeld 13 117 2 520 224 898

Tromsø Offentlige Parkering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tromsø Offentlige Parkering AS - 914231515
Drift av parkeringsplasser og parkeringshus
Vestregata 23, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2014 2017 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 439 000
Personalkostnader
125 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 000
Egenkapital
45 000
Gjeld
11 522 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 12 7
Kapitalomsetningshastighet 6 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 8 12 0
Kontantstrøm fra drift 10 10 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 59 67 41
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 17 439 16 852 14 418
Driftsresultat 704 991 -245
Resultat før skatt 1 215 1 273 350
Ordinært resultat 1 215 1 273 350
Årsresultat 1 215 1 273 350
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 22 29 0
Sum omløpsmidler 11 545 9 770 5 381
Sum eiendeler 11 567 9 799 5 381
Sum egenkapital 45 45 45
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11 522 9 754 5 336

Tromsø Parkering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tromsø Parkering AS - 912994481
Drift av parkeringsplasser og parkeringshus
Vestregata 23, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 2017 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
22
Styremedlemmer
0
Omsetning
75 041 000
Personalkostnader
14 049 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
75 734 000
Egenkapital
109 391 000
Gjeld
41 952 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 12
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 8
Totalt 87
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 75 041
Driftsresultat 23 092
Resultat før skatt 19 195
Ordinært resultat 19 195
Årsresultat 19 195
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 75 734
Sum omløpsmidler 75 610
Sum eiendeler 151 343
Sum egenkapital 109 391
Sum langsiktig gjeld 523
Sum kortsiktig gjeld 41 429

Kvaløya Sportsklubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Kvaløya Sportsklubb - 975660362
Idrettslag og -klubber
Storelvahallen, 9104 Kvaløya
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2011 1 år

Studenthuset Driv AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Studenthuset Driv AS - 981694198
Drift av restauranter og kafeer
Storgata 6, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2011 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 069 000
Personalkostnader
3 581 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 848 000
Egenkapital
1 957 000
Gjeld
3 530 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 3 2
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 0 4 2
Kontantstrøm fra drift 1 5 5
Rentedekningsgrad 0 10 8
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 20 43 36
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 13 069 13 379 13 817
Driftsresultat -114 193 37
Resultat før skatt -117 124 -5
Ordinært resultat -117 124 -5
Årsresultat -117 124 -5
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 848 1 859 2 075
Sum omløpsmidler 3 640 2 789 2 380
Sum eiendeler 5 487 4 648 4 455
Sum egenkapital 1 957 2 074 1 950
Sum langsiktig gjeld 127 216 284
Sum kortsiktig gjeld 3 403 2 358 2 221

Tromsø Høyre

Foretaksinfo
(Aktiv) Tromsø Høyre - 991444769
Partipolitiske organisasjoner
Strandvegen 13, 9007 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2008 < 1 år

Rådgiver Stig T. Johnsen

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rådgiver Stig T. Johnsen - 991547363
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Verftsgata 10, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2018 10,9 år