Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Mikkal Åge Myklebusthaug

Rapportdato: 2019-11-19

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 477 631 og med ett samlet driftsresultat på 9 542. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 6 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 13 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 12.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Ocean Transport AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 1 091 -1 841
Mv Ingvild AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 48 727 -2 650
Dina Offshore AS Styre­medlem 2012 - Aktiv 55 580 485
Austrheim Utvikling AS Styre­medlem 2010 - Aktiv 0 -21
Mikkal Myklebusthaug Rederi AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 87 288 1 568
- Styrets leder 2000** - Aktiv 87 288 1 568

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Ocean Transport II AS Styre­medlem 2017 - 2019
Dina Shipping AS Styre­medlem 2009 - 2018
Myklebusthaug & Sønner AS Vara­medlem 2000** - 2003
Fonnberg AS Styre­medlem 2000** - 2006
Langesund DA Styrets leder 2000** - 2004
Langesund DA Adm. direktør 2000** - 2004

Ocean Transport AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ocean Transport AS - 919336773
Utenriks sjøfart med gods
Fonnes 50, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 091 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
3 899 000
Gjeld
118 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 15 13
Kapitalomsetningshastighet 2 8
Fordringsomsetningshastighet 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8
Resultatgrad 0 14
Kontantstrøm fra drift 20 10
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 10 6
Totalt 67 71
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 1 091 2 018
Driftsresultat -1 841 195
Resultat før skatt 5 212 156
Ordinært resultat 5 212 156
Årsresultat 5 212 156
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 4 016 897
Sum eiendeler 4 016 897
Sum egenkapital 3 899 186
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 118 711

Mv Ingvild AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mv Ingvild AS - 915386091
Utenriks sjøfart med gods
Fonnes 50, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
48 727 000
Personalkostnader
12 774 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 728 000
Egenkapital
-16 873 000
Gjeld
31 130 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 15 13 13
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 48 727 40 940 38 295
Driftsresultat -2 650 -7 169 -2 240
Resultat før skatt -4 066 -8 199 -3 035
Ordinært resultat -4 066 -8 199 -3 035
Årsresultat -4 066 -8 199 -3 035
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 728 13 989 16 199
Sum omløpsmidler 5 530 5 110 4 867
Sum eiendeler 14 258 19 099 21 066
Sum egenkapital -16 873 -12 807 -4 608
Sum langsiktig gjeld 22 766 11 200 13 067
Sum kortsiktig gjeld 8 364 20 705 12 608

Dina Offshore AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dina Offshore AS - 999070760
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
Fonnes 50, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
55 580 000
Personalkostnader
20 322 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
318 600 000
Egenkapital
109 600 000
Gjeld
230 163 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 0
Resultatgrad 2 4 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 10 2 4
Totalt 45 35 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 55 580 64 403 56 027
Driftsresultat 485 1 761 -11 687
Resultat før skatt -9 871 -11 737 -24 530
Ordinært resultat -9 871 -11 737 -24 530
Årsresultat -9 871 -11 737 -24 530
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 318 600 341 175 366 725
Sum omløpsmidler 21 163 40 879 27 838
Sum eiendeler 339 763 382 053 394 563
Sum egenkapital 109 600 121 121 132 858
Sum langsiktig gjeld 224 348 217 463 236 027
Sum kortsiktig gjeld 5 815 43 469 25 678

Austrheim Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Austrheim Utvikling AS - 991772987
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Fonnes 50, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 9,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
55 000
Egenkapital
596 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -21 -66 -35
Resultat før skatt -21 -65 -35
Ordinært resultat -21 -65 -35
Årsresultat -21 -65 -35
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 55 55 55
Sum omløpsmidler 541 562 627
Sum eiendeler 596 617 682
Sum egenkapital 596 617 682
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Mikkal Myklebusthaug Rederi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mikkal Myklebusthaug Rederi AS - 874536962
Utenriks sjøfart med gods
Fonnes 50, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,7 år
Styrets leder 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
87 288 000
Personalkostnader
19 687 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
49 923 000
Egenkapital
23 270 000
Gjeld
38 887 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 6
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 10 3 14
Rentedekningsgrad 4 0 0
Likviditetsgrad II 2 4 2
Totalt 38 18 31
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 87 288 82 334 79 772
Driftsresultat 1 568 -2 688 -3 033
Resultat før skatt 619 -6 335 -2 421
Ordinært resultat 619 -6 335 -2 421
Årsresultat 619 -6 335 -2 421
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 49 923 54 595 65 258
Sum omløpsmidler 12 234 9 056 5 599
Sum eiendeler 62 157 63 651 70 857
Sum egenkapital 23 270 22 651 28 986
Sum langsiktig gjeld 25 454 33 867 34 879
Sum kortsiktig gjeld 13 433 7 133 6 992

Mikkal Myklebusthaug

Foretaksinfo
(Aktiv) Mikkal Myklebusthaug - 990631212
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2006 Aktiv 12,9 år

Myklebusthaug Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Myklebusthaug Invest AS - 989251856
Utenriks sjøfart med gods
Fonnes 50, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 13,8 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 13,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
87 288 000
Personalkostnader
19 687 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
133 208 000
Egenkapital
110 300 000
Gjeld
38 489 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 4 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 2 0
Likviditetsgrad II 4 8
Totalt 19 15
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 87 288 82 334
Driftsresultat 1 546 -2 722
Resultat før skatt -8 853 -22 794
Ordinært resultat -8 853 -22 794
Årsresultat -8 853 -22 794
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 133 208 146 121
Sum omløpsmidler 15 582 13 797
Sum eiendeler 148 790 159 919
Sum egenkapital 110 300 119 154
Sum langsiktig gjeld 25 454 33 867
Sum kortsiktig gjeld 13 035 6 898

Myklebusthaug & Sønner AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Myklebusthaug & Sønner AS - 974537001
Utenriks sjøfart med gods
Fonnes 50, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 Aktiv 16,9 år
Vara­medlem 2000 2003 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
680 000
Egenkapital
19 451 000
Gjeld
83 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 4 8 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 34 34 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -209 -127 -190
Resultat før skatt 92 687 -3 261
Ordinært resultat 92 687 -3 261
Årsresultat 92 687 -3 261
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 680 855 845
Sum omløpsmidler 18 853 20 089 20 988
Sum eiendeler 19 534 20 944 21 832
Sum egenkapital 19 451 19 359 20 172
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 83 1 585 1 660

Myklebusthaug Offshore AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Myklebusthaug Offshore AS - 983435076
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
Fonnes 50, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 556 000
Personalkostnader
8 649 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
87 338 000
Egenkapital
66 526 000
Gjeld
110 509 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 7 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 2 10 0
Likviditetsgrad II 4 10 8
Totalt 38 82 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 19 556 42 537 20 732
Driftsresultat -3 192 15 770 -38 381
Resultat før skatt -915 14 762 -40 872
Ordinært resultat -915 14 762 -40 872
Årsresultat -915 14 762 -40 872
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 87 338 57 964 188 993
Sum omløpsmidler 89 698 167 556 30 205
Sum eiendeler 177 035 225 520 219 198
Sum egenkapital 66 526 148 941 134 179
Sum langsiktig gjeld 22 324 24 574 71 314
Sum kortsiktig gjeld 88 185 52 005 13 705

Myklebusthaug Shipping AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Myklebusthaug Shipping AS - 965261397
Utenriks sjøfart med gods
Fonnes 50, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 Aktiv 18,9 år
Adm. direktør 2000 2002 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 096 000
Personalkostnader
5 805 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
44 668 000
Egenkapital
-94 949 000
Gjeld
140 898 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 14 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 6
Likviditetsgrad II 2 8 8
Totalt 25 15 52
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 18 096 16 949 17 655
Driftsresultat -2 554 -3 201 -1 185
Resultat før skatt -6 169 -14 993 2 824
Ordinært resultat -6 169 -14 993 2 824
Årsresultat -6 169 -14 993 2 824
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 44 668 52 791 61 560
Sum omløpsmidler 1 282 3 362 3 537
Sum eiendeler 45 950 56 153 65 097
Sum egenkapital -94 949 -88 780 -73 787
Sum langsiktig gjeld 139 205 143 106 137 279
Sum kortsiktig gjeld 1 693 1 827 1 605

Teinevik Industri Bjørg Myklebusthaug

Foretaksinfo
(Aktiv) Teinevik Industri Bjørg Myklebusthaug - 955835255
Reparasjon og vedlikehold av skip og båter
Fonnes 20, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,9 år

Toromi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Toromi AS - 945076178
Utenriks sjøfart med gods
Fonnes 50, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 Aktiv 18,9 år
Adm. direktør 2000 2002 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
141 302 000
Personalkostnader
46 491 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
699 671 000
Egenkapital
278 269 000
Gjeld
490 848 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 16 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 1 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 10 2 10
Totalt 59 6 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 141 302 99 415 80 326
Driftsresultat 14 940 -6 158 -57 988
Resultat før skatt -19 790 -38 805 -73 171
Ordinært resultat -19 790 -38 805 -73 171
Årsresultat -19 790 -38 805 -73 171
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 699 671 749 208 575 717
Sum omløpsmidler 69 446 85 437 79 802
Sum eiendeler 769 117 834 644 655 519
Sum egenkapital 278 269 301 209 340 012
Sum langsiktig gjeld 471 149 418 074 307 341
Sum kortsiktig gjeld 19 699 115 362 8 166

Myklebusthaug Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Myklebusthaug Management AS - 945966149
Utenriks sjøfart med gods
Fonnes 50, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 Aktiv 18,9 år
Adm. direktør 2000 2002 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 703 000
Personalkostnader
9 532 000
Lederlønn
564 000
Anleggsmidler
116 000
Egenkapital
14 159 000
Gjeld
6 990 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 2 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 12 16 12
Kontantstrøm fra drift 14 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 65 70 74
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 18 703 16 609 24 713
Driftsresultat 1 470 1 802 1 948
Resultat før skatt 1 554 1 608 2 234
Ordinært resultat 1 554 1 608 2 234
Årsresultat 1 554 1 608 2 234
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 116 165 263
Sum omløpsmidler 21 033 19 967 13 705
Sum eiendeler 21 149 20 132 13 968
Sum egenkapital 14 159 12 605 10 997
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 990 7 527 2 971

Ocean Transport II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ocean Transport II AS - 919291923
Utenriks sjøfart med gods
Fonnes 50, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 1,5 år

Dina Shipping AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Dina Shipping AS - 994601830
Utenriks sjøfart med gods
Fonnes 50, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2018 8,9 år

Fonnberg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fonnberg AS - 945075740
Ikke tilgjengelig
Strandg 197, 5816 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Langesund DA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Langesund DA - 976728351
Ikke tilgjengelig
Fonnes, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2004 3,4 år
Adm. direktør 2000 2004 3,4 år

Fonnbulk AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fonnbulk AS - 845075832
Ikke tilgjengelig
C/o Bergen Shipping AS, 5024
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Vestavind AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vestavind AS - 976060539
Ikke tilgjengelig
Fonnes, 5953 Fonnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2009 8,1 år
Adm. direktør 2000 2009 8,1 år