Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Mikkal Åge Myklebusthaug

Rapportdato: 2020-09-24

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 542 372 og med ett samlet driftsresultat på 4 313. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 10 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 12 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 13.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Toromi AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 154 613 7 809
Dina Polaris AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 65 137 15 178
Ocean Transport AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 -88
Mv Ingvild AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 46 008 -6 681
Dina Offshore AS Styre­medlem 2012 - Aktiv 67 913 -5 216

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Toromi AS Vara­medlem 2000** - 2019
Toromi AS Adm. direktør 2000** - 2002
Ocean Transport II AS Styre­medlem 2017 - 2019
Dina Shipping AS Styre­medlem 2009 - 2018
Myklebusthaug & Sønner AS Vara­medlem 2000** - 2003
Fonnbulk AS Styre­medlem 2000** - 2006

Toromi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Toromi AS - 945076178
Utenriks sjøfart med gods
Fonnes 50, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Vara­medlem 2000 2019 19 år
Adm. direktør 2000 2002 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
154 613 000
Personalkostnader
47 987 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
652 602 000
Egenkapital
257 675 000
Gjeld
461 067 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 3 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 0
Resultatgrad 12 16 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 1
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 10 10 2
Totalt 54 59 6
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 154 613 141 302 99 415
Driftsresultat 7 809 14 940 -6 158
Resultat før skatt -22 454 -19 790 -38 805
Ordinært resultat -22 454 -19 790 -38 805
Årsresultat -22 454 -19 790 -38 805
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 652 602 699 671 749 208
Sum omløpsmidler 66 140 69 446 85 437
Sum eiendeler 718 742 769 117 834 644
Sum egenkapital 257 675 278 269 301 209
Sum langsiktig gjeld 450 962 471 149 418 074
Sum kortsiktig gjeld 10 105 19 699 115 362

Dina Polaris AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dina Polaris AS - 919218045
Utenriks sjøfart med gods
Fonnes 50, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
65 137 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
335 763 000
Egenkapital
122 101 000
Gjeld
250 863 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 4 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 0
Resultatgrad 20 20 2
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 64 63 9
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 65 137 66 167 13 846
Driftsresultat 15 178 17 787 62
Resultat før skatt -3 846 -6 106 -18 697
Ordinært resultat -3 846 -6 106 -18 697
Årsresultat -3 846 -6 106 -18 697
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 335 763 354 375 374 235
Sum omløpsmidler 37 201 38 577 39 666
Sum eiendeler 372 964 392 952 413 901
Sum egenkapital 122 101 -24 773 -18 667
Sum langsiktig gjeld 249 507 415 646 305 965
Sum kortsiktig gjeld 1 356 2 079 126 603

Ocean Transport AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ocean Transport AS - 919336773
Utenriks sjøfart med gods
Fonnes 50, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 428 000
Gjeld
900 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 13
Kapitalomsetningshastighet 0 2 8
Fordringsomsetningshastighet 0 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 8
Resultatgrad 0 0 14
Kontantstrøm fra drift 0 20 10
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 6
Totalt 8 67 71
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 1 091 2 018
Driftsresultat -88 -1 841 195
Resultat før skatt -71 5 212 156
Ordinært resultat -71 5 212 156
Årsresultat -71 5 212 156
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 328 4 016 897
Sum eiendeler 2 328 4 016 897
Sum egenkapital 1 428 3 899 186
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 900 118 711

Mv Ingvild AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mv Ingvild AS - 915386091
Utenriks sjøfart med gods
Fonnes 50, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
46 008 000
Personalkostnader
14 319 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 392 000
Egenkapital
-24 295 000
Gjeld
39 304 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 14 15 13
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 46 008 48 727 40 940
Driftsresultat -6 681 -2 650 -7 169
Resultat før skatt -7 422 -4 066 -8 199
Ordinært resultat -7 422 -4 066 -8 199
Årsresultat -7 422 -4 066 -8 199
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 8 392 8 728 13 989
Sum omløpsmidler 6 617 5 530 5 110
Sum eiendeler 15 009 14 258 19 099
Sum egenkapital -24 295 -16 873 -12 807
Sum langsiktig gjeld 24 681 22 766 11 200
Sum kortsiktig gjeld 14 623 8 364 20 705

Dina Offshore AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dina Offshore AS - 999070760
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
Fonnes 50, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 7,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
67 913 000
Personalkostnader
20 898 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
298 109 000
Egenkapital
117 999 000
Gjeld
203 357 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 3 1
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 2
Resultatgrad 0 2 4
Kontantstrøm fra drift 10 20 20
Rentedekningsgrad 0 2 2
Likviditetsgrad II 10 10 2
Totalt 25 45 35
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 67 913 55 580 64 403
Driftsresultat -5 216 485 1 761
Resultat før skatt -17 740 -9 871 -11 737
Ordinært resultat -17 740 -9 871 -11 737
Årsresultat -17 740 -9 871 -11 737
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 298 109 318 600 341 175
Sum omløpsmidler 23 247 21 163 40 879
Sum eiendeler 321 356 339 763 382 053
Sum egenkapital 117 999 109 600 121 121
Sum langsiktig gjeld 197 817 224 348 217 463
Sum kortsiktig gjeld 5 540 5 815 43 469

Austrheim Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Austrheim Utvikling AS - 991772987
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Fonnes 50, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 10 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
55 000
Egenkapital
562 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -35 -21 -66
Resultat før skatt -34 -21 -65
Ordinært resultat -34 -21 -65
Årsresultat -34 -21 -65
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 55 55 55
Sum omløpsmidler 507 541 562
Sum eiendeler 562 596 617
Sum egenkapital 562 596 617
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Mikkal Myklebusthaug Rederi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mikkal Myklebusthaug Rederi AS - 874536962
Utenriks sjøfart med gods
Fonnes 50, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 11,6 år
Styrets leder 2000 Aktiv 19,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
76 349 000
Personalkostnader
17 300 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
41 884 000
Egenkapital
22 054 000
Gjeld
30 030 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 3 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 2
Resultatgrad 0 4 0
Kontantstrøm fra drift 10 10 3
Rentedekningsgrad 2 4 0
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 31 38 18
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 76 349 87 288 82 334
Driftsresultat -756 1 568 -2 688
Resultat før skatt -1 216 619 -6 335
Ordinært resultat -1 216 619 -6 335
Årsresultat -1 216 619 -6 335
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 41 884 49 923 54 595
Sum omløpsmidler 10 201 12 234 9 056
Sum eiendeler 52 085 62 157 63 651
Sum egenkapital 22 054 23 270 22 651
Sum langsiktig gjeld 19 731 25 454 33 867
Sum kortsiktig gjeld 10 299 13 433 7 133

Mikkal Myklebusthaug

Foretaksinfo
(Aktiv) Mikkal Myklebusthaug - 990631212
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2006 Aktiv 13,8 år

Myklebusthaug Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Myklebusthaug Invest AS - 989251856
Utenriks sjøfart med gods
Fonnes 50, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 14,7 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 14,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
76 349 000
Personalkostnader
17 300 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
114 245 000
Egenkapital
96 446 000
Gjeld
29 497 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 4 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 4 4 8
Totalt 11 19 15
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 76 349 87 288 82 334
Driftsresultat -820 1 546 -2 722
Resultat før skatt -14 508 -8 853 -22 794
Ordinært resultat -14 508 -8 853 -22 794
Årsresultat -14 508 -8 853 -22 794
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 114 245 133 208 146 121
Sum omløpsmidler 11 698 15 582 13 797
Sum eiendeler 125 943 148 790 159 919
Sum egenkapital 96 446 110 300 119 154
Sum langsiktig gjeld 18 928 25 454 33 867
Sum kortsiktig gjeld 10 569 13 035 6 898

Myklebusthaug & Sønner AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Myklebusthaug & Sønner AS - 974537001
Utenriks sjøfart med gods
Fonnes 50, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 Aktiv 17,7 år
Vara­medlem 2000 2003 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
680 000
Egenkapital
12 242 000
Gjeld
1 579 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 10 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 4 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 27 34 34
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -165 -209 -127
Resultat før skatt -5 234 92 687
Ordinært resultat -5 234 92 687
Årsresultat -5 234 92 687
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 680 680 855
Sum omløpsmidler 13 140 18 853 20 089
Sum eiendeler 13 821 19 534 20 944
Sum egenkapital 12 242 19 451 19 359
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 579 83 1 585

Myklebusthaug Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Myklebusthaug Management AS - 945966149
Utenriks sjøfart med gods
Fonnes 50, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 Aktiv 19,7 år
Adm. direktør 2000 2002 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 535 000
Personalkostnader
8 584 000
Lederlønn
564 000
Anleggsmidler
116 000
Egenkapital
6 631 000
Gjeld
10 904 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 8
Resultatgrad 0 12 16
Kontantstrøm fra drift 0 14 18
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 12 65 70
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 16 535 18 703 16 609
Driftsresultat -1 338 1 470 1 802
Resultat før skatt -927 1 554 1 608
Ordinært resultat -927 1 554 1 608
Årsresultat -927 1 554 1 608
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 116 116 165
Sum omløpsmidler 17 419 21 033 19 967
Sum eiendeler 17 535 21 149 20 132
Sum egenkapital 6 631 14 159 12 605
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10 904 6 990 7 527

Teinevik Industri Bjørg Myklebusthaug

Foretaksinfo
(Aktiv) Teinevik Industri Bjørg Myklebusthaug - 955835255
Reparasjon og vedlikehold av skip og båter
Fonnes 20, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,7 år

Myklebusthaug Shipping AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Myklebusthaug Shipping AS - 965261397
Utenriks sjøfart med gods
Fonnes 50, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 Aktiv 19,7 år
Adm. direktør 2000 2002 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 905 000
Personalkostnader
6 163 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
36 840 000
Egenkapital
-98 364 000
Gjeld
139 417 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 14 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 8
Totalt 35 25 15
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 17 905 18 096 16 949
Driftsresultat -1 574 -2 554 -3 201
Resultat før skatt -3 415 -6 169 -14 993
Ordinært resultat -3 415 -6 169 -14 993
Årsresultat -3 415 -6 169 -14 993
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 36 840 44 668 52 791
Sum omløpsmidler 4 213 1 282 3 362
Sum eiendeler 41 053 45 950 56 153
Sum egenkapital -98 364 -94 949 -88 780
Sum langsiktig gjeld 133 507 139 205 143 106
Sum kortsiktig gjeld 5 910 1 693 1 827

Myklebusthaug Offshore AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Myklebusthaug Offshore AS - 983435076
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
Fonnes 50, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
21 563 000
Personalkostnader
9 430 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
44 918 000
Egenkapital
29 955 000
Gjeld
25 679 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 8
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 2 10
Likviditetsgrad II 10 4 10
Totalt 47 38 82
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 21 563 19 556 42 537
Driftsresultat -2 001 -3 192 15 770
Resultat før skatt -1 571 -915 14 762
Ordinært resultat -1 571 -915 14 762
Årsresultat -1 571 -915 14 762
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 44 918 87 338 57 964
Sum omløpsmidler 10 715 89 698 167 556
Sum eiendeler 55 634 177 035 225 520
Sum egenkapital 29 955 66 526 148 941
Sum langsiktig gjeld 23 580 22 324 24 574
Sum kortsiktig gjeld 2 099 88 185 52 005

Ocean Transport II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ocean Transport II AS - 919291923
Utenriks sjøfart med gods
Fonnes 50, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 1,5 år

Dina Shipping AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Dina Shipping AS - 994601830
Utenriks sjøfart med gods
Fonnes 50, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2018 8,9 år

Fonnbulk AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fonnbulk AS - 845075832
Ikke tilgjengelig
C/o Bergen Shipping AS, 5024
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Vestavind AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vestavind AS - 976060539
Ikke tilgjengelig
Fonnes, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2009 8,1 år
Adm. direktør 2000 2009 8,1 år

Langesund DA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Langesund DA - 976728351
Ikke tilgjengelig
Fonnes, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2004 3,4 år
Adm. direktør 2000 2004 3,4 år

Fonnberg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fonnberg AS - 945075740
Ikke tilgjengelig
Strandg 197, 5816 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år