Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Tove Andersen

Rapportdato: 2020-02-24

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 8 810 651 og med ett samlet driftsresultat på 1 143 327. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Borregaard AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 3 632 657 540 516
Borregaard ASA Styre­medlem 2018 - Aktiv 4 785 000 576 000
Fertilizer Holdings AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 0 -303
Cambi ASA Styre­medlem 2015 - Aktiv 392 994 27 114

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Posten Norge AS Styre­medlem 2015 - 2019

Borregaard AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Borregaard AS - 895623032
Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
Hjalmar Wessels vei 6, 1721 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
826
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 632 657 000
Personalkostnader
689 384 000
Lederlønn
3 239 000
Anleggsmidler
3 880 006 000
Egenkapital
1 975 329 000
Gjeld
3 285 331 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 73 73 75
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 632 657 3 494 357 3 354 595
Driftsresultat 540 516 576 236 565 750
Resultat før skatt 468 869 509 385 512 248
Ordinært resultat 468 869 509 385 512 248
Årsresultat 468 869 509 385 512 248
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 880 006 3 561 611 3 333 200
Sum omløpsmidler 1 380 654 1 356 707 1 303 053
Sum eiendeler 5 260 660 4 918 318 4 636 253
Sum egenkapital 1 975 329 1 835 638 1 624 179
Sum langsiktig gjeld 2 012 374 1 460 422 1 469 657
Sum kortsiktig gjeld 1 272 957 1 622 258 1 542 417

Borregaard ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Borregaard ASA - 998753562
Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
Hjalmar Wessels vei 6, 1721 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 785 000 000
Personalkostnader
978 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 053 000 000
Egenkapital
3 321 000 000
Gjeld
2 630 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 16 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 66 72 76
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 785 000 4 618 000 4 492 000
Driftsresultat 576 000 736 000 756 000
Resultat før skatt 425 000 558 000 553 000
Ordinært resultat 425 000 558 000 553 000
Årsresultat 476 000 566 000 555 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 053 000 3 448 000 2 832 000
Sum omløpsmidler 1 898 000 1 885 000 1 839 000
Sum eiendeler 5 951 000 5 333 000 4 671 000
Sum egenkapital 3 321 000 2 996 000 2 713 000
Sum langsiktig gjeld 1 386 000 1 020 000 824 000
Sum kortsiktig gjeld 1 244 000 1 317 000 1 134 000

Fertilizer Holdings AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fertilizer Holdings AS - 986163573
Produksjon av gjødsel, nitrogenforbindelser og vekstjord
Drammensveien 131, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 248 431 000
Egenkapital
27 934 692 000
Gjeld
4 186 369 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 15 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 8 10
Totalt 31 43 42
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -303 -1 001 -548
Resultat før skatt 2 548 658 13 240 260 3 904 442
Ordinært resultat 2 548 658 13 240 260 3 904 442
Årsresultat 2 548 658 13 240 260 3 904 442
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 27 248 431 17 065 907 26 974 100
Sum omløpsmidler 4 872 630 24 276 320 1 122 684
Sum eiendeler 32 121 061 41 342 227 28 096 783
Sum egenkapital 27 934 692 29 321 496 27 609 327
Sum langsiktig gjeld 0 0 339 040
Sum kortsiktig gjeld 4 186 369 12 020 732 148 417

Cambi ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Cambi ASA - 976929284
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Skysstasjon 11a, 1383 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
392 994 000
Personalkostnader
106 234 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
59 484 000
Egenkapital
168 746 000
Gjeld
162 833 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 13 15
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 4 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 12 18 16
Kontantstrøm fra drift 10 14 18
Rentedekningsgrad 8 6 8
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 62 71 80
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 392 994 326 746 338 790
Driftsresultat 27 114 45 573 42 866
Resultat før skatt 20 482 20 716 45 340
Ordinært resultat 20 482 20 716 45 340
Årsresultat 19 474 20 299 45 340
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 59 484 61 824 21 468
Sum omløpsmidler 272 096 264 276 282 032
Sum eiendeler 331 580 326 100 303 500
Sum egenkapital 168 746 150 389 121 657
Sum langsiktig gjeld 45 746 28 167 19 833
Sum kortsiktig gjeld 117 087 147 545 162 010

Posten Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Posten Norge AS - 984661185
Landsdekkende posttjenester
Biskop Gunnerus gate 14a, 0185 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2019 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12993
Styremedlemmer
0
Omsetning
23 894 000 000
Personalkostnader
8 853 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 729 000 000
Egenkapital
6 481 000 000
Gjeld
9 589 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 3
Kapitalomsetningshastighet 4 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 4
Resultatgrad 4 4 2
Kontantstrøm fra drift 5 7 5
Rentedekningsgrad 6 8 6
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 36 43 30
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 23 894 000 24 678 000 24 772 000
Driftsresultat 416 000 692 000 177 000
Resultat før skatt 249 000 389 000 38 000
Ordinært resultat 249 000 389 000 38 000
Årsresultat 247 000 383 000 34 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 729 000 8 850 000 9 063 000
Sum omløpsmidler 7 341 000 8 112 000 6 236 000
Sum eiendeler 16 070 000 16 962 000 15 299 000
Sum egenkapital 6 481 000 6 375 000 5 912 000
Sum langsiktig gjeld 4 230 000 4 602 000 3 595 000
Sum kortsiktig gjeld 5 359 000 5 985 000 5 792 000