Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Johannes Yndestad

Rapportdato: 2021-05-09

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 014 og med ett samlet driftsresultat på -254. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 9 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 8 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 12.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Bergens Skipperforening Nestleder styre 2020 - Aktiv 1 942 -149
Skipsreder Jacob Christensens Legat Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 -11
Sjømannslekten Bøes Voksende Fond Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 -14
Thoren Bruns Legat Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 -11
Katrine Jonassens Legat Vara­medlem 2016 - Aktiv 0 -16

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Bergens Skipperforening Styre­medlem 2015 - 2020
Dankert Chr Hagemanns og Hustru Charlotte F Stoltz Legat Vara­medlem 2016 - 2019
Johan og Rikke Amelns Gave Til Understøttelse Av Forliste Sjøfolks Ett Vara­medlem 2016 - 2019
Jessie Hagemanns Legat Vara­medlem 2016 - 2019
Fredrik Krefting og Hustrus Legat Styre­medlem 2016 - 2017

Bergens Skipperforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Bergens Skipperforening - 871561702
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2020 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2015 2020 5,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 942 000
Personalkostnader
674 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 114 000
Egenkapital
5 416 000
Gjeld
167 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 3
Kapitalomsetningshastighet 0 4 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 20 8
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 89 27
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 942 7 752 1 825
Driftsresultat -149 5 540 61
Resultat før skatt -103 5 487 -9
Ordinært resultat -103 5 487 -9
Årsresultat -103 5 487 -9
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 114 166 178
Sum omløpsmidler 4 469 7 161 1 725
Sum eiendeler 5 583 7 327 1 903
Sum egenkapital 5 416 5 519 32
Sum langsiktig gjeld 0 1 653 1 703
Sum kortsiktig gjeld 167 155 168

Skipsreder Jacob Christensens Legat

Foretaksinfo
(Aktiv) Skipsreder Jacob Christensens Legat - 977158192
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Bergens Skipperforening Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
881 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 8 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 50 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 10 12
Driftsresultat -11 3 -7
Resultat før skatt -4 3 -7
Ordinært resultat -4 3 -7
Årsresultat -4 3 -7
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 240
Sum omløpsmidler 881 885 642
Sum eiendeler 881 885 882
Sum egenkapital 881 885 882
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Sjømannslekten Bøes Voksende Fond

Foretaksinfo
(Aktiv) Sjømannslekten Bøes Voksende Fond - 883574362
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Bergens Skipperforening Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
3 176 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 12 50 52
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 38 38
Driftsresultat -14 28 23
Resultat før skatt 10 28 23
Ordinært resultat 10 28 23
Årsresultat 10 28 23
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 600
Sum omløpsmidler 3 176 0 2 573
Sum eiendeler 3 176 0 3 173
Sum egenkapital 3 176 0 3 173
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Thoren Bruns Legat

Foretaksinfo
(Aktiv) Thoren Bruns Legat - 940767601
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Bergens Skipperforening Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
923 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 16 0
Kontantstrøm fra drift 0 18 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 38 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 8 10
Driftsresultat -11 1 -2
Resultat før skatt -4 1 -2
Ordinært resultat -4 1 -2
Årsresultat -4 1 -2
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 100
Sum omløpsmidler 923 927 827
Sum eiendeler 923 927 927
Sum egenkapital 923 927 927
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Katrine Jonassens Legat

Foretaksinfo
(Aktiv) Katrine Jonassens Legat - 938556571
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Bergen Skipperforening Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 Aktiv 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
3 669 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 6 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 12 8 12
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -16 -16 -15
Resultat før skatt 48 22 41
Ordinært resultat 48 22 41
Årsresultat 48 22 41
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3 669 3 637 3 615
Sum eiendeler 3 669 3 637 3 615
Sum egenkapital 3 669 3 637 3 615
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Legat Til Menn og Kvinner Av Sjømannstanden i Bergen og Omland

Foretaksinfo
(Aktiv) Legat Til Menn og Kvinner Av Sjømannstanden i Bergen og Omland - 995603667
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Bergens Skipperforening Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 Aktiv 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 772 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 12 25 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -16 -16 -15
Resultat før skatt 5 524 -1
Ordinært resultat 5 524 -1
Årsresultat 5 524 -1
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 772 1 767 1 243
Sum eiendeler 1 772 1 767 1 243
Sum egenkapital 1 772 1 767 1 243
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Enkefru Gjertrud Amlands Legat

Foretaksinfo
(Aktiv) Enkefru Gjertrud Amlands Legat - 977152496
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Bergen Skipperforening Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 Aktiv 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
911 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -10 -10 -9
Resultat før skatt -3 0 -3
Ordinært resultat -3 0 -3
Årsresultat -3 0 -3
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 911 914 914
Sum eiendeler 911 914 914
Sum egenkapital 911 914 914
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Skipsreder J M Johannesen og Hustru Ingrid Født Walters Legat

Foretaksinfo
(Aktiv) Skipsreder J M Johannesen og Hustru Ingrid Født Walters Legat - 977156092
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Bergens Skipperforening Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
312 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 2 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 2 2
Driftsresultat -7 -4 -7
Resultat før skatt -6 -4 -7
Ordinært resultat -6 -4 -7
Årsresultat -6 -4 -7
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 312 318 322
Sum eiendeler 312 318 322
Sum egenkapital 312 318 322
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Redningsskøitenes Gavefond

Foretaksinfo
(Aktiv) Redningsskøitenes Gavefond - 966334673
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
V/ Bjørn Amundsen Søråshøgda 149, 5235 Rådal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 11,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
72 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 966 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 52 52
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 72 99 65
Driftsresultat -20 72 44
Resultat før skatt -20 72 44
Ordinært resultat -20 72 44
Årsresultat -20 72 44
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 966 2 985 2 913
Sum eiendeler 2 966 2 985 2 913
Sum egenkapital 2 966 2 985 2 913
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Dankert Chr Hagemanns og Hustru Charlotte F Stoltz Legat

Foretaksinfo
(Inaktiv) Dankert Chr Hagemanns og Hustru Charlotte F Stoltz Legat - 940545862
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Småstrandgaten 8, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 2019 3,5 år

Johan og Rikke Amelns Gave Til Understøttelse Av Forliste Sjøfolks Ett

Foretaksinfo
(Inaktiv) Johan og Rikke Amelns Gave Til Understøttelse Av Forliste Sjøfolks Ett - 977155215
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Bergen Skipperforening Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 2019 3,5 år

Jessie Hagemanns Legat

Foretaksinfo
(Inaktiv) Jessie Hagemanns Legat - 940545951
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Småstrandgaten 8, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 2019 3,5 år

Fredrik Krefting og Hustrus Legat

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fredrik Krefting og Hustrus Legat - 877153762
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Bergens Skipperforening Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2017 1,4 år

Bergens Skipperforenings Shantykor (b.s. Shantykor)

Foretaksinfo
(Aktiv) Bergens Skipperforenings Shantykor (b.s. Shantykor) - 911600773
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2018 5,1 år

Nssr Valborg Pettersens Legat

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nssr Valborg Pettersens Legat - 940801591
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Strandgaten 199 C/o Redningsselskapet, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2011 1,1 år

Nssr Konsul Chr Børs Fond

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nssr Konsul Chr Børs Fond - 977154049
Redningstjeneste
Strandgaten 199 C/o Redningsselskapet, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2011 1,2 år

Nssr Søstrene Gregers Legat

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nssr Søstrene Gregers Legat - 981125126
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Strandgaten 199 C/o Redningsselskapet, 5056 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2011 1,2 år

Nssr Maskinkonsulent Wilhelm Fr Andersens Fond

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nssr Maskinkonsulent Wilhelm Fr Andersens Fond - 977156181
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Strandgaten 199 C/o Redningsselskapet, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2011 1,2 år

Nssr Chr Anker Hansen og Hustru Hennys Legat

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nssr Chr Anker Hansen og Hustru Hennys Legat - 939886567
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Strandgaten 199 C/o Redningsselskapet, 5056 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2011 1,2 år

Vågsrinden Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Vågsrinden Borettslag - 844819692
Borettslag
Nygårdsgaten 13-15, 5015 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 2018 12,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 278 000
Personalkostnader
232 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
66 063 000
Egenkapital
34 285 000
Gjeld
32 508 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 4
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 9 68 68
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 5 278 5 161 5 158
Driftsresultat -101 2 067 2 156
Resultat før skatt -154 1 990 2 014
Ordinært resultat -154 1 990 2 014
Årsresultat -154 1 990 2 014
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 66 063 66 191 66 155
Sum omløpsmidler 730 661 1 233
Sum eiendeler 66 793 66 851 67 388
Sum egenkapital 34 285 34 440 32 449
Sum langsiktig gjeld 31 879 31 879 34 093
Sum kortsiktig gjeld 629 533 846