Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Anders Sti

Rapportdato: 2021-03-01

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 21 273 og med ett samlet driftsresultat på 3 594. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 9 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 5.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Moveien Bygg AS Styrets leder 2019 - Aktiv 26 -25
Sandar Bygg AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 -22
Hoberveien Bygg AS Styrets leder 2018 - Aktiv 1 193 475
Andebu Elektro AS Styrets leder 2017 - Aktiv 13 721 1 682
- Kontakt­person 2017 - Aktiv 13 721 1 682
Sti-invest AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -23
- Kontakt­person 2017 - Aktiv 0 -23

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Andebu Elektro AS Adm. direktør 2014 - 2018
Andebu Elektro AS Styrets leder 2010 - 2018
Andebu Elektro AS Styre­medlem 2004 - 2010
Andebu Elektro AS Vara­medlem 2002 - 2004
Andebu Elektro AS Vara­medlem 2002 - 2004

Moveien Bygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Moveien Bygg AS - 922900868
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dølebakken 35, 3215 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
849 000
Gjeld
3 495 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2
Resultatgrad 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 20
Rentedekningsgrad 0 10
Likviditetsgrad II 0 10
Totalt 0 64
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 26 43
Driftsresultat -25 22
Resultat før skatt -22 19
Ordinært resultat -22 19
Årsresultat -22 19
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 4 343 4 010
Sum eiendeler 4 343 4 010
Sum egenkapital 849 871
Sum langsiktig gjeld 3 402 3 138
Sum kortsiktig gjeld 93 2

Sandar Bygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sandar Bygg AS - 922807590
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Flors gate 2a, 3211 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 060 000
Egenkapital
871 000
Gjeld
1 282 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -22 -6
Resultat før skatt -22 -6
Ordinært resultat -22 -6
Årsresultat -22 -6
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 2 060 4 160
Sum omløpsmidler 94 34
Sum eiendeler 2 154 4 194
Sum egenkapital 871 894
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 282 3 300

Hoberveien Bygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hoberveien Bygg AS - 920853129
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Dølebakken 35, 3215 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 193 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
360 000
Egenkapital
987 000
Gjeld
331 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 12 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 0
Resultatgrad 20 14 0
Kontantstrøm fra drift 20 7 0
Rentedekningsgrad 10 8 0
Likviditetsgrad II 8 6 0
Totalt 88 54 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 193 17 019 0
Driftsresultat 475 1 540 -13
Resultat før skatt 295 815 -22
Ordinært resultat 295 815 -22
Årsresultat 295 815 -22
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 360 141 0
Sum omløpsmidler 958 9 493 4 199
Sum eiendeler 1 318 9 635 4 199
Sum egenkapital 987 2 792 2 967
Sum langsiktig gjeld 0 228 0
Sum kortsiktig gjeld 331 6 615 1 232

Andebu Elektro AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Andebu Elektro AS - 919609923
Elektrisk installasjonsarbeid
Dølebakken 35, 3215 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,3 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 721 000
Personalkostnader
5 479 000
Lederlønn
738 000
Anleggsmidler
1 729 000
Egenkapital
91 000
Gjeld
7 968 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 18 18
Kontantstrøm fra drift 18 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 75 84 83
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 13 721 13 652 12 472
Driftsresultat 1 682 2 646 2 291
Resultat før skatt 1 315 2 030 1 848
Ordinært resultat 1 315 2 030 1 848
Årsresultat 1 315 2 030 1 848
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 729 1 325 638
Sum omløpsmidler 6 330 6 369 5 139
Sum eiendeler 8 059 7 694 5 777
Sum egenkapital 91 426 34
Sum langsiktig gjeld 1 273 646 212
Sum kortsiktig gjeld 6 695 6 621 5 531

Sti-invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sti-invest AS - 919609869
Elektrisk installasjonsarbeid
Dølebakken 35, 3215 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,3 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
80 000
Egenkapital
5 617 000
Gjeld
29 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 45 45 40
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -23 -24 -15
Resultat før skatt 1 742 1 603 314
Ordinært resultat 1 742 1 603 314
Årsresultat 1 742 1 603 314
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 80 80 80
Sum omløpsmidler 5 565 3 834 2 300
Sum eiendeler 5 645 3 914 2 380
Sum egenkapital 5 617 3 875 2 272
Sum langsiktig gjeld 28 30 13
Sum kortsiktig gjeld 1 9 95

Andebu-eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Andebu-eiendom AS - 919609974
Elektrisk installasjonsarbeid
Dølebakken 35, 3215 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,3 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
442 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 525 000
Egenkapital
92 000
Gjeld
2 716 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 3 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 3 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 8
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 61 54 57
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 442 359 413
Driftsresultat 214 123 261
Resultat før skatt 99 42 21
Ordinært resultat 99 42 21
Årsresultat 99 42 21
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 525 2 595 2 665
Sum omløpsmidler 283 232 192
Sum eiendeler 2 808 2 826 2 856
Sum egenkapital 92 93 51
Sum langsiktig gjeld 2 193 2 281 2 228
Sum kortsiktig gjeld 523 452 577

Andebu Rørservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Andebu Rørservice AS - 998676177
Rørleggerarbeid
Dølebakken 35, 3215 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 8,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 891 000
Personalkostnader
1 915 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
317 000
Egenkapital
87 000
Gjeld
2 588 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 4 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 20 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 91 86 89
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 5 891 4 697 4 133
Driftsresultat 1 307 674 1 203
Resultat før skatt 1 009 528 917
Ordinært resultat 1 009 528 917
Årsresultat 1 009 528 917
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 317 398 13
Sum omløpsmidler 2 357 1 162 1 938
Sum eiendeler 2 674 1 560 1 951
Sum egenkapital 87 78 79
Sum langsiktig gjeld 367 420 0
Sum kortsiktig gjeld 2 221 1 063 1 872

Sti Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sti Holding AS - 998653983
Rørleggerarbeid
Dølebakken 35, 3215 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 8,6 år
Kontakt­person 2012 Aktiv 8,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
855 000
Egenkapital
3 265 000
Gjeld
1 006 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 45 45 45
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -14 -26 -26
Resultat før skatt 1 946 873 918
Ordinært resultat 1 946 873 918
Årsresultat 1 946 873 918
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 855 1 680 430
Sum omløpsmidler 3 416 706 1 080
Sum eiendeler 4 271 2 386 1 510
Sum egenkapital 3 265 2 319 1 446
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 006 67 65

Andebu Elektro AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Andebu Elektro AS - 961211611
Elektrisk installasjonsarbeid
Dølebakken 35, 3215 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2014 2018 3,6 år
Styrets leder 2010 2018 7,1 år
Styre­medlem 2004 2010 6,5 år
Vara­medlem 2002 2004 1,8 år

Elektrikerkjeden Anders Sti

Foretaksinfo
(Inaktiv) Elektrikerkjeden Anders Sti - 986396101
Elektrisk installasjonsarbeid
Kathrineborggata 5, 3213 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2019 15,2 år