Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ane Nordahl Carlsen

Rapportdato: 2021-08-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 637 942 og med ett samlet driftsresultat på 46 280. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 15 av virksomhetene driftsunderskudd, og 13 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 37 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 10.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Pilar Nord AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 0
Machine Rent AS Styrets leder 2021 - Aktiv 12 423 3 318
- Kontakt­person 2020 - Aktiv 12 423 3 318
Sjøgata 3 AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 4 601 2 050
Infranordic AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 -295
Content Media AS Styrets leder 2020 - Aktiv 96 -984
- Adm. direktør 2020 - Aktiv 96 -984

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Pangaea AS Vara­medlem 2011 - 2020
Grafo AS Styre­medlem 2011 - 2020
P Lørenskog AS Styrets leder 2019 - 2021
Norway Live AS Styre­medlem 2018 - 2020
Tfr Group AS Styre­medlem 2018 - 2019

Pilar Nord AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pilar Nord AS - 927168332
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
C/o Aino Olaisen Sjøgata 3, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år

Machine Rent AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Machine Rent AS - 918564071
Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr
Steineveien 87, 8340 Stamsund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Kontakt­person 2020 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 423 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
55 222 000
Egenkapital
6 314 000
Gjeld
80 625 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 68 70 80
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 12 423 9 173 21 980
Driftsresultat 3 318 3 034 15 282
Resultat før skatt 2 256 3 955 11 302
Ordinært resultat 2 256 3 955 11 302
Årsresultat 2 256 3 955 11 302
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 55 222 59 498 56 699
Sum omløpsmidler 31 717 18 848 14 006
Sum eiendeler 86 938 78 346 70 705
Sum egenkapital 6 314 6 468 8 612
Sum langsiktig gjeld 70 708 60 982 56 938
Sum kortsiktig gjeld 9 917 10 897 5 156

Sjøgata 3 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sjøgata 3 AS - 994835688
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sjøgata 21, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 601 000
Personalkostnader
35 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
42 308 000
Egenkapital
15 130 000
Gjeld
37 662 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 66 69 71
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 4 601 5 832 5 843
Driftsresultat 2 050 3 351 3 740
Resultat før skatt 789 897 1 219
Ordinært resultat 789 897 1 219
Årsresultat 789 897 1 219
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 42 308 43 387 44 310
Sum omløpsmidler 10 485 8 993 7 394
Sum eiendeler 52 792 52 380 51 704
Sum egenkapital 15 130 14 341 13 444
Sum langsiktig gjeld 37 068 37 221 37 186
Sum kortsiktig gjeld 594 818 1 074

Infranordic AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Infranordic AS - 912645819
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Parkveien 33b, 0258 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
79 000
Lederlønn
63 000
Anleggsmidler
3 553 000
Egenkapital
9 100 000
Gjeld
4 078 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 12 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 82 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 3 393 0
Driftsresultat -295 748 -2 187
Resultat før skatt -200 871 -2 101
Ordinært resultat -200 871 -2 101
Årsresultat -200 871 -2 101
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 3 553 53 30
Sum omløpsmidler 9 624 4 524 3 703
Sum eiendeler 13 178 4 577 3 733
Sum egenkapital 9 100 229 -641
Sum langsiktig gjeld 4 000 4 000 4 065
Sum kortsiktig gjeld 78 348 309

Content Media AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Content Media AS - 995688670
Utgivelse av aviser
C/o Adolfsen Group Rådhusgata 23, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
96 000
Personalkostnader
638 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-102 000
Gjeld
2 169 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 4 2 4
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 96 203 1 130
Driftsresultat -984 -931 -2 788
Resultat før skatt -645 -8 558 -3 642
Ordinært resultat -645 -8 558 -3 642
Årsresultat -645 -8 558 -3 642
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 7 944
Sum omløpsmidler 2 067 3 881 2 236
Sum eiendeler 2 067 3 881 10 180
Sum egenkapital -102 -871 5 789
Sum langsiktig gjeld 12 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 157 4 751 4 391

Norwegian Crystals AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norwegian Crystals AS - 925323004
Produksjon av andre uorganiske kjemikalier
Sam Eydes vei 26, 8160 Glomfjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år

Kjeøya AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kjeøya AS - 925460796
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Georgernes Verft 24, 5011 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
24 000
Gjeld
0
Driftscore
2020
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2020
Driftsinntekter 0
Driftsresultat 0
Resultat før skatt 0
Ordinært resultat 0
Årsresultat 0
Balanseregnskap
2020
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 24
Sum eiendeler 24
Sum egenkapital 24
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0

Olavsen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Olavsen AS - 964387354
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Steineveien 87, 8340 Stamsund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1 år
Kontakt­person 2020 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
75 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 727 000
Egenkapital
2 100 000
Gjeld
193 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 4 8
Totalt 15 33 36
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 75 248 34
Driftsresultat -1 096 -902 -1 134
Resultat før skatt -987 -695 -614
Ordinært resultat -987 -695 -614
Årsresultat -987 -695 -614
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 727 2 576 3 534
Sum omløpsmidler 566 1 893 2 644
Sum eiendeler 2 293 4 469 6 178
Sum egenkapital 2 100 2 699 3 686
Sum langsiktig gjeld 0 0 1 000
Sum kortsiktig gjeld 193 1 770 1 492

Mk Næring AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mk Næring AS - 917778841
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Tore Handberg Finnshaugen 3, 8012 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 361 000
Egenkapital
-276 000
Gjeld
11 919 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 10 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -219 -37 -52
Resultat før skatt -176 -33 -44
Ordinært resultat -176 -33 -44
Årsresultat -176 -33 -44
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 11 361 11 253 7 768
Sum omløpsmidler 282 55 58
Sum eiendeler 11 643 11 308 7 826
Sum egenkapital -276 -100 -67
Sum langsiktig gjeld 11 849 0 0
Sum kortsiktig gjeld 70 11 408 7 894

Notata AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Notata AS - 925141070
Programmeringstjenester
C/o Ane Nordahl Carlsen Huitfeldts gate 33, 0253 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,2 år
Kontakt­person 2020 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
630 000
Personalkostnader
447 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-385 000
Gjeld
527 000
Driftscore
2020
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 2
Totalt 2
Resultatregnskap
2020
Driftsinntekter 630
Driftsresultat -409
Resultat før skatt -409
Ordinært resultat -409
Årsresultat -409
Balanseregnskap
2020
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 142
Sum eiendeler 142
Sum egenkapital -385
Sum langsiktig gjeld 350
Sum kortsiktig gjeld 177

To Hansca Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) To Hansca Eiendom AS - 923634908
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Adolfsen Group (grafo As) Rådhusgata 23, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 699 000
Egenkapital
-340 000
Gjeld
17 804 000
Driftscore
2020
Totalrentabilitet 2
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 2
Likviditetsgrad II 10
Totalt 14
Resultatregnskap
2020
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -80
Resultat før skatt -434
Ordinært resultat -434
Årsresultat -434
Balanseregnskap
2020
Sum anleggsmidler 16 699
Sum omløpsmidler 765
Sum eiendeler 17 464
Sum egenkapital -340
Sum langsiktig gjeld 17 598
Sum kortsiktig gjeld 206

Pangaea AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pangaea AS - 996759202
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Rådhusgata 23, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,2 år
Kontakt­person 2020 Aktiv 1,6 år
Vara­medlem 2011 2020 9,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
482 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 776 000
Egenkapital
982 000
Gjeld
32 052 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 10 20
Rentedekningsgrad 2 4 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 34 48 79
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 482 332 1 518
Driftsresultat 310 161 1 369
Resultat før skatt -22 21 957
Ordinært resultat -22 21 957
Årsresultat -22 21 957
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 30 776 4 276 4 276
Sum omløpsmidler 2 258 2 069 2 085
Sum eiendeler 33 033 6 344 6 361
Sum egenkapital 982 1 004 983
Sum langsiktig gjeld 31 493 5 127 5 000
Sum kortsiktig gjeld 559 213 379

Laurasia AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Laurasia AS - 993297372
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Rådhusgata 23, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
201 000
Personalkostnader
85 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 410 000
Egenkapital
-140 000
Gjeld
2 055 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 1 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 6 0
Totalt 7 9 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 201 331 357
Driftsresultat -293 -285 -191
Resultat før skatt -260 -131 -288
Ordinært resultat -260 -131 -288
Årsresultat -260 -131 -288
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 410 1 236 1 370
Sum omløpsmidler 505 1 104 115
Sum eiendeler 1 915 2 340 1 485
Sum egenkapital -140 -95 -638
Sum langsiktig gjeld 1 350 1 611 1 598
Sum kortsiktig gjeld 705 823 525

Grafo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Grafo AS - 947195360
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Steineveien 87, 8340 Stamsund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,5 år
Adm. direktør 2020 Aktiv 1,5 år
Styre­medlem 2011 2020 8,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 318 000
Personalkostnader
3 552 000
Lederlønn
621 000
Anleggsmidler
583 088 000
Egenkapital
652 552 000
Gjeld
202 121 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 6 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 53 51 48
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 318 3 601 4 116
Driftsresultat -6 490 -3 432 -1 533
Resultat før skatt 37 935 16 695 16 498
Ordinært resultat 37 935 16 695 16 498
Årsresultat 37 935 16 695 16 498
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 583 088 550 059 495 867
Sum omløpsmidler 271 585 257 564 292 568
Sum eiendeler 854 673 807 623 788 435
Sum egenkapital 652 552 617 524 613 962
Sum langsiktig gjeld 186 533 170 985 162 253
Sum kortsiktig gjeld 15 588 19 115 12 220

Aaga AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aaga AS - 921807643
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Grafo AS Rådhusgata 23, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 282 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
59 244 000
Egenkapital
14 945 000
Gjeld
52 607 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 6 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 8 10
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 73 76
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 8 282 9 266
Driftsresultat 4 387 5 642
Resultat før skatt 2 355 3 368
Ordinært resultat 2 355 3 368
Årsresultat 2 355 3 368
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 59 244 60 753
Sum omløpsmidler 8 308 7 349
Sum eiendeler 67 552 68 102
Sum egenkapital 14 945 11 605
Sum langsiktig gjeld 52 138 56 223
Sum kortsiktig gjeld 469 274

Rydmarkgården & Co AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rydmarkgården & Co AS - 823149972
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Grafo AS Rådhusgata 23, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
63 875 000
Egenkapital
28 800 000
Gjeld
87 545 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 2 0
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 14 10
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -38 -33
Resultat før skatt -446 -754
Ordinært resultat -446 -754
Årsresultat -446 -754
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 63 875 63 749
Sum omløpsmidler 52 471 54 042
Sum eiendeler 116 346 117 791
Sum egenkapital 28 800 29 246
Sum langsiktig gjeld 87 241 88 000
Sum kortsiktig gjeld 304 545

Storageco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Storageco AS - 922143056
Uoppgitt
Kirkeveien 59, 1363 Høvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 578 000
Personalkostnader
2 491 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
104 139 000
Egenkapital
16 256 000
Gjeld
96 484 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 7
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 8
Likviditetsgrad II 2
Totalt 70
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 24 578
Driftsresultat 11 421
Resultat før skatt 7 529
Ordinært resultat 7 529
Årsresultat 7 529
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 104 139
Sum omløpsmidler 8 599
Sum eiendeler 112 738
Sum egenkapital 16 256
Sum langsiktig gjeld 83 502
Sum kortsiktig gjeld 12 982

Storageco Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Storageco Eiendom AS - 921992165
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kirkeveien 59, 1363 Høvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 766 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
28 600 000
Egenkapital
10 500 000
Gjeld
18 263 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 15 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0
Resultatgrad 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 0
Rentedekningsgrad 10 0
Likviditetsgrad II 6 0
Totalt 88 0
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 11 766 0
Driftsresultat 11 128 0
Resultat før skatt 10 400 0
Ordinært resultat 10 400 0
Årsresultat 10 400 0
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 28 600 0
Sum omløpsmidler 162 100
Sum eiendeler 28 762 100
Sum egenkapital 10 500 100
Sum langsiktig gjeld 18 136 0
Sum kortsiktig gjeld 127 0

Budapest Klinikken Ungarn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Budapest Klinikken Ungarn AS - 920329284
Tannhelsetjenester
Skippergata 7a, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 456 000
Personalkostnader
3 404 000
Lederlønn
1 041 000
Anleggsmidler
176 000
Egenkapital
-1 630 000
Gjeld
4 449 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 6
Kapitalomsetningshastighet 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4
Resultatgrad 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 1
Rentedekningsgrad 0 10
Likviditetsgrad II 6 4
Totalt 21 44
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 26 456 13 661
Driftsresultat -1 771 196
Resultat før skatt -1 791 136
Ordinært resultat -1 791 136
Årsresultat -1 791 136
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 176 29
Sum omløpsmidler 2 642 2 915
Sum eiendeler 2 818 2 944
Sum egenkapital -1 630 161
Sum langsiktig gjeld 2 340 1
Sum kortsiktig gjeld 2 109 2 782

Budapest Klinikken Tønsberg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Budapest Klinikken Tønsberg AS - 919480025
Tannhelsetjenester
Skippergata 7a, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 491 000
Personalkostnader
5 320 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
177 000
Egenkapital
-6 326 000
Gjeld
8 572 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 15 15 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 11 491 8 390 0
Driftsresultat -3 162 -2 627 -549
Resultat før skatt -3 204 -2 665 -549
Ordinært resultat -3 204 -2 665 -549
Årsresultat -3 204 -2 665 -549
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 177 300 0
Sum omløpsmidler 2 069 1 935 111
Sum eiendeler 2 246 2 235 111
Sum egenkapital -6 326 -3 122 -456
Sum langsiktig gjeld 3 800 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 772 5 357 567

Budapest Klinikken Tromsø AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Budapest Klinikken Tromsø AS - 914154081
Tannhelsetjenester
Skippergata 7a, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 723 000
Personalkostnader
4 813 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
32 000
Egenkapital
-10 359 000
Gjeld
11 842 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 0 3
Rentedekningsgrad 0 0 6
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 15 15 36
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 8 723 13 708 14 095
Driftsresultat -6 427 -720 188
Resultat før skatt -6 591 -881 73
Ordinært resultat -6 591 -881 73
Årsresultat -6 591 -881 73
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 32 129 193
Sum omløpsmidler 1 452 2 305 2 328
Sum eiendeler 1 483 2 434 2 522
Sum egenkapital -10 359 -3 767 -2 886
Sum langsiktig gjeld 4 784 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 058 6 201 5 408

Bkn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bkn AS - 918787321
Tannhelsetjenester
Skippergata 7a, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 903 000
Personalkostnader
331 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 641 000
Egenkapital
7 543 000
Gjeld
5 529 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 2
Totalt 80 13 2
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 903 2 009 0
Driftsresultat 4 052 -3 971 -11
Resultat før skatt 3 930 -3 969 -11
Ordinært resultat 3 930 -3 969 -11
Årsresultat 3 930 -3 969 -11
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 10 641 689 400
Sum omløpsmidler 2 431 3 369 41
Sum eiendeler 13 072 4 058 441
Sum egenkapital 7 543 3 613 382
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 529 445 59

Real Eiendomsforvaltning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Real Eiendomsforvaltning AS - 921572298
Eiendomsforvaltning
Inngang B16 Teglverkveien 17, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
33 961 000
Personalkostnader
6 637 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
655 000
Egenkapital
3 176 000
Gjeld
8 834 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 0
Resultatgrad 8 2 0
Kontantstrøm fra drift 7 5 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 51 38 9
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 33 961 20 101 288
Driftsresultat 1 234 71 -647
Resultat før skatt 973 65 -504
Ordinært resultat 973 65 -504
Årsresultat 973 65 -504
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 655 1 237 1 815
Sum omløpsmidler 11 355 5 103 2 251
Sum eiendeler 12 010 6 339 4 066
Sum egenkapital 3 176 2 203 2 137
Sum langsiktig gjeld 119 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 715 4 136 1 929

Miliarium Bolig AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Miliarium Bolig AS - 916287305
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Husebybakken 28b, 0379 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
60 995 000
Personalkostnader
14 762 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
545 244 000
Egenkapital
513 581 000
Gjeld
295 496 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 6 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 47 40 48
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 60 995 80 515 96 747
Driftsresultat -10 846 -10 491 -20 690
Resultat før skatt 21 685 15 401 34 886
Ordinært resultat 21 685 15 401 34 886
Årsresultat 21 685 15 401 34 886
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 545 244 556 352 567 992
Sum omløpsmidler 263 834 287 586 356 301
Sum eiendeler 809 078 843 939 924 292
Sum egenkapital 513 581 497 084 490 750
Sum langsiktig gjeld 257 460 300 316 392 418
Sum kortsiktig gjeld 38 036 46 538 41 125

Otiga Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Otiga Group AS - 913664949
Utleie av arbeidskraft
Grensen 17, 0159 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 411 474 000
Personalkostnader
2 101 417 000
Lederlønn
3 000 000
Anleggsmidler
821 328 000
Egenkapital
184 405 000
Gjeld
1 087 665 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 3 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 4 4 0
Kontantstrøm fra drift 3 1 0
Rentedekningsgrad 4 2 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 28 24 11
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 411 474 2 000 437 1 622 021
Driftsresultat 40 065 37 167 -19 440
Resultat før skatt -2 647 -13 236 -58 696
Ordinært resultat -2 647 -13 236 -58 696
Årsresultat -2 647 -13 236 -58 696
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 821 328 716 613 704 975
Sum omløpsmidler 450 742 426 630 370 635
Sum eiendeler 1 272 070 1 143 243 1 075 610
Sum egenkapital 184 405 242 131 267 070
Sum langsiktig gjeld 444 375 95 840 423 468
Sum kortsiktig gjeld 643 290 805 271 385 073

Pennestrøket Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pennestrøket Eiendom AS - 991435638
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Rådhusgata 23, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 286 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 269 000
Egenkapital
-9 886 000
Gjeld
32 482 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 12 12
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 5 20 23
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 286 1 236 1 176
Driftsresultat -387 73 66
Resultat før skatt -1 440 -968 -678
Ordinært resultat -1 440 -968 -678
Årsresultat -1 440 -968 -678
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 22 269 22 915 23 407
Sum omløpsmidler 328 330 66
Sum eiendeler 22 597 23 245 23 473
Sum egenkapital -9 886 -8 446 -7 477
Sum langsiktig gjeld 31 627 30 629 30 434
Sum kortsiktig gjeld 855 1 061 516

Gigtrigger AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gigtrigger AS - 999578128
Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet
Storgjerdåsen 29, 8023 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
166 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
346 000
Egenkapital
390 000
Gjeld
240 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 28 2 2
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 166 167 604
Driftsresultat -113 -215 -217
Resultat før skatt -112 -219 -264
Ordinært resultat -112 -219 -264
Årsresultat -112 -219 -264
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 346 483 652
Sum omløpsmidler 285 261 287
Sum eiendeler 631 745 939
Sum egenkapital 390 503 722
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 240 242 217

123 Minilager AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 123 Minilager AS - 998214637
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kirkeveien 59, 1363 Høvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 094 000
Personalkostnader
2 491 000
Lederlønn
998 000
Anleggsmidler
70 389 000
Egenkapital
994 000
Gjeld
73 905 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 0
Resultatgrad 4 4 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 2 6 0
Likviditetsgrad II 0 8 6
Totalt 38 50 14
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 14 094 7 164 1 477
Driftsresultat 402 84 -1 119
Resultat før skatt -2 546 46 -1 258
Ordinært resultat -2 546 46 -1 258
Årsresultat -2 546 46 -1 258
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 70 389 23 883 91
Sum omløpsmidler 4 511 2 756 1 198
Sum eiendeler 74 900 26 639 1 289
Sum egenkapital 994 3 540 -585
Sum langsiktig gjeld 61 215 21 460 1 000
Sum kortsiktig gjeld 12 690 1 639 874

P Boligutleie AS

Foretaksinfo
(Aktiv) P Boligutleie AS - 919958383
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o P Boligutleie Kirkeveien 59, 1363 Høvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
708 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
37 357 000
Egenkapital
9 338 000
Gjeld
43 637 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 8 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 8 10 0
Totalt 36 27 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 708 297 0
Driftsresultat 295 9 -13
Resultat før skatt -362 -50 -10
Ordinært resultat -362 -50 -10
Årsresultat -362 -50 -10
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 37 357 8 460 5 603
Sum omløpsmidler 15 618 1 257 885
Sum eiendeler 52 976 9 717 6 488
Sum egenkapital 9 338 1 700 1 750
Sum langsiktig gjeld 35 560 7 981 0
Sum kortsiktig gjeld 8 077 36 4 738

No Ca AS

Foretaksinfo
(Aktiv) No Ca AS - 917462429
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Ane Nordahl Carlsen Huitfeldts gate 33, 0253 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 5,1 år
Kontakt­person 2016 Aktiv 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
233 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
150 000
Egenkapital
471 000
Gjeld
73 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 2 4 0
Fordringsomsetningshastighet 2 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 8 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 87 91 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 233 285 0
Driftsresultat 228 273 -5
Resultat før skatt 170 273 -5
Ordinært resultat 170 273 -5
Årsresultat 170 273 -5
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 150 10 0
Sum omløpsmidler 394 330 59
Sum eiendeler 544 340 59
Sum egenkapital 471 302 29
Sum langsiktig gjeld 15 30 30
Sum kortsiktig gjeld 58 8 0

P Lørenskog AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) P Lørenskog AS - 924036869
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o P Boligutleie AS Kirkeveien 59, 1363 Høvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2021 1,2 år

Norway Live AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norway Live AS - 915093396
Fjernsynskringkasting
C/o Trippel-m Levende Bilder AS Konows gate 5, 0192 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2020 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
184 000
Personalkostnader
748 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
284 000
Egenkapital
-1 460 000
Gjeld
3 382 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 0 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 2 7 9
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 184 242 641
Driftsresultat -2 173 -1 268 -3 388
Resultat før skatt -2 010 -1 288 -3 552
Ordinært resultat -2 010 -1 288 -3 552
Årsresultat -2 010 -1 288 -3 552
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 284 0 63
Sum omløpsmidler 1 637 92 374
Sum eiendeler 1 921 92 437
Sum egenkapital -1 460 -7 647 -6 359
Sum langsiktig gjeld 0 7 137 6 210
Sum kortsiktig gjeld 3 382 602 587

Tfr Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tfr Group AS - 917555699
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Lysaker Torg 6, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2019 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
29 591 000
Egenkapital
28 774 000
Gjeld
822 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0