Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Margaret Lima

Rapportdato: 2020-02-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på -11. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Jam Holding AS Vara­medlem 2013 - Aktiv 0 -4
Birkeland Tre AS Vara­medlem 2002 - Aktiv 0 -7

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Håmsø Patentbyrå Holding AS Vara­medlem 2013 - 2019

Håmsø Patentbyrå Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Håmsø Patentbyrå Holding AS - 912682978
Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk
Vågsgata 43, 4306 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 2019 5,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-6 000
Gjeld
12 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 2 2 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 -7
Resultat før skatt 0 0 -7
Ordinært resultat 0 0 -7
Årsresultat 0 0 -7
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 6 6 6
Sum eiendeler 6 6 6
Sum egenkapital -6 -6 -6
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12 12 12

Jam Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jam Holding AS - 911709570
Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk
Ålgårdslåtten 2a, 4331 Ålgård
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 Aktiv 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 620 000
Egenkapital
8 577 000
Gjeld
1 015 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 4 0
Totalt 41 39 35
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -4 -21 -25
Resultat før skatt 2 002 3 977 2 946
Ordinært resultat 2 002 3 977 2 946
Årsresultat 2 002 3 977 2 946
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 620 6 540 6 540
Sum omløpsmidler 2 972 3 271 368
Sum eiendeler 9 592 9 811 6 908
Sum egenkapital 8 577 6 576 2 598
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 015 3 235 4 310

Birkeland Tre AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Birkeland Tre AS - 985133158
Engroshandel med trelast
Asheimveien 151, 4312 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 Aktiv 17,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
27 000
Gjeld
3 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -7 -7 -7
Resultat før skatt -7 -7 -7
Ordinært resultat -7 -7 -7
Årsresultat -7 -7 -7
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 30 36 48
Sum eiendeler 30 36 48
Sum egenkapital 27 34 41
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 1 7